Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Gravitace

Index Gravitace

Gravitace, gravitační interakce je univerzální silové působení mezi všemi formami hmoty a právě tím se odlišuje od všech ostatních interakcí.

120 vztahy: Albert Einstein, Aproximace, Bezrozměrná veličina, Diferenciální geometrie, Doba oběhu, Dopplerův jev, Druhá mocnina, Dvojhvězda, Elementární částice, Elevační úhel, Energie, Frekvence, Fyzikální pole, Fyzikální veličina, Gaussova věta, Geometrie, George Biddell Airy, Gravitační čočka, Gravitační konstanta, Gravitační manévr, Gravitační potenciál, Gravitační potenciální energie, Gravitační vlny, Gravitační zrychlení, Gravitace (film), Graviton, Hmota, Hmotný bod, Hmotnost, Horizont událostí, Hvězda, Impaktní kráter, Intenzita gravitačního pole, Intermediální částice, Keplerovy zákony, Kilogram, Klasická mechanika, Kosmická rychlost, Koule, Kuželosečka, Kupa galaxií, Kvantová gravitace, Kvantová teorie pole, Kvantování, Látka, LIGO, M-teorie, Mars (planeta), Mascon, Měrná tíha, ..., Měsíc, Mechanický pohyb, Mechanika, Merkur (planeta), Metr, Metrický prostor, Metrický tenzor, Nadkupa galaxií, Nadmořská výška, Nekonečno, Newton, Newtonův gravitační zákon, Newtonovy pohybové zákony, Oběžná dráha, Obecná teorie relativity, Objem, Odstředivá síla, Olympus Mons, Otáčení, Příroda, Perihélium, Planeta, Planetární jádro, Planetární kůra, Planetární plášť, Planetární sonda, Poloměr, Potenciální energie, Pulsar, Richard Feynman, Rift, Rok, Rychlost, Rychlost světla, Síla, Sekunda, Sféra (matematika), Skin efekt, Slunce, Sluneční soustava, Sopka, Spin, Stáčení perihelia Merkuru, Struna, Světlo, Tíha, Tíhové zrychlení, Těžiště, Těleso, Technika, Temná hmota, Teorie relativity, Teorie superstrun, Topografie, Trajektorie, Valles Marineris, Vektor, Venuše (planeta), Virgo (detektor), Volný pád, Vrh šikmý, Vrh svislý, Vrh vodorovný, Vzdálenost, Zakřivený prostor, Základní interakce, Země, Zeměpisná šířka, Zploštění, Zrychlení. Rozbalte index (70 více) »

Albert Einstein

Albert Einstein (14. března 1879 Ulm, Německo – 18. dubna 1955 Princeton, New Jersey, USA) byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob.

Nový!!: Gravitace a Albert Einstein · Vidět víc »

Aproximace

Aproximace (přiblížení, odhad) je nepřesné, ale věrné vyjádření nějaké entity, nejčastěji čísla nebo funkce, ale také fyzikálního zákonu (přírodního jevu).

Nový!!: Gravitace a Aproximace · Vidět víc »

Bezrozměrná veličina

Bezrozměrová veličina (často též bezrozměrná veličina, viz Jazyková poznámka) je taková veličina, která má v dané soustavě jednotek rozměr "jedna" (v algebře rozměrů jde o neutrální prvek); tuto vlastnost vystihuje přednostní název veličina s rozměrem jedna.

Nový!!: Gravitace a Bezrozměrná veličina · Vidět víc »

Diferenciální geometrie

Diferenciální geometrie je část geometrie, která využívá ke studiu křivek, ploch a variet vyšší dimenze metody diferenciálního počtu.

Nový!!: Gravitace a Diferenciální geometrie · Vidět víc »

Doba oběhu

Doba oběhu neboli perioda oběhu, též oběžná doba je jedním z alternativních elementů dráhy, popisujících pohyb kosmického tělesa (přirozeného, např. planety, komety apod., nebo umělého) v kosmickém prostoru.

Nový!!: Gravitace a Doba oběhu · Vidět víc »

Dopplerův jev

Zdroj vlnění v pohybu zprava doleva. Před zdrojem vlevo je frekvence vyšší, za zdrojem vpravo je frekvence nižší. Dopplerův jev popisuje změnu frekvence a vlnové délky přijímaného oproti vysílanému signálu, způsobenou nenulovou vzájemnou rychlostí vysílače a přijímače.

Nový!!: Gravitace a Dopplerův jev · Vidět víc »

Druhá mocnina

y.

Nový!!: Gravitace a Druhá mocnina · Vidět víc »

Dvojhvězda

Dvojhvězda Albireo ze souhvězdí Labutě. Každá hvězda má jinou povrchovou teplotu, proto mají každá jiný barevný nádech. Oranžová je na povrchu chladnější, namodralá teplejší. Více než 70 % všech hvězd tvoří dvojhvězdy a v Mléčné dráze je to více než polovina hvězd, jen asi sedmina hvězd jsou osamocené jako třeba Slunce.

Nový!!: Gravitace a Dvojhvězda · Vidět víc »

Elementární částice

Elementární částice (též fundamentální nebo základní částice) je částice, jejíž vnitřní struktura je neznámá a není tedy známo, zda se skládá z jiných částic.

Nový!!: Gravitace a Elementární částice · Vidět víc »

Elevační úhel

Elevační úhel při šikmém vrhu je úhel mezi vektorem počáteční rychlosti a vodorovnou rovinou.

Nový!!: Gravitace a Elevační úhel · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Gravitace a Energie · Vidět víc »

Frekvence

Frekvence (též kmitočet) je fyzikální veličina, která udává počet opakování periodického děje za daný časový úsek.

Nový!!: Gravitace a Frekvence · Vidět víc »

Fyzikální pole

Pole je ve fyzice forma hmoty, odlišná od látky, zprostředkující silové působení mezi látkovými částicemi nebo jimi tvořenými vázanými soustavami (např. gravitační pole, elektrické pole, magnetické pole, pole jaderných sil, atp.). Vlastnosti fyzikálních polí v tomto smyslu popisujeme makroskopicky pomocí fyzikálních veličin charakterizujících toto silové působení, či kvantově jako výměnu zprostředkujících (intermediálních) polních částic.

Nový!!: Gravitace a Fyzikální pole · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Gravitace a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Gaussova věta

Gaussova věta, nebo též Gaussova-Ostrogradského věta či Věta o divergenci je věta matematické analýzy, která uvádí v souvislost tok vektorového pole A(r) uzavřenou jednoduše souvislou hladkou plochou Σ s integrálem přes objem V touto plochou uzavřený z divergence daného vektorového pole.

Nový!!: Gravitace a Gaussova věta · Vidět víc »

Geometrie

Pythagorovy věty o pravoúhlých trojúhelnících Geometrie (z gé – země a metria – měření) je matematická věda, která se zabývá otázkami tvarů, velikostí, proporcí a vzájemných vztahů obrazců a útvarů a vlastnostmi prostorů.

Nový!!: Gravitace a Geometrie · Vidět víc »

George Biddell Airy

Sir George Biddell Airy PRS KCB (27. července 1801 – 2. ledna 1892) byl anglický matematik a astronom, který mezi lety 1835 a 1881 zastával pozici Královského astronoma.

Nový!!: Gravitace a George Biddell Airy · Vidět víc »

Gravitační čočka

Gravitační čočka Gravitační čočka je astronomický pojem užívaný pro objekt s intenzivním gravitačním polem, který se nachází mezi pozorovatelem a zdrojem světla či jiného záření, přičemž tento objekt svým gravitačním polem zakřivuje paprsky vycházející ze zdroje podobně, jak tomu je u spojné čočky.

Nový!!: Gravitace a Gravitační čočka · Vidět víc »

Gravitační konstanta

Gravitační konstanta (též Newtonova gravitační konstanta) je v Newtonově gravitačním zákoně konstanta úměrnosti mezi gravitační silou a součinem hmotností interagujících těles děleným kvadrátem jejich vzdálenosti.

Nový!!: Gravitace a Gravitační konstanta · Vidět víc »

Gravitační manévr

Gravitační manévr (populárně gravitační prak) je v kosmonautice a nebeské mechanice metoda, jak využít průletu planetární sondy gravitačním polem planety ke změně směru a rychlosti umělého kosmického tělesa.

Nový!!: Gravitace a Gravitační manévr · Vidět víc »

Gravitační potenciál

Gravitační potenciál je skalární fyzikální veličina, která vyčísluje potenciální energii tělesa o jednotkové hmotnosti (v jednotkách SI 1 kg) v gravitačním poli ostatních těles.

Nový!!: Gravitace a Gravitační potenciál · Vidět víc »

Gravitační potenciální energie

Gravitační potenciální energie je jeden z druhů mechanické energie, kterou má těleso v gravitačním poli.

Nový!!: Gravitace a Gravitační potenciální energie · Vidět víc »

Gravitační vlny

Schéma gravitačních vln vyvolávané dvěma vzájemně obíhajícími hmotnými objekty (hvězdy, černé díry) Gravitační vlny jsou fluktuace zakřivení časoprostoru, které se šíří jako vlna rychlostí světla.

Nový!!: Gravitace a Gravitační vlny · Vidět víc »

Gravitační zrychlení

Gravitační zrychlení je zrychlení, které tělesu udílí gravitační síla.

Nový!!: Gravitace a Gravitační zrychlení · Vidět víc »

Gravitace (film)

Gravitace (v anglickém originále Gravity) je americký vědeckofantastický film režiséra Alfonsa Cuaróna z roku 2013.

Nový!!: Gravitace a Gravitace (film) · Vidět víc »

Graviton

Graviton (obvykle označován g) je hypotetická částice v kvantové teorii pole, která by měla zprostředkovávat gravitační sílu mezi tělesy (nosič pole).

Nový!!: Gravitace a Graviton · Vidět víc »

Hmota

Hmota je důležitý pojem fyziky, jeho význam se však zejména ve 20.

Nový!!: Gravitace a Hmota · Vidět víc »

Hmotný bod

Hmotný bod je bod prostoru, kterému je přiřazena hmotnost o určité velikosti.

Nový!!: Gravitace a Hmotný bod · Vidět víc »

Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

Nový!!: Gravitace a Hmotnost · Vidět víc »

Horizont událostí

Horizont událostí je plocha v časoprostoru, která pro daného pozorovatele vymezuje oblast, ze které ho nemůže dosáhnout žádné elektromagnetické záření (světlo).

Nový!!: Gravitace a Horizont událostí · Vidět víc »

Hvězda

ESA) rudého obra Vyobrazení Slunce, hvězdy hlavní posloupnosti typu G, v nepravých barvách Hvězda nebo zastarale stálice je plazmové (plynné), přibližně kulovité těleso ve vesmíru, které má vlastní zdroj viditelného záření, drží ho pohromadě jeho vlastní gravitace a má hmotnost 0,08 až 300 hmotností Slunce.

Nový!!: Gravitace a Hvězda · Vidět víc »

Impaktní kráter

Impaktní kráter Tycho na Měsíci s výrazným středovým kopcem Impaktní kráter je prohlubeň (většinou kruhového tvaru) na povrchu těles v planetární soustavě (planet, měsíců a planetek).

Nový!!: Gravitace a Impaktní kráter · Vidět víc »

Intenzita gravitačního pole

Gravitační síly nezávisí na látkovém prostředí mezi tělesy, ale jsou podmíněny pouze hmotností a vzdáleností těles.

Nový!!: Gravitace a Intenzita gravitačního pole · Vidět víc »

Intermediální částice

Intermediální (též zprostředkující nebo výměnná) částice jsou podle kvantové teorie pole částice zprostředkující základní interakce (elektromagnetická, silná, slabá, gravitační).

Nový!!: Gravitace a Intermediální částice · Vidět víc »

Keplerovy zákony

Keplerovy zákony jsou tři fyzikální zákony popisující pohyb planet kolem Slunce.

Nový!!: Gravitace a Keplerovy zákony · Vidět víc »

Kilogram

Přibližná podoba mezinárodního prototypu kilogramu Kilogram (hovorově kilo) je základní jednotka hmotnosti, značka je kg.

Nový!!: Gravitace a Kilogram · Vidět víc »

Klasická mechanika

Klasická mechanika je mechanika, zabývající se mechanickými jevy makroskopických těles, která se pohybují rychlostí zanedbatelnou vzhledem k rychlosti světla.

Nový!!: Gravitace a Klasická mechanika · Vidět víc »

Kosmická rychlost

11 Kosmická rychlost je rychlost, potřebná k překonání gravitačního působení kosmického tělesa.

Nový!!: Gravitace a Kosmická rychlost · Vidět víc »

Koule

euklidovském zobrazení Koule je prostorové těleso tvořené množinou všech bodů (trojrozměrného euklidovského) prostoru, jejichž vzdálenost od zadaného bodu (středu) je nejvýše rovna zadanému poloměru.

Nový!!: Gravitace a Koule · Vidět víc »

Kuželosečka

Druhy kuželoseček Kuželosečka je rovinná křivka, která vznikne jako průnik roviny s pláštěm rotačního kuželu (tzv. kuželová plocha), přičemž rovina neprochází jeho vrcholem.

Nový!!: Gravitace a Kuželosečka · Vidět víc »

Kupa galaxií

Část galaxií z kupy galaxií v Panně vzdálené 50 milionů světelných letKupa galaxií je skupina několika stovek až tisíců galaxií.

Nový!!: Gravitace a Kupa galaxií · Vidět víc »

Kvantová gravitace

Kvantová gravitace je soubor otázek ve fyzice, k jejichž vyřešení je třeba zahrnout jak správnou teorii gravitace, kterou je s velkou přesností obecná teorie relativity Alberta Einsteina, tak i kvantovou mechaniku.

Nový!!: Gravitace a Kvantová gravitace · Vidět víc »

Kvantová teorie pole

Kvantová teorie pole je obecný teoretický rámec pro popis fyzikálních systémů s mnoha interagujícími částicemi.

Nový!!: Gravitace a Kvantová teorie pole · Vidět víc »

Kvantování

Kvantování je ve fyzice proces, při kterém se klasické fyzikální objekty a veličiny popisující jejich chování nahrazují odpovídajícími matematickými strukturami kvantové teorie (např. operátory, vlnová funkce, stavový vektor, dráhový integrál apod.) a zákony klasické fyziky, popisující vztahy mezi veličinami, se nahrazují odpovídajícími zákony kvantové teorie.

Nový!!: Gravitace a Kvantování · Vidět víc »

Látka

Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).

Nový!!: Gravitace a Látka · Vidět víc »

LIGO

LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) je vědecké zařízení v USA, které 14. září 2015 jako první přímo detekovalo gravitační vlny.

Nový!!: Gravitace a LIGO · Vidět víc »

M-teorie

Do roku 1984 byla velmi populární teorie jedenáctirozměrné supergravitace.

Nový!!: Gravitace a M-teorie · Vidět víc »

Mars (planeta)

Mars je čtvrtá planeta sluneční soustavy, druhá nejmenší planeta soustavy po Merkuru.

Nový!!: Gravitace a Mars (planeta) · Vidět víc »

Mascon

měsíčního moře Mare Smythii, které obsahuje výrazný mascon. Mascon (z anglického mass concentration – koncentrace hmoty) je anomální oblast v kůře spojená s podpovrchovou koncentrací hmoty.

Nový!!: Gravitace a Mascon · Vidět víc »

Měrná tíha

Měrná tíha je fyzikální veličina, která vyjadřuje tíhu objemové jednotky látky.

Nový!!: Gravitace a Měrná tíha · Vidět víc »

Měsíc

Měsíc je jediná známá přirozená družice Země.

Nový!!: Gravitace a Měsíc · Vidět víc »

Mechanický pohyb

Mechanický pohyb je druh pohybu, při kterém se mění poloha vzhledem k jiným tělesům.

Nový!!: Gravitace a Mechanický pohyb · Vidět víc »

Mechanika

Mechanika je obor fyziky, který se zabývá mechanickým pohybem, tedy přemísťováním těles v prostoru a čase a změnami velikostí a tvarů těles.

Nový!!: Gravitace a Mechanika · Vidět víc »

Merkur (planeta)

Merkur je Slunci nejbližší a současně i nejmenší planetou sluneční soustavy, dosahuje pouze o 40 % větší velikosti než pozemský Měsíc a je tak menší než Jupiterův měsíc Ganymed a Saturnův Titan.

Nový!!: Gravitace a Merkur (planeta) · Vidět víc »

Metr

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18.

Nový!!: Gravitace a Metr · Vidět víc »

Metrický prostor

Metrický prostor je matematická struktura, pomocí které lze formálním způsobem definovat pojem vzdálenosti.

Nový!!: Gravitace a Metrický prostor · Vidět víc »

Metrický tenzor

V matematice je metrický tenzor zpravidla tenzorové pole druhého řádu na hladké varietě, které dává do souvislosti souřadnice a vzdálenost.

Nový!!: Gravitace a Metrický tenzor · Vidět víc »

Nadkupa galaxií

Okolí Místní nadkupy galaxií Nadkupa galaxií (též supergalaxie) je seskupení kup a skupin galaxií, které v součtu obsahují několik tisíc až stovek tisíc jednotlivých galaxií.

Nový!!: Gravitace a Nadkupa galaxií · Vidět víc »

Nadmořská výška

HA, HB, HC, HD... nadmořské výšky bodů A,B,C,D Badwater v kalifornském Údolí smrti je s 85,5 m pod mořem nejhlubší bod USA Nadmořská výška je svislá vzdálenost (výškový rozdíl) určitého místa na zemi k hladině některého moře (obvykle nejbližšího).

Nový!!: Gravitace a Nadmořská výška · Vidět víc »

Nekonečno

∞ jako symbol nekonečna zavedl anglický matematik John Wallis. Nekonečno (∞) je abstraktní pojem, který označuje kvantitu (množství) něčeho, co je tak veliké, že nemá konec (od slova konec je odvozeno slovo konečný), typicky se nedá spočítat, změřit, a pokud ano, tak je větší než každé konečné číslo.

Nový!!: Gravitace a Nekonečno · Vidět víc »

Newton

Newton je jednotka síly v soustavě SI se značkou N. Jedná se o odvozenou jednotku založenou na základních jednotkách kilogram (kg), metr (m) a sekunda (s).

Nový!!: Gravitace a Newton · Vidět víc »

Newtonův gravitační zákon

Newtonův gravitační zákon graficky Na základě analýzy pohybu Měsíce kolem Země, planet kolem Slunce a na základě znalosti Keplerových zákonů formuloval Newton tzv.

Nový!!: Gravitace a Newtonův gravitační zákon · Vidět víc »

Newtonovy pohybové zákony

latině v původním vydání ''Philosophiae Naturalis Principia Mathematica'' (1687) Newtonovy pohybové zákony jsou fyzikální zákony formulované Isaacem Newtonem.

Nový!!: Gravitace a Newtonovy pohybové zákony · Vidět víc »

Oběžná dráha

Elementy dráhy Oběžná dráha nebo orbita je dráha, po které obíhá kosmické těleso kolem těžiště soustavy.

Nový!!: Gravitace a Oběžná dráha · Vidět víc »

Obecná teorie relativity

Dvoudimenzionální znázornění zakřivení časoprostoru. Přítomnost hmoty mění geometrii časoprostoru a tato (zakřivená) geometrie je chápána jako gravitace. Obecná teorie relativity je geometrická teorie gravitace, publikovaná Albertem Einsteinem v roce 1915, a také aktuální popis gravitace v moderní fyzice.

Nový!!: Gravitace a Obecná teorie relativity · Vidět víc »

Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Nový!!: Gravitace a Objem · Vidět víc »

Odstředivá síla

Odstředivá síla (nebo také centrifugální) je síla působící na těleso resp.

Nový!!: Gravitace a Odstředivá síla · Vidět víc »

Olympus Mons

Olympus Mons (latinsky Hora Olymp) je nejvyšší známá hora sluneční soustavy, která se nachází na povrchu Marsu v severozápadní části oblasti Tharsis.

Nový!!: Gravitace a Olympus Mons · Vidět víc »

Otáčení

Rotace (též rotační nebo otáčivý pohyb) čili otáčení je takový pohyb tuhého tělesa, při kterém se všechny body tělesa otáčejí kolem jedné společné osy se stejnou úhlovou rychlostí.

Nový!!: Gravitace a Otáčení · Vidět víc »

Příroda

Příroda znamená v nejužším významu slova volně žijící ekosystém s určitou mírou biodiverzity, v širším pojetí pak může znamenat celou biosféru, či dokonce hmotný svět (fysis), tedy předmět zájmu přírodních věd.

Nový!!: Gravitace a Příroda · Vidět víc »

Perihélium

Perihélium Perihélium (též přísluní či perihel) je nejbližší místo (perifokus) ke Slunci, jímž prochází těleso, které se kolem Slunce pohybuje po kuželosečce.

Nový!!: Gravitace a Perihélium · Vidět víc »

Planeta

Planeta (z řeckého πλανήτης, planétés – „tulák“) nebo oběžnice ve sluneční soustavě je (dle definice IAU) takové těleso, které obíhá kolem Slunce, má dostatečnou hmotnost, aby ji její gravitační síly zformovaly do přibližně kulového tvaru (tj. nachází se v hydrostatické rovnováze), je dominantní v zóně své oběžné dráhy (tj. vyčistila svou gravitací okolí vlastní oběžné dráhy od jiných těles) a není družicí (měsícem) jiného tělesa.

Nový!!: Gravitace a Planeta · Vidět víc »

Planetární jádro

Jádro planety je její nejvnitřnější částí s nejvyšší hustotou, která vzniká při diferenciaci původní protoplanety.

Nový!!: Gravitace a Planetární jádro · Vidět víc »

Planetární kůra

Planetární kůra je vnější pevná vrstva planety.

Nový!!: Gravitace a Planetární kůra · Vidět víc »

Planetární plášť

Srovnání předpokládané stavby terestrických objektů Sluneční soustavy Planetární plášť respektive plášť obecně je jedna z planetárních sfér, která se nachází u terestrických planet pod svrchní pevnou kůrou nad planetárním jádrem.

Nový!!: Gravitace a Planetární plášť · Vidět víc »

Planetární sonda

Planetární sonda je kosmická sonda, jejímž hlavním úkolem je průzkum pevných těles sluneční soustavy, především planet, jejich satelitů (měsíců) a planetek a jejich bezprostředního okolí.

Nový!!: Gravitace a Planetární sonda · Vidět víc »

Poloměr

Atributy kružnice s vyznačeným poloměrem V geometrii je poloměr (rádius) délka úsečky, jejíž jeden koncový bod leží na kružnici (nebo hranici kruhu) a druhý koncový bod ve středu kruhu nebo kružnice.

Nový!!: Gravitace a Poloměr · Vidět víc »

Potenciální energie

tíhovou silou, která vozíky urychluje resp. zpomaluje. Potenciální energie (též polohová energie) je druh energie, kterou má každé těleso nacházející se v potenciálovém poli určité síly.

Nový!!: Gravitace a Potenciální energie · Vidět víc »

Pulsar

Animace rotující neutronové hvězdy Krabí mlhovině. Pulsary jsou rotující neutronové hvězdy, které vyzařují elektromagnetické záření.

Nový!!: Gravitace a Pulsar · Vidět víc »

Richard Feynman

Richard Phillips Feynman (čti, 11. května 1918 – 15. února 1988) byl americký fyzik a nositel Nobelovy ceny, známý i jako popularizátor vědy.

Nový!!: Gravitace a Richard Feynman · Vidět víc »

Rift

Riftové údolí v jihoatlantském hřbetu, s naznačením pohybu desek Rift (dříve také nazývaný brázda, průlom, příkopová propadlina či hlubinný pokles) je seismicky a vulkanicky aktivní příkopová struktura (zóna) v zemské kůře, charakterizovaná poruchami poklesového charakteru, vznikem nové oceánské kůry, s délkou několika set až tisíců kilometrů a šířkou od několika do stovek kilometrů.

Nový!!: Gravitace a Rift · Vidět víc »

Rok

Rok je doba odvozená od oběhu Země kolem Slunce trvajícího přibližně 365 a čtvrt dne.

Nový!!: Gravitace a Rok · Vidět víc »

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Gravitace a Rychlost · Vidět víc »

Rychlost světla

Interferenční obrazec z Michelsonova interferometru se zeleným laserem. Rychlost světla (nebo jiného elektromagnetického záření) ve vakuu (stručně též "světelná rychlost" bez nutnosti uvádět ještě "ve vakuu") je definována jako fázová rychlost postupného elektromagnetického vlnění ve vakuu.

Nový!!: Gravitace a Rychlost světla · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Gravitace a Síla · Vidět víc »

Sekunda

Světélko blikající jednou za sekundu Sekunda (značka s, ale někdy též nesprávně označovaná jako sec, sek apod.) je základní jednotka času (nebo také doby trvání) v soustavě SI.

Nový!!: Gravitace a Sekunda · Vidět víc »

Sféra (matematika)

V matematice se slovem sféra označuje obvykle kulová plocha, tj.

Nový!!: Gravitace a Sféra (matematika) · Vidět víc »

Skin efekt

Ilustrace skin efektu. Skin efekt (povrchový jev) je fyzikální děj, při kterém dochází k vytlačování elektrického proudu k povrchu vodiče.

Nový!!: Gravitace a Skin efekt · Vidět víc »

Slunce

Astronomický symbol Slunce Slunce je hvězda hlavní posloupnosti, spektrální třídy G2V.

Nový!!: Gravitace a Slunce · Vidět víc »

Sluneční soustava

Planety a trpasličí planety sluneční soustavy. Velikost objektů je v měřítku, vzdálenosti mezi nimi nikoliv Sluneční soustava (podle Pravidel českého pravopisu psáno s malým s, tedy sluneční soustava, ovšem Česká astronomická společnost doporučuje psaní s velkým S, tedy Sluneční soustava) je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází planeta Země.

Nový!!: Gravitace a Sluneční soustava · Vidět víc »

Sopka

Mexiku Sopka či také vulkán je porucha povrchu planety či měsíce, kudy se na povrch dostává směs roztavených hornin, tzv.

Nový!!: Gravitace a Sopka · Vidět víc »

Spin

Spin je kvantová vlastnost elementárních částic, jejíž ekvivalent klasická fyzika nezná.

Nový!!: Gravitace a Spin · Vidět víc »

Stáčení perihelia Merkuru

Stáčení perihelia Merkura je změna směru velké poloosy Merkura v prostoru o přibližně 5600 obloukových vteřin za století ve směru oběhu.

Nový!!: Gravitace a Stáčení perihelia Merkuru · Vidět víc »

Struna

struny na harfě Struna je drát nebo vlákno, které slouží jako zdroj zvuku u strunných nástrojů, jako je například kytara, viola, harfa nebo klavír.

Nový!!: Gravitace a Struna · Vidět víc »

Světlo

Rudolfina (2015) Noční osvětlení ve městě (výše) i v přístavu, Štětín (Polsko) Světlo je viditelná část elektromagnetického záření.

Nový!!: Gravitace a Světlo · Vidět víc »

Tíha

Tíha je fyzikální veličina, vyjadřující sílu, kterou působí těleso v gravitačním poli na podložku nebo závěs.

Nový!!: Gravitace a Tíha · Vidět víc »

Tíhové zrychlení

Tíhové zrychlení je zrychlení volného pádu těles na povrchu kosmického tělesa (například Země).

Nový!!: Gravitace a Tíhové zrychlení · Vidět víc »

Těžiště

Těžiště (hmotný střed) je působiště tíhové síly působící na těleso.

Nový!!: Gravitace a Těžiště · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Gravitace a Těleso · Vidět víc »

Technika

Technika (z řeckého τεχνη/techné – řemeslo, umění) je základní označení pro složku lidské kultury, která zaručuje schopnost nebo dovednost v kterémkoli oboru konání.

Nový!!: Gravitace a Technika · Vidět víc »

Temná hmota

kupy galaxií CL0024+17.http://www.astro.cz/clanek/2780 Hubble „viděl“ prstenec temné hmoty - astro.cz odkazuje na Astrophysical Journal Rotační křivka typické spirální galaxie demonstrující rozdíl mezi gravitačním působení viditelné hmoty a pozorovanou křivkou rychlostí. Temná hmota či skrytá hmota nebo též skrytá látkaje označení hypotetické formy hmoty, jejíž existence by vysvětlovala nesrovnalosti mezi některými skutečně pozorovanými a vypočítanými hodnotami z modelů.

Nový!!: Gravitace a Temná hmota · Vidět víc »

Teorie relativity

Teorie relativity je sada dvou fyzikálních teorií vytvořených Albertem Einsteinem: speciální teorie relativity (STR) a obecné teorie relativity (OTR).

Nový!!: Gravitace a Teorie relativity · Vidět víc »

Teorie superstrun

Teorie superstrun, resp.

Nový!!: Gravitace a Teorie superstrun · Vidět víc »

Topografie

Digitální model topografie Tibetu marťanského kaňonu Valles Marineris Topografie je vědní disciplína studující povrchové útvary na povrchu Země, případně jiných pevných těles Sluneční soustavy (planet, měsíců, planetek atd.). Velmi těsně tak souvisí s kartografií, která se zabývá zakreslováním popsaných útvarů.

Nový!!: Gravitace a Topografie · Vidět víc »

Trajektorie

Trajektorie s vyznačením bodů v různých časových okamžicích. Trajektorie (též pohybová křivka) je geometrická čára prostorem, kterou hmotný bod nebo těleso při pohybu opisuje.

Nový!!: Gravitace a Trajektorie · Vidět víc »

Valles Marineris

Valles Marineris (latinsky údolí Marineru – pojmenována po sondě Mariner 9, která je objevila) je největší známý systém kaňonů ve sluneční soustavě nacházející se na planetě Mars.

Nový!!: Gravitace a Valles Marineris · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Gravitace a Vektor · Vidět víc »

Venuše (planeta)

Venuše je druhá planeta od Slunce ve sluneční soustavě.

Nový!!: Gravitace a Venuše (planeta) · Vidět víc »

Virgo (detektor)

Virgo je detektor gravitačních vln umístěný v Itálii u města Pisa.

Nový!!: Gravitace a Virgo (detektor) · Vidět víc »

Volný pád

Volný pád je pohyb tělesa o hmotnosti m v tíhovém poliJe-li pád popisován v inerciální vztažné soustavě (např. reálný pád na povrchu nerotujících astronomických těles bez atmosféry), setrvačné síly nepůsobí a tíhové pole je rovno "čistému" gravitačnímu poli tělesa a tíhové zrychlení rovno zrychlení gravitačnímu.

Nový!!: Gravitace a Volný pád · Vidět víc »

Vrh šikmý

Vrh šikmý je pohyb tělesa v tíhovém poli,Je-li vrh popisován v inerciální vztažné soustavě (např. vrh na povrchu nerotujících astronomických těles bez atmosféry), setrvačné síly nepůsobí a tíhové pole je rovno „čistému“ gravitačnímu poli tělesa a tíhové zrychlení rovno zrychlení gravitačnímu.

Nový!!: Gravitace a Vrh šikmý · Vidět víc »

Vrh svislý

Vrh svislý je pohyb tělesa v homogenním gravitačním poli, při kterém počáteční rychlost tělesa má směr svisle vzhůru - proti směru gravitační síly.

Nový!!: Gravitace a Vrh svislý · Vidět víc »

Vrh vodorovný

Vrh vodorovný je pohyb tělesa v tíhovém poliJe-li vrh popisován v inerciální vztažné soustavě (např. vrh na povrchu nerotujících astronomických těles bez atmosféry), setrvačné síly nepůsobí a tíhové pole je rovno "čistému" gravitačnímu poli tělesa a tíhové zrychlení rovno zrychlení gravitačnímu.

Nový!!: Gravitace a Vrh vodorovný · Vidět víc »

Vzdálenost

Vzdálenost je výraz pro odlehlost dvou bodů nebo útvarů (rovnocenných, bez vzájemného rozlišení, bez orientace směru) a pro vyjádření jejich vzájemné polohy.

Nový!!: Gravitace a Vzdálenost · Vidět víc »

Zakřivený prostor

Zakřivení všeobecně představuje zahnutí, odbočení nebo vyhnutí se zcela přímému pohybu (v úhlu 180° — "rovina" nebo "přímý úhel").

Nový!!: Gravitace a Zakřivený prostor · Vidět víc »

Základní interakce

Základní interakce (základní síly) umožňují popsat všechny známé způsoby vzájemného silového působení částic a pole.

Nový!!: Gravitace a Základní interakce · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Gravitace a Země · Vidět víc »

Zeměpisná šířka

rovnoběžky přerušovaně. Zeměpisná šířka je jedna ze zeměpisných souřadnic, určuje polohu na povrchu Země směrem k severu nebo jihu od rovníku.

Nový!!: Gravitace a Zeměpisná šířka · Vidět víc »

Zploštění

Zploštění je odchylka rotačního elipsoidu od kulového tvaru zmenšením poloměru ve směru osy rotace vzhledem k poloměru v rovině rovníku.

Nový!!: Gravitace a Zploštění · Vidět víc »

Zrychlení

Zrychlení (akcelerace) je charakteristika pohybu, která popisuje, jakým způsobem se mění rychlost tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Gravitace a Zrychlení · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Centrální gravitační pole, Gravitační interakce, Gravitační interakci, Gravitační pole, Gravitační teorie, Homogenní gravitační pole, Metrické pole, Radiální gravitační pole, Teorie gravitace, Tíhové pole.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »