Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Hřích

Index Hřích

Hřích (ze stsl. grěch, chyba, hřích) je náboženský pojem, který původně znamenal zbloudění, omyl, chybu, také ve smyslu urážky božstev.

49 vztahy: Abrahám, Apostáze, Bible, Ctnost, Duch svatý, Evangelium podle Matouše, Halacha, Islám, Ježíš Kristus, Judaismus, Křesťanství, Křest, Lítost, Martin Luther, Milost (teologie), Modla, Mojžíš, Monoteismus, Morálka, Náboženství, Noe, Odpuštění, Odpustek, Pavel z Tarsu, Philipp Melanchthon, Pokání, Pokušení, Protestantismus, Prvotní hřích, Sedm hlavních hříchů, Smrtelný hřích, Spása, Starý zákon, Staroslověnština, Stvoření, Svatý Augustin, Svátost, Svátost smíření, Svědomí, Tóra, Tomáš Akvinský, Tomáš Halík, Trest, TV-MIS, Všední hřích, Vina, Vykoupení, Vzkříšení, 613 micvot.

Abrahám

Abrahám (rodný jménem Abram) – Avraham, Avram – „otec množství“, „vznešený otec“, Ibráhím.

Nový!!: Hřích a Abrahám · Vidět víc »

Apostáze

Španělsku. Apostáze (původem: ἀποστασία; v přepisu apostasia) je termín označující v klasickém smyslu odpadnutí či odstoupení od víry, zejména křesťanské.

Nový!!: Hřích a Apostáze · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Hřích a Bible · Vidět víc »

Ctnost

Ctnost (řec. αρετη, areté, lat.virtus; v češtině alternativně i „zdatnost“) je vypěstovaný a navyklý (habituální) sklon k dobrému jednání.

Nový!!: Hřích a Ctnost · Vidět víc »

Duch svatý

Seslání Ducha svatého v iluminovaném manuskriptu z 15. století, Musée Condé, Chantilly. Duch svatý je znázorněn jako holubice v nejhornější části obrazu Duch Svatý i Svatý Duch (latinsky Spiritus Sanctus) je teologický pojem, který označuje v křesťanství jednu ze tří osob Nejsvětější Trojice, osobu odlišnou od Otce a Syna, zároveň však s nimi stejné podstaty (viz homoúsios).

Nový!!: Hřích a Duch svatý · Vidět víc »

Evangelium podle Matouše

Sv. Matouš Evangeliář abatyše Ady, kolem 800. Evangelium podle Matouše (zkratka Mt nebo Mat) je jedno ze čtyř kanonických evangelií a v pořadí první kniha Nového zákona.

Nový!!: Hřích a Evangelium podle Matouše · Vidět víc »

Halacha

Halacha (od הלך – chodit, kráčet – jít určitým způsobem, postupně nabývá na významu zvyk, obyčej, mrav, předpis, ustanovení) je celkový souhrn židovského náboženského práva, včetně biblického práva (613 přikázání) a pozdějšího talmudského a rabínského práva, jakož i zvyků a tradic.

Nový!!: Hřích a Halacha · Vidět víc »

Islám

směr modlitby a cíl muslimských poutníků z celého světa Prorok Mohamed během hadždže do Mekky v roce 632 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století.

Nový!!: Hřích a Islám · Vidět víc »

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus (asi mezi 7 a 1 př. n. l. Betlém – asi mezi 30 a 33 n. l. Golgota), známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou křesťanství.

Nový!!: Hřích a Ježíš Kristus · Vidět víc »

Judaismus

Judaismus je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele.

Nový!!: Hřích a Judaismus · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Hřích a Křesťanství · Vidět víc »

Křest

Ježíš křtěný v Jordánu Křest (asi ze starohornoněmeckého Krist - Kristus; řecky βάπτισμα ponoření Stoltz, Eric (2005). "A Christian Glossary: Baptism". The Abraham Project. Retrieved February 25, 2009 www.theabrahamproject.com/resources/glossary-christian.html.

Nový!!: Hřích a Křest · Vidět víc »

Lítost

Stuttgartu Lítost je pocit – ve zvláštních případech afekt – nespokojenosti, hnusu, bolesti a politování nad vlastními špatnými činy nebo opominutími jednat.

Nový!!: Hřích a Lítost · Vidět víc »

Martin Luther

Martin Luther (10. listopadu 1483 Eisleben – 18. února 1546 Eisleben) byl německý teolog, kazatel a reformátor, zakladatel protestantismu, autor řady duchovních, politických, pedagogických spisů, církevních písní a překladů.

Nový!!: Hřích a Martin Luther · Vidět víc »

Milost (teologie)

Milostí se v teologii rozumí Boží laskavé jednání s člověkem bez zřetele na jeho zásluhy či poklesky.

Nový!!: Hřích a Milost (teologie) · Vidět víc »

Modla

Modla v Krakově Modla (nebo idol) je předmět požívající náboženské úcty – může jít o zobrazení boha, významné duchovní bytosti nebo personifikované symbolické vyjádření určitého duchovního principu.

Nový!!: Hřích a Modla · Vidět víc »

Mojžíš

Mojžíš (Moše, vykládáno jako „z vody vytažený“) je jednou z nejvýznamnějších postav izraelského národa a Starého zákona.

Nový!!: Hřích a Mojžíš · Vidět víc »

Monoteismus

Monoteismus (možno též psát i jako monotheismus či monoteizmus) neboli jednobožství je forma náboženství, podle níž existuje a má být lidmi uctíván pouze jediný Bůh.

Nový!!: Hřích a Monoteismus · Vidět víc »

Morálka

Farse e moralità (Žerty a morálka), 1914 Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti.

Nový!!: Hřích a Morálka · Vidět víc »

Náboženství

Různé náboženské symboly Svátek v Reggio Calabria Anglikánské procesí ve Walsinghamu Hinduistický svátek tibetského buddhismu v Bódhgaja Indie Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.

Nový!!: Hřích a Náboženství · Vidět víc »

Noe

Noe (hebrejsky נֹחַ, Noach, doslova „Odpočinutí“), v českých překladech Bible přepisováno též jako Noé, je starozákonní postava.

Nový!!: Hřích a Noe · Vidět víc »

Odpuštění

Rembrandt: Návrat ztraceného syna 1662; Petrohrad, Eremitáž Odpuštění znamená vědomé, dobrovolné a jednostranné zrušení závazku či povinnosti.

Nový!!: Hřích a Odpuštění · Vidět víc »

Odpustek

Nápis na kříži hlásající, jak lze získat 100–300 dnů odpustků (Záhlinice, okres Kroměříž) Odpustek (plurál odpustky, latinsky indulgentia) je odpuštění časných trestů za hříchy (zpočátku chápáno jako počet dní pokání, později nesprávně chápáno jako zkrácení trestu pobytu v očistci), které může být úplné (plnomocné odpustky), nebo částečné (částečné odpustky).

Nový!!: Hřích a Odpustek · Vidět víc »

Pavel z Tarsu

Svatý Pavel z Tarsu, apoštol Pavel, hebrejsky שָׁאוּל מִטַּרְסוֹס (Ša’ul mi-Tarsos), česky také Saul či Šavel, je jedna z nejdůležitějších biblických postav, o jejíchž osudech vypráví Nový zákon.

Nový!!: Hřích a Pavel z Tarsu · Vidět víc »

Philipp Melanchthon

Philipp Melanchthon Philipp Melanchthon (pořečtěná forma příjmení Schwarzerdt, 16. února 1497 Bretten – 19. dubna 1560 Wittenberg) byl humanistický učenec, reformační teolog, vysokoškolský pedagog, poradce a přítel Martina Luthera.

Nový!!: Hřích a Philipp Melanchthon · Vidět víc »

Pokání

Pokání je v běžné řeči i v náboženském významu symbolická činnost, kterou člověk dává najevo, že pochybil, a snaží se své viny zbavit.

Nový!!: Hřích a Pokání · Vidět víc »

Pokušení

William-Adolphe Bouguereau: ''Pokušení'' Pokušení je teologický pojem označující nutkání člověka dělat něco zlého, tj.

Nový!!: Hřích a Pokušení · Vidět víc »

Protestantismus

95 tezí Martina Luthera z roku 1517 se považuje za počátek reformace Protestantismus je jeden z hlavních směrů křesťanství, vycházející z náboženských reformních hnutí západní Evropy pozdního středověku a raného novověku, především z reformace, zahájené vystoupením Martina Luthera proti prodeji odpustků roku 1517.

Nový!!: Hřích a Protestantismus · Vidět víc »

Prvotní hřích

Maxe Švabinského v jižní části transeptu katedrály sv. Víta. Sixtinské kaple představující prvotní hřích Prvotní hřích,, ha-chet ha-kadmon,, je termín pro první hřích v historii lidstva, kterého se podle biblického příběhu dopustili Adam a Eva v Zahradě Eden (ráji), když se nechali svést hadem a pojedli ze stromu poznání.

Nový!!: Hřích a Prvotní hřích · Vidět víc »

Sedm hlavních hříchů

Hieronymus Bosch, Sedm smrtelných hříchů, r. 1485 Sedm hlavních hříchů (též sedm kardinálních hříchů či sedm smrtelných hříchů) vypočítává katolická tradice od časů Řehoře I. Velikého (asi 540 – 12. březen 604).

Nový!!: Hřích a Sedm hlavních hříchů · Vidět víc »

Smrtelný hřích

Smrtelný hřích (též nazýván těžký hřích) je v katolické terminologii označení pro takový hřích, který „ničí v srdci člověka lásku těžkým porušením Božího zákona“.

Nový!!: Hřích a Smrtelný hřích · Vidět víc »

Spása

Spása (z praslovanského *sъpasti chránit stádo; lat. salus nebo pozdější salutare, řec. σωτηρία sótéría) označuje záchranu, původně jak časnou (dočasnou, z každodenní životní zkušenosti, být zachráněn např. od nepřítele apod.), tak nadpřirozenou (náboženskou, věčnou).

Nový!!: Hřích a Spása · Vidět víc »

Starý zákon

Codex Leningradensis – rukopis Tanachu z roku 1008 či 1009, ze kterého pro jeho úplnost vycházejí dnešní kritická vydání Starého zákona. Starý zákon (v některých překladech Stará smlouva) je delší a starší část Bible.

Nový!!: Hřích a Starý zákon · Vidět víc »

Staroslověnština

Staroslověnština neboli stará církevní slovanština je nejstarší slovanský spisovný jazyk.

Nový!!: Hřích a Staroslověnština · Vidět víc »

Stvoření

Stvoření může být.

Nový!!: Hřích a Stvoření · Vidět víc »

Svatý Augustin

Nejstarší Augustinovo vyobrazení (Řím, bazilika sv. Jana v Lateránu, 6. stol.) Sandra Botticelliho (kolem r. 1480) Karlově mostě Svatý Augustin, též Augustin z Hippa nebo Augustin z Hippony, latinsky Aurelius Augustinus (13. listopadu 354, Thagaste, dnes Souk-Ahras v Alžírsku – 28. srpna 430, Hippo Regius, dnes Annaba v Alžírsku), byl biskup a učitel církve v období pozdního římského císařství; je též svatým katolické církve, jehož svátek připadá na 28. srpna.

Nový!!: Hřích a Svatý Augustin · Vidět víc »

Svátost

Svátost (z lat. pojmu sacramentum – „posvátná věc, posvátný úkon, přísaha“, který je ekvivalentem staršího řec. μυστήριον mystérion – „tajemství“) nebo v rámci pravoslavné církve svatá Tajina je křesťanský obřad, jež ustanovil Ježíš Kristus a který v křesťanském chápání prostřednictvím viditelného symbolu zprostředkuje neviditelnou Boží milost.

Nový!!: Hřích a Svátost · Vidět víc »

Svátost smíření

Pietra Longhiho Svátost smíření, někdy též svátost pokání, obvykle známá a označovaná jako svatá zpověď je jednou ze svátostí katolické, pravoslavné a anglikánské církve, jejíž prostřednictvím křesťan vyznáním vlastních hříchů může dojít smíření s Bohem a církví.

Nový!!: Hřích a Svátost smíření · Vidět víc »

Svědomí

Svědomí je vnitřní instance, „mlčenlivé volání“, které vede soudy člověka o tom, co sám způsobil nebo co se chystá způsobit.

Nový!!: Hřích a Svědomí · Vidět víc »

Tóra

Svitek tóry s ukazovátkem zvaným ''jad'' Tóra znamená Zákon, učení a v nejužším smyslu jde o první ze tří částí TaNaChu, neboli prvních pět knih hebrejské Bible.

Nový!!: Hřích a Tóra · Vidět víc »

Tomáš Akvinský

Fra Bartolomeo: Tomáš Akvinský (kolem 1500) Fra Angelico: Tomáš Akvinský (kolem 1440) Carlo Crivelli: Sv. Tomáš Akvinský (15. stol.) Svatý Tomáš Akvinský OP (1225 – 7. března 1274), latinsky Thomas Aquinas, krátce Aquinatus, Aquinata nebo jen Tomáš, také přízviskem Doctor angelicus (Andělský učitel), byl katolický filosof a teolog scholastické tradice.

Nový!!: Hřích a Tomáš Akvinský · Vidět víc »

Tomáš Halík

Tomáš Halík (* 1. června 1948 Praha) je český katolický kněz, teolog,, vlastní web Tomáše Halíka religionista, sociolog náboženství, vysokoškolský pedagog, psycholog, filozof a politický aktivista.

Nový!!: Hřích a Tomáš Halík · Vidět víc »

Trest

San Francisca Trest nebo také sankce je uvalení nějakého omezení, újmy, ztráty nebo bolesti, jímž oprávněná osoba vymáhá dodržování mravních, společenských nebo právních pravidel daného společenství.

Nový!!: Hřích a Trest · Vidět víc »

TV-MIS

TV-MIS je nekomerční křesťansky zaměřená internetová on-demand televize.

Nový!!: Hřích a TV-MIS · Vidět víc »

Všední hřích

Všední hřích (také lehký hřích, každodenní vina) je v pojetí katolického a pravoslavného křesťanství takový hřích, který nemá za následek úplné odvrácení člověka od Boha, nýbrž "pouze" částečnou ztrátu milosti.

Nový!!: Hřích a Všední hřích · Vidět víc »

Vina

Vina je odpovědnost člověka za ublížení, hřích, trestný čin nebo jiné porušení práva.

Nový!!: Hřích a Vina · Vidět víc »

Vykoupení

Poslední soud (Deskový oltář na Sinaji, 12. stol.) Vykoupení je specificky křesťanské označení pro širší pojem spásy.

Nový!!: Hřích a Vykoupení · Vidět víc »

Vzkříšení

Vzkříšení značí v náboženství obnovené spojení ducha a těla nebo přivedení někoho ze smrti do života.

Nový!!: Hřích a Vzkříšení · Vidět víc »

613 micvot

613 micvot nebo 613 přikázání (přepsáno jako tarjag micvot, TaRJaG je akronym numerické hodnoty „613“) je koncept židovského náboženství, podle kterého Tóra obsahuje celkem 613 micvot (v hebrejštině: „přikázání“ (pl.), od sg. micva –; od kořene צוה, c-v-h „přikazovat“), které Bůh nařídil Izraeli.

Nový!!: Hřích a 613 micvot · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Hříšník.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »