Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Hašovací funkce

Index Hašovací funkce

Hašovací funkce je matematická funkce (resp. algoritmus) pro převod vstupních dat do (relativně) malého čísla.

26 vztahy: Algoritmus, Algoritmy pro vyhledávání v textu, Antivirový program, Bajt, Bioinformatika, Bit, Bloomův filtr, Cormackovo hašování, Cyklický redundantní součet, Data, Databáze, Elektronický podpis, Funkce (matematika), Hašovací tabulka, Histogram, Integrita dat, Kolize (funkce), Kontrolní součet, Kryptografická hašovací funkce, Kryptografie, Message-Digest algorithm, Modulární aritmetika, Rabinův–Karpův algoritmus, Sekvenování DNA, Serializace, Zbytek po dělení.

Algoritmus

Algoritmus je přesný návod či postup, kterým lze vyřešit daný typ úlohy.

Nový!!: Hašovací funkce a Algoritmus · Vidět víc »

Algoritmy pro vyhledávání v textu

Algoritmy pro vyhledávání v textu jsou důležitou třídou algoritmů pro práci s textovými řetězci.

Nový!!: Hašovací funkce a Algoritmy pro vyhledávání v textu · Vidět víc »

Antivirový program

Antivirový program (zkráceně antivir) je počítačový software, který slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů a jiného škodlivého softwaru (malware).

Nový!!: Hašovací funkce a Antivirový program · Vidět víc »

Bajt

IBM Microdrive o kapacitě 1 GB Bajt, původním, anglickým zápisem byte, zřídka také slabika, je jednotka množství dat v informatice.

Nový!!: Hašovací funkce a Bajt · Vidět víc »

Bioinformatika

Bioinformatika je vědní disciplína, která se zabývá metodami pro shromažďování, analýzu a vizualizaci rozsáhlých souborů biologických dat, zejména dat molekulárně-biologických.

Nový!!: Hašovací funkce a Bioinformatika · Vidět víc »

Bit

Bit (z anglického binary digit - dvojková číslice; angl. bit.

Nový!!: Hašovací funkce a Bit · Vidět víc »

Bloomův filtr

Bloomův filtr, pojmenovaný podle Burtona Howarda Blooma, který ho objevil v roce 1970, je prostorově efektivní pravděpodobnostní datová struktura, která se používá na ověřování příslušnosti prvků do množiny.

Nový!!: Hašovací funkce a Bloomův filtr · Vidět víc »

Cormackovo hašování

Cormackovo hašování (nebo Cormackovo hashování nebo Cormackovo hešování) je jednou z metod dokonalého hašování.

Nový!!: Hašovací funkce a Cormackovo hašování · Vidět víc »

Cyklický redundantní součet

Cyklický redundantní součet, označovaný také CRC (zkratka anglického Cyclic redundancy check) je speciální hašovací funkce, používaná k detekci chyb během přenosu či ukládání dat.

Nový!!: Hašovací funkce a Cyklický redundantní součet · Vidět víc »

Data

Data je výraz pro údaje, používané pro popis nějakého jevu nebo vlastnosti pozorovaného objektu.

Nový!!: Hašovací funkce a Data · Vidět víc »

Databáze

Databáze (neboli datová základna, též databanka) je systém souborů s pevnou strukturou záznamů.

Nový!!: Hašovací funkce a Databáze · Vidět víc »

Elektronický podpis

Elektronický podpis (též digitální podpis) je v informatice označení specifických dat, které v počítači nahrazují klasický vlastnoruční podpis, respektive ověřený podpis.

Nový!!: Hašovací funkce a Elektronický podpis · Vidět víc »

Funkce (matematika)

Funkce je v matematice název pro zobrazení z nějaké množiny M do množiny čísel (většinou reálných nebo komplexních), nebo do vektorového prostoru (pak se mluví o vektorové funkci).

Nový!!: Hašovací funkce a Funkce (matematika) · Vidět víc »

Hašovací tabulka

Malý telefonní seznam jako hashovací tabulka Hašovací tabulka (popřípadě hashovací tabulka nebo hešovací tabulka) je vyhledávací datová struktura, která asociuje hašovací klíče s odpovídajícími hodnotami.

Nový!!: Hašovací funkce a Hašovací tabulka · Vidět víc »

Histogram

normální distribucí Histogram je grafické znázornění distribuce dat pomocí sloupcového grafu se sloupci stejné šířky, vyjadřující šířku intervalů (tříd), přičemž výška sloupců vyjadřuje četnost sledované veličiny v daném intervalu.

Nový!!: Hašovací funkce a Histogram · Vidět víc »

Integrita dat

V informatice a telekomunikacích má termín integrita dat následující významy.

Nový!!: Hašovací funkce a Integrita dat · Vidět víc »

Kolize (funkce)

Kolize je v matematice situace, kdy pro různé vstupní hodnoty funkce přiřazuje stejné výstupní hodnoty.

Nový!!: Hašovací funkce a Kolize (funkce) · Vidět víc »

Kontrolní součet

Kontrolní součet je doplňková informace, která se předává spolu s vlastní informací a slouží k ověření, zda je vlastní informace úplná a zda při jejím přenosu nedošlo k chybě.

Nový!!: Hašovací funkce a Kontrolní součet · Vidět víc »

Kryptografická hašovací funkce

Kryptografická hašovací funkce je v kryptografii hašovací funkce s takovými vlastnostmi, které umožňují její použití v aplikacích zabezpečení informací, jako například autentizace nebo zaručení integrity zprávy.

Nový!!: Hašovací funkce a Kryptografická hašovací funkce · Vidět víc »

Kryptografie

Šifrovací stroj Enigma Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí.

Nový!!: Hašovací funkce a Kryptografie · Vidět víc »

Message-Digest algorithm

Message-Digest algorithm je v kryptografii rodina hašovacích funkcí, která z libovolného vstupu dat vytváří výstup fixní délky, který je označován jako hash (česky někdy psán i jako haš), otisk, miniatura a podobně. Jeho hlavní vlastností je, že malá změna na vstupu vede k velké změně na výstupu, tj.

Nový!!: Hašovací funkce a Message-Digest algorithm · Vidět víc »

Modulární aritmetika

Na rozdíl od běžné aritmetiky je modulární aritmetika definována na nějaké konečné množině ℤn.

Nový!!: Hašovací funkce a Modulární aritmetika · Vidět víc »

Rabinův–Karpův algoritmus

Rabin–Karpův algoritmus je v informatice jedním z algoritmů pro vyhledávání textu.

Nový!!: Hašovací funkce a Rabinův–Karpův algoritmus · Vidět víc »

Sekvenování DNA

Sekvenování DNA (též sekvenace či sekvencování, mnohdy také „čtení“ DNA) je souhrnný termín pro biochemické metody, jimiž se zjišťuje pořadí nukleových bází (A, C, G, T) v sekvencích DNA.

Nový!!: Hašovací funkce a Sekvenování DNA · Vidět víc »

Serializace

Serializace je obecně takový proces, který převádí nějaký (libovolně složitý) objekt do jeho sériové (řadové, sekvenční, jednorozměrné) podoby.

Nový!!: Hašovací funkce a Serializace · Vidět víc »

Zbytek po dělení

Zbytek po dělení nebo také modulo je početní operace související s operací celočíselného dělení.

Nový!!: Hašovací funkce a Zbytek po dělení · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Digest, Hashovací funkce, Hašování, Hešovací funkce, Hešování, Rozptylovací funkce.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »