Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Hallův jev

Index Hallův jev

Schema Hallova jevu, ukazující proud elektronů.''Legenda'': 1. Elektrony (směr proudu je podle konvence opačný) 2. Polovodičový předmět 3. Magnety 4. Magnetické pole 5. Zdroj energie''Popis'':Na obrázku „A“ dostává předmět negativní náboj symbolizovaný modrou barvou a kladný náboj symbolizovaný barvou červenou. Na obrázcích „B“ a „C“ se elektrický proud obrací, což způsobuje změnu polarizace. Změna proudu i magnetického pole opět vytvoří záporný náboj v horní části předmětu (obrázek „D“). Hallův jev je proces generace Hallova elektrického pole v polovodiči (existuje i v kovech, ale vzhledem k vysoké koncentraci vodivostních elektronů se téměř neuplatňuje) za současného působení vnějšího elektrického i magnetického pole.

18 vztahy: BEN - technická literatura, Elektrická vodivost, Elektrické pole, Elektrický náboj, Elektrický potenciál, Elektrický proud, Elektron, Elementární náboj, Hallova sonda, Kondenzátor, Kovy, Kvantový Hallův jev, Lorentzova síla, Magnet, Magnetická indukce, Magnetické pole, Polarizace, Polovodič.

BEN - technická literatura

BEN – technická literatura s.r.o. je české nakladatelství odborné technické literatury.

Nový!!: Hallův jev a BEN - technická literatura · Vidět víc »

Elektrická vodivost

Elektrická vodivost (též konduktance – reálná vodivost el. obvodu) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost dobře vést elektrický proud.

Nový!!: Hallův jev a Elektrická vodivost · Vidět víc »

Elektrické pole

Elektrické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je těleso s nevykompenzovaným elektrickým nábojem (elektricky nabité těleso) nebo časově proměnné magnetické pole a které se v dané části prostoru projevuje působením elektrické síly na nabité částice.

Nový!!: Hallův jev a Elektrické pole · Vidět víc »

Elektrický náboj

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Nový!!: Hallův jev a Elektrický náboj · Vidět víc »

Elektrický potenciál

Elektrický potenciál je skalární fyzikální veličina, která popisuje potenciální energii jednotkového elektrického náboje v neměnném elektrickém poli.

Nový!!: Hallův jev a Elektrický potenciál · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Hallův jev a Elektrický proud · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Hallův jev a Elektron · Vidět víc »

Elementární náboj

Elementární náboj je nejmenší možný elektrický náboj jedné volné částice.

Nový!!: Hallův jev a Elementární náboj · Vidět víc »

Hallova sonda

Otáčející se válec s dvěma magnety a na magnety reagující Hallova sonda Hallova sonda, Hallův článek nebo Hallův senzor je elektronická součástka, jejíž činnost je založena na technickém využití tzv.

Nový!!: Hallův jev a Hallova sonda · Vidět víc »

Kondenzátor

Kondenzátor je pasivní elektrotechnická součástka, jejíž charakteristickou vlastností je kapacita.

Nový!!: Hallův jev a Kondenzátor · Vidět víc »

Kovy

Ocelové osičky Kovy tvoří společně s polokovy a nekovy tři hlavní skupiny chemických prvků.

Nový!!: Hallův jev a Kovy · Vidět víc »

Kvantový Hallův jev

Kvantový Hallův jev Kvantový Hallův jev je kvantově-mechanická verze Hallova jevu, který nastává v tenkých vrstvách polovodičů.

Nový!!: Hallův jev a Kvantový Hallův jev · Vidět víc »

Lorentzova síla

Lorentzova síla je síla pojmenována po Hendriku Antoonovi Lorentzovi, působí na náboj (příp. vodič) v elektromagnetickém poli.

Nový!!: Hallův jev a Lorentzova síla · Vidět víc »

Magnet

Magnetické pole znázorněné siločarami Magnet (z řeckého μαγνήτις λίθος magnétis líthos, „Magnesijský kámen“) je objekt, který v prostoru ve svém okolí vytváří magnetické pole.

Nový!!: Hallův jev a Magnet · Vidět víc »

Magnetická indukce

Magnetická indukce je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje silové účinky magnetického pole na pohybující se částici s nábojem nebo magnetickým dipólovým momentem.

Nový!!: Hallův jev a Magnetická indukce · Vidět víc »

Magnetické pole

Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud).

Nový!!: Hallův jev a Magnetické pole · Vidět víc »

Polarizace

Polarizace označuje obvykle proces odlišování, rozrůzňování do vzájemně odlišných skupin.

Nový!!: Hallův jev a Polarizace · Vidět víc »

Polovodič

Polovodičová součástka – atomové hodiny Polovodič je pevná látka, jejíž elektrická vodivost závisí na vnějších nebo vnitřních podmínkách, a dá se změnou těchto podmínek snadno ovlivnit.

Nový!!: Hallův jev a Polovodič · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Hallova konstanta, Hallův efekt.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »