Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Heavisideova funkce

Index Heavisideova funkce

H0(x) H1/2(x) H1(x) --> H1(x) H1/2(x) Heavisideova funkce (také jednotkový skok) je nespojitá funkce, jejíž hodnota je nulová pro zápornou hodnotu argumentu a rovna jedné pro kladnou hodnotu argumentu.

18 vztahy: Anglie, Charakteristická funkce, Diracovo delta, Fourierova transformace, Funkce (matematika), Funkce signum, Limita funkce, Macaulayova závorka, Náběhová funkce, Nula, Oliver Heaviside, Reálné číslo, Signál, Spojitá funkce, Teorie řízení, Teorie míry, Zpracování signálu, 1 (číslo).

Anglie

Anglie je největší a nejlidnatější země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a zároveň jediná z jeho čtyř zemí, která nemá žádnou autonomii ani samosprávu.

Nový!!: Heavisideova funkce a Anglie · Vidět víc »

Charakteristická funkce

Jako charakteristická funkce se v matematice označuje taková funkce, která pro nějakou podmnožinu A dané množiny X indikuje, které prvky X patří do A.

Nový!!: Heavisideova funkce a Charakteristická funkce · Vidět víc »

Diracovo delta

Schematická reprezentace Diracovy \delta-funkce. Diracova funkce jako limita \delta(x).

Nový!!: Heavisideova funkce a Diracovo delta · Vidět víc »

Fourierova transformace

Fourierova transformace je integrální transformace převádějící signál mezi časově a frekvenčně závislým vyjádřením pomocí harmonických signálů, tj.

Nový!!: Heavisideova funkce a Fourierova transformace · Vidět víc »

Funkce (matematika)

Funkce je v matematice název pro zobrazení z nějaké množiny M do množiny čísel (většinou reálných nebo komplexních), nebo do vektorového prostoru (pak se mluví o vektorové funkci).

Nový!!: Heavisideova funkce a Funkce (matematika) · Vidět víc »

Funkce signum

Funkce signum Funkce signum (neboli znaménková funkce, zkratka sgn) je matematická funkce reálné nebo komplexní proměnné, která číslu přiřazuje komplexní jednotku vyjadřující orientovaný směr od obrazu nuly k obrazu tohoto čísla.

Nový!!: Heavisideova funkce a Funkce signum · Vidět víc »

Limita funkce

Funkce (sin x)/x není v bodě 0 definována.

Nový!!: Heavisideova funkce a Limita funkce · Vidět víc »

Macaulayova závorka

Macaulayova závorka představuje zjednodušený způsob zápisu nespojité funkce definované předpisem kde a je reálné číslo a f(x) je libovolná funkce reálné proměnné x. V současnosti se obvykle používá forma zápisu s lomenými závorkami \langle f(x)\rangle_a.

Nový!!: Heavisideova funkce a Macaulayova závorka · Vidět víc »

Náběhová funkce

Graf náběhové funkce Náběhová funkce (neboli též funkce rampy) je označení pro základní reálnou funkci definovanou takto: R(x).

Nový!!: Heavisideova funkce a Náběhová funkce · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Heavisideova funkce a Nula · Vidět víc »

Oliver Heaviside

Oliver Heaviside (18. května 1850 – 3. února 1925) byl britský matematik a fyzik samouk.

Nový!!: Heavisideova funkce a Oliver Heaviside · Vidět víc »

Reálné číslo

Reálná čísla jsou taková čísla, kterým můžeme jednoznačně přiřadit body nekonečné přímky (číselné osy) tak, aby tato čísla popisovala „vzdálenost“ od nějakého vybraného bodu (nuly) na takové přímce.

Nový!!: Heavisideova funkce a Reálné číslo · Vidět víc »

Signál

Vjezdové návěstidlo na železnici Námořní vlajková abeceda Signál (z lat. signum, znamení a signalis - užitý jako znamení) je znamení, záměrný fyzikální jev, nesoucí informaci o nějaké události, povel vyžadující provedení určité akce nebo zahájení činnosti, nebo výstraha před hrozícím nebezpečím.

Nový!!: Heavisideova funkce a Signál · Vidět víc »

Spojitá funkce

Spojitá (červeně) a nespojitá funkce (modře) Spojitá funkce je taková matematická funkce, jejíž hodnoty se mění plynule, tedy při dostatečně malé změně hodnoty x se hodnota f(x) změní libovolně málo.

Nový!!: Heavisideova funkce a Spojitá funkce · Vidět víc »

Teorie řízení

požadované hodnoty a výsledkem je chybový signál, který je zpracován regulátorem, aby byl přiveden jako akční veličina na vstup regulovaného systému. Teorie řízení je naukou o řízení a popisu systémů.

Nový!!: Heavisideova funkce a Teorie řízení · Vidět víc »

Teorie míry

Teorie míry je matematická disciplína, která se zabývá problémem matematického uchopení pojmu kvantity.

Nový!!: Heavisideova funkce a Teorie míry · Vidět víc »

Zpracování signálu

Zpracování signálu je vědeckotechnický obor na pomezí elektrotechniky a aplikované matematiky, který se zabývá analýzou, modifikací i syntézou signálů.

Nový!!: Heavisideova funkce a Zpracování signálu · Vidět víc »

1 (číslo)

Jednička (1) je přirozené číslo.

Nový!!: Heavisideova funkce a 1 (číslo) · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Heavisidova funkce, Jednotkový skok.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »