Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Hebrejština

Index Hebrejština

Hebrejština (ivrit) označuje souhrnně všechny vývojové varianty hebrejského jazyka od starověké hebrejštiny přes biblickou (ivrit Tanach, též, lešon kodeš, „svatý jazyk“) až po moderní hebrejštinu (ivrit), kterou se dnes hovoří ve státě Izrael.

85 vztahy: Aškenázští Židé, Abeceda, Abraham ibn Ezra, Afroasijské jazyky, Akademie hebrejského jazyka, Akcent (hebrejština), Akkadština, Amoraim, Angličtina, Arabština, Aramejština, Španělsko, Židé, Římané, Řekové, Bible, Blízký východ, Britský mandát Palestina, Druhý chrám, Eliezer Ben Jehuda, Fénické písmo, Fonologie hebrejštiny, Francouzština, Gemara, Gezerský kalendář, Halacha, Haskala, Hebrejské číslice, Hebrejské písmo, Idiot, Indoevropské jazyky, Infinitiv, Italština, Izrael, Izraelské království, Jehuda ha-Levi, Jidiš, Judské království, Kabala, Kniha Ester, Kniha Soudců, Kumrán, Lachiš, Ladino, Latina, Litva, Maimonides, Masoretský text, Mišna, Mišne Tora, ..., Midraš, Mrtvé moře, Němčina, Nikud, Osmanská říše, Ostrakismus, Přídavné jméno, Předpona, Perština, Perfektum, Podstatné jméno, Povstání Bar Kochby, Rabín, Ruština, Sa'adja Ga'on, Samaří, Samohláska, Sefardští Židé, Semitské jazyky, Severozápadní semitské jazyky, Sionismus, Souhláska, Spojené státy americké, Starý zákon, Sufix, Talmud, Tana'im, Tel Arad, Tosefta, Turečtina, Turecko, Vzduch, 10. století př. n. l., 1881, 6. století př. n. l.. Rozbalte index (35 více) »

Aškenázští Židé

Aškenázové (אשכנזים, Aškenazim), též aškenázští Židé (יהדות אשכנז, jahadut Aškenaz), jsou Židé, jejichž předkové pocházejí ze střední a východní Evropy.

Nový!!: Hebrejština a Aškenázští Židé · Vidět víc »

Abeceda

Vzorník písma Abeceda, řídce i „alfabeta“, je uspořádaná sada znaků – písmen, jimiž se při zápisu řeči, v písmu graficky vyjadřují fonémy, zpravidla hlásky (některé jen souhlásky) a případně slabiky.

Nový!!: Hebrejština a Abeceda · Vidět víc »

Abraham ibn Ezra

Abraham ben Meir ibn Ezra (nebo ראב״ע, také znám jako Abenezra; 1092 nebo 1093 – 1167) byl jeden z nejvýznamnějších Židů v oblasti písemnictví ve středověku.

Nový!!: Hebrejština a Abraham ibn Ezra · Vidět víc »

Afroasijské jazyky

Afroasijské jazyky nebo také semito-hamitská jazyková rodina zahrnuje až 375 jazyků a má více než 340 milionů mluvčích (z toho 235 mil. arabština), a to na území severní a východní Afriky a v jihozápadní Asii, včetně Arabského poloostrova.

Nový!!: Hebrejština a Afroasijské jazyky · Vidět víc »

Akademie hebrejského jazyka

Akademie hebrejského jazyka (ha-Akademija la-lašon ha-ivrit) je nejvyšší instituce moderního hebrejského jazyka.

Nový!!: Hebrejština a Akademie hebrejského jazyka · Vidět víc »

Akcent (hebrejština)

; akcenty vyznačeny modře Akcent plní v hebrejštině trojí funkci: označuje přízvučnou slabiku slova, zároveň má však také melodickou a interpunkční funkci.

Nový!!: Hebrejština a Akcent (hebrejština) · Vidět víc »

Akkadština

Akkadština je mrtvý semitský jazyk (člen širší afroasijské jazykové rodiny), kterým se hovořilo v oblasti starověké Mezopotámie.

Nový!!: Hebrejština a Akkadština · Vidět víc »

Amoraim

ImageSize.

Nový!!: Hebrejština a Amoraim · Vidět víc »

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: Hebrejština a Angličtina · Vidět víc »

Arabština

Arabština (al-Lughat Al-Arabíja) je semitský jazyk.

Nový!!: Hebrejština a Arabština · Vidět víc »

Aramejština

Aramejština je jeden ze semitských jazyků.

Nový!!: Hebrejština a Aramejština · Vidět víc »

Španělsko

Španělsko, oficiálně Španělské království (španělsky a galicijsky Reino de España; katalánsky Regne d'Espanya; baskicky Espainiako Erresuma) je stát ležící na Pyrenejském poloostrově.

Nový!!: Hebrejština a Španělsko · Vidět víc »

Židé

Židé (hebrejsky יְהוּדִים, Jehudim, sg. יְהוּדִי, Jehudi) jsou semitským národem pocházejícím z oblasti Blízkého východu.

Nový!!: Hebrejština a Židé · Vidět víc »

Římané

Starořímská rodina Jako Římané (latinsky Romani, Quirites) byli původně ve starověku označováni obyvatelé města Říma (latinsky Roma).

Nový!!: Hebrejština a Římané · Vidět víc »

Řekové

Rhodos(řecký ostrov) Řekové (Ἕλληνες) jsou indoevropský národ, který dnes obývá především Řecko, dále žijí jeho příslušníci na Kypru, v Albánii, Itálii a Egyptě a má přibližně 15 miliónů členů.

Nový!!: Hebrejština a Řekové · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Hebrejština a Bible · Vidět víc »

Blízký východ

Tmavě zeleně je zobrazen tradiční Blízký východ, světle zeleně Střední východ Blízký východ nebo také Přední východ je označení pro oblast východního Středomoří a případně i přilehlých oblastí.

Nový!!: Hebrejština a Blízký východ · Vidět víc »

Britský mandát Palestina

Britský mandát Palestina známý také jako Mandát pro Palestinu bylo mandátní území Velké Británie, které jí bylo svěřeno Společností národů na Pařížské mírové konferenci z roku 1919.

Nový!!: Hebrejština a Britský mandát Palestina · Vidět víc »

Druhý chrám

Izraelském muzeu v Jeruzalémě Druhý chrám (בית המקדש v překladu „svatý dům“) je označení druhého z židovských jeruzalémských chrámů.

Nový!!: Hebrejština a Druhý chrám · Vidět víc »

Eliezer Ben Jehuda

Eliezer Ben Jehuda (hebrejsky: אֱלִיעֶזֶר בֶּן־יְהוּדָה, 7. ledna 1858, Lužki, Ruské impérium – 16. prosince 1922, Jeruzalém, Britský mandát Palestina) byl izraelský jazykovědec, který se stal klíčovou postavou v obrození hebrejštiny coby mluveného jazyka.

Nový!!: Hebrejština a Eliezer Ben Jehuda · Vidět víc »

Fénické písmo

Fénické písmo bylo ve starověku souhláskové písmo používané pro zaznamenání textů ve féničtině a později i v dalších příbuzných kanaánských jazycích.

Nový!!: Hebrejština a Fénické písmo · Vidět víc »

Fonologie hebrejštiny

Fonologie hebrejštiny popisuje výslovnost a funkce jednotlivých hlásek používaných v hebrejštině.

Nový!!: Hebrejština a Fonologie hebrejštiny · Vidět víc »

Francouzština

Francouzština (dříve též nazývaná franština) je románský jazyk, kterým se hovoří především ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe.

Nový!!: Hebrejština a Francouzština · Vidět víc »

Gemara

Gemara je součást Talmudu, která obsahuje rabínské komentáře a rozbory Mišny.

Nový!!: Hebrejština a Gemara · Vidět víc »

Gezerský kalendář

replika gezerského kalendáře v Izraelském muzeu v Izraeli Gezerský kalendář je malá vápencová destička, která byla objevena roku 1908 irským archeologem R. A. Stewartem Macalisterem v Gezeru v Izraeli.

Nový!!: Hebrejština a Gezerský kalendář · Vidět víc »

Halacha

Halacha (od הלך – chodit, kráčet – jít určitým způsobem, postupně nabývá na významu zvyk, obyčej, mrav, předpis, ustanovení) je celkový souhrn židovského náboženského práva, včetně biblického práva (613 přikázání) a pozdějšího talmudského a rabínského práva, jakož i zvyků a tradic.

Nový!!: Hebrejština a Halacha · Vidět víc »

Haskala

'''1.''' Proto-Maskilim: Raphael Levi Hannover • Solomon Dubno • Tobias Cohn • Marcus Elieser Bloch '''2.''' Berlínská Haskala: Salomon Jacob Cohen • David Friedländer • Hartwig Wessely • Moses Mendelssohn'''3.''' Rakousko a Halič: Judah Löb Mieses • Solomon Judah Loeb Rapoport • Joseph Perl • Baruch Jeitteles '''4.''' Russko: Avrom Ber Gotlober • Abraham Mapu • Samuel Joseph Fuenn • Isaac Baer Levinsohn Haskala (השכלה), též známá jako židovské osvícenství, byl ideologický směr rozšířený mezi evropskými židy v 18. a 19. století.

Nový!!: Hebrejština a Haskala · Vidět víc »

Hebrejské číslice

Systém hebrejských číslic je kvazidesítková abecední číselná soustava používající písmena hebrejské abecedy.

Nový!!: Hebrejština a Hebrejské číslice · Vidět víc »

Hebrejské písmo

vokalizovaný text (dole) Hebrejské písmo je písmo, jímž se zaznamenává hebrejština, jidiš a ladino.

Nový!!: Hebrejština a Hebrejské písmo · Vidět víc »

Idiot

Idiot je v rámci lékařství zastaralé označení pro člověka postiženého těžkou mentální retardací (též slabomyslností či oligofrenií), tj.

Nový!!: Hebrejština a Idiot · Vidět víc »

Indoevropské jazyky

Indoevropská jazyková rodina (tento pojem zavedl poprvé roku 1813 Thomas Young) je skupina jazyků, které se společně vyvíjely v rozsáhlých oblastech Eurasie z předpokládaného indoevropského prajazyka.

Nový!!: Hebrejština a Indoevropské jazyky · Vidět víc »

Infinitiv

'''Infinitiv''' (také neurčitek) je neurčitý tvar slovesa, který nevyjadřuje osobu, číslo, způsob ani čas.

Nový!!: Hebrejština a Infinitiv · Vidět víc »

Italština

Mapa italských dialektů Mapa italských dialektů Italština (archaicky vlaština, tak se ale někdy označuje také arumunština) je románský jazyk, kterým mluví asi 76 - 100 milionů mluvčích.

Nový!!: Hebrejština a Italština · Vidět víc »

Izrael

Izrael (Jisra'el;:, Isrá'íl), oficiálně Stát Izrael (hebrejsky,; arabsky, Daulat Isrá'íl), je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie, kde leží při východním pobřeží Středozemního moře.

Nový!!: Hebrejština a Izrael · Vidět víc »

Izraelské království

Izraelské království (někdy také „severní království“ oproti „jižnímu“ judskému) je státní útvar, který existoval mezi lety 930–722 př.

Nový!!: Hebrejština a Izraelské království · Vidět víc »

Jehuda ha-Levi

Jehuda ben Šmu'el ha-Levi (יהודה הלוי, španělsky Yehudah Halevi); asi 1075, Toledo – 1141, Palestina) byl španělský židovský básník a filosof, píšící arabsky a hebrejsky, pokládaný za vůbec největšího středověkého hebrejského básníka.

Nový!!: Hebrejština a Jehuda ha-Levi · Vidět víc »

Jidiš

Jidiš (nebo idiš "židovský") je západogermánský jazyk, kterým hovoří kolem čtyř miliónů Židů po celém světě.

Nový!!: Hebrejština a Jidiš · Vidět víc »

Judské království

Judské království byl státní útvar, jenž existoval mezi lety 930-586 př.

Nový!!: Hebrejština a Judské království · Vidět víc »

Kabala

Kabala je druh židovské mystiky.

Nový!!: Hebrejština a Kabala · Vidět víc »

Kniha Ester

Svitek Ester (מגילת אסתר) Kniha Ester (megilat Ester, doslova „svitek Ester“) je jedna ze starozákonních knih.

Nový!!: Hebrejština a Kniha Ester · Vidět víc »

Kniha Soudců

Kniha Soudců, hebrejsky שופטים šoftim „soudci“, je sedmou z knih Starého zákona.

Nový!!: Hebrejština a Kniha Soudců · Vidět víc »

Kumrán

Umístění Kumránu Kumrán (někdy Qumran, Chirbet Kumrán – „Zřícenina Kumrán“) je archeologické naleziště na suché planině u severozápadního břehu Mrtvého moře na Západním břehu Jordánu.

Nový!!: Hebrejština a Kumrán · Vidět víc »

Lachiš

Lachiš (hebrejsky: לכיש) bylo významné starověké město v Izraeli.

Nový!!: Hebrejština a Lachiš · Vidět víc »

Ladino

Ladino (לאדינו) je jazyk sefardských židů.

Nový!!: Hebrejština a Ladino · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Hebrejština a Latina · Vidět víc »

Litva

Litva (nebo), oficiálně Litevská republika, je nejjižnější a největší ze tří pobaltských zemí na jihovýchodním pobřeží Baltského moře.

Nový!!: Hebrejština a Litva · Vidět víc »

Maimonides

Moše ben Majmon (zkráceně Rambam, v Evropě známý jako Maimonides,Maimonides.

Nový!!: Hebrejština a Maimonides · Vidět víc »

Masoretský text

Masoretský text (textus receptus) je hebrejský (či v jistých případech aramejský) text Starého zákona opatřený masoretskými vokalizačními znaky, resp.

Nový!!: Hebrejština a Masoretský text · Vidět víc »

Mišna

Vilně r. 1921 Mišna (matnitin), je záznam ústní tradice judaismu.

Nový!!: Hebrejština a Mišna · Vidět víc »

Mišne Tora

Mišne Tora („Opakování / učení zákona / Tóry“), někdy uváděná též jako Jad chazaka („Silná ruka“, podle verše) je halachický kodex shrnující židovské náboženské právo.

Nový!!: Hebrejština a Mišne Tora · Vidět víc »

Midraš

Midraš (doslova "zavrtávání se") je odvozen od slovesa דרש ve významu "hledat, bádat, zkoumat", tedy snaha zkoumat a porozumět biblickému textu.

Nový!!: Hebrejština a Midraš · Vidět víc »

Mrtvé moře

Mrtvé moře (hebrejsky:, doslova „moře Soli;“; doslova „Mrtvé moře“) je bezodtoké slané jezero, které se rozkládá mezi Izraelem na západě a Jordánskem na východě.

Nový!!: Hebrejština a Mrtvé moře · Vidět víc »

Němčina

Němčina, německy Deutsch, je západogermánský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor zvaný germanistika.

Nový!!: Hebrejština a Němčina · Vidět víc »

Nikud

Hebrejský biblický text (Gn 1,9). Nikud je vyznačen červeně Nikud (ניקוד, נִקּוּד), doslova „tečkování“ nebo „punktace“, je souhrnné označení pro systém samohláskových znamének v hebrejské abecedě.

Nový!!: Hebrejština a Nikud · Vidět víc »

Osmanská říše

Osmanská říše (zastarale též Otomanská říše, možno psát i malé písmeno) byla jedna z největších a nejmocnějších říší v prostoru při Středozemním moři.

Nový!!: Hebrejština a Osmanská říše · Vidět víc »

Ostrakismus

Ostrakon (ὄστρακον) Ostrakismus je v původní formě takzvané střepinové hlasování o vypovězení občana ze starověkých Athén.

Nový!!: Hebrejština a Ostrakismus · Vidět víc »

Přídavné jméno

Přídavné jméno (též adjektivum, z latinského nomen adiectivum, Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu – Anotátorská příručka, Marie Mikulová a kol.

Nový!!: Hebrejština a Přídavné jméno · Vidět víc »

Předpona

Přidáním předpony dochází ke změně významu slova. Předpona (též prefix) v lingvistice označuje jednotlivý morfém, který se vkládá před kořen základového slova.

Nový!!: Hebrejština a Předpona · Vidět víc »

Perština

světle zelená oblast naznačuje rozšíření perštiny Perština, (místní název: فارسی, fārsī) je indoevropský jazyk.

Nový!!: Hebrejština a Perština · Vidět víc »

Perfektum

Perfektum je slovesný čas, který v některých jazycích vyjadřuje ukončenost minulého děje.

Nový!!: Hebrejština a Perfektum · Vidět víc »

Podstatné jméno

Podstatné jméno (též substantivum) je ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.

Nový!!: Hebrejština a Podstatné jméno · Vidět víc »

Povstání Bar Kochby

Mince ražená židovskými povstalci Povstání Bar Kochby (též druhá židovská válka) bylo druhé celožidovské povstání proti římské nadvládě, které se odehrálo v letech 132–135 pod vedením Šimona bar Kochby.

Nový!!: Hebrejština a Povstání Bar Kochby · Vidět víc »

Rabín

Mojžíš je v židovské tradici často nazýván jako „Moše rabenu“ – „Mojžíš, náš učitel“ Rabín (někdy také rabi, z hebr. רב rav, popř. רבי rabi) je vysokou náboženskou autoritou v judaismu.

Nový!!: Hebrejština a Rabín · Vidět víc »

Ruština

Ruština (rusky) je nejužívanější slovanský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor, zvaný rusistika.

Nový!!: Hebrejština a Ruština · Vidět víc »

Sa'adja Ga'on

Sa'adja ben Josef Gaon (882, Fajjúm – 942, Bagdád) byl jeden z nejvýznamnějších středověkých židovských filosofů a autorů.

Nový!!: Hebrejština a Sa'adja Ga'on · Vidět víc »

Samaří

Sloupořadí v ruinách Samaří Zbytky hradeb Zříceniny fora Římské divadlo Samaří (שומרון Šomron, Σεβαστη Sebasté) bylo město v Samařsku v dnešním Izraeli, v oblasti palestinské autonomie na západním břehu Jordánu, asi 10 km severozápadně od moderního města Náblus (ve starověku Sichem).

Nový!!: Hebrejština a Samaří · Vidět víc »

Samohláska

Samohlásky (vokály) jsou takové hlásky, jejichž charakteristickým rysem je tón, na rozdíl od souhlásek nevzniká při jejich artikulaci šum.

Nový!!: Hebrejština a Samohláska · Vidět víc »

Sefardští Židé

Bez popisu.

Nový!!: Hebrejština a Sefardští Židé · Vidět víc »

Semitské jazyky

Semitské jazyky je samostatná podskupina afroasijských jazyků.

Nový!!: Hebrejština a Semitské jazyky · Vidět víc »

Severozápadní semitské jazyky

Severozápadní semitské jazyky jsou jednou ze tří podskupin semitských jazyků.

Nový!!: Hebrejština a Severozápadní semitské jazyky · Vidět víc »

Sionismus

Dr. Theodor Herzl, duchovní otec sionismu Sionismus (ציונות‎, Cijonut) je ideový směr, který vznikl v druhé polovině 19. století mezi evropskými Židy.

Nový!!: Hebrejština a Sionismus · Vidět víc »

Souhláska

Souhlásky (konsonanty) jsou takové hlásky, jejichž charakteristickým rysem (na rozdíl od samohlásek) je šum, který vzniká specifickým postavením či pohybem mluvidel.

Nový!!: Hebrejština a Souhláska · Vidět víc »

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA se používá i v češtině) jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán.

Nový!!: Hebrejština a Spojené státy americké · Vidět víc »

Starý zákon

Codex Leningradensis – rukopis Tanachu z roku 1008 či 1009, ze kterého pro jeho úplnost vycházejí dnešní kritická vydání Starého zákona. Starý zákon (v některých překladech Stará smlouva) je delší a starší část Bible.

Nový!!: Hebrejština a Starý zákon · Vidět víc »

Sufix

Sufix je v lingvistice označení pro morfém připojovaný za kořen slova.

Nový!!: Hebrejština a Sufix · Vidět víc »

Talmud

Talmud, od למד – učit, tedy učení, je soupis rabínských diskusí týkajících se židovského zákona, etiky, které židovská tradice považuje za směrodatné.

Nový!!: Hebrejština a Talmud · Vidět víc »

Tana'im

Tana'im (aramejsky: תנאים, někdy též tanaité, tana'ité, odvozeno od תנא opakovat, učit, učit se) je název označující rabíny farizejského směru v judaismu, kteří působili zhruba od přelomu letopočtů až do uzavření Mišny, tj.

Nový!!: Hebrejština a Tana'im · Vidět víc »

Tel Arad

Národní park Tel Arad (גן לאומי תל ערד, Gan le'umi Tel Arad) je archeologická lokalita a národní park v Izraeli, v Jižním distriktu.

Nový!!: Hebrejština a Tel Arad · Vidět víc »

Tosefta

Tosefta, (aramejsky: תוספתא, nezaměňovat s tosafot) je vedle Mišny druhá sbírka ústní tradice judaismu.

Nový!!: Hebrejština a Tosefta · Vidět víc »

Turečtina

Turečtina je turkický jazyk používaný zejména v Turecku, Bulharsku, na Kypru, na území bývalé Osmanské říše a je také jazykem několika milionů imigrantů v zemích Evropské unie.

Nový!!: Hebrejština a Turečtina · Vidět víc »

Turecko

Turecko (oficiálním názvem Türkiye Cumhuriyeti, česky Turecká republika) je stát ležící v Malé Asii a z menší části v jihovýchodní Evropě.

Nový!!: Hebrejština a Turecko · Vidět víc »

Vzduch

mlze Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km.

Nový!!: Hebrejština a Vzduch · Vidět víc »

10. století př. n. l.

border.

Nový!!: Hebrejština a 10. století př. n. l. · Vidět víc »

1881

1881 (MDCCCLXXXI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Hebrejština a 1881 · Vidět víc »

6. století př. n. l.

Dějepis - Století Kategorie:Staletí.

Nový!!: Hebrejština a 6. století př. n. l. · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Hebrejský jazyk, Ivrit.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »