Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Hexan je uhlovodík s chemickým vzorcem C6H14.

30 vztahy: Alkany, Anestezie, Čína, Benzín, Bolest hlavy, Chemický vzorec, Euforie, Hospitalizace, IPhone, Izomerie, Končetina, Laboratoř, Lepidlo, Mazivo, Methyl, Nevolnost, Obuv, Olej, Půda, Plynová chromatografie, Ropná rafinerie, Rozpouštědlo, Střešní krytina, Toxicita, Uhlík, Uhlovodíky, Useň, Voda, Závrať, 2010.

Alkany

Alkany jsou nasycené uhlovodíky s molekulou bez násobných vazeb (dvojných a/nebo trojných) mezi atomy uhlíku (v uhlíkovém řetězci).

Nový!!: Hexan a Alkany · Vidět víc »

Anestezie

Anesteziolog při přípravě celkové anestezie Anestezie (z řeckého αν- + αἲσθησις.

Nový!!: Hexan a Anestezie · Vidět víc »

Čína

zakázaném městě, Velká čínská zeď, ruiny nedaleko oázy Turfan, kaligrafiez období Dynastie Sung, věštecká kost Čína (tradiční znaky: 中國, zjednodušené znaky: 中国, hanyu pinyin: Zhōngguó, český přepis: Čung-kuo; tento pojem ovšem neznamená „Říše středu“, jak praví žurnalistické klišé: ve starověku se jím označovaly „ústřední státy“, tedy státy seskupené v Centrální planině, které představovaly tradiční kolébku čínské starověké kultury) je geografická oblast a historické území v Asii.

Nový!!: Hexan a Čína · Vidět víc »

Benzín

Benzín ve sklenici Benzín (též 'benzin') je kapalina ropného původu používaná hlavně jako palivo v zážehových spalovacích motorech, ale i jako rozpouštědlo, zejména pro ředění nátěrových hmot.

Nový!!: Hexan a Benzín · Vidět víc »

Bolest hlavy

Bolest hlavy, jinak též cefalalgie nebo cefalea, je označení pro pocity bolesti v oblasti hlavy.

Nový!!: Hexan a Bolest hlavy · Vidět víc »

Chemický vzorec

Chemický vzorec je grafické zobrazení složení, případně struktury a prostorového uspořádání molekul chemické sloučeniny nebo prvku za použití symbolů prvků, případně čísel a dalších znaků (např. závorek) a grafických prvků (čar a křivek).

Nový!!: Hexan a Chemický vzorec · Vidět víc »

Euforie

Euforie je lékařsky uznaný duševně/emoční stav definován jako subjektivní pocit velké (obvykle přehnané) radosti, štěstí a tělesné či psychické pohody.

Nový!!: Hexan a Euforie · Vidět víc »

Hospitalizace

Hospitalizace je obecné označení pro delší vícedenní léčbu osob resp.

Nový!!: Hexan a Hospitalizace · Vidět víc »

IPhone

iPhone (výslovnost) je smartphone společnosti Apple, který svou popularitou definoval celou kategorii chytrých mobilních telefonů.

Nový!!: Hexan a IPhone · Vidět víc »

Izomerie

Izomerie je vzájemný stav dvou či více sloučenin obsahující stejné atomy ve stejném počtu (mají stejný sumární vzorec), které se od sebe liší pouze strukturním uspořádáním atomů v molekule.

Nový!!: Hexan a Izomerie · Vidět víc »

Končetina

Horní končetina člověka Ocas Končetina (úd) je kloubovitý nebo chápavý (chapadla chobotnice, ocas ploskonosých opic) výčnělek živočišného těla.

Nový!!: Hexan a Končetina · Vidět víc »

Laboratoř

Laboratoř Laboratoř, zastarale laboratórium, slangově laborka či labina, je specializované pracoviště či pracovna (sál, hala, místnost či jejich soustava) určené pro odborné pokusy, vědecký výzkum, technický vývoj, expertní rozbory a posudky, specializovanou diagnostiku, zkušební testy, školní výuku v dlouhé řadě oborů lidské činnosti, zvláště pak v oborech technických a přírodovědných.

Nový!!: Hexan a Laboratoř · Vidět víc »

Lepidlo

Bílá lepicí pasta Lepidlo je látka, která umožňuje přilnutí povrchů pevných předmětů a tím jejich pevné spojení.

Nový!!: Hexan a Lepidlo · Vidět víc »

Mazivo

motorového oleje do motoru Mazivo je látka (často kapalná) určená k omezení tření mezi dvěma povrchy.

Nový!!: Hexan a Mazivo · Vidět víc »

Methyl

Methyl Methyl (methylová skupina) je hydrofobní alkylovou funkční skupinou.

Nový!!: Hexan a Methyl · Vidět víc »

Nevolnost

Nevolnost (též nauzea nebo nausea z lat., původně z řec. nausiē, „mořská nemoc“) je nepříjemný pocit v žaludku a hlavě s pocitem na zvracení.

Nový!!: Hexan a Nevolnost · Vidět víc »

Obuv

Obuv slouží především k ochraně chodidla a nohy proti úrazu, poranění, chladu, nečistotě, vodě nebo sněhu.

Nový!!: Hexan a Obuv · Vidět víc »

Olej

slunečnicový olej Olej je kapalina tvořená molekulami, které obsahují hydrofobní uhlovodíkové řetězce.

Nový!!: Hexan a Olej · Vidět víc »

Půda

Půda tvoří nejsvrchnější vrstvu zemské kůry, je prostoupená vodou, vzduchem a organismy, vzniká v procesu pedogeneze pod vlivem vnějších faktorů a času a je produktem přeměn minerálních a organických látek.

Nový!!: Hexan a Půda · Vidět víc »

Plynová chromatografie

Plynový chromatograf Hewlett Packard. Model 5890 Plynová chromatografie (anglicky Gas chromatography, zkratka GC) je typ separační metody, kdy se od sebe oddělují složky obsažené ve vzorku a které mohou být převedeny do plynné fáze, aniž by došlo k jejich rozkladu.

Nový!!: Hexan a Plynová chromatografie · Vidět víc »

Ropná rafinerie

Shell v Martinez, Kalifornie Rafinerie Slovnaft v Bratislavě Ropná rafinerie je petrochemický závod, kde se ropa čistí, pomocí destilace dělí na různé frakce podle teploty varu a dále zpracovává.

Nový!!: Hexan a Ropná rafinerie · Vidět víc »

Rozpouštědlo

Rozpouštědlo (solvent) je označení pro látku se schopností rozpouštět (rovnoměrně v sobě rozptýlit či dokonce disociovat částice jiných látek) látky, přičemž vznikají homogenní směsi - roztoky.

Nový!!: Hexan a Rozpouštědlo · Vidět víc »

Střešní krytina

Pokrývání střechy slaměnou krytinou Střešní krytina je vnější povrch střechy, který chrání budovu před povětrnostními vlivy.

Nový!!: Hexan a Střešní krytina · Vidět víc »

Toxicita

200px Toxicita je vlastnost chemických sloučenin spočívající ve vyvolání otravy osob nebo zvířat, které látku požily, vdechly nebo vstřebaly kůží.

Nový!!: Hexan a Toxicita · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Hexan a Uhlík · Vidět víc »

Uhlovodíky

Uhlovodík je označení pro organickou sloučeninu, jejíž molekula se skládá pouze z atomů uhlíku (C) a vodíku (H).

Nový!!: Hexan a Uhlovodíky · Vidět víc »

Useň

zpracované kůže Kůže jako materiál je nezpracovaná surovina z kůže obratlovců – z jejich tělního pokryvu.

Nový!!: Hexan a Useň · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Hexan a Voda · Vidět víc »

Závrať

Závrať (dříve také motolice) je pocit nevolnosti, při kterém se postiženému točí hlava.

Nový!!: Hexan a Závrať · Vidět víc »

2010

2010 (MMX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Hexan a 2010 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Hexany, N-Hexan, N-hexan.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »