Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Histidin

Index Histidin

Histidin (zkratky His nebo H) je jedna z nejběžnějších přírodních aminokyselin přítomných v proteinech.

43 vztahy: Afinitní chromatografie, Aktivní místo, Albrecht Kossel, Aminokyselina, Amoniak, Aromaticita, Bílkovina, Citrátový cyklus, Dekarboxylace, Disociační konstanta, Esenciální aminokyseliny, Eukaryota, Fosforylace, Genetické inženýrství, Genetický kód, Hemoglobin, Histamin, Hydrogenuhličitany, Hydroláza, Imidazol, Karnosin, Krystal, Kyselina propionová, Kyselina tetrahydrofolová, Kyslík, Metabolismus, Molekulární biologie, Německo, Neurotransmiter, Oxid uhličitý, Patrové interakce, PH, Posttranslační modifikace, Prekurzor (chemie), Proteosyntéza, Pufr, Sval, Transferáza, Výživa, Záškrt, Zinek, 1896, 2-oxoglutarát.

Afinitní chromatografie

schéma kolony Afinitní chromatografie umožňuje oddělit z komplexní směsi přinejmenším omezenou skupinu příbuzných proteinů, nebo i jen jeden určitý protein.

Nový!!: Histidin a Afinitní chromatografie · Vidět víc »

Aktivní místo

beta-glukoronidáze, vyznačen i podpůrný tyrosinový zbytek Aktivní místo (též aktivní centrum) je oblast enzymu, kde dochází k enzymové reakci.

Nový!!: Histidin a Aktivní místo · Vidět víc »

Albrecht Kossel

Ludwig Karl Martin Leonhard Albrecht Kossel (16. září 1853, Rostock - 5. července 1927, Heidelberg) byl německý lékař.

Nový!!: Histidin a Albrecht Kossel · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: Histidin a Aminokyselina · Vidět víc »

Amoniak

Amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý, velmi štiplavý plyn.

Nový!!: Histidin a Amoniak · Vidět víc »

Aromaticita

Aromaticita a antiaromaticita jsou vlastnosti určující aromatické uhlovodíky (areny) a antiaromatické uhlovodíky.

Nový!!: Histidin a Aromaticita · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Histidin a Bílkovina · Vidět víc »

Citrátový cyklus

Citrátový cyklus - schéma Citrátový cyklus (cyklus kyseliny citrónové, cyklus trikarboxylových kyselin, Krebsův cyklus) je řada reakcí, které tvoří společnou metabolickou dráhu při aerobní oxidaci sacharidů, lipidů a proteinů.

Nový!!: Histidin a Citrátový cyklus · Vidět víc »

Dekarboxylace

Dekarboxylace je chemická reakce, při níž dochází k odštěpení oxidu uhličitého (CO2) z karboxylové skupiny.

Nový!!: Histidin a Dekarboxylace · Vidět víc »

Disociační konstanta

Disociační konstanta je rovnovážná konstanta disociační reakce.

Nový!!: Histidin a Disociační konstanta · Vidět víc »

Esenciální aminokyseliny

Esenciální aminokyseliny jsou takové aminokyseliny, které živočišný organismus nedokáže syntetizovat de novo.

Nový!!: Histidin a Esenciální aminokyseliny · Vidět víc »

Eukaryota

Eukaryota (též Eukarya či česky jaderní) je velká skupina (doména) jednobuněčných a mnohobuněčných organismů, jako jsou například živočichové, rostliny, houby nebo prvoci.

Nový!!: Histidin a Eukaryota · Vidět víc »

Fosforylace

Fosforylovaný serinový zbytek Fosforylace je adice fosfátových skupin (PO) na proteiny nebo jiné organické molekuly.

Nový!!: Histidin a Fosforylace · Vidět víc »

Genetické inženýrství

Genetické inženýrství (genetická modifikace, genové inženýrství) je přímý zásah člověka do genomu organismu pomocí moderních DNA technologií.

Nový!!: Histidin a Genetické inženýrství · Vidět víc »

Genetický kód

RNA kodony - bílkovina Genetický kód představuje soubor pravidel, podle kterých se genetická informace uložená v DNA (respektive RNA) převádí na primární strukturu bílkovin - tj.

Nový!!: Histidin a Genetický kód · Vidět víc »

Hemoglobin

Struktura hemoglobinu (podjednotky globinu jsou zobrazeny červeně a žlutě, hem je zelený) Hemoglobin (zkratka Hb) je červený transportní metaloprotein červených krvinek obratlovců a některých dalších živočichů.

Nový!!: Histidin a Hemoglobin · Vidět víc »

Histamin

Histamin je hormon a neurotransmiter produkovaný celou řadou buněk, zejména však bílými krvinkami (žírné buňky a bazofily) a nervovými buňkami.

Nový!!: Histidin a Histamin · Vidět víc »

Hydrogenuhličitany

Hydrogenuhličitany (HCO3−, někdy taky bikarbonáty) jsou anionty řady solí kyseliny uhličité (H2CO3), vzniklý odštěpením jednoho kyselého vodíku.

Nový!!: Histidin a Hydrogenuhličitany · Vidět víc »

Hydroláza

Hydrolasa nebo též hydroláza je enzym, který katalyzuje hydrolýzu – tedy rozkladnou reakci, kde je činitelem rozkladu voda.

Nový!!: Histidin a Hydroláza · Vidět víc »

Imidazol

Imidazol je dusíkatá aromatická heterocyklická sloučenina, klasifikována jako alkaloid.

Nový!!: Histidin a Imidazol · Vidět víc »

Karnosin

Karnosin je dipeptid tvořený dvěma aminokyselinami, alaninem a histidinem.

Nový!!: Histidin a Karnosin · Vidět víc »

Krystal

Krystaly křemene Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru, který se zachovává na velké vzdálenosti (oproti atomárním měřítkům).

Nový!!: Histidin a Krystal · Vidět víc »

Kyselina propionová

Kyselina propionová (systematický název propanová kyselina) je přirozeně se vyskytující karboxylová kyselina s chemickým vzorcem CH3CH2COOH.

Nový!!: Histidin a Kyselina propionová · Vidět víc »

Kyselina tetrahydrofolová

Kyselina tetrahydrofolová (též k. tetrahydrolistová), resp.

Nový!!: Histidin a Kyselina tetrahydrofolová · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Histidin a Kyslík · Vidět víc »

Metabolismus

Metabolismus (z řec. meta – přes, balló – házím) neboli látková přeměna je soubor všech enzymových reakcí (tzv. metabolických drah), při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách a v živých organismech.

Nový!!: Histidin a Metabolismus · Vidět víc »

Molekulární biologie

replikace molekuly DNA Molekulární biologie je vědní disciplína zabývající se studiem buněčných biologických procesů na jejich molekulární úrovni.

Nový!!: Histidin a Molekulární biologie · Vidět víc »

Německo

Německo (oficiální název Spolková republika Německo, zkratka SRN;: Bundesrepublik Deutschland, neoficiální německá zkratka BRD) je středoevropský stát, rozdělený na 16 spolkových zemí.

Nový!!: Histidin a Německo · Vidět víc »

Neurotransmiter

Neurotransmiter je zpravidla nízkomolekulární chemická látka, která přirozeným způsobem vzniká v nervové soustavě živočichů a slouží v ní k přenášení vzruchů.

Nový!!: Histidin a Neurotransmiter · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Histidin a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Patrové interakce

Tři možné typy patrových interakcí mezi dvěma molekulami benzenu vodíkové můstky (čárkovaně) a molekuly vody (nezobrazeno). Patrové interakce (také π–π interakce nebo π–π stacking) jsou v chemii typem nekovalentní mezimolekulové interakce mezi aromatickými molekulami.

Nový!!: Histidin a Patrové interakce · Vidět víc »

PH

Odstíny šťávy z červeného zelí v závislosti na pH pH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky).

Nový!!: Histidin a PH · Vidět víc »

Posttranslační modifikace

Posttranslačními modifikacemi se označují úpravy proteinů po jejich nasyntetizování ribozomem.

Nový!!: Histidin a Posttranslační modifikace · Vidět víc »

Prekurzor (chemie)

Slovo prekurzor (též prekursor) označuje v chemii sloučeninu, která se účastní chemické reakce, kdy vzniká jiná sloučenina.

Nový!!: Histidin a Prekurzor (chemie) · Vidět víc »

Proteosyntéza

Proteosyntéza je proces, ve kterém se tvoří bílkoviny.

Nový!!: Histidin a Proteosyntéza · Vidět víc »

Pufr

Pufr (z německého Puffer, „nárazník“; též ústojný roztok (ústoj), nárazník či tlumivý roztok) je konjugovaný pár kyseliny a nebo zásady a jejich soli, který je schopný udržovat v jistém rozmezí stabilní pH po přidání kyseliny či zásady do systému.

Nový!!: Histidin a Pufr · Vidět víc »

Sval

zad hladké svaloviny Sval, často také svalovina, je orgán, jehož funkcí je umožnění aktivního pohybu živočicha nebo jeho části.

Nový!!: Histidin a Sval · Vidět víc »

Transferáza

Transferázy (též transferasy) je třída enzymů katalyzující chemické reakce, při nichž dochází k přenosu funkčních skupin z jedné molekuly zvané donor (dárce) na druhou molekulu zvanou akceptor (příjemce).

Nový!!: Histidin a Transferáza · Vidět víc »

Výživa

Členění do trofických skupin podle zdroje energie, zdroje redukce a zdroje uhlíku Výživa je soubor biochemických procesů, kterými organismy přijímají organické a anorganické látky nezbytné pro svůj život z vnějšího prostředí.

Nový!!: Histidin a Výživa · Vidět víc »

Záškrt

Záškrt (též difterie, či mázdřivka) je bakteriální infekční onemocnění člověka, vyvolané bakterií Corynebacterium diphtheriae, která svým toxinem způsobuje těžkou angínu.

Nový!!: Histidin a Záškrt · Vidět víc »

Zinek

Zinek (chemický symbol Zn) je měkký lehce tavitelný kov, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Histidin a Zinek · Vidět víc »

1896

1896 (MDCCCXCVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Histidin a 1896 · Vidět víc »

2-oxoglutarát

2-oxoglutarát nebo také α-ketoglutarát, je jednou z ústředních látek biochemických cyklů.

Nový!!: Histidin a 2-oxoglutarát · Vidět víc »

Přesměrování zde:

2-amin-3-(1H-imidazol-4-yl) propanová kyselina, 2-amin-3-(1H-imidazol-4-yl) propionová kyselina, 2-amin-3-(1H-imidazol-4-yl)-propanová kyselina, 2-amin-3-(1H-imidazol-4-yl)-propionová kyselina, 2-amin-3-(1H-imidazol-4-yl)propanová kyselina, 2-amin-3-(1H-imidazol-4-yl)propionová kyselina, 2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl) propanová kyselina, 2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl) propionová kyselina, 2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)-propanová kyselina, 2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)-propionová kyselina, 2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanová kyselina, 2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propionová kyselina, His, Kyselina 2-amin-3-(1H-imidazol-4-yl) propanová, Kyselina 2-amin-3-(1H-imidazol-4-yl) propionová, Kyselina 2-amin-3-(1H-imidazol-4-yl)-propanová, Kyselina 2-amin-3-(1H-imidazol-4-yl)-propionová, Kyselina 2-amin-3-(1H-imidazol-4-yl)propanová, Kyselina 2-amin-3-(1H-imidazol-4-yl)propionová, Kyselina 2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl) propanová, Kyselina 2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl) propionová, Kyselina 2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)-propanová, Kyselina 2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)-propionová, Kyselina 2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanová, Kyselina 2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propionová.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »