Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Histologie

Index Histologie

Histologie (z řečtiny: histos.

24 vztahy: Anatomie, Antigen, Apoptóza, Barvení (biologie), Biologie, Biopsie, Buňka, Cytologie, Elektronový mikroskop, Enzym, Histologický preparát, Histopatologie, Imunohistochemie, Lékařská fakulta, Lékařství, Mikroskop, Morfologie (biologie), Organela, Orgán, Patologie, Protilátka, Rostlinné pletivo, Tkáň, Věda.

Anatomie

Anatomický model člověka Anatomie je obor biologie nebo medicíny, který se zabývá makroskopickou a mikroskopickou stavbou organismů.

Nový!!: Histologie a Anatomie · Vidět víc »

Antigen

Antigen je látka, která navozuje produkci jedné nebo více protilátek.

Nový!!: Histologie a Antigen · Vidět víc »

Apoptóza

játry; apoptotická buňka je znázorněna šipkou Apoptóza je jeden z hlavních typů programované buněčné smrti (PCD, někdy je s ní dokonce synonymizována), probíhající především u živočichů, ale v určitém slova smyslu i u rostlin a dalších skupin.

Nový!!: Histologie a Apoptóza · Vidět víc »

Barvení (biologie)

Plicní tkáň ''pacienta s emphysemou'' barveno hematoxylinem a eosinem. Barvení je biochemická metoda, kterou se přidá k substrátu specifická barvící látka (barvivo) a slouží v biologii na prokázání výskytu (kvalifikaci) nebo množství (kvantifikaci) specifické látky ve zkoumané tkáni nebo v pletivu, nebo k obarvení celých struktur a objektů, které zlepšuje nebo umožňuje jejich pozorování optickým mikroskopem.

Nový!!: Histologie a Barvení (biologie) · Vidět víc »

Biologie

Biologie (z řeckého jako život a jako věda – tedy životověda – věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

Nový!!: Histologie a Biologie · Vidět víc »

Biopsie

Biopsie mozku Biopsie (* bios – živý (řec.), opsis – zrak (řec.)) je diagnostická metoda, která se používá k upřesnění biologické povahy odebírané tkáně, či buněk.

Nový!!: Histologie a Biopsie · Vidět víc »

Buňka

294x294px 428x428px Buňka (lat. cellula) je základní, stavební a funkční jednotka těl živých organismů, nikoliv však těch nebuněčných, jako jsou viry, viroidy a virusoidy.

Nový!!: Histologie a Buňka · Vidět víc »

Cytologie

skenovacího laserového konfokálního mikroskopu, barevný obraz a kontrast je vylepšen počítačovou technikou. Cytologie (řecky kytos - buňka + lat. logos - věda), též buněčná biologie je věda zabývající se studiem buněk.

Nový!!: Histologie a Cytologie · Vidět víc »

Elektronový mikroskop

Mikroskop Siemens, 1973 Elektronový mikroskop je obdoba světelného mikroskopu, ve kterém jsou ale fotony nahrazeny elektrony a skleněné čočky elektromagnetickými čočkami.

Nový!!: Histologie a Elektronový mikroskop · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Histologie a Enzym · Vidět víc »

Histologický preparát

Histologické preparáty jsou mikroskopické preparáty určené pro studium a buněčnou diferenciální diagnostiku živých tkání.

Nový!!: Histologie a Histologický preparát · Vidět víc »

Histopatologie

Histopatologie (z řeckých slov ἱστός histos "tkáň", πάθος pathos "nemoc", a -λογία -logia) je vyšetřovací metoda, která je součástí nejen diagnostiky léčby nádorových onemocnění.

Nový!!: Histologie a Histopatologie · Vidět víc »

Imunohistochemie

Imunohistochemie je histologická technika barvení histologických preprarátů, která umožňuje znázornit přítomnost v ideálním případě jedné konkrétní látky pomocí specifických protilátek.

Nový!!: Histologie a Imunohistochemie · Vidět víc »

Lékařská fakulta

Praze) Lékařská fakulta je fakulta specializující se na výuku lékařství a souvisejících oborů.

Nový!!: Histologie a Lékařská fakulta · Vidět víc »

Lékařství

Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, umění léčit) je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem.

Nový!!: Histologie a Lékařství · Vidět víc »

Mikroskop

Starý mikroskop Mikroskop, česky též drobnohled, je optický přístroj pro zobrazení malého sledovaného objektu ve větším zvětšení.

Nový!!: Histologie a Mikroskop · Vidět víc »

Morfologie (biologie)

Morfologie je vědní obor biologie, který se zabývá vnější stavbou organismů.

Nový!!: Histologie a Morfologie (biologie) · Vidět víc »

Organela

ER, (9) mitochondrie, (10) vakuola, (11) cytoplazma, (12) lysozom, (13) centriola Organely jsou drobné mikroskopické útvary uvnitř buněk, se specifickou funkcí, které jsou funkční obdobou orgánů u živočichů.

Nový!!: Histologie a Organela · Vidět víc »

Orgán

Orgán (latinsky organum, „nástroj“) je v biologii označení skupiny tkání či pletiv, která vykonává specifické funkce.

Nový!!: Histologie a Orgán · Vidět víc »

Patologie

plody Patologie je lékařská věda zabývající se studiem a diagnostikou nemocí živých systémů.

Nový!!: Histologie a Patologie · Vidět víc »

Protilátka

Protilátka (imunoglobulin) je protein, který je schopen jako součást imunitního systému identifikovat a zneškodnit cizí objekty (bakterie a viry) v těle.

Nový!!: Histologie a Protilátka · Vidět víc »

Rostlinné pletivo

vakuol kukuřice) Rostlinné pletivo je soubor buněk společného původu, stejné stavby a funkce (podobně jako u živočichů tkáně).

Nový!!: Histologie a Rostlinné pletivo · Vidět víc »

Tkáň

epitelovými buňkami Tkáň je soubor morfologicky podobných buněk, které plní určitou funkci.

Nový!!: Histologie a Tkáň · Vidět víc »

Věda

Věda jako celek je systematický způsob racionálního a empirického poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků a často i na možnosti aplikace a predikce (aplikované vědy).

Nový!!: Histologie a Věda · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Histolog, Mikroskopická anatomie.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »