Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Historiografie

Index Historiografie

Vermeerově obraze ''Alegorie malířství'' Dějepis (historická věda) je humanitní a společenská věda zkoumající dějiny (historii) člověka a jeho civilizace především na základě písemných a hmotných pramenů.

86 vztahy: Adolf Bachmann, Antisemitismus, Antonín Gindely, Archeologie, Škola Annales, Česká osvícenská historiografie, České knížectví, Řád, Řecko-perské války, Bedřich Mendl, Bertold Bretholz, Bitva na Bílé hoře, Dalimilova kronika, Dějiny lidstva, Dějiny mentalit, Dějiny umění, Demografie, Edice, Exil, Filosofie dějin, František Martin Pelcl, František Palacký, Gelasius Dobner, Geografie, Geologický čas, Gollova škola, Gustav Friedrich, Hérodotos, Historická antropologie, Historická geografie, Hospodářské dějiny, Humanismus, Humanitní vědy, Jan Blahoslav, Jan Hus, Jan Nepomucký, Jan Slavík (historik), Jaroslav Goll, Jaroslav Werstadt, Jürgen Kocka, Jednota bratrská, Josef Šusta, Josef Dobrovský, Josef Emler, Josef Ladislav Píč, Josef Pekař, Kamil Krofta, Kartografie, Kastelologie v Česku, Kosmova kronika česká, ..., Kronika, Lingvistika, Lubor Niederle, Marxismus, Mikrohistorie, Monasteriologie, Nacionalismus, Německá historická škola, Peloponéská válka, Polybios, Pomocné vědy historické, Poseidónios, Pozitivismus, Protektorát Čechy a Morava, Protestantismus, Psychohistorie, Punské války, Romantismus, Sametová revoluce, Sociální dějiny, Sociologie, Statistika, Stavy, Thúkydidés, Theopompos, Univerzita Karlova, Václav Novotný (historik), Václav Vladivoj Tomek, Xenofón, Zbraslavská kronika, Zdeněk Kalista, Zdeněk Nejedlý, 12. století, 19. století, 1989, 9. století. Rozbalte index (36 více) »

Adolf Bachmann

Adolf Bachmann (27. ledna 1849 Odrava – 31. října 1914 Praha) byl rakouský historik a politik německé národnosti z Čech, zemský a říšský poslanec.

Nový!!: Historiografie a Adolf Bachmann · Vidět víc »

Antisemitismus

druhé světové války, aby tak byli na první pohled odlišitelní od ostatního obyvatelstva. Antisemitismus je nepřátelství nebo předpojatost vůči židům jako představitelům židovského náboženství judaismu, etnické skupině nebo rase.

Nový!!: Historiografie a Antisemitismus · Vidět víc »

Antonín Gindely

Antonín Gindely (3. září 1829 Praha – 24. říjen 1892 Praha) byl český historik německého původu.

Nový!!: Historiografie a Antonín Gindely · Vidět víc »

Archeologie

''Laténská socha z Mšeckých Žehrovic'' Archeologie (z řečtiny: αρχαίος (archaios).

Nový!!: Historiografie a Archeologie · Vidět víc »

Škola Annales

Škola Annales je vlivná francouzská historiografická škola.

Nový!!: Historiografie a Škola Annales · Vidět víc »

Česká osvícenská historiografie

Josef Dobrovský Česká osvícenská historiografie se v kontextu osvícenství v českých zemích rozvíjela v 18. století.

Nový!!: Historiografie a Česká osvícenská historiografie · Vidět víc »

České knížectví

České knížectví (latinsky, německy) byl raně středověký státní útvar na území Čech.

Nový!!: Historiografie a České knížectví · Vidět víc »

Řád

Řád může označovat.

Nový!!: Historiografie a Řád · Vidět víc »

Řecko-perské války

Řecko-perské války se nazývala série konfliktů mezi řeckými městskými státy a perskou říší, jež začala v roce 499 př. n. l. a trvala až do roku 448 př. n. l. Jejich příčina tkvěla ve snaze perských velkokrálů Dáreia I. a obzvláště Xerxa I. podmanit si vojenskou silou starověké Řecko.

Nový!!: Historiografie a Řecko-perské války · Vidět víc »

Bedřich Mendl

Bedřich Mendl (29. srpna 1892, Břežany – 28. září 1940, Praha) byl český historik a první profesor hospodářských dějin na Univerzitě Karlově v Praze.

Nový!!: Historiografie a Bedřich Mendl · Vidět víc »

Bertold Bretholz

Moravský zemský archiv roku 1908, pracoviště Bertolda Bretholze Bertold Bretholz, narozen jako Salamon Berthold Bretholz, křestní jméno uváděno také jako Berthold, (9. července 1862 v Příboře – 27. listopadu 1936 v Brně) byl německočeský historik, editor a archivář.

Nový!!: Historiografie a Bertold Bretholz · Vidět víc »

Bitva na Bílé hoře

Bitva na Bílé hoře (německy Schlacht am Weißen Berg), svedená v neděli 8. listopadu 1620 v blízkosti Prahy, byla bitva třicetileté války.

Nový!!: Historiografie a Bitva na Bílé hoře · Vidět víc »

Dalimilova kronika

Dalimilova kronika (správně: Kronika tak řečeného Dalimila) je nejstarší česky psaná veršovaná kronika, jedno ze stěžejních děl českého písemnictví.

Nový!!: Historiografie a Dalimilova kronika · Vidět víc »

Dějiny lidstva

Dějiny představují „paměť lidstva“.

Nový!!: Historiografie a Dějiny lidstva · Vidět víc »

Dějiny mentalit

Slovo mentalita pochází z latiny.

Nový!!: Historiografie a Dějiny mentalit · Vidět víc »

Dějiny umění

Dějiny umění je pojem zpravidla používaný pro dějiny výtvarného umění, kterými se zabývá stejnojmenný vědní obor (též nazývaný kunsthistorie).

Nový!!: Historiografie a Dějiny umění · Vidět víc »

Demografie

struktury populace, používaných v demografii Demografie (démos - lid graféin - psát, popisovat) je věda, která studuje proces reprodukce lidských populací.

Nový!!: Historiografie a Demografie · Vidět víc »

Edice

Edice v širším slova smyslu znamená vydání, v užším slova smyslu se jedná o formu zpřístupnění historických písemných pramenů, a to v oblasti několika pomocných věd historických – diplomatice, paleografii, epigrafice, heraldice, kodikologii, numismatice a sfragistice.

Nový!!: Historiografie a Edice · Vidět víc »

Exil

Exil (z latinského exilium - vyhnanství a exul - vypovězený) znamenal původně trest vypovězení, dnes znamená stav člověka nebo skupiny exulantů, lidí, kteří museli opustit svou vlast v důsledku vypovězení, vyhnání, odsunu, deportace, ztráty občanství, a to zejména z důvodů politického, národnostního, rasového či náboženského pronásledování.

Nový!!: Historiografie a Exil · Vidět víc »

Filosofie dějin

Filosofie dějin je oblast filosofického myšlení, která se snaží uspořádat dějinné procesy do jednoho celku a najít v nich celkový smysl, jímž chce kritizovat – anebo naopak legitimovat – svoji současnost.

Nový!!: Historiografie a Filosofie dějin · Vidět víc »

František Martin Pelcl

Veřejné oznámení o zahájení Pelclových přednášek na pražské univerzitě (1793) František Martin Pelcl, též Franz Martin Pelzel (11. listopadu 1734 Rychnov nad Kněžnou – 24. února 1801 Praha), byl český vlastenec, buditel, osvícenec, spisovatel, historik, filolog a pedagog, zejména vysokoškolský.

Nový!!: Historiografie a František Martin Pelcl · Vidět víc »

František Palacký

František Palacký (14. června 1798 Hodslavice – 26. května 1876 Praha-Nové Město farnosti Lobkovice) byl český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního a vědeckého života v soudobé Praze.

Nový!!: Historiografie a František Palacký · Vidět víc »

Gelasius Dobner

Gelasius Dobner, Sch.P., řádovým jménem Gelasius a Sancta Catharina, vlastním jménem Job Felix Dobner (30. května 1719 Praha – 24. května 1790 Praha) byl český katolický kněz-piarista německého původu, osvícenský historik, propagátor kritické metody v dějepisectví, označovaný za zakladatele moderního kritického českého dějepisectví.

Nový!!: Historiografie a Gelasius Dobner · Vidět víc »

Geografie

Geografie (z řeckého γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti), česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané „krajinná sféra“), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase.

Nový!!: Historiografie a Geografie · Vidět víc »

Geologický čas

Názory na geologický čas, tedy představy o skutečném stáří planety Země či o stáří jednotlivých hornin, minerálů nebo i zkamenělin v nich obsažených, procházely obdobným vývojem jako představy o vesmírných rozměrech.

Nový!!: Historiografie a Geologický čas · Vidět víc »

Gollova škola

Jaroslav Goll Tzv.

Nový!!: Historiografie a Gollova škola · Vidět víc »

Gustav Friedrich

Gustav Friedrich (4. června 1871 v Poděbradech farnosti Poděbrady – 19. listopadu 1943 v Praze) byl český archivář, historik, pedagog a editor.

Nový!!: Historiografie a Gustav Friedrich · Vidět víc »

Hérodotos

Hérodotos z Halikarnássu (starořecky Ἡρόδοτος Ἁλικαρνᾱσσεύς, asi 484 př. n. l. – asi mezi lety 430 a 420 př. n. l.) byl prvním významným antickým historikem, proto byl Ciceronem nazván otcem dějepisu.

Nový!!: Historiografie a Hérodotos · Vidět víc »

Historická antropologie

Historická antropologie (angl. anthropological history, něm. historische anthropologie) je historická disciplína, která se zabývá konkrétním jedincem v dějinách.

Nový!!: Historiografie a Historická antropologie · Vidět víc »

Historická geografie

Mapa Paříže z roku 1740 Historická geografie je vědní disciplína, studující proměny geografického prostoru v čase.

Nový!!: Historiografie a Historická geografie · Vidět víc »

Hospodářské dějiny

Hospodářské dějiny jsou historická vědní disciplína, která se zabývá tendencemi, faktory, vztahy a souvislostmi hospodářského vývoje společnosti z hlediska makroekonomického i mikroekonomického.

Nový!!: Historiografie a Hospodářské dějiny · Vidět víc »

Humanismus

Humanismus nebo také humanizmus (z latinského humanus, lidský) označuje různé myšlenkové směry a postoje, zaměřené na člověka a lidstvo.

Nový!!: Historiografie a Humanismus · Vidět víc »

Humanitní vědy

Humanitní vědy či také duchovní vědy (z něm. Geisteswissenschaft) jsou vědy pojednávající o některé skupině produktů duchovních procesů, např.

Nový!!: Historiografie a Humanitní vědy · Vidět víc »

Jan Blahoslav

Jan Blahoslav (20. února 1523 Přerov – 24. listopadu 1571 Moravský Krumlov) byl kněz a biskup Jednoty bratrské, literát, vzdělanec, pedagog a představitel domácího reformačně orientovaného humanismu.

Nový!!: Historiografie a Jan Blahoslav · Vidět víc »

Jan Hus

Mistr Jan Hus (kolem r. 1370 Husinec – 6. července 1415 Kostnice) byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel.

Nový!!: Historiografie a Jan Hus · Vidět víc »

Jan Nepomucký

Jan či Johánek z Pomuka (mezi 1340 a 1350 v Pomuku, dnešním Nepomuku – 20. března 1393 v Praze) byl generální vikář pražského arcibiskupa, později uctívaný jako svatý Jan Nepomucký, mučedník katolické církve a jeden z českých zemských patronů.

Nový!!: Historiografie a Jan Nepomucký · Vidět víc »

Jan Slavík (historik)

Jan Slavík (25. března 1885 Šlapanice (okres Kladno) – 9. května 1978 Praha) byl český historik a archivář, který se zabýval zejména moderními dějinami Ruska a SSSR.

Nový!!: Historiografie a Jan Slavík (historik) · Vidět víc »

Jaroslav Goll

Jaroslav Goll (14. července 1846 Chlumec nad Cidlinou – 8. července 1929 Praha) byl český historik a medievalista, pedagog, diplomat, básník, spisovatel a překladatel a dědeček české prvorepublikové herečky Nataši Gollové.

Nový!!: Historiografie a Jaroslav Goll · Vidět víc »

Jaroslav Werstadt

Jaroslav Werstadt (21. března 1888, Plzeň farnosti Plzeň – 8. ledna 1970, Praha), byl český historik, novinář a publicista.

Nový!!: Historiografie a Jaroslav Werstadt · Vidět víc »

Jürgen Kocka

Jürgen Kocka (* 19. dubna 1941, Hejnice, nacistické Německo, dnes Česká republika) je německý historik.

Nový!!: Historiografie a Jürgen Kocka · Vidět víc »

Jednota bratrská

Jednota bratrská (latinsky Unitas Fratrum) je jedna z protestantských (evangelických) církví působících v České republice.

Nový!!: Historiografie a Jednota bratrská · Vidět víc »

Josef Šusta

Josef Šusta (19. února 1874, Třeboň – 27. května 1945, Praha) byl český historik, spisovatel a politik, syn rybníkáře Josefa Šusty (1835–1914).

Nový!!: Historiografie a Josef Šusta · Vidět víc »

Josef Dobrovský

kláštera Hradisko Praze Kampě.pdf Josef Dobrovský (17. srpna 1753 Ďarmoty, nyní Balassagyarmat, Maďarsko – 6. ledna 1829 Brno) byl kněz, český filolog, historik a zakladatel slavistiky v českých zemích.

Nový!!: Historiografie a Josef Dobrovský · Vidět víc »

Josef Emler

Josef Emler (1836–1899) Josef Emler (10. ledna 1836 Libáň – 10. února 1899 Praha) byl český historik, archivář a nejvýznamnější vydavatel edic.

Nový!!: Historiografie a Josef Emler · Vidět víc »

Josef Ladislav Píč

Velké Dobré Josef Ladislav Píč (19. ledna 1847 Mšeno u Mělníka – 19. prosince 1911 Praha farnost při kostele sv.Štěpána na Novém Městě pražském) byl historik, pedagog a muzejník, spoluzakladatel české archeologie.

Nový!!: Historiografie a Josef Ladislav Píč · Vidět víc »

Josef Pekař

Josef Pekař (12. dubna 1870 Malý Rohozec farnosti Jenišovice – 23. ledna 1937 Praha) byl přední český historik přelomu 19. a 20. století, žák Jaroslava Golla, profesor a rektor Univerzity Karlovy.

Nový!!: Historiografie a Josef Pekař · Vidět víc »

Kamil Krofta

Kamil Krofta (17. července 1876 Plzeň – 16. srpna 1945 Vráž) byl český historik Gollovy školy, univerzitní profesor, československý politik a diplomat.

Nový!!: Historiografie a Kamil Krofta · Vidět víc »

Kartografie

Ilustrační mapa Různá kartografická zobrazení Kartografie je umění a věda zabývající se tvorbou a zpracováním map.

Nový!!: Historiografie a Kartografie · Vidět víc »

Kastelologie v Česku

Nový hrad u Adamova Kastelologie je věda zkoumající středověké hrady a další šlechtická sídla jako jsou tvrze, pevnosti, hradiště, ale i komendy (sídla rytířského řádu) nebo hrádky (samostatné opevněné sídlo ležící mimo vesnici či město).

Nový!!: Historiografie a Kastelologie v Česku · Vidět víc »

Kosmova kronika česká

Kosmova Kronika česká (lat. orig. Chronica Boemorum, v přesném překladu Kronika Čechů) je nejstarší česká kronika, tj.

Nový!!: Historiografie a Kosmova kronika česká · Vidět víc »

Kronika

Kronika (řecky chronos – čas, chronika – dějepisné knihy) je literární žánr vzniklý ve středověku, jedná se přitom o jeden z nejdůležitějších narativních historiografických pramenů.

Nový!!: Historiografie a Kronika · Vidět víc »

Lingvistika

Lingvistika (dříve psáno linguistika) neboli jazykověda je věda zkoumající přirozený jazyk.

Nový!!: Historiografie a Lingvistika · Vidět víc »

Lubor Niederle

Lubor Niederle (pseudonym též L. Novotný, 20. září 1865, Klatovy – 14. června 1944, Praha) byl český slavista, antropolog, etnolog, archeolog a muzejník.

Nový!!: Historiografie a Lubor Niederle · Vidět víc »

Marxismus

Marxismus je politická praxe, filosofický a ideologický směr, který založil Karl Marx a v některých směrech rozvinul Friedrich Engels.

Nový!!: Historiografie a Marxismus · Vidět víc »

Mikrohistorie

Mikrohistorie je historická disciplína vyvíjející se od 70. let 20. století, která se zaměřuje na podrobné zkoumání malých jednotek.

Nový!!: Historiografie a Mikrohistorie · Vidět víc »

Monasteriologie

Monasteriologie je historická věda zabývající se kláštery a vším, co je s nimi spojené (církevní řády, řeholní komunity, kongregace, historie a architektura kostelů, konventů a kaplí, včetně klášterních interiérů, materiální i duchovní produkce, ikonologické prezentace atd.) Kategorie:Pomocné vědy historické.

Nový!!: Historiografie a Monasteriologie · Vidět víc »

Nacionalismus

Revoluce roku 1848 si kladla za cíl sjednocení Německa Nacionalismus (z lat. natio, národ) jsou myšlenkové tendence, ideologie a politika zdůrazňující význam národa, tedy sounáležitost skupiny lidí, kteří obvykle (dle různé definice národa) sdílejí společný původ, historii, jazyk, kulturu a území.

Nový!!: Historiografie a Nacionalismus · Vidět víc »

Německá historická škola

Německá historická škola či historická škola ekonomie byla převládajícím směrem ekonomické vědy v Německu během 19. století.

Nový!!: Historiografie a Německá historická škola · Vidět víc »

Peloponéská válka

Peloponéská válka probíhala v letech 431 př. n. l. až 404 př. n. l. mezi athénským námořním spolkem, vedeným Athénami, a peloponéským spolkem, jehož vedoucím státem byla Sparta.

Nový!!: Historiografie a Peloponéská válka · Vidět víc »

Polybios

Polybios, řecky Πολυβιος, (asi 203 př. n. l. - asi 120 př. n. l.) byl starověký řecký politik a nejvýznamnější historik období helénismu.

Nový!!: Historiografie a Polybios · Vidět víc »

Pomocné vědy historické

Pomocné vědy historické (PVH) jsou souborem speciálních vědních disciplín, jež slouží ke zkoumání a kritickému hodnocení pramenů historických věd.

Nový!!: Historiografie a Pomocné vědy historické · Vidět víc »

Poseidónios

Poseidónios, řecky Ποσειδώνιος, (135 př. n. l. – 51 př. n. l.) byl starověký řecký filozof, historik, zeměpisec, astronom a matematik, představitel středního stoicismu, jeden z nejvšestrannějších mužů antického starověku.

Nový!!: Historiografie a Poseidónios · Vidět víc »

Pozitivismus

Pozitivismus je epistemologické a metodologické stanovisko, případně způsob myšlení, který se chce vyhnout spekulaci a vycházet jen z „daného“, tj.

Nový!!: Historiografie a Pozitivismus · Vidět víc »

Protektorát Čechy a Morava

Protektorát Čechy a Morava byla část československého území, od 15., respektive 16.

Nový!!: Historiografie a Protektorát Čechy a Morava · Vidět víc »

Protestantismus

95 tezí Martina Luthera z roku 1517 se považuje za počátek reformace Protestantismus je jeden z hlavních směrů křesťanství, vycházející z náboženských reformních hnutí západní Evropy pozdního středověku a raného novověku, především z reformace, zahájené vystoupením Martina Luthera proti prodeji odpustků roku 1517.

Nový!!: Historiografie a Protestantismus · Vidět víc »

Psychohistorie

Psychohistorie je věda, která se zabývá psychologickými motivacemi historických událostí.

Nový!!: Historiografie a Psychohistorie · Vidět víc »

Punské války

Punské války (264–146 př. n. l.) je označení tří konfliktů mezi Římskou Republikou a Kartágem.

Nový!!: Historiografie a Punské války · Vidět víc »

Romantismus

Romantismus je umělecký a filozofický směr a životní postoj euroamerické kultury konce 18. století a začátku 19. století.

Nový!!: Historiografie a Romantismus · Vidět víc »

Sametová revoluce

Tribuna u sochy sv. Václava Demonstranti na Staroměstském náměstí v Praze Sametová revoluce (jinak také Něžná revoluce) je označení období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii.

Nový!!: Historiografie a Sametová revoluce · Vidět víc »

Sociální dějiny

Sociální dějiny jsou historickou disciplínou, která se zabývá studiem lidské společnosti z hlediska sociálních procesů, trendů, struktur a jevů.

Nový!!: Historiografie a Sociální dějiny · Vidět víc »

Sociologie

Auguste Comte považovaný za zakladatele sociologie Sociologie je společenská věda zkoumající sociální život jednotlivců, skupin a společností.

Nový!!: Historiografie a Sociologie · Vidět víc »

Statistika

Statistika (také statistická věda) je věda a postup jak rozvíjet lidské znalosti použitím empirických dat.

Nový!!: Historiografie a Statistika · Vidět víc »

Stavy

Společenský stav je sociální skupina vnitřně spjatá určitým mocenským, právním postavením ve společnosti, přičemž je tímto postavením vymezena vůči jiným společenským skupinám, stavům.

Nový!!: Historiografie a Stavy · Vidět víc »

Thúkydidés

Thúkydidés, řecky Θουκυδίδης, (460-455 př. n. l. – asi 399 př. n. l.) byl řecký historik, politik, autor klasického díla Dějiny peloponéské války.

Nový!!: Historiografie a Thúkydidés · Vidět víc »

Theopompos

Theopompos z královského rodu Eurypontovců byl králem Sparty přibližně od roku 720 př. n. l. do roku 675 př. n. l. Jeho spolukráleom z královského rodu Agiovců byl Polydoros.

Nový!!: Historiografie a Theopompos · Vidět víc »

Univerzita Karlova

243x243px Karolina s arkýřem Velké auly Univerzita Karlova (zkratka UK, latinský název Universitas Carolina) se sídlem v Praze je nejvýznamnější česká vysoká škola, jedna z nejstarších evropských univerzit, nejstarší severně od Itálie a východně od Paříže.

Nový!!: Historiografie a Univerzita Karlova · Vidět víc »

Václav Novotný (historik)

Václav Novotný (5. září 1869 Ivančice – 14. červenec 1932 Řevnice) byl český historik Gollovy školy a profesor Univerzity Karlovy v Praze.

Nový!!: Historiografie a Václav Novotný (historik) · Vidět víc »

Václav Vladivoj Tomek

Václav Vladivoj rytíř Tomek, starším způsobem zápisu též Wácslaw Wladiwoj Tomek (31. května 1818 Hradec Králové – 12. června 1905 Praha), byl český historik, archivář, konzervativní politik a pedagog.

Nový!!: Historiografie a Václav Vladivoj Tomek · Vidět víc »

Xenofón

Xenofón (2. pád Xenofónta, starořecky: Ξενοφῶν) (kolem 428–354 př. n. l., nebo 444/1–354 př. n. l. jiné zdroje se mohou lišit) byl starořecký spisovatel, historik, vojevůdce a Sókratův žák.

Nový!!: Historiografie a Xenofón · Vidět víc »

Zbraslavská kronika

Poslední přemyslovští králové na vyobrazení ze Zbraslavské kronikyZbraslavská kronika (latinsky Chronicon aulae regiae), je latinsky psaná kronika, která vznikala v rozmezí let 1305–1339 v cisterciáckém klášteře na Zbraslavi, který byl založen roku 1292 českým králem Václavem II. Autory tohoto monumentálního díla jsou dva zbraslavští opaté – Ota Durynský a Petr Žitavský.

Nový!!: Historiografie a Zbraslavská kronika · Vidět víc »

Zdeněk Kalista

Zdeněk Kalista (22. července 1900, Benátky nad Jizerou – 17. června 1982, Praha) byl český historik, básník, literární kritik, editor a překladatel.

Nový!!: Historiografie a Zdeněk Kalista · Vidět víc »

Zdeněk Nejedlý

Zdeněk Nejedlý (10. února 1878 Litomyšl – 9. března 1962 Praha) byl český historik, muzikolog, literární historik, politik a veřejný činitel.

Nový!!: Historiografie a Zdeněk Nejedlý · Vidět víc »

12. století

Dvanácté století je podle Gregoriánského kalendáře období mezi 1. lednem 1101 a 31. prosincem 1200.

Nový!!: Historiografie a 12. století · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Historiografie a 19. století · Vidět víc »

1989

1989 (MCMLXXXIX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal nedělí.

Nový!!: Historiografie a 1989 · Vidět víc »

9. století

9.

Nový!!: Historiografie a 9. století · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Dějepis, Dějepisectví, Dějezpyt, Děják, Historická věda, Historické vědy, Historiograf.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »