Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Hmotnost

Index Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

56 vztahy: Abbásí, Albert Einstein, Angličtina, Angloamerická měrná soustava, Atomová hmotnostní konstanta, Česko, Řádová velikost (hmotnost), E=mc², Elektrický náboj, Energie, Foton, Fyzikální jednotka, Gravitační konstanta, Gravitace, Hmota, Hybnost, Inerciální vztažná soustava, Karát (hmotnost), Kilogram, Kinetická energie, Klidová hmotnost, Látka, Libra (jednotka hmotnosti), Loránd Eötvös, Lorentzova transformace, Měřicí přístroj, Newtonův gravitační zákon, Newtonovy pohybové zákony, Obecná teorie relativity, Planckovy jednotky, Pohybová rovnice, Postulát, Pythagorova věta o energii, Redukovaná hmotnost, Relativistická hmotnost, Relativní atomová hmotnost, Relativní molekulová hmotnost, Ruská měrná soustava, Rychlost, Rychlost světla, Síla, Setrvačná síla, Setrvačnost, Sluneční hmotnost, Soustava SI, Speciální teorie relativity, Střední škola, Tíha, Těleso, Unce, ..., Urychlovač částic, Váha, Váhy, Zákon zachování, Zákon zachování energie, Zrychlení. Rozbalte index (6 více) »

Abbásí

Abbásí je stará jednotka hmotnosti v některých islámských zemích.

Nový!!: Hmotnost a Abbásí · Vidět víc »

Albert Einstein

Albert Einstein (14. března 1879 Ulm, Německo – 18. dubna 1955 Princeton, New Jersey, USA) byl teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob.

Nový!!: Hmotnost a Albert Einstein · Vidět víc »

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: Hmotnost a Angličtina · Vidět víc »

Angloamerická měrná soustava

Angloamerická měrná soustava se skládá z imperiálních jednotek (imperial units), používaných i dnes ve Velké Británii, a amerických běžných jednotek (U.S. customary units), používaných v USA.

Nový!!: Hmotnost a Angloamerická měrná soustava · Vidět víc »

Atomová hmotnostní konstanta

Atomová hmotnostní konstanta činí 1/12 klidové hmotnosti atomu uhlíku 12 (^_\mbox, tedy uhlíku s 6 protony a 6 neutrony v jádře) v základním stavu a nevázaného chemickými vazbami.

Nový!!: Hmotnost a Atomová hmotnostní konstanta · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Hmotnost a Česko · Vidět víc »

Řádová velikost (hmotnost)

Řádová velikost hmotnosti je velikost hmotnosti, která je udána v číselných řádech, čili v rozmezí násobků deseti.

Nový!!: Hmotnost a Řádová velikost (hmotnost) · Vidět víc »

E=mc²

Světového roku fyziky 2005 Rovnice E.

Nový!!: Hmotnost a E=mc² · Vidět víc »

Elektrický náboj

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Nový!!: Hmotnost a Elektrický náboj · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Hmotnost a Energie · Vidět víc »

Foton

V částicové fyzice je foton (z řeckého φως, světlo) elementární částice, kterou popisujeme kvantum elektromagnetické energie.

Nový!!: Hmotnost a Foton · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Hmotnost a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Gravitační konstanta

Gravitační konstanta (též Newtonova gravitační konstanta) je v Newtonově gravitačním zákoně konstanta úměrnosti mezi gravitační silou a součinem hmotností interagujících těles děleným kvadrátem jejich vzdálenosti.

Nový!!: Hmotnost a Gravitační konstanta · Vidět víc »

Gravitace

Gravitace, gravitační interakce je univerzální silové působení mezi všemi formami hmoty a právě tím se odlišuje od všech ostatních interakcí.

Nový!!: Hmotnost a Gravitace · Vidět víc »

Hmota

Hmota je důležitý pojem fyziky, jeho význam se však zejména ve 20.

Nový!!: Hmotnost a Hmota · Vidět víc »

Hybnost

Hybnost je fyzikální veličina, která je mírou posuvného pohybu tělesa a je součinem jeho hmotnosti a rychlosti.

Nový!!: Hmotnost a Hybnost · Vidět víc »

Inerciální vztažná soustava

Jako inerciální vztažná soustava se ve fyzice označuje taková vztažná soustava, v níž platí 1. Newtonův pohybový zákon, tj.

Nový!!: Hmotnost a Inerciální vztažná soustava · Vidět víc »

Karát (hmotnost)

Karát (ct) je jednotka hmotnosti používaná v klenotnictví pro drahokamy (zejm. diamanty) či perly.

Nový!!: Hmotnost a Karát (hmotnost) · Vidět víc »

Kilogram

Přibližná podoba mezinárodního prototypu kilogramu Kilogram (hovorově kilo) je základní jednotka hmotnosti, značka je kg.

Nový!!: Hmotnost a Kilogram · Vidět víc »

Kinetická energie

energii potenciální. Ta se mění dalším sjezdem dolů opět na energii kinetickou. Kinetická energie (též pohybová energie) je jeden z druhů mechanické energie, kterou má pohybující se těleso.

Nový!!: Hmotnost a Kinetická energie · Vidět víc »

Klidová hmotnost

Klidová hmotnost tělesa je velikost hmotnosti tohoto tělesa, kterou naměří pozorovatel, vůči němuž je těleso v klidu.

Nový!!: Hmotnost a Klidová hmotnost · Vidět víc »

Látka

Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).

Nový!!: Hmotnost a Látka · Vidět víc »

Libra (jednotka hmotnosti)

Libra je označení jednotky hmotnosti.

Nový!!: Hmotnost a Libra (jednotka hmotnosti) · Vidět víc »

Loránd Eötvös

Baron Loránd Eötvös de Vásárosnamény (maďarsky: Vásárosnaményi Báró Eötvös Loránd; 27. července 1848 – 8. dubna 1919) byl maďarský fyzik.

Nový!!: Hmotnost a Loránd Eötvös · Vidět víc »

Lorentzova transformace

Lorentzova transformace je soustava rovnic umožňující pomocí souřadnic x, y, z, t nějaké události U v inerciální vztažné soustavě S vyjádřit souřadnice x', y', z', t' téže události v jiné inerciální vztažné soustavě S', která se vzhledem k původní soustavě S pohybuje rychlostí v. Podle týchž pravidel jako události se transformují i všechny ostatní čtyřvektory.

Nový!!: Hmotnost a Lorentzova transformace · Vidět víc »

Měřicí přístroj

Posuvné měřítko Čítač frekvence Měřicí přístroje a jednoduchá měřidla slouží k zjišťování hodnot fyzikálních či chemických vlastností nejrůznějších předmětů, látek, procesů nebo prostředí.

Nový!!: Hmotnost a Měřicí přístroj · Vidět víc »

Newtonův gravitační zákon

Newtonův gravitační zákon graficky Na základě analýzy pohybu Měsíce kolem Země, planet kolem Slunce a na základě znalosti Keplerových zákonů formuloval Newton tzv.

Nový!!: Hmotnost a Newtonův gravitační zákon · Vidět víc »

Newtonovy pohybové zákony

latině v původním vydání ''Philosophiae Naturalis Principia Mathematica'' (1687) Newtonovy pohybové zákony jsou fyzikální zákony formulované Isaacem Newtonem.

Nový!!: Hmotnost a Newtonovy pohybové zákony · Vidět víc »

Obecná teorie relativity

Dvoudimenzionální znázornění zakřivení časoprostoru. Přítomnost hmoty mění geometrii časoprostoru a tato (zakřivená) geometrie je chápána jako gravitace. Obecná teorie relativity je geometrická teorie gravitace, publikovaná Albertem Einsteinem v roce 1915, a také aktuální popis gravitace v moderní fyzice.

Nový!!: Hmotnost a Obecná teorie relativity · Vidět víc »

Planckovy jednotky

Planckovy jednotky představují přirozený způsob zavedení fyzikálních jednotek tak, že gravitační konstanta, redukovaná Planckova konstanta a rychlost světla mají jednotkovou velikost.

Nový!!: Hmotnost a Planckovy jednotky · Vidět víc »

Pohybová rovnice

Pohybová rovnice je matematicky zapsaný fyzikální vztah, který popisuje možné pohyby tělesa v daném prostředí.

Nový!!: Hmotnost a Pohybová rovnice · Vidět víc »

Postulát

Postulát je jedním ze základních pojmů logiky, přírodních věd (zejména fyziky) i filozofie a označuje výchozí předpoklad, který je v dané teorii přijímán jako pravdivý.

Nový!!: Hmotnost a Postulát · Vidět víc »

Pythagorova věta o energii

Ve fyzice je Pythagorova věta o energii vztah mezi energií a hybností částice, který vyplývá ze speciální teorie relativity: E značí celkovou energii částice, E_0 je její klidová energie, p je velikost hybnosti a c je rychlost světla ve vakuu.

Nový!!: Hmotnost a Pythagorova věta o energii · Vidět víc »

Redukovaná hmotnost

Redukovaná hmotnost je efektivní hmotnost objevující se v problému dvou těles v Newtonově mechanice.

Nový!!: Hmotnost a Redukovaná hmotnost · Vidět víc »

Relativistická hmotnost

Relativistická hmotnost je hmotnost tělesa, kterou měří pozorovatel v teorii relativity.

Nový!!: Hmotnost a Relativistická hmotnost · Vidět víc »

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost (též poměrná atomová hmotnost) je podíl klidové hmotnosti atomu a atomové hmotnostní konstanty.

Nový!!: Hmotnost a Relativní atomová hmotnost · Vidět víc »

Relativní molekulová hmotnost

Relativní molekulová hmotnost (též poměrná molekulová hmotnost) je podíl klidové hmotnosti molekuly a atomové hmotnostní konstanty.

Nový!!: Hmotnost a Relativní molekulová hmotnost · Vidět víc »

Ruská měrná soustava

Poslední ruská měrná soustava byla schválena 16.

Nový!!: Hmotnost a Ruská měrná soustava · Vidět víc »

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Hmotnost a Rychlost · Vidět víc »

Rychlost světla

Interferenční obrazec z Michelsonova interferometru se zeleným laserem. Rychlost světla (nebo jiného elektromagnetického záření) ve vakuu (stručně též "světelná rychlost" bez nutnosti uvádět ještě "ve vakuu") je definována jako fázová rychlost postupného elektromagnetického vlnění ve vakuu.

Nový!!: Hmotnost a Rychlost světla · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Hmotnost a Síla · Vidět víc »

Setrvačná síla

Setrvačná síla je zdánlivá síla způsobující změnu pohybového stavu (změnu rychlosti) těles v neinerciálních vztažných soustavách.

Nový!!: Hmotnost a Setrvačná síla · Vidět víc »

Setrvačnost

Setrvačnost je vlastnost hmotných těles (těles s hmotností), které se snaží setrvat ve stavu před vnějším fyzikálním působením, tj.

Nový!!: Hmotnost a Setrvačnost · Vidět víc »

Sluneční hmotnost

Sluneční hmotnost (M_\odot) je v astronomii základní jednotkou pro vyjádření hmotností hvězd a jejich systémů (galaxií, hvězdokup, planetárních mlhovin, apod.). Je to hmotnost látky, z níž se skládá Slunce: Hmotnost Slunce je přibližně 333 000 hmotností Země.

Nový!!: Hmotnost a Sluneční hmotnost · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Hmotnost a Soustava SI · Vidět víc »

Speciální teorie relativity

Speciální teorie relativity (STR) je fyzikální teorie publikovaná r. 1905 Albertem Einsteinem.

Nový!!: Hmotnost a Speciální teorie relativity · Vidět víc »

Střední škola

Střední škola nebo sekundární škola je poslední část povinného vzdělání v zemích jako Austrálie, Kanada, Hongkong, Japonsko, Malajsie, Jižní Korea, Singapur, Tchaj-wan (jen nižší střední škola) a USA.

Nový!!: Hmotnost a Střední škola · Vidět víc »

Tíha

Tíha je fyzikální veličina, vyjadřující sílu, kterou působí těleso v gravitačním poli na podložku nebo závěs.

Nový!!: Hmotnost a Tíha · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Hmotnost a Těleso · Vidět víc »

Unce

Unce je jednotka hmotnosti nebo objemu.

Nový!!: Hmotnost a Unce · Vidět víc »

Urychlovač částic

Urychlovač částic, zkráceně jen urychlovač, je technické zařízení, používané pro dodání kinetické energie nabitým částicím.

Nový!!: Hmotnost a Urychlovač částic · Vidět víc »

Váha

Váha je zastaralá fyzikální veličina, která byla zavedena jako charakteristika množství látky stanoveného vážením.

Nový!!: Hmotnost a Váha · Vidět víc »

Váhy

Rovnoramenná páková váha (Jazýčková váha, 19. století) Váhy jsou zařízení resp.

Nový!!: Hmotnost a Váhy · Vidět víc »

Zákon zachování

Ve fyzice se jako zákon zachování označuje tvrzení, že určitá měřitelná veličina fyzikálního systému se během vývoje tohoto systému nemění.

Nový!!: Hmotnost a Zákon zachování · Vidět víc »

Zákon zachování energie

Zákon zachování energie je jeden ze základních a nejčastěji používaných fyzikálních zákonů.

Nový!!: Hmotnost a Zákon zachování energie · Vidět víc »

Zrychlení

Zrychlení (akcelerace) je charakteristika pohybu, která popisuje, jakým způsobem se mění rychlost tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Hmotnost a Zrychlení · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »