Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Hookův zákon

Index Hookův zákon

Hookův zákon – Deformace je přímo úměrná napětí materiálu. Robert Hooke Hookův zákon (též Hookeův zákon) popisuje pružnou deformaci materiálu působením síly, za předpokladu malých sil a malých deformací, které po odlehčení zmizí.

28 vztahy: Anagram, Deformace, Einsteinova konvence, Izotropie, Kroneckerovo delta, Krystal, Krystalografická soustava, Laméovy koeficienty, Latina, Lineární, Materiálová konstanta, Mechanické napětí, Mladá fronta, Modul pružnosti, Modul pružnosti v tahu, Modul pružnosti ve smyku, Pevnost (fyzika), Pružnost, Robert Hooke, Rovnice, Síla, Smyk, Stopa (algebra), Těleso, Tenzor, Tlak, 1676, 1995.

Anagram

Anagram neboli přesmyčka je slovo či více slov, která vzniknou z původního slova či více slov tak, že se použijí všechna písmena v původním výrazu obsažená a změní se jejich pořadí.

Nový!!: Hookův zákon a Anagram · Vidět víc »

Deformace

Pojmem deformace tělesa rozumíme změnu jeho tvaru.

Nový!!: Hookův zákon a Deformace · Vidět víc »

Einsteinova konvence

V matematice, a zvláště v aplikacích lineární algebry ve fyzice, je užitečná Einsteinova notace nebo Einsteinova sumační konvence, zvláště tam, kde ve vzorcích vystupují souřadnice.

Nový!!: Hookův zákon a Einsteinova konvence · Vidět víc »

Izotropie

Izotropie je vlastnost, kterou se označuje nezávislost na směru.

Nový!!: Hookův zákon a Izotropie · Vidět víc »

Kroneckerovo delta

Kroneckerovo delta je matematická funkce dvou proměnných, obvykle celých čísel.

Nový!!: Hookův zákon a Kroneckerovo delta · Vidět víc »

Krystal

Krystaly křemene Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru, který se zachovává na velké vzdálenosti (oproti atomárním měřítkům).

Nový!!: Hookův zákon a Krystal · Vidět víc »

Krystalografická soustava

Krystalografická soustava je jeden ze sedmi základních typů symetrie v krystalové mřížce.

Nový!!: Hookův zákon a Krystalografická soustava · Vidět víc »

Laméovy koeficienty

Laméovy koeficienty jsou fyzikální veličiny, používané k popisu elastických vlastností izotropního pružného prostředí.

Nový!!: Hookův zákon a Laméovy koeficienty · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Hookův zákon a Latina · Vidět víc »

Lineární

Slovo lineární pochází z latinského linearis, co znamená tvořeno přímkami.

Nový!!: Hookův zákon a Lineární · Vidět víc »

Materiálová konstanta

Materiálová konstanta v technice je určitá kvantitativní charakteristika dané látky, kterou lze v určitém smyslu považovat za neměnnou.

Nový!!: Hookův zákon a Materiálová konstanta · Vidět víc »

Mechanické napětí

Mechanické napětí je stav, který vznikne v tělese pokud na něj působí účinky sil.

Nový!!: Hookův zákon a Mechanické napětí · Vidět víc »

Mladá fronta

Mladá fronta, a. s. je české vydavatelství.

Nový!!: Hookův zákon a Mladá fronta · Vidět víc »

Modul pružnosti

Modul pružnosti je charakteristikou materiálu používanou při studiu pružnosti.

Nový!!: Hookův zákon a Modul pružnosti · Vidět víc »

Modul pružnosti v tahu

Modul pružnosti v tahu, také Youngův modul, lze definovat jako poměr napětí a jím vyvolané deformace, což lze vyjádřit vztahem: E.

Nový!!: Hookův zákon a Modul pružnosti v tahu · Vidět víc »

Modul pružnosti ve smyku

Zkos (\gamma) Modul pružnosti ve smyku, značený G, je jedna z materiálových vlastností popisující poměr mezi smykovým napětím a jím způsobenou deformací, tzv.

Nový!!: Hookův zákon a Modul pružnosti ve smyku · Vidět víc »

Pevnost (fyzika)

Pevnost je fyzikální vlastnost pevných látek, vyjadřující jejich odolnost vůči vnějším silám.

Nový!!: Hookův zákon a Pevnost (fyzika) · Vidět víc »

Pružnost

Pružnost (též elasticita či tuhost) je část mechaniky, která studuje vztahy mezi deformacemi těles a vnějšími silami, které na toto těleso působí.

Nový!!: Hookův zákon a Pružnost · Vidět víc »

Robert Hooke

Robert Hooke (18. července 1635 Freshwater, ostrov Wight – 3. března 1703 Londýn) byl anglický polyhistor, který se proslavil zejména svými objevy na poli přírodních věd.

Nový!!: Hookův zákon a Robert Hooke · Vidět víc »

Rovnice

Uvažujme dvě funkce f(x), g(x), které jsou definovány na nějaké množině D, pak nalezení všech x \in D, která splňují rovnost se nazývá rovnicí o jedné neznámé x. Funkce f(x) se nazývá levá strana rovnice a g(x) se nazývá pravá strana rovnice.

Nový!!: Hookův zákon a Rovnice · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Hookův zákon a Síla · Vidět víc »

Smyk

* smyk (mechanika), fyzikální oblast, střih či posun na soumezném řezu, tečně, v jeho rovině.

Nový!!: Hookův zákon a Smyk · Vidět víc »

Stopa (algebra)

Stopa je v oboru lineární algebry označení pro součet prvků na hlavní diagonále čtvercové matice.

Nový!!: Hookův zákon a Stopa (algebra) · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Hookův zákon a Těleso · Vidět víc »

Tenzor

Tenzor je v matematice objekt, který je zobecněním pojmu vektor.

Nový!!: Hookův zákon a Tenzor · Vidět víc »

Tlak

Tlak Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z latinského pressura), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy S, tedy Pokud není tato síla F rozložena na dané ploše rovnoměrně, pak veličinu p, danou předchozím vzorcem, nazýváme střední tlak.

Nový!!: Hookův zákon a Tlak · Vidět víc »

1676

1676 (MDCLXXVI) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Hookův zákon a 1676 · Vidět víc »

1995

1995 (MCMXCV) byl rok, který podle gregoriánského kalendáře začal a skončil nedělí.

Nový!!: Hookův zákon a 1995 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Ceiiinosssttuv, Elastický koeficient, Elementární Hookův zákon, Hookeův zákon, Laméova elastická konstanta, Laméova konstanta, Zobecněný Hookův zákon.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »