Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Hunové

Index Hunové

Hunové byli kočovný kmen či kmenový svaz, původem z Asie (Dálný východ), který se podílel na stěhování národů a výrazně přispěl k zániku Západořímské říše.

66 vztahy: Alani, Altajské jazyky, Asie, Attila, Číňané, Římané, Řekové, Balkán, Budín, Dálný východ, Ellak, Etnikum, Expanze, Gótština, Gótové, Gepidové, Germáni, Germánská mytologie, Herulové, Kůň, Křesťanství, Kočovnictví, Konfederace, Korejský poloostrov, Latina, Luk, Maďarsko, Meč, Mongolové, Mongolsko, Ostrogóti, Panonie, Protobulhaři, Rýn, Sarmati, Siungnuové, Skirové, Skytové, Starověký Řím, Stěhování národů, Střední Asie, Svébové, Tengrismus, Turkické národy, Ugrofinské národy, Uldin, Velká čínská zeď, Volha, Západořímská říše, 100 př. n. l., ..., 2. století, 360, 370, 378, 390, 395, 410, 412, 420, 422, 432, 437, 445, 453, 469, 503. Rozbalte index (16 více) »

Alani

Alani byli kmenový svaz íránského původu, který významně zasáhl do evropských poměrů v době stěhování národů.

Nový!!: Hunové a Alani · Vidět víc »

Altajské jazyky

Altajské jazyky jsou jazykovou rodinou rozšířenou především v Asii a nepatrně ve východní části Evropy.

Nový!!: Hunové a Altajské jazyky · Vidět víc »

Asie

Asie je svou rozlohou 44 603 853 km² největší, s více než 4 miliardami obyvatel nejlidnatější a zhruba od přelomu tisíciletí rovněž nejhustěji osídlený světadíl, který tvoří součást kontinentu zvaného Eurasie, popř.

Nový!!: Hunové a Asie · Vidět víc »

Attila

Attila, přezdívaný Bič Boží (okolo 395 - březen 453) byl nejmocnější král hunské říše, krátkodobého státního útvaru ve střední a východní Evropě, který vznikl v souvislosti se stěhováním národů.

Nový!!: Hunové a Attila · Vidět víc »

Číňané

„Číňané“ je, podobně jako například „Britové“, časté, ale nejednoznačné označení.

Nový!!: Hunové a Číňané · Vidět víc »

Římané

Starořímská rodina Jako Římané (latinsky Romani, Quirites) byli původně ve starověku označováni obyvatelé města Říma (latinsky Roma).

Nový!!: Hunové a Římané · Vidět víc »

Řekové

Rhodos(řecký ostrov) Řekové (Ἕλληνες) jsou indoevropský národ, který dnes obývá především Řecko, dále žijí jeho příslušníci na Kypru, v Albánii, Itálii a Egyptě a má přibližně 15 miliónů členů.

Nový!!: Hunové a Řekové · Vidět víc »

Balkán

Balkán (chorvatsky, bosensky,srbsky a turecky Balkan, rumunsky Balcani, srbsky, makedonsky a bulharsky Балкан, albánsky Ballkan, řecky Βαλκάνια) je geografický a historický název území na Balkánském poloostrově ležícím v jihovýchodní Evropě mezi Černým mořem na východě a Jaderským mořem na západě.

Nový!!: Hunové a Balkán · Vidět víc »

Budín

Název Budín může označovat.

Nový!!: Hunové a Budín · Vidět víc »

Dálný východ

Přibližný rozsah Dálný východ je nepříliš přesně vymezený termín, který se používá pro označení východní a jihovýchodní Asie, někdy tento termín zahrnuje i nejvýchodnější oblasti Ruska - ruský dálný východ, nebo také území v západní oblasti Tichého oceánu.

Nový!!: Hunové a Dálný východ · Vidět víc »

Ellak

Ellak také Ellac či Ilek (- 454, Panonie) byl nejstarším synem a nástupcem hunského vůdce Attily, známého jako Bič Boží.

Nový!!: Hunové a Ellak · Vidět víc »

Etnikum

Etnikum (z řeckého ἔθνος, ethnos, tj. lid) je souhrn jedinců sdílejících společnou etnicitu.

Nový!!: Hunové a Etnikum · Vidět víc »

Expanze

Expanze může být.

Nový!!: Hunové a Expanze · Vidět víc »

Gótština

Gótština (gutisko razda, "Gothic language") je vymřelý germánský jazyk, který používali Gótové, zejména Thervingové.

Nový!!: Hunové a Gótština · Vidět víc »

Gótové

Gótové byli východogermánské etnikum hovořící gótštinou, které podle tradice pocházelo z jižního Švédska a ostrova Gotlandu, a výrazně se zapsalo do dějin raného středověku, především do doby stěhování národů.

Nový!!: Hunové a Gótové · Vidět víc »

Gepidové

539-551 Gepidové či Gepidé byli východogermánský kmen, původem zřejmě z jižní Skandinávie.

Nový!!: Hunové a Gepidové · Vidět víc »

Germáni

border.

Nový!!: Hunové a Germáni · Vidět víc »

Germánská mytologie

severské mytologieGermánská mytologie je bájesloví germánských kmenů, které lze charakterizovat jako patriarchální polyteismus s archaickými prvky totemismu, uctíváním přírodních jevů a s magickými obřady vycházejícími z animistických představ.

Nový!!: Hunové a Germánská mytologie · Vidět víc »

Herulové

dánských ostrovech. Herulové byli východogermánský kmen, pocházející zřejmě z jižní Skandinávie.

Nový!!: Hunové a Herulové · Vidět víc »

Kůň

Kůň domácí (Equus caballus) nebo pouze kůň je domestikované zvíře patřící mezi lichokopytníky.

Nový!!: Hunové a Kůň · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Hunové a Křesťanství · Vidět víc »

Kočovnictví

Ruští Něnci jsou příkladem moderních nomádů Kočovníci nebo také nomádi jsou komunity lidí, jejichž způsob života preferuje spíše neustálé kočování z jednoho místa někam jinam před usedlým životem na jednom místě (např v jednom městě, státě atd.). Odhaduje se, že na Zemi žije okolo 30–40 milionů nomádů.

Nový!!: Hunové a Kočovnictví · Vidět víc »

Konfederace

KonfederaceMalá československá encyklopedie ČSAV, heslo Konfederace, III.

Nový!!: Hunové a Konfederace · Vidět víc »

Korejský poloostrov

Korejský poloostrov Korejský poloostrov je jedním z asijských poloostrovů.

Nový!!: Hunové a Korejský poloostrov · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Hunové a Latina · Vidět víc »

Luk

Luk je mechanická střelná zbraň.

Nový!!: Hunové a Luk · Vidět víc »

Maďarsko

Maďarsko, v letech 1989–2011 oficiálně Maďarská republika, je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě.

Nový!!: Hunové a Maďarsko · Vidět víc »

Meč

16. stol. Meč je jednou z nejstarších zbraní.

Nový!!: Hunové a Meč · Vidět víc »

Mongolové

Mongolové jsou etnikum žijící zejména ve Státě Mongolsko, v Čínské lidové republice a Rusku.

Nový!!: Hunové a Mongolové · Vidět víc »

Mongolsko

Mongolsko, oficiálním názvem Stát Mongolsko, je vnitrozemský stát ve střední Asii, hraničící na severu s Ruskem (3 000km) a na jihu s Čínskou lidovou republikou (4 760Km).

Nový!!: Hunové a Mongolsko · Vidět víc »

Ostrogóti

Švédska Ostrogóti (též Východní Gótové, latinsky Ostrogothi nebo Austrogothi) byli východogermánské etnikum, které výrazně zasáhlo do událostí doby stěhování národů.

Nový!!: Hunové a Ostrogóti · Vidět víc »

Panonie

legií Římská říše kolem roku 120, červeně zvýrazněna provincie Panonie Panonie (latinsky Pannonia) byla mezi léty 9–433 provincií římské říše, jež zhruba do poloviny 1. století nesla název Illyricum inferius.

Nový!!: Hunové a Panonie · Vidět víc »

Protobulhaři

domov Protobulharů v pohoří Hindúkuš a Pamír, shodný s mapou střední Asie z arménského atlasu ‘Ashharatsuyts’ (5-7 století), který zrekonstruoval akademik S.T. Eremian. Protobulhaři, Hunobulhaři, Prabulhaři či Starobulhaři, anebo zjednodušeně z latiny Bulgaři, byl souhrnný název pro polonomádské turkické kmeny, které se ve středověku po asimilaci s místními Slovany staly základem dnešních Bulharů.

Nový!!: Hunové a Protobulhaři · Vidět víc »

Rýn

Rýn (jméno pochází z keltského Renos) je řeka v Západní Evropě, která patří mezi nejdelší evropské řeky.

Nový!!: Hunové a Rýn · Vidět víc »

Sarmati

Přibližné rozšíření východoíránských jazyků Sarmati byl původem íránský kočovný a pastevecký lid, příbuzný se Skythy, Médy a Peršany.

Nový!!: Hunové a Sarmati · Vidět víc »

Siungnuové

Siungnuové byl starověký kočovný kmenový svaz žijící severně od Číny na území dnešního Vnitřního a Vnějšího Mongolska.

Nový!!: Hunové a Siungnuové · Vidět víc »

Skirové

Mince Odoakera z Ravenny. Odoaker byl neřímský císař, snad skirského původu Skirové byli východogermánský kmen sídlící mezi řekami Dunaj a Tisa od 2. století př. n. l. do 5. století n. l. V 5.

Nový!!: Hunové a Skirové · Vidět víc »

Skytové

Skytové se svými luky, Kerč (starověký Pantikapaion), Krym, 4. století př. n. l. Skytové (či Skýtové, Skythové, Skýthové) je souhrnné pojmenování pro příslušníky kočovných kmenů íránského původu, obývajících ve starověku značnou část východní Evropy, přibližně území dnešní Ukrajiny a Ruska, popřípadě dalších států.

Nový!!: Hunové a Skytové · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Hunové a Starověký Řím · Vidět víc »

Stěhování národů

Pojmem stěhování národů se označují rozsáhlé migrace obyvatelstva (tzv. barbarských kmenů a jejich skupin), které probíhaly koncem starověku a počátkem středověku.

Nový!!: Hunové a Stěhování národů · Vidět víc »

Střední Asie

sovětské oficiální vymezení (nejužší), obecné současné vymezení a vymezení UNESCO (nejširší) Střední Asie je geograficky nejednoznačně definovaná oblast v Asii.

Nový!!: Hunové a Střední Asie · Vidět víc »

Svébové

Svébové (též Suebové, Svévové) bylo východogermánské etnikum, které na přelomu letopočtu žilo poblíž Baltského moře.

Nový!!: Hunové a Svébové · Vidět víc »

Tengrismus

Půlměsíc protnutý tyčí, tengristický symbol Tengrismus či tengriánství je domorodé náboženství národů mongolských a turkických národů jehož nejvyšším božstvem je nebeský Tengri.

Nový!!: Hunové a Tengrismus · Vidět víc »

Turkické národy

Země a autonomní oblasti, ve kterých je turkický jazyk oficiálním. Rozšíření turkických jazyků po Eurasii. Turkické národy anebo Turkiti (jiné názvy: Turkové — jednotné číslo: Turk, starší: turkotatarské národy, turecké národy, turkské národy, Turkotataři, Turci, Turci a Tataři, zřídka Türkové, türkské národy, turkitské národy, Turkmani, Turkomani) jsou jedna z největších asijských jazykových a etnických skupin, rozšířená od jihovýchodní Evropy až po severovýchodní oblasti Sibiře.

Nový!!: Hunové a Turkické národy · Vidět víc »

Ugrofinské národy

Uralské národy Ugrofinské národy je historická lingvistická skupina národů mluvících ugrofinskými jazyky.

Nový!!: Hunové a Ugrofinské národy · Vidět víc »

Uldin

Území Munténie na mapě Rumunska v dobách vlády Uldina Uldin, také Uldes († 412), byl jedním z hlavních hunských vůdců usazených na území Munténie východně od řeky Olt na přelomu 4. a 5. století v době panování byzantských císařů Arcadia a Theodosia II. Pro Východořímskou říši se původně jednalo o neznámého vládce Hunů, ale v prosinci roku 400 sťal hlavu gótskému vůdci Gainasovi, který byl ve službách říše jako magister militum a poslal ji císaři Arcadiovi jako dárek.

Nový!!: Hunové a Uldin · Vidět víc »

Velká čínská zeď

Etapy budování Velké zdi: žlutá - Čchin, červená - Ťin, modrá - Ming Strážní věž poblíž Pekingu Vnitřek strážní věže poblíž Pekingu Snímek Velké zdi pořídil radar raketoplánu Endeavour 10. dubna 1994, verze ve falešných barvách Velká čínská zeď je starý systém opevnění táhnoucí se napříč severní Čínou.

Nový!!: Hunové a Velká čínská zeď · Vidět víc »

Volha

Volha ((Volga),, nebo, mordvinsky Рав) je veletok protékající od severozápadu na jihovýchod evropskou částí Ruska a ústí do Kaspického moře.

Nový!!: Hunové a Volha · Vidět víc »

Západořímská říše

Západořímská říše (jedná se o moderní označení, ve vnímání současníků existovala jen jedna říše v čele s dvěma císaři) vznikla rozdělením Římské říše v roce 395 poté, co ji císař Theodosius I. odkázal svým dvěma synům: západní část Flaviu Honoriovi a východní Flaviu Arcadiovi.

Nový!!: Hunové a Západořímská říše · Vidět víc »

100 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Hunové a 100 př. n. l. · Vidět víc »

2. století

2.

Nový!!: Hunové a 2. století · Vidět víc »

360

Bez popisu.

Nový!!: Hunové a 360 · Vidět víc »

370

Zákon Valentiana I. a Valena pod trestem smrti zakazuje sňatky mezi Římany a barbary.

Nový!!: Hunové a 370 · Vidět víc »

378

Bez popisu.

Nový!!: Hunové a 378 · Vidět víc »

390

Bez popisu.

Nový!!: Hunové a 390 · Vidět víc »

395

Bez popisu.

Nový!!: Hunové a 395 · Vidět víc »

410

Bez popisu.

Nový!!: Hunové a 410 · Vidět víc »

412

Bez popisu.

Nový!!: Hunové a 412 · Vidět víc »

420

Bez popisu.

Nový!!: Hunové a 420 · Vidět víc »

422

Bez popisu.

Nový!!: Hunové a 422 · Vidět víc »

432

Bez popisu.

Nový!!: Hunové a 432 · Vidět víc »

437

Bez popisu.

Nový!!: Hunové a 437 · Vidět víc »

445

Bez popisu.

Nový!!: Hunové a 445 · Vidět víc »

453

Bez popisu.

Nový!!: Hunové a 453 · Vidět víc »

469

Bez popisu.

Nový!!: Hunové a 469 · Vidět víc »

503

Bez popisu.

Nový!!: Hunové a 503 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Hun, Hunská říše.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »