Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Hustota

Index Hustota

Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota), jednotkovému obsahu plochy (pak se hovoří o plošné hustotě) nebo jednotkové délce (pak se hovoří o lineární hustotě).

48 vztahy: Aerogel, Balsa, Bílý trpaslík, Benzín, Buk lesní, Chemický prvek, Délka, Dřevo, Derivace, Funkce (matematika), Fyzika, Fyzikální jednotka, Fyzikální veličina, Hmotný bod, Hmotnost, Hustoměr, Hustota počtu částic, Hustota pravděpodobnosti, Hustota zalidnění, Hustoty látek, Kilogram, Kilogram na metr krychlový, Látka, Měřicí přístroj, Metr, Mořská voda, Mohrovy vážky, Neutronová hvězda, Objem, Objemová koncentrace, Obsah, Odměrný válec, Optická hustota, Osmium, Papír, Pórovitost, Plocha, Pyknometr, , Sčítání, Soustava SI, Soustava souřadnic, Těleso, Textilie, Tkanina, Tuhé těleso, Voda, Vzduch.

Aerogel

Aerogel v ruce 2,5kg cihla umístěná na 2g aerogelu Aerogelové lapače prachu na sondě Stardust Aerogel (často nazývaný zmrzlý dým nebo modrý dým) je porézní ultralehký materiál vyráběný odstraněním kapalné části z gelu.

Nový!!: Hustota a Aerogel · Vidět víc »

Balsa

Květ a list balsového stromu, Frances W. Horne Balsa je lehké a měkké dřevo, pocházející ze stromu jménem balzovník jihoamerický, rostoucího v tropických deštných lesích Střední a Jižní Ameriky.

Nový!!: Hustota a Balsa · Vidět víc »

Bílý trpaslík

Bílí trpaslíci Bílý trpaslík je astronomický objekt vznikající zhroucením hvězdy o průměrné nebo podprůměrné hmotnosti.

Nový!!: Hustota a Bílý trpaslík · Vidět víc »

Benzín

Benzín ve sklenici Benzín (též 'benzin') je kapalina ropného původu používaná hlavně jako palivo v zážehových spalovacích motorech, ale i jako rozpouštědlo, zejména pro ředění nátěrových hmot.

Nový!!: Hustota a Benzín · Vidět víc »

Buk lesní

Vimperska Buk lesní (Fagus sylvatica) je statný opadavý listnatý strom se štíhlým kmenem a pravidelnou vejčitou korunou, který může dorůstat výšky i přes 45 metrů.

Nový!!: Hustota a Buk lesní · Vidět víc »

Chemický prvek

Chemický prvek je látka skládající se z atomů jednoho druhu (atomů se stejným protonovým číslem).

Nový!!: Hustota a Chemický prvek · Vidět víc »

Délka

Délka je jedna ze základních fyzikálních veličin.

Nový!!: Hustota a Délka · Vidět víc »

Dřevo

Dřevěné klády Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny.

Nový!!: Hustota a Dřevo · Vidět víc »

Derivace

Graf funkce (černě) a její tečna (červeně). Sklon tečny odpovídá derivaci funkce ve vyznačeném bodě Derivace je důležitý pojem matematické analýzy a základ diferenciálního počtu.

Nový!!: Hustota a Derivace · Vidět víc »

Funkce (matematika)

Funkce je v matematice název pro zobrazení z nějaké množiny M do množiny čísel (většinou reálných nebo komplexních), nebo do vektorového prostoru (pak se mluví o vektorové funkci).

Nový!!: Hustota a Funkce (matematika) · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: Hustota a Fyzika · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Hustota a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Hustota a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Hmotný bod

Hmotný bod je bod prostoru, kterému je přiřazena hmotnost o určité velikosti.

Nový!!: Hustota a Hmotný bod · Vidět víc »

Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

Nový!!: Hustota a Hmotnost · Vidět víc »

Hustoměr

Hustoměr měří obsah alkoholu v kapalině, zde 44% Hustoměr (nazývaný také areometr) je ponorné těleso většinou ve tvaru baňky s vystupující stopkou, ve které je umístěna stupnice udávající naměřenou hustotu kapaliny.

Nový!!: Hustota a Hustoměr · Vidět víc »

Hustota počtu částic

Objemová hustota částic je fyzikální veličina, která udává počet částic v jednotkovém objemu látky.

Nový!!: Hustota a Hustota počtu částic · Vidět víc »

Hustota pravděpodobnosti

Hustota pravděpodobnosti se může vztahovat k.

Nový!!: Hustota a Hustota pravděpodobnosti · Vidět víc »

Hustota zalidnění

Hustota zalidnění států světa v roce 2006 Hustota zalidnění světa. Data získána na základě správních jednotek jednotlivých států, 1994 Hustota zalidnění je údaj, který se běžně uvádí u států či jiných území a charakterizuje jejich průměrnou míru osídlenosti lidmi.

Nový!!: Hustota a Hustota zalidnění · Vidět víc »

Hustoty látek

Tento seznam uvádí v abecedním pořadí hustoty látek.

Nový!!: Hustota a Hustoty látek · Vidět víc »

Kilogram

Přibližná podoba mezinárodního prototypu kilogramu Kilogram (hovorově kilo) je základní jednotka hmotnosti, značka je kg.

Nový!!: Hustota a Kilogram · Vidět víc »

Kilogram na metr krychlový

Kilogram na metr krychlový je v SI jednotka měrné hmotnosti (hustoty).

Nový!!: Hustota a Kilogram na metr krychlový · Vidět víc »

Látka

Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).

Nový!!: Hustota a Látka · Vidět víc »

Měřicí přístroj

Posuvné měřítko Čítač frekvence Měřicí přístroje a jednoduchá měřidla slouží k zjišťování hodnot fyzikálních či chemických vlastností nejrůznějších předmětů, látek, procesů nebo prostředí.

Nový!!: Hustota a Měřicí přístroj · Vidět víc »

Metr

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18.

Nový!!: Hustota a Metr · Vidět víc »

Mořská voda

Složení mořské vody – ilustrace ukazuje celkový poměr jednotlivých prvků a aniontů v mořské vodě Diagram změn hustoty vody dle teploty a slanosti Slaná nebo mořská voda je voda z moře, oceánu nebo slaného jezera, která obsahuje chemické látky způsobující její slanost (salinitu), rozdílnou hustotu a například i rozdílnou teplotu mrznutí než u sladké vody.

Nový!!: Hustota a Mořská voda · Vidět víc »

Mohrovy vážky

thumb Mohrovy vážky (anglický termín je Westphal balance) měří hustotu kapaliny vyvážením vztlakové síly tělíska o kalibrovaném objemu, které ponořujeme do kapaliny (.

Nový!!: Hustota a Mohrovy vážky · Vidět víc »

Neutronová hvězda

Neutronová hvězda Neutronová hvězda je astronomické těleso tvořené převážně neutrony udržovanými pohromadě gravitační silou.

Nový!!: Hustota a Neutronová hvězda · Vidět víc »

Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Nový!!: Hustota a Objem · Vidět víc »

Objemová koncentrace

Objemová koncentrace je vyjádření objemového poměru množství určité látky v celkovém množství.

Nový!!: Hustota a Objemová koncentrace · Vidět víc »

Obsah

Obsah je v geometrii veličina, která vyjadřuje velikost plochy.

Nový!!: Hustota a Obsah · Vidět víc »

Odměrný válec

Odměrný válec pro 500 ml Odměrný válec pro 100 ml Odměrný válec je plastová nebo skleněná dutá nádoba s ryskami, která je určena k odměřování přibližného objemu kapalin nebo pevných látek.

Nový!!: Hustota a Odměrný válec · Vidět víc »

Optická hustota

Optická hustota (anglicky Optical density resp. O. D.) je absorbance daného optického elementu při dané vlnové délce λ na jednotku vzdálenosti: kde: |- |l||.

Nový!!: Hustota a Optická hustota · Vidět víc »

Osmium

Osmium, chemická značka Os, lat.

Nový!!: Hustota a Osmium · Vidět víc »

Papír

List papíru - výsledný produkt Výroba papíru kolem roku 1570 Buničina při dvěstěnásobném zvětšení s polarizačním filtrem Papír je tenký, hladký materiál vyráběný zhutněním vlákna.

Nový!!: Hustota a Papír · Vidět víc »

Pórovitost

Pórovitost nebo poréznost je vlastnost pevných nebo polotuhých materiálů, které obsahují množství drobných a rovnoměrně rozložených dutin či otvorů nejrůznějšího tvaru a původu.

Nový!!: Hustota a Pórovitost · Vidět víc »

Plocha

Plocha označuje v matematice a fyzice dvojrozměrný geometrický útvar.

Nový!!: Hustota a Plocha · Vidět víc »

Pyknometr

Pyknometr s měřenou tekutinou Pyknometr je nádobka určená ke stanovování hustoty kapalin, případně tuhých tělísek.

Nový!!: Hustota a Pyknometr · Vidět víc »

Rhó — majuskulní varianta a jedna z variant minuskulních Ró nebo rhó (majuskulní podoba Ρ, minuskulní podoba ρ či ϱ, řecký název ῥῶ) je sedmnácté písmeno řecké abecedy.

Nový!!: Hustota a Ró · Vidět víc »

Sčítání

Sčítání je jednou ze základních operací v aritmetice.

Nový!!: Hustota a Sčítání · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Hustota a Soustava SI · Vidět víc »

Soustava souřadnic

Soustava souřadnic (též souřadnicová soustava či systém souřadnic) umožňuje jednoznačně popsat polohu bodu pomocí čísel jakožto souřadnic čili koordinát.

Nový!!: Hustota a Soustava souřadnic · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Hustota a Těleso · Vidět víc »

Textilie

Nedělní textilní trh v Karáčí v Pákistánu Textilie (z latinského textilis, tkaný) je souhrnný název pro textilní vlákno a výrobky, které obsahují nejméně 80 % váhového množství textilních vláken.

Nový!!: Hustota a Textilie · Vidět víc »

Tkanina

Schéma struktury tkaniny. Osnova (1) a útek (2) Tkanina je plochý útvar, který vzniká propojením dvou vzájemně kolmo probíhajících soustav nití (nebo drátů), osnovy a útku.

Nový!!: Hustota a Tkanina · Vidět víc »

Tuhé těleso

Tuhé těleso (dokonale tuhé těleso) je pro danou úlohu těleso, jehož tvar ani objem se v této úloze účinkem působících sil nemění.

Nový!!: Hustota a Tuhé těleso · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Hustota a Voda · Vidět víc »

Vzduch

mlze Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km.

Nový!!: Hustota a Vzduch · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Gram na centimetr krychlový, Hustota hmotnosti, Lineární hustota, Měrná hmotnost, Objemová hmotnost, Objemová hustota, Plošná hustota, Specifická hmotnost.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »