Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

IP adresa

Index IP adresa

IP adresa je v informatice číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která používá IP protokol.

33 vztahy: Šestnáctková soustava, Bajt, Bit, Broadcast, Classless Inter-Domain Routing, Domain Name System, Ethernet, Informatika, Internet, Internet Protocol, Internetová doména, IP datagram, IPv4, IPv6, IrDA, Localhost, Loopback, MAC adresa, Maska sítě, Network address translation, Počítačová síť, Podsíť, Privátní síť, Protokol (informatika), Síťová karta, Seznam.cz, Směrování, Třídy IP adres, Virtuální stroj, Vyčerpání IPv4 adres, Wi-Fi, 1993, 32bitový.

Šestnáctková soustava

Šestnáctková soustava (též hexadecimální soustava) je číselná soustava základu 16.

Nový!!: IP adresa a Šestnáctková soustava · Vidět víc »

Bajt

IBM Microdrive o kapacitě 1 GB Bajt, původním, anglickým zápisem byte, zřídka také slabika, je jednotka množství dat v informatice.

Nový!!: IP adresa a Bajt · Vidět víc »

Bit

Bit (z anglického binary digit - dvojková číslice; angl. bit.

Nový!!: IP adresa a Bit · Vidět víc »

Broadcast

podsíti. Broadcast je v informatice zpráva, kterou v počítačové síti přijmou všechna připojená síťová rozhraní.

Nový!!: IP adresa a Broadcast · Vidět víc »

Classless Inter-Domain Routing

Classless Inter-Domain Routing (CIDR, tj. „beztřídní směrování“) je v počítačových sítích metoda směrování, která v roce 1993 umožnila v IPv4 používat jemnější dělení větších sítí na podsítě tím, že maska sítě byla určena počtem bitů a nikoliv příslušností IP adresy ke třídě IP adres.

Nový!!: IP adresa a Classless Inter-Domain Routing · Vidět víc »

Domain Name System

DNS (Domain Name System) je hierarchický systém doménových jmen, který je realizován servery DNS a protokolem stejného jména, kterým si vyměňují informace.

Nový!!: IP adresa a Domain Name System · Vidět víc »

Ethernet

telefonní linku Svítící zelená LED dioda signalizuje, že na druhé straně kabelu je připojený Ethernetový hub nebo switch; žlutá LED dioda bliká při přenosu Ethernetových rámců Ethernet (výslovnost) je název souhrnu technologií pro počítačové sítě (LAN, MAN) z větší části standardizovaných jako IEEE 802.3, které používají kabely s kroucenou dvoulinkou, optické kabely (ve starší verzích i koaxiální kabely) pro komunikaci přenosovými rychlostmi od 1 Mbit/s po 100 Gbit/s.

Nový!!: IP adresa a Ethernet · Vidět víc »

Informatika

Informatika je obor lidské činnosti, který se zabývá zpracováním informací.

Nový!!: IP adresa a Informatika · Vidět víc »

Internet

Grafické znázornění části internetu Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP.

Nový!!: IP adresa a Internet · Vidět víc »

Internet Protocol

Internet Protocol (zkratka IP) je v informatice základním protokolem pracujícím na síťové vrstvě používaným v počítačových sítích a Internetu.

Nový!!: IP adresa a Internet Protocol · Vidět víc »

Internetová doména

Internetová doména (doménové jméno) je v informatice označení jednoznačného jména (identifikátoru) počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojené do Internetu.

Nový!!: IP adresa a Internetová doména · Vidět víc »

IP datagram

Pojmem datagram se označuje datový paket v protokolu IP.

Nový!!: IP adresa a IP datagram · Vidět víc »

IPv4

Internet Protocol version 4 (IPv4) je v informatice čtvrtá revize IP (Internet Protocol) a zároveň jeho první verze, která se masivně rozšířila.

Nový!!: IP adresa a IPv4 · Vidět víc »

IPv6

IPv6 (internetový protokol verze 6) je v označení nastupujícího protokolu pro komunikaci v současném Internetu (resp. v počítačových sítích, které Internet vytvářejí).

Nový!!: IP adresa a IPv6 · Vidět víc »

IrDA

IrDA je komunikační infračervený port vytvořený konsorciem IrDa (Infrared Data Association), které popisuje bezdrátovou komunikaci pomocí infračerveného světla.

Nový!!: IP adresa a IrDA · Vidět víc »

Localhost

V počítačové terminologii znamená localhost odkaz na právě používaný počítač.

Nový!!: IP adresa a Localhost · Vidět víc »

Loopback

Loopback (nebo též loop-back) je termín využívaný v počítačové terminologii.

Nový!!: IP adresa a Loopback · Vidět víc »

MAC adresa

MAC adresa (z anglického „Media Access Control“) je jednoznačný identifikátor síťového zařízení, který používají různé protokoly druhé (spojové) vrstvy OSI.

Nový!!: IP adresa a MAC adresa · Vidět víc »

Maska sítě

Maska sítě je číslo, které v informatice popisuje rozdělení počítačové sítě do podsítí. Maska sítě zapsaná v binárním tvaru má zleva samé jedničky až do místa, kde končí číslo sítě a na místě části pro číslo síťového rozhraní jsou samé nuly.

Nový!!: IP adresa a Maska sítě · Vidět víc »

Network address translation

Network Address Translation (NAT) je v počítačových sítích způsob úpravy síťového provozu procházejícího přes router přepisem zdrojové nebo cílové IP adresy, případně i hlaviček protokolů vyšší vrstvy (např. číslo portu u TCP, UDP, ICMP Query ID u ICMP atd.). NAT může být implementován softwarově na běžném počítači (např. v jádře Linuxu pomocí iptables/netfilter) nebo může být realizován přímo ve firmware či hardware routeru.

Nový!!: IP adresa a Network address translation · Vidět víc »

Počítačová síť

rodiny protokolů TCP/IP. Počítačová síť je v informatice označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači.

Nový!!: IP adresa a Počítačová síť · Vidět víc »

Podsíť

Podsíť je v informatice označení pro samostatnou část počítačové sítě.

Nový!!: IP adresa a Podsíť · Vidět víc »

Privátní síť

Privátní síť je v informatice označení pro počítačovou síť, která využívá speciální privátní IP adresy podle standardů daných RFC 1918 a RFC 4193.

Nový!!: IP adresa a Privátní síť · Vidět víc »

Protokol (informatika)

Protokol je v informatice konvence nebo standard, podle kterého probíhá elektronická komunikace a přenos dat mezi dvěma koncovými body (realizované nejčastěji počítači).

Nový!!: IP adresa a Protokol (informatika) · Vidět víc »

Síťová karta

Síťová karta Síťová karta (zkratka NIC) je v informatice zařízení pro propojení počítačů v počítačové síti.

Nový!!: IP adresa a Síťová karta · Vidět víc »

Seznam.cz

Pobočka Seznam.cz Brno-Štýřice Seznam.cz je český internetový portál a vyhledávač.

Nový!!: IP adresa a Seznam.cz · Vidět víc »

Směrování

Směrování (též routování) označuje v informatice určování cest datagramů v prostředí počítačových sítí.

Nový!!: IP adresa a Směrování · Vidět víc »

Třídy IP adres

Třídy IP adres definovaly v počítačových sítích délku masky sítě podle prvních několika bitů samotné IP adresy.

Nový!!: IP adresa a Třídy IP adres · Vidět víc »

Virtuální stroj

Virtuální stroj je v informatice software, který vytváří virtualizované prostředí mezi platformou počítače a operačním systémem, ve kterém koncový uživatel může provozovat software na abstraktním stroji.

Nový!!: IP adresa a Virtuální stroj · Vidět víc »

Vyčerpání IPv4 adres

Vyčerpání IPv4 adres je v počítačových sítích situace, kdy od roku 2011 dochází postupně k přidělení všech dostupných rozsahů IPv4 adres (na různých celosvětových úrovních) a není možné vyhovět dalším žádostem.

Nový!!: IP adresa a Vyčerpání IPv4 adres · Vidět víc »

Wi-Fi

Často používané logo Wi-Fi Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wi-fi, wifi) je v informatice označení pro několik standardů IEEE 802.11 popisujících bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích (též Wireless LAN, WLAN).

Nový!!: IP adresa a Wi-Fi · Vidět víc »

1993

1993 (MCMXCIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: IP adresa a 1993 · Vidět víc »

32bitový

Mezi 32bitové procesory patří.

Nový!!: IP adresa a 32bitový · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Adresa IP.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »