Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Inženýrství

Index Inženýrství

Inženýrství je technická disciplína, která aplikuje technické a vědecké poznatky, využívá zákonů přírody a přírodních i lidských prostředků k vytváření materiálů, staveb, strojů, zařízení, systémů a procesů, které splňují bezpečnostní i funkční kritéria s ohledem na ekonomiku, společnost a životní prostředí.

50 vztahy: Akropolis, Architektura, Chemie, Civilista, Druhá světová válka, Egypt, Ekonomika, Elektřina, Experiment, Faraon, Farmaceut, Inženýr, Informace, Itálie, Katapult (stroj), Kladka, Kolo, Koloseum, Komunikace, Kosmonautika, Léčivo, Lékařství, Letecký výrobce, Magnetismus, Mechanismus z Antikythéry, Minulost, Odhad, Pantheon, Parní stroj, Páka, Představa, Přeprava, Počítač, Populace, Průmyslová revoluce, Programování, První světová válka, Pyramida, Recyklace, Software, Společnost, Stavebnictví, Těžba, Technologie, Výpočetní technika, Výroba, Vesmír, Via Appia, Vysokoškolský diplom, Zkušenost.

Akropolis

Athénách Akropolis či akropole (z řeckého akros vysoký a polis obec, překládáno též jako horní město, vyšehrad) ve svém původním významu označuje opevněné návrší starověkých řeckých měst s posvátným okrskem a vladařským palácem.

Nový!!: Inženýrství a Akropolis · Vidět víc »

Architektura

Opera v Sydney Empire State Building v noci Architektura je v nejobecnějším pojetí synonymem pro stavitelství a zabývá se tak jak globálním pohledem na urbanismus či krajinu přes klasické stavitelství budov až po design jednotlivých detailů jako je zahradní či bytová architektura.

Nový!!: Inženýrství a Architektura · Vidět víc »

Chemie

Piktogram chemie Chemie (řecky χημεία, česky lučba) je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi.

Nový!!: Inženýrství a Chemie · Vidět víc »

Civilista

Čečenska. Civilista je podle mezinárodního humanitárního práva fyzická osoba, která není členem ozbrojených sil státu během ozbrojeného konfliktu.

Nový!!: Inženýrství a Civilista · Vidět víc »

Druhá světová válka

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států světa a jenž se stal s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva.

Nový!!: Inženýrství a Druhá světová válka · Vidět víc »

Egypt

Egypt, oficiálně Egyptská arabská republika (EAR) (ve staré češtině Ejipt) je arabská republika v severovýchodní Africe (malou částí též v Asii), ležící na Nilu.

Nový!!: Inženýrství a Egypt · Vidět víc »

Ekonomika

HDP na obyvatele (2014) Ekonomika (hospodářství) je shrnutí hospodaření určitého subjektu například státu, organizace nebo jednotlivce.

Nový!!: Inženýrství a Ekonomika · Vidět víc »

Elektřina

Elektřina je definována jako souhrn projevů elektrostatického pole (z nichž mezi prvními byly silové účinky vyvolané třením izolantůPříruční slovník naučný. Svazek I. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. Heslo Elektřina, s. 657: „Elektřina, název pro souhrn jevů a stavů zvaných elektrické. Elektr. stav byl nejprve pozorován podle silových účinků, které lze vyvolat třením látek,… (např. jantar, řec. élektron). … Tělesa nabitá stejnými druhy e. (stejnojmenné, souhlasné náboje) se odpuzují, tělesa nabitá různými druhy e. (nestejnojmenné, nesouhlasné náboje) se přitahují. Původní teorie e. byla fluidová (viz fluidum). Současná teorie e. je elektronová. (…)“ a následná polarizace látek) a elektrodynamických jevů včetně elektromagnetismu.

Nový!!: Inženýrství a Elektřina · Vidět víc »

Experiment

Crookesův mlýnek dokazuje, že lze energii světla převést přímo na mechanický pohyb Experiment (česky též vědecký pokus) je soubor jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit (verifikovat) nebo vyvrátit (falzifikovat) hypotézu nebo poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích určitých fenoménů.

Nový!!: Inženýrství a Experiment · Vidět víc »

Faraon

symboly života, 5. dynastie Faraon (ve starší literatuře také někdy farao) je titul používaný pro starověké vládce Egypta v hebrejském a později i v řeckém prostředí.

Nový!!: Inženýrství a Faraon · Vidět víc »

Farmaceut

Třecí miska a tlouček je mezinárodní symbol farmaceutů a farmacie Farmaceut (též lékárník, což je termín běžně používaný pro farmaceuta pracujícího v lékárně) je zdravotnická profese zabývající se farmacií.

Nový!!: Inženýrství a Farmaceut · Vidět víc »

Inženýr

Inženýr (z franc. ingénieur, původně z lat. ingeniator, přechýlená podoba inženýrka) je akademický titul absolventa vysoké školy v magisterském studijním programu v oblasti technických věd a technologií, ekonomie, zemědělství, lesnictví nebo vojenství.

Nový!!: Inženýrství a Inženýr · Vidět víc »

Informace

Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech.

Nový!!: Inženýrství a Informace · Vidět víc »

Itálie

Itálie (italsky Italia) je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově.

Nový!!: Inženýrství a Itálie · Vidět víc »

Katapult (stroj)

Dřevěná replika katapultu Katapult (z řec. kata, proti a pallein, vrhat; česky blída) je dnešní název pro starověký a středověký obléhací válečný stroj, využívající torzního momentu zkroucených lan a šlach k výstřelu většího projektilu, což byly obvykle kameny nebo jiné předměty, které mohly způsobit nějakou škodu.

Nový!!: Inženýrství a Katapult (stroj) · Vidět víc »

Kladka

Kladka je volně otočné kolo na hřídeli, po obvodě zpravidla opatřené drážkou, která vede lano nebo řetěz.

Nový!!: Inženýrství a Kladka · Vidět víc »

Kolo

Dřevěné paprskové kolo (Írán, 1500 až 1000 př. n. l.) Kolo je plochá součást kruhového tvaru, která se může otáčet kolem svého středu.

Nový!!: Inženýrství a Kolo · Vidět víc »

Koloseum

Koloseum v současnosti: pohled na nejzachovalejší část Koloseum nebo Římské koloseum, původně Flaviovský amfiteátr (latinsky: Amphitheatrum Flavium, italsky: Anfiteatro Flavio nebo Colosseo), je oválný amfiteátr v centru města Říma v Itálii.

Nový!!: Inženýrství a Koloseum · Vidět víc »

Komunikace

Komunikace (z lat. communicare, sdílet, radit se, od communis, společný) má více významů:;Komunikace v humanitních vědách.

Nový!!: Inženýrství a Komunikace · Vidět víc »

Kosmonautika

ISS v srpnu 2005 Kosmonautika je oblast vědy a techniky, která se zabývá cestováním mimo zemskou atmosféru.

Nový!!: Inženýrství a Kosmonautika · Vidět víc »

Léčivo

tablet náhled Léčivo je léčivá látka, směs léčivých látek nebo léčivý přípravek.

Nový!!: Inženýrství a Léčivo · Vidět víc »

Lékařství

Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, umění léčit) je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem.

Nový!!: Inženýrství a Lékařství · Vidět víc »

Letecký výrobce

Letecký výrobce je společnost nebo jednotlivec zapojený do různých stránek konstrukce, stavby, testování, prodeje a údržby letadel nebo jeho částí, ale také raket, protiletadlových střel nebo kosmických lodí.

Nový!!: Inženýrství a Letecký výrobce · Vidět víc »

Magnetismus

Magnetické siločáry dlouhého magnetu znázorněné pomocí železných pilin na papíře Magnetismus je fyzikální jev projevující se primárně silovým působením na pohybující se nositele elektrického náboje (nabité částice).

Nový!!: Inženýrství a Magnetismus · Vidět víc »

Mechanismus z Antikythéry

Národní archeologické muzeum, Atény. Mechanismus přístroje. Mechanismus z Antikythéry (též se mluví o počítači z Antikythéry) je starověký technický artefakt – bronzové diferenciální ozubené soukolí.

Nový!!: Inženýrství a Mechanismus z Antikythéry · Vidět víc »

Minulost

Minulost označuje soubor událostí, které již proběhly.

Nový!!: Inženýrství a Minulost · Vidět víc »

Odhad

Odhad je vypočítané nebo jen ze zkušenosti předpovězené více či méně přibližné určení výsledku nebo informace, která je využitelné, i když jsou vstupní data nekompletní, nejistá, nebo zašumělá.

Nový!!: Inženýrství a Odhad · Vidět víc »

Pantheon

Pantheon (z řec.Πάνθεον; pan – vše a theoi – bohové) je starověký kruhový chrám v Římě, původně zasvěcený všem bohům a od roku 609 zasvěcený Panně Marii mučedníků (Santa Maria dei Martiri, také Santa Maria Rotonda).

Nový!!: Inženýrství a Pantheon · Vidět víc »

Parní stroj

Animované schéma práce stroje. Expozice parního stroje, National Railway Museum, York, Anglie. Parní stroj je pístový tepelný stroj, spalovací motor s vnějším spalováním, přeměňující tepelnou energii vodní páry na energii mechanickou, nejčastěji rotační pohyb.

Nový!!: Inženýrství a Parní stroj · Vidět víc »

Páka

Páka je jednoduchý stroj, tyč otočná kolem pevného bodu O (osy rotace).

Nový!!: Inženýrství a Páka · Vidět víc »

Představa

Představa (kalk z něm. Vor-stellung) je velmi široké označení pro obsahy či obrazy, které si vědomí „staví před sebe“ jako témata.

Nový!!: Inženýrství a Představa · Vidět víc »

Přeprava

Přeprava je pojem pro cílevědomé přemístění osob, nákladu či zvířat dopravními prostředky z místa A do místa B po dopravních komunikacích za účelem zisku.

Nový!!: Inženýrství a Přeprava · Vidět víc »

Počítač

Zdroj, 7. Optická mechanika, 8. Pevný disk, 9. Počítačová klávesnice, 10. Počítačová myš Superpočítač v NASA Počítač je v informatice zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu.

Nový!!: Inženýrství a Počítač · Vidět víc »

Populace

Populace je soubor jedinců téhož druhu, nacházejících se v jednom určitém místě v daném čase.

Nový!!: Inženýrství a Populace · Vidět víc »

Průmyslová revoluce

anglického Leedsu v roce 1814 Průmyslová revoluce byla postupná změna v období od 18. do 19. století, kdy se zásadně proměnilo zemědělství, výroba, těžba, doprava a další hospodářské sektory.

Nový!!: Inženýrství a Průmyslová revoluce · Vidět víc »

Programování

Programování je v informatice proces od návrhu řešení problému pomocí výpočetní techniky ke spustitelnému počítačovému programu.

Nový!!: Inženýrství a Programování · Vidět víc »

První světová válka

První světová válka (před rokem 1939 známá jako Velká válka, nebo světová válka) byl globální válečný konflikt probíhající od roku 1914 do roku 1918.

Nový!!: Inženýrství a První světová válka · Vidět víc »

Pyramida

Pyramida (z řeckého πυραμίς, pyramis) je jehlanovitá stavba.

Nový!!: Inženýrství a Pyramida · Vidět víc »

Recyklace

Symbol recyklace Recyklace je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití.

Nový!!: Inženýrství a Recyklace · Vidět víc »

Software

kancelářského balíku OpenOffice.org. Software (též programové vybavení) je v informatice sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost.

Nový!!: Inženýrství a Software · Vidět víc »

Společnost

Společnost je skupina jednotlivců, která je charakterizována společnými zájmy a může mít i svou vlastní kulturu a instituce.

Nový!!: Inženýrství a Společnost · Vidět víc »

Stavebnictví

250px Stavebnictví je specializované hospodářské odvětví zabývající se stavbami.

Nový!!: Inženýrství a Stavebnictví · Vidět víc »

Těžba

Těžební dílo s dolem Těžba je dobývání nerostných surovin z pozemské přírody.

Nový!!: Inženýrství a Těžba · Vidět víc »

Technologie

Technologie (řecky.

Nový!!: Inženýrství a Technologie · Vidět víc »

Výpočetní technika

Výpočetní technika (zkratka VT) je termín, kterým se buď souhrnně označují přístroje určené k provádění výpočtů, nebo se jím odvolává na skupinu konkrétních kusů takových zařízení, či zařízení, jejichž vývojovými předchůdci jsou právě taková zařízení.

Nový!!: Inženýrství a Výpočetní technika · Vidět víc »

Výroba

Výroba je činnost, kde dochází k přeměně vstupů na výstupy.

Nový!!: Inženýrství a Výroba · Vidět víc »

Vesmír

datum přístupu.

Nový!!: Inženýrství a Vesmír · Vidět víc »

Via Appia

Zbytky Via Appia v Římě Via Appia byla nejdůležitější silnicí římské říše.

Nový!!: Inženýrství a Via Appia · Vidět víc »

Vysokoškolský diplom

Vysokoškolský diplom z roku 1810 Vysokoškolský diplom je dokladem o absolvování studijního programu a o získání příslušného akademického titulu, tedy o nabytí určité formální kvalifikace.

Nový!!: Inženýrství a Vysokoškolský diplom · Vidět víc »

Zkušenost

Zkušenost (od „zkusiti“) se používá v několika významech.

Nový!!: Inženýrství a Zkušenost · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Vývoj inženýrství.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »