Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Informace

Index Informace

Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech.

52 vztahy: Abeceda, Analogový signál, ASCII, Šum, Bajt, Bílkovina, Bellovy laboratoře, BEN - technická literatura, Bit, Claude Shannon, Data, Data (informatika), Dálnopis, Děrná páska, Děrný štítek, Decibel, Entropie, Ferdinand de Saussure, Fonetika, Genetický kód, Genom, Gregory Bateson, Házení mincí, Informační společnost, Informační zdroj, Informatika, Jiří Cejpek, Kód, Knihovnictví, Knihtisk, Latina, Lež, Lingvistika, Logaritmus, Metafora, Modem, Modulace, Morseova abeceda, Písmo, Počítač, Poštovní holub, Poznatek, Propaganda, Signál, Spočetná množina, Systém, Telegrafie, Teorie informace, Uživatel (informatika), Unicode, ..., Zpráva, 1948. Rozbalte index (2 více) »

Abeceda

Vzorník písma Abeceda, řídce i „alfabeta“, je uspořádaná sada znaků – písmen, jimiž se při zápisu řeči, v písmu graficky vyjadřují fonémy, zpravidla hlásky (některé jen souhlásky) a případně slabiky.

Nový!!: Informace a Abeceda · Vidět víc »

Analogový signál

Analogový signál je dán spojitou (nebo po částech spojitou) funkcí spojitého času.

Nový!!: Informace a Analogový signál · Vidět víc »

ASCII

Mapa všech 128 ASCII znaků ASCII je anglická zkratka pro American Standard Code for Information Interchange („americký standardní kód pro výměnu informací“).

Nový!!: Informace a ASCII · Vidět víc »

Šum

Analogový vizuální šum televizoru Šum digitálního obrazu při citlivosti ISO 3200 V běžném slova smyslu znamená šum zvukové nebo hlukové znečištění.

Nový!!: Informace a Šum · Vidět víc »

Bajt

IBM Microdrive o kapacitě 1 GB Bajt, původním, anglickým zápisem byte, zřídka také slabika, je jednotka množství dat v informatice.

Nový!!: Informace a Bajt · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Informace a Bílkovina · Vidět víc »

Bellovy laboratoře

Bell Labs, Murray Hill, New Jersey Bellovy laboratoře (také známy jako Bell Labs a předtím jako AT&T Bell Laboratories a Bell Telephone Laboratories) jsou součástí výzkumné a vývojové organizace Alcatel-Lucent a dříve byly součástí Bell System Spojených států.

Nový!!: Informace a Bellovy laboratoře · Vidět víc »

BEN - technická literatura

BEN – technická literatura s.r.o. je české nakladatelství odborné technické literatury.

Nový!!: Informace a BEN - technická literatura · Vidět víc »

Bit

Bit (z anglického binary digit - dvojková číslice; angl. bit.

Nový!!: Informace a Bit · Vidět víc »

Claude Shannon

Claude Elwood Shannon (30. dubna 1916, Petoskey, Michigan – 24. února 2001, Boston), byl americký elektronik a matematik, zvaný „otec teorie informace“.

Nový!!: Informace a Claude Shannon · Vidět víc »

Data

Data je výraz pro údaje, používané pro popis nějakého jevu nebo vlastnosti pozorovaného objektu.

Nový!!: Informace a Data · Vidět víc »

Data (informatika)

Data jsou v informatice informace v digitální (číselné) podobě určené k počítačovému zpracování.

Nový!!: Informace a Data (informatika) · Vidět víc »

Dálnopis

Stolní model dálnopisu T100 firmy Siemens (detailnější popis po kliknutí na náhled). Jiná modifikace T100, číselník vpravo není přímou součástí dálnopisu, ale slouží ke spojení v síti TELEX. Dálnopis (také Telex nebo Teletype, zkráceně TTY) je telekomunikační zařízení umožňující bezobslužný datový přenos textových zpráv po speciálních nebo i telefonních linkách.

Nový!!: Informace a Dálnopis · Vidět víc »

Děrná páska

5- a 8-stopá děrná páska Děrná páska je historické paměťové médium.

Nový!!: Informace a Děrná páska · Vidět víc »

Děrný štítek

Typický děrný štítek s 80 sloupci Děrný štítek je médium pro záznam dat pro pozdější zpracování automaty nebo počítači.

Nový!!: Informace a Děrný štítek · Vidět víc »

Decibel

Decibel je jednotka nejznámější svým použitím pro měření hladiny intenzity zvuku, ale ve skutečnosti se jedná o obecné měřítko podílu dvou hodnot, které se používá v mnoha oborech.

Nový!!: Informace a Decibel · Vidět víc »

Entropie

Termodynamický systém s nízkou entropií - „zúženým“ rozložením pravděpodobnosti, a tedy „vysokou“ schopností konat práci. Termodynamický systém s vysokou entropií - „rozšířeným“ rozložením pravděpodobnosti, a tedy nízkou schopností konat práci. Entropie je jedním ze základních a nejdůležitějších pojmů ve fyzice, teorii pravděpodobnosti a teorii informace, matematice a mnoha dalších oblastech vědy teoretické i aplikované.

Nový!!: Informace a Entropie · Vidět víc »

Ferdinand de Saussure

Ferdinand de Saussure (26. listopadu 1857, Ženeva – 22. února 1913, Vufflens-le-Château u Morges) byl švýcarský jazykovědec, profesor na univerzitě v Ženevě, jeden ze zakladatelů strukturalistické lingvistiky.

Nový!!: Informace a Ferdinand de Saussure · Vidět víc »

Fonetika

Fonetika (z řeckého φωνή phōnḗ, hlas, zvuk) je věda, která zkoumá zvukové projevy, zejména zvukovou stránku lidské řeči, fyziologický způsob artikulace (tvorby) těchto zvuků, jejich akustickou stránku a jejich vnímání.

Nový!!: Informace a Fonetika · Vidět víc »

Genetický kód

RNA kodony - bílkovina Genetický kód představuje soubor pravidel, podle kterých se genetická informace uložená v DNA (respektive RNA) převádí na primární strukturu bílkovin - tj.

Nový!!: Informace a Genetický kód · Vidět víc »

Genom

Genom je veškerá genetická informace uložená v DNA (u některých virů v RNA) konkrétního organismu.

Nový!!: Informace a Genom · Vidět víc »

Gregory Bateson

Gregory Bateson (9. května 1904, Grantchester u Cambridge – 4. července 1980, San Francisco) byl britský a posléze americký biolog, antropolog a ekolog, a ač se nepovažoval za filosofa a psychologa, vynikl i v těchto oborech; byl to univerzální myslitel, jenž ovlivnil mnoho vědeckých disciplín.

Nový!!: Informace a Gregory Bateson · Vidět víc »

Házení mincí

palcem do jejího přesahujícího okraje Házení mincí je oblíbený a starý způsob náhodného losování ze dvou možností, z kterých by mělo být vybíráno se stejnou pravděpodobností.

Nový!!: Informace a Házení mincí · Vidět víc »

Informační společnost

Informační společnost je „Společnost založená na integraci informačních a komunikačních technologií do všech oblastí společenského života v takové míře, že zásadně mění společenské vztahy a procesy.

Nový!!: Informace a Informační společnost · Vidět víc »

Informační zdroj

Informační zdroj (také informační pramen či zdroj informací) lze definovat jako „prostředek společenské komunikace tvořený množinou informací a sloužící k jejich záznamu nebo přenosu v čase a prostoru“.

Nový!!: Informace a Informační zdroj · Vidět víc »

Informatika

Informatika je obor lidské činnosti, který se zabývá zpracováním informací.

Nový!!: Informace a Informatika · Vidět víc »

Jiří Cejpek

Jiří Cejpek (20. února 1928 Jevíčko – 26. prosince 2005 Praha) byl vysokoškolský profesor, informační vědec, knihovník.

Nový!!: Informace a Jiří Cejpek · Vidět víc »

Kód

Kód je předpis, podle nějž se informace převádějí do jiné reprezentace za účelem jejich přenosu či záznamu.

Nový!!: Informace a Kód · Vidět víc »

Knihovnictví

Knihovnictví je vědní, studijní a praktický obor, jehož předmětem jsou všechny aspekty činnosti knihoven a knihovnictví a který je jako vědní a studijní obor součástí informační vědy.

Nový!!: Informace a Knihovnictví · Vidět víc »

Knihtisk

Francouzská tiskárna (kolem 1500) Tisk v 16. století Knihtisk je způsob mechanického rozmnožování textu nebo obrazu vytvářející identické kopie tiskem z výšky.

Nový!!: Informace a Knihtisk · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Informace a Latina · Vidět víc »

Lež

Pinocchio, symbol prolhanosti Lež je typ klamu mající formu nepravdivého výroku, zpravidla s vědomým záměrem oklamat druhé za účelem získání nějaké výhody či vyhnutí se trestu.

Nový!!: Informace a Lež · Vidět víc »

Lingvistika

Lingvistika (dříve psáno linguistika) neboli jazykověda je věda zkoumající přirozený jazyk.

Nový!!: Informace a Lingvistika · Vidět víc »

Logaritmus

Logaritmus kladného reálného čísla x při základu a (a \isin \mathbb^+ \setminus \) je takové reálné číslo pro které platí V tomto vztahu se číslo a označuje jako základ logaritmu (báze), logaritmované číslo x se někdy označuje jako argument či numerus, y je pak logaritmem čísla x při základu a. náhled Graf logaritmické funkce o základu 10 Logaritmická funkce je matematická funkce, která je inverzní k exponenciální funkci.

Nový!!: Informace a Logaritmus · Vidět víc »

Metafora

Metafora (metafora; – doslova „přenesení“) je jazyková a rétorická literární konstrukce spočívající v přenášení významu na základě vnější (strukturální) podobnosti.

Nový!!: Informace a Metafora · Vidět víc »

Modem

Modemy Modem je zařízení pro převod mezi analogovým a digitálním signálem.

Nový!!: Informace a Modem · Vidět víc »

Modulace

Schematická značka modulátoru Modulační signál (nahoře) modulující amplitudu (AM) nebo frekvenci (FM) nosné vlny. Modulace je nelineární proces, kterým se mění charakter vhodného nosného signálu pomocí modulujícího signálu.

Nový!!: Informace a Modulace · Vidět víc »

Morseova abeceda

Morseova abeceda je skupina symbolů, která je používána v telegrafii.

Nový!!: Informace a Morseova abeceda · Vidět víc »

Písmo

Přehled písma po světě Písmo podle směru zápisu Písmo se používá na vizuální zápis jazyka standardizovanými symboly.

Nový!!: Informace a Písmo · Vidět víc »

Počítač

Zdroj, 7. Optická mechanika, 8. Pevný disk, 9. Počítačová klávesnice, 10. Počítačová myš Superpočítač v NASA Počítač je v informatice zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu.

Nový!!: Informace a Počítač · Vidět víc »

Poštovní holub

Poštovní holub je plemeno holuba domácího, šlechtěné pro vynikající prostorovou orientaci a schopnost návratu domů z velkých vzdáleností.

Nový!!: Informace a Poštovní holub · Vidět víc »

Poznatek

Poznatek je jednotlivý výsledek lidského poznávání.

Nový!!: Informace a Poznatek · Vidět víc »

Propaganda

Americká propaganda. Plakát z druhé světové války představuje Německo a Japonsko jako monstrum, které lze zastavit pouze pomocí zvýšení průmyslové výroby Propaganda (lat. propagare.

Nový!!: Informace a Propaganda · Vidět víc »

Signál

Vjezdové návěstidlo na železnici Námořní vlajková abeceda Signál (z lat. signum, znamení a signalis - užitý jako znamení) je znamení, záměrný fyzikální jev, nesoucí informaci o nějaké události, povel vyžadující provedení určité akce nebo zahájení činnosti, nebo výstraha před hrozícím nebezpečím.

Nový!!: Informace a Signál · Vidět víc »

Spočetná množina

Spočetná množina je matematický pojem z teorie množin, označující množinu, kterou lze vzájemně jednoznačně (tzv. bijektivně) zobrazit na některou podmnožinu množiny přirozených čísel.

Nový!!: Informace a Spočetná množina · Vidět víc »

Systém

Systém (či soustava) je celek složený z částí, které na sebe vzájemně působí.

Nový!!: Informace a Systém · Vidět víc »

Telegrafie

Telegrafie (z řeckých slov tele (τηλε).

Nový!!: Informace a Telegrafie · Vidět víc »

Teorie informace

Teorie informace se zabývá měřením, přenosem, kódováním, ukládáním a následným zpracováním informací z kvantitativního hlediska.

Nový!!: Informace a Teorie informace · Vidět víc »

Uživatel (informatika)

Uživatel Uživatel v oblasti počítačů označuje člověka, který používá počítačový systém.

Nový!!: Informace a Uživatel (informatika) · Vidět víc »

Unicode

Logo Unicode konsorcia Unicode je technická norma pro oblast výpočetní techniky definující konzistentní kódování pro reprezentaci a zpracovávání textů použitelné pro většinu písem používaných v současnosti na Zemi.

Nový!!: Informace a Unicode · Vidět víc »

Zpráva

Zpráva obecně je jakákoliv nová, souhrnná nebo cílená jednorázová informace, kterou jeden člověk nebo skupina lidí předává jiným lidem.

Nový!!: Informace a Zpráva · Vidět víc »

1948

1948 (MCMXLVIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Informace a 1948 · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »