Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Intenzita elektrického pole

Index Intenzita elektrického pole

Intenzita elektrického pole (též elektrická intenzita) je vektorová fyzikální veličina, vyjadřující velikost a směr elektrického pole.

42 vztahy: Atom, Coulomb, Coulombův zákon, Dielektrikum, Elektrická indukce, Elektrická síla, Elektrické napětí, Elektrické pole, Elektrický náboj, Elektrický potenciál, Elektrický proud, Elektrodynamika, Elektromagnetická indukce, Elektromagnetické pole, Elektromagnetické záření, Elektrostatika, Fyzikální jednotka, Fyzikální veličina, Gaussův zákon elektrostatiky, Gradient, Křivka, Látka, Lineární, Magnetické pole, Maxwellovy rovnice, Metr, Newton, Objem, Permitivita, Plocha, Polohový vektor, Princip superpozice, Siločáry, Soustava SI, Soustava souřadnic, Spojitá funkce, Těleso, Tok elektrické intenzity, Vakuum, Vektor, Vektorové pole, Volt.

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Atom · Vidět víc »

Coulomb

Coulomb je odvozená jednotka SI veličiny elektrický náboj.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Coulomb · Vidět víc »

Coulombův zákon

Fyzikální nákres ke Coulombovu zákonu Coulombův zákon je fyzikální zákon popisující síly, které působí mezi elektricky nabitými částicemi.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Coulombův zákon · Vidět víc »

Dielektrikum

Dielektrikum je i obyčejný papír (přesněji celulóza), ale pro zlepšení dielektrických vlastností se napouští různými látkami, např. pryskyřicemi Dielektrikum je látka (většinou izolant), která má schopnost polarizace (tedy být polarizována).

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Dielektrikum · Vidět víc »

Elektrická indukce

Elektrická indukce je vektorová fyzikální veličina charakterizující elektrické pole bez započtení vlivu el.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Elektrická indukce · Vidět víc »

Elektrická síla

Elektrická síla je síla, kterou působí elektrické pole na tělesa s elektrickým nábojem (elektricky nabitá tělesa).

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Elektrická síla · Vidět víc »

Elektrické napětí

Elektrické napětí (mezi dvěma body prostoru) je definováno jako rozdíl elektrických potenciálů (v těchto bodech).

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Elektrické napětí · Vidět víc »

Elektrické pole

Elektrické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je těleso s nevykompenzovaným elektrickým nábojem (elektricky nabité těleso) nebo časově proměnné magnetické pole a které se v dané části prostoru projevuje působením elektrické síly na nabité částice.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Elektrické pole · Vidět víc »

Elektrický náboj

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Elektrický náboj · Vidět víc »

Elektrický potenciál

Elektrický potenciál je skalární fyzikální veličina, která popisuje potenciální energii jednotkového elektrického náboje v neměnném elektrickém poli.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Elektrický potenciál · Vidět víc »

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Elektrický proud · Vidět víc »

Elektrodynamika

Elektrodynamika je část fyziky, která se zabývá proměnnými elektrickými a magnetickými poli.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Elektrodynamika · Vidět víc »

Elektromagnetická indukce

Elektromagnetická indukce je jev, při kterém ve vodiči dochází ke vzniku indukovaného elektromotorického napětí Ui a indukovaného proudu v důsledku časové změny magnetického indukčního toku, tj.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Elektromagnetická indukce · Vidět víc »

Elektromagnetické pole

Elektromagnetické pole je fyzikální pole, které odpovídá míře působení elektrické a magnetické síly v prostoru.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Elektromagnetické pole · Vidět víc »

Elektromagnetické záření

Část viditelného spektra Elektromagnetické záření (viz též elektromagnetické vlny) je příčné postupné vlnění magnetického a elektrického pole tedy elektromagnetického pole.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Elektromagnetické záření · Vidět víc »

Elektrostatika

Elektrostatika je část fyziky, která studuje elektrické jevy, které souvisejí s (časově) ustáleným (neměnným) vzájemným silovým působením elektricky nabitých částic a těles.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Elektrostatika · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Gaussův zákon elektrostatiky

Gaussův zákon elektrostatiky vyjadřuje vztah mezi tokem elektrické intenzity a elektrickým nábojem.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Gaussův zákon elektrostatiky · Vidět víc »

Gradient

Gradient je obecně směr růstu.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Gradient · Vidět víc »

Křivka

Křivka je v matematice geometrický jednorozměrný objekt, případně zobrazení z úsečky do nějakého matematického prostoru (tzv. parametrizovaná křivka).

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Křivka · Vidět víc »

Látka

Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Látka · Vidět víc »

Lineární

Slovo lineární pochází z latinského linearis, co znamená tvořeno přímkami.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Lineární · Vidět víc »

Magnetické pole

Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud).

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Magnetické pole · Vidět víc »

Maxwellovy rovnice

James Clerk Maxwell Maxwellovy rovnice jsou základní zákony v makroskopické teorii elektromagnetického pole, které zformuloval James Clerk Maxwell v roce 1865.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Maxwellovy rovnice · Vidět víc »

Metr

Metr je základní jednotka délky, jeho standardní značka je m. Byl zaveden na konci 18.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Metr · Vidět víc »

Newton

Newton je jednotka síly v soustavě SI se značkou N. Jedná se o odvozenou jednotku založenou na základních jednotkách kilogram (kg), metr (m) a sekunda (s).

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Newton · Vidět víc »

Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Objem · Vidět víc »

Permitivita

Permitivita (absolutní permitivita) je v elektrotechnice fyzikální veličina označovaná obvykle řeckým písmenem ε (epsilon), která vyjadřuje míru odporu při vytváření elektrického pole v určitém přenosovém médiu.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Permitivita · Vidět víc »

Plocha

Plocha označuje v matematice a fyzice dvojrozměrný geometrický útvar.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Plocha · Vidět víc »

Polohový vektor

Polohový vektor Polohový vektor (též průvodič nebo rádiusvektor) je spojnice počátku soustavy souřadnic a hmotného bodu s orientací k hmotnému bodu.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Polohový vektor · Vidět víc »

Princip superpozice

Princip superpozice nebo jen superpozice může být.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Princip superpozice · Vidět víc »

Siločáry

železných pilin na papíře Siločáry silového pole jsou myšlené čáry, které představují směr silového působení v různých bodech prostoru.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Siločáry · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Soustava SI · Vidět víc »

Soustava souřadnic

Soustava souřadnic (též souřadnicová soustava či systém souřadnic) umožňuje jednoznačně popsat polohu bodu pomocí čísel jakožto souřadnic čili koordinát.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Soustava souřadnic · Vidět víc »

Spojitá funkce

Spojitá (červeně) a nespojitá funkce (modře) Spojitá funkce je taková matematická funkce, jejíž hodnoty se mění plynule, tedy při dostatečně malé změně hodnoty x se hodnota f(x) změní libovolně málo.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Spojitá funkce · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Těleso · Vidět víc »

Tok elektrické intenzity

Tok intenzity elektrického pole, též tok elektrické intenzity je fyzikální veličina, vyjadřující tok intenzity elektrického pole plochou.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Tok elektrické intenzity · Vidět víc »

Vakuum

Školní vývěva k demonstračním účelům Vakuum (z lat. vacuus, prázdný) česky též vzduchoprázdno znamená prázdný prostor.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Vakuum · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Vektor · Vidět víc »

Vektorové pole

Vektorové pole - každému bodu roviny je přiřazen vektor. Vektorové pole je v matematice a fyzice (zpravidla spojitá a dostatečně hladká) funkce přiřazující každému bodu prostoru vektor.

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Vektorové pole · Vidět víc »

Volt

Multimetr, použitelný k měření elektrického napětí ve voltech Volt je jednotka elektrického napětí, resp. potenciálu v soustavě SI, značí se písmenem V. Je pojmenován podle italského fyzika Alessandra Volty, vynálezce elektrického článku (1800).

Nový!!: Intenzita elektrického pole a Volt · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Elektrická intenzita.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »