Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Intron

Index Intron

pre-mRNA v mRNA Intron je oblast pre-mRNA, která se nepřekládá do proteinu, ale vystřihuje se během tvorby mRNA mechanismem zvaným splicing.

22 vztahy: Alternativní splicing, Archea, Bakterie, Crossing-over, Cytoplazma, Doména (biologie), Doména (protein), Eukaryota, Exon, Gen, Histon, MRNA, Mutace, Primární transkript, Rostliny, RRNA, Splicing, Translace (biologie), Transpozon, TRNA, Twintron, Virus.

Alternativní splicing

izoformy proteinů Alternativní splicing (též alternativní sestřih) je jev, při němž díky různým variantám splicingu z jednoho genu vzniká více bílkovinných produktů.

Nový!!: Intron a Alternativní splicing · Vidět víc »

Archea

Archea (Archaea, z řec. ἀρχαῖα, archaia — starobylý), jednotné číslo archeon či v latinizované podobě archeum, dříve též archebakterie (Archaebacteria), je rozsáhlá skupina (doména) prokaryotických jednobuněčných organismů, jejíž nezávislost na ostatních doménách života (bakterie a eukaryota) byla zjištěna teprve roku 1977.

Nový!!: Intron a Archea · Vidět víc »

Bakterie

Bakterie (Bacteria, dříve též Bacteriophyta či Schizomycetes), nebo také eubakterie (Eubacteria), je doména jednobuněčných prokaryotických organismů.

Nový!!: Intron a Bakterie · Vidět víc »

Crossing-over

Překřížení chromozomů a jeho dopad na posloupnosti nukleových bází Crossing-over je proces, během kterého si dva homologní chromozómy spárované v profázi I meiózy vymění část své DNA.

Nový!!: Intron a Crossing-over · Vidět víc »

Cytoplazma

Řez buňkou řasy ''Chlamydomonas''; cytoplazma je vše vyjma jádra uprostřed ektoplazma a endoplazma elektronového mikroskopu je patrné, jak je cytoplazma vyplněna rozmanitými strukturami a membránami – zde konkrétně oblast Golgiho aparátu Cytoplazma je označení pro veškerý obsah buňky obklopený cytoplasmatickou membránou, s výjimkou jádra.

Nový!!: Intron a Cytoplazma · Vidět víc »

Doména (biologie)

Fylogenetický stromzachycující tři domény života Doména nebo také nadříše (či zřídka impérium) je obvykle nejvyšší používaná taxonomická kategorie (vyjma někdy užívané superdomény Neomura).

Nový!!: Intron a Doména (biologie) · Vidět víc »

Doména (protein)

Doména je strukturní část proteinu, definovaná na základě stability a soudržnosti, přítomnosti hydrofobního jádra a schopnosti zaujmout konkrétní tvar nezávisle na zbytku proteinu.

Nový!!: Intron a Doména (protein) · Vidět víc »

Eukaryota

Eukaryota (též Eukarya či česky jaderní) je velká skupina (doména) jednobuněčných a mnohobuněčných organismů, jako jsou například živočichové, rostliny, houby nebo prvoci.

Nový!!: Intron a Eukaryota · Vidět víc »

Exon

Struktura genu: gen je tvořen exony a introny Exon je část sekvence nukleové kyseliny (DNA či RNA), podle níž se obvykle tvoří v procesu translace bílkovina.

Nový!!: Intron a Exon · Vidět víc »

Gen

eukaryotické DNA Gen je jeden ze základních genetických pojmů.

Nový!!: Intron a Gen · Vidět víc »

Histon

Stavba nukleozomu; šedě DNA a barevně uvnitř histony Jednotlivé histony Histony jsou malé bazické nukleoproteiny, které se podílí na výstavbě chromatinu zejména v jádře eukaryotních buněk.

Nový!!: Intron a Histon · Vidět víc »

MRNA

Procesy související s mRNA mRNA je jednovláknová nukleová kyselina (RNA), která vzniká během transkripce DNA a slouží jako předpis pro výrobu bílkoviny na základě genetické informace přepsané podle genetického kódu.

Nový!!: Intron a MRNA · Vidět víc »

Mutace

Mutace je dědičná změna genotypu.

Nový!!: Intron a Mutace · Vidět víc »

Primární transkript

Primární transkript (též hnRNA - heterogenní nukleární RNA, prekurzorová RNA či také pre-RNA) je označení pro RNA bezprostředně po jejím vzniku.

Nový!!: Intron a Primární transkript · Vidět víc »

Rostliny

Rostliny (Plantae, též nově Archaeplastida či Primoplantae) je říše eukaryotických a převážně fotosyntetických organismů.

Nový!!: Intron a Rostliny · Vidět víc »

RRNA

rRNA neboli ribozomální RNA je druh RNA, který se podílí spolu se specifickými bílkovinami na tvorbě ribozomu.

Nový!!: Intron a RRNA · Vidět víc »

Splicing

Splicing (česky někdy sestřih) je postsyntetická úprava mediátorové RNA, k níž dochází v jádru eukaryotních organismů.

Nový!!: Intron a Splicing · Vidět víc »

Translace (biologie)

Diagram zachycující translaci (anglicky) Translace je sekundární proces syntézy bílkovin (část procesu genové exprese).

Nový!!: Intron a Translace (biologie) · Vidět víc »

Transpozon

palindromické sekvence na okrajích a genetická výbava uvnitř Transpozon čili transpozibilní element je semiparazitická sekvence DNA (také segment DNA), která je schopna měnit svou pozici a kopírovat se v genomu („skákat“ čili procházet transpozicí).

Nový!!: Intron a Transpozon · Vidět víc »

TRNA

'''tRNA''': T - TΨC rameno, D - D rameno, A - antikodonové rameno s červeně vyznačeným antikodonem, γ - extra rameno; β - místo koncové sekvence -CCA. Číslování nukleotidů je od 5' konce po 3' konec. tRNA neboli transferová RNA je druh RNA v buňce, která se podílí na proteosyntéze tím, že připojuje specifickou aminokyselinu do rostoucího polypeptidového řetězce při translaci.

Nový!!: Intron a TRNA · Vidět víc »

Twintron

Twintron je intron uvnitř jiného intronu.

Nový!!: Intron a Twintron · Vidět víc »

Virus

Virus (z lat. „virus“ – jed) je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na pomezí mezi živým a neživým.

Nový!!: Intron a Virus · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »