Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Inzerát

Index Inzerát

Inzerát je krátké textové či obrazové sdělení, které je obvykle za úplatu zveřejněno v nějakém vhodném informačním médiu - např.

33 vztahy: Akcionář, Firma, Fyzická osoba, Informace, Instituce, Internet, Inzerce, Kapitál, Koupě, Média, Občanství, Obchod, Předmět, Podnikatel, Pracovní místo, Právní osobnost, Právnická osoba, Promoce, Propagace, Reklama, Rozhlas, Soubor, Spolek, Stát, Svatba, Televize, Text, Tisk, Valná hromada, Výběrové řízení, Veřejná soutěž, Veřejnost, Zboží.

Akcionář

Akcionář (angl. shareholder) je podílník akciové společnosti, který koupil jeden nebo více podílů a získal tak odpovídající počet akcií.

Nový!!: Inzerát a Akcionář · Vidět víc »

Firma

Firma je polysémantický pojem, který se používá ve dvou různých významech.

Nový!!: Inzerát a Firma · Vidět víc »

Fyzická osoba

Fyzická osoba (FO) je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická osoba).

Nový!!: Inzerát a Fyzická osoba · Vidět víc »

Informace

Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech.

Nový!!: Inzerát a Informace · Vidět víc »

Instituce

Instituce (z lat. instituere, ustanovit, zřídit) znamená v sociologii obecně praktikovaný, schvalovaný a předávaný způsob jednání a vztahů.

Nový!!: Inzerát a Instituce · Vidět víc »

Internet

Grafické znázornění části internetu Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP.

Nový!!: Inzerát a Internet · Vidět víc »

Inzerce

Slovo inzerce není jednoznačné, může být označením pro.

Nový!!: Inzerát a Inzerce · Vidět víc »

Kapitál

Kapitál jsou obecně člověkem dříve vytvořené prostředky, jež nejsou spotřebovány, ale použity jako vstup do další výroby s cílem dosažení zisku či vyšších výnosů v budoucnu.

Nový!!: Inzerát a Kapitál · Vidět víc »

Koupě

Obec Koupě se nachází v okrese Příbram, kraj Středočeský.

Nový!!: Inzerát a Koupě · Vidět víc »

Média

Podle Slovníku spisovného jazyka českého je medium, množné číslo média, zprostředkující osoba, prostředí, činitel, výplň prostoru nebo látka, ve které je předmět uložen.

Nový!!: Inzerát a Média · Vidět víc »

Občanství

Občanství je časově relativně trvalý, místně neomezený právní svazek (nebo vztah či status) fyzické osoby a daného státu.

Nový!!: Inzerát a Občanství · Vidět víc »

Obchod

Obchod neboli nákup a prodej, případně komerce, je lidská činnost, která spočívá ve směňování zboží nebo služeb za peníze, případně za jiné zboží nebo služby (barterový obchod).

Nový!!: Inzerát a Obchod · Vidět víc »

Předmět

Předmět může být.

Nový!!: Inzerát a Předmět · Vidět víc »

Podnikatel

Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která se věnuje podnikání, tedy soustavné a samostatné činnosti prováděné za účelem zisku.

Nový!!: Inzerát a Podnikatel · Vidět víc »

Pracovní místo

Pracovní místo je nejmenší prvek struktury organizace (ziskové i neziskové).

Nový!!: Inzerát a Pracovní místo · Vidět víc »

Právní osobnost

Právní osobnost nebo také právní subjektivita je schopnost vystupovat jako subjekt a nikoli jako objekt práva, tedy schopnost být nositelem i vykonavatelem práv a povinností.

Nový!!: Inzerát a Právní osobnost · Vidět víc »

Právnická osoba

Právnická osoba je právní pojem, který se vedle pojmu fyzická osoba, tedy člověka, používá pro jednoho ze dvou typů právních subjektů.

Nový!!: Inzerát a Právnická osoba · Vidět víc »

Promoce

Promoce na právnické fakultě UK (1937). Studenti při promoci. President Yeshivské University Richard Joel při promocích. Promoce (z lat. promotio, od pro-moveo, postrčit, podpořit) je obvykle slavnostní akademický obřad (ceremoniál) udělení akademického titulu jednotlivým osobám, který následuje po jejich řádném formálním ukončení vysokoškolského studia.

Nový!!: Inzerát a Promoce · Vidět víc »

Propagace

Propagace může být:;obecně.

Nový!!: Inzerát a Propagace · Vidět víc »

Reklama

Reklamní leták z roku 1873 Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje.

Nový!!: Inzerát a Reklama · Vidět víc »

Rozhlas

Rozhlas je telekomunikační zařízení pro jednosměrný přenos zvuku na dálku.

Nový!!: Inzerát a Rozhlas · Vidět víc »

Soubor

Soubor v informatice označuje pojmenovanou sadu dat uloženou na nějakém datovém médiu, se kterou lze pracovat nástroji operačního systému jako s jedním celkem.

Nový!!: Inzerát a Soubor · Vidět víc »

Spolek

Spolek je obecně sdružení či skupina osob.

Nový!!: Inzerát a Spolek · Vidět víc »

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu).

Nový!!: Inzerát a Stát · Vidět víc »

Svatba

Snubní prsteny Svatební pár Svatební obřad Španělsku. Svatba neboli sňatek je obvykle slavnostní vznik manželství.

Nový!!: Inzerát a Svatba · Vidět víc »

Televize

Kavčích horách (foto z roku 1971) Televize (z řeckého tele – daleko a latinského vize – vidět) je široce používané jednosměrné dálkové plošné vysílání (tzv. broadcasting) a individuální přijímání televizního vysílání – obrazu a zvuku do televizoru.

Nový!!: Inzerát a Televize · Vidět víc »

Text

Text je v lingvistice spojitý jazykový útvar, který se uplatňuje v komunikaci jako komplexní jednotka sdělování.

Nový!!: Inzerát a Text · Vidět víc »

Tisk

Tisk je způsob rozmnožování předlohy, při kterém se tisková barva z tiskové formy přenáší tlakem stroje na papír nebo jiný potiskovaný materiál.

Nový!!: Inzerát a Tisk · Vidět víc »

Valná hromada

Valná hromada je časté označení nejvyššího orgánu obchodní společnosti či jiné právnické osoby korporačního typu, který dělá nejdůležitější rozhodnutí.

Nový!!: Inzerát a Valná hromada · Vidět víc »

Výběrové řízení

Zadávací řízení (tendr) je formalizovaný postup, kterým je vybírán dodavatel pro vyhlašovanou zakázku nebo konkrétní osoba pro obsazení významné pracovní pozice či funkce.

Nový!!: Inzerát a Výběrové řízení · Vidět víc »

Veřejná soutěž

Veřejná soutěž je jednostranné právní jednání, kterým vyhlašovatel soutěže nabízí neurčitému okruhu možných zájemců, aby provedli nějaké dílo nebo udělali jiný výkon, případně aby došlo k uzavření smlouvy.

Nový!!: Inzerát a Veřejná soutěž · Vidět víc »

Veřejnost

Veřejnost je velmi obecný pojem, který zahrnuje všechny lidi, resp.

Nový!!: Inzerát a Veřejnost · Vidět víc »

Zboží

Zboží je hmotný statek (přírodní nebo vyrobený), který je určen k prodeji.

Nový!!: Inzerát a Zboží · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »