Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Ion

Index Ion

Ion nebo iont je elektricky nabitá částice atomární velikosti (atom, molekula, někdy také skupina atomů či molekul).

34 vztahy: Akumulátor, Aniont, Anoda, Atom, Chemický prvek, Chlor, Elektrická vodivost, Elektrický náboj, Elektrolýza, Elektron, Elektronegativita, Elektronová afinita, Elektronový obal, Elektropozitivita, Energie, Galvanické pokovování, Gramofonová deska, Ionizační potenciál, Ionizace, Iontová vazba, Kationt, Katoda, Kyslík, Molekula, Plyn, Radioaktivita, Rozpouštění, Síra, Sodík, Soli, Vápník, Voda, Wilsonova mlžná komora, Zwitterion.

Akumulátor

Akumulátor je technické zařízení na opakované uchovávání energie, obvykle elektrické.

Nový!!: Ion a Akumulátor · Vidět víc »

Aniont

Aniont, též anion je záporně nabitý iont, obvykle atom nebo molekula, která přijala elektron, (nebo odevzdala kationt vodíku, volný proton).

Nový!!: Ion a Aniont · Vidět víc »

Anoda

Anoda je elektroda, z níž proudí elektrony směrem ke katodě.

Nový!!: Ion a Anoda · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Ion a Atom · Vidět víc »

Chemický prvek

Chemický prvek je látka skládající se z atomů jednoho druhu (atomů se stejným protonovým číslem).

Nový!!: Ion a Chemický prvek · Vidět víc »

Chlor

Chlor, chemická značka Cl, latinsky chlorum (chlóros – „zelený“) je toxický, světle zelený plyn, druhý člen řady halogenů.

Nový!!: Ion a Chlor · Vidět víc »

Elektrická vodivost

Elektrická vodivost (též konduktance – reálná vodivost el. obvodu) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost dobře vést elektrický proud.

Nový!!: Ion a Elektrická vodivost · Vidět víc »

Elektrický náboj

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Nový!!: Ion a Elektrický náboj · Vidět víc »

Elektrolýza

Elektrolýza je fyzikálně-chemický jev, způsobený průchodem stejnosměrného elektrického proudu kapalinou, při kterém dochází k chemickým změnám na elektrodách.

Nový!!: Ion a Elektrolýza · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Ion a Elektron · Vidět víc »

Elektronegativita

Elektronegativita je v chemii vlastnost atomu, vyjadřující jeho schopnost přitahovat vazebné elektrony.

Nový!!: Ion a Elektronegativita · Vidět víc »

Elektronová afinita

Elektronová afinita (někdy též elektroafinita) je energetická bilance děje, při kterém vzniká z prvku v základním stavu anion.

Nový!!: Ion a Elektronová afinita · Vidět víc »

Elektronový obal

Vodík - proton a elektron. Schematicky naznačena šedá oblast pravděpodobného výskytu elektronu. Elektronový obal je systém elektronů vázaných k jádru atomu.

Nový!!: Ion a Elektronový obal · Vidět víc »

Elektropozitivita

Elektropozitivita je schopnost atomu uvolňovat valenční elektrony.

Nový!!: Ion a Elektropozitivita · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Ion a Energie · Vidět víc »

Galvanické pokovování

Princip galvanického pokovování Galvanické pokovování je pokovovací proces, kdy se ionty kovu v roztoku pohybují v elektrickém poli tak, aby vytvářely povlak na elektrodě.

Nový!!: Ion a Galvanické pokovování · Vidět víc »

Gramofonová deska

258x258pixelů Gramofonová deska neboli gramodeska, známá těž jako vinylová deska nebo prostě jen vinyl, je záznamové médium určené pro záznam, uchování a reprodukci zvuku.

Nový!!: Ion a Gramofonová deska · Vidět víc »

Ionizační potenciál

Ionizační potenciál Ionizační potenciál nebo ionizační energie atomu nebo molekuly je energie potřebná k odtržení jednoho elektronu z izolovaného, plynného atomu nebo iontu.

Nový!!: Ion a Ionizační potenciál · Vidět víc »

Ionizace

Ionizační energie neutrálních prvků. Ionizace je proces, při kterém se z elektricky neutrálního atomu nebo molekuly stává iont.

Nový!!: Ion a Ionizace · Vidět víc »

Iontová vazba

Vytváření iontové vazby mezi atomy lithia a fluoru Iontová vazba (heteropolární) je druh vnitromolekulární chemické vazby, která vzniká v případě, že rozdíl elektronegativit atomů účastnících se vazby, přesahuje 1,67.

Nový!!: Ion a Iontová vazba · Vidět víc »

Kationt

Kationt (též kation) je kladně nabitý iont, obvykle atom nebo molekula, která odevzdala elektron, (nebo pohltila kationty vodíku, volné protony).

Nový!!: Ion a Kationt · Vidět víc »

Katoda

Katoda Katoda je elektroda, na které probíhá redukce.

Nový!!: Ion a Katoda · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Ion a Kyslík · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Ion a Molekula · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Ion a Plyn · Vidět víc »

Radioaktivita

Mezinárodní výstražný symbol, označující radioaktivní materiál. Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Klasický žluto-černý symbol radioaktivity nahrazuje jen v určitých případech. Radioaktivita neboli radioaktivní přeměna (nepřesně radioaktivní rozpad)U radioaktivní přeměny beta prostřednictvím záchytu elektronu nebo u inverzní přeměny beta se nejedná o rozpad, ale jde v podstatě o jadernou reakci, do které vstupuje jádro a další částice.

Nový!!: Ion a Radioaktivita · Vidět víc »

Rozpouštění

Rozpouštění je proces sdílení hmoty mezi pevnou látkou a kapalinou (transport pevných látek, např. rozpouštění krystalů nebo minerálů v kapalném prostředí) nebo mezi plynem a kapalinou (transport plynu do kapalného prostředí, např. rozpouštění kyslíku ve vodě. Při rozpouštění pevných látek (solí) dochází ke vzniku buď iontového (pravého) roztoku či koloidu.

Nový!!: Ion a Rozpouštění · Vidět víc »

Síra

Síra (chemická značka S, Sulphur) je nekovový chemický prvek žluté barvy, poměrně hojně zastoupený v přírodě.

Nový!!: Ion a Síra · Vidět víc »

Sodík

Sodík (chemická značka Na Natrium) je nejběžnějším prvkem z řady alkalických kovů, hojně zastoupený v zemské kůře, mořské vodě i živých organismech.

Nový!!: Ion a Sodík · Vidět víc »

Soli

Soli jsou chemické sloučeniny iontového charakteru.

Nový!!: Ion a Soli · Vidět víc »

Vápník

Vápník (chemická značka Ca, Calcium) je nejvýznamnější prvek z řady kovů alkalických zemin, lehký, velmi reaktivní kov.

Nový!!: Ion a Vápník · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Ion a Voda · Vidět víc »

Wilsonova mlžná komora

Fyzik si prohlíží stopy alfa částic v mlžné komoře Česká mlžná komora umístěna v CERN na výstavě Microcosm thoriové řady, kdy se radon Rn-220 rozpadá alfa přeměnou na polonium Po-216, které se ihned poté rozpadá na olovo Pb-212 Detail mlžných stop v komoře Wilsonova mlžná komora je fyzikální přístroj umožňující pozorovat dráhy elektricky nabitých částic.

Nový!!: Ion a Wilsonova mlžná komora · Vidět víc »

Zwitterion

aminová skupina, vlevo neionizovaná forma, vpravo zwitterion. Zwitterion (také „vnitřní sůl“, obojetný nebo amfoterní ion, amfion nebo nepřesně dipolární ion) je ion, který ve své molekule obsahuje pozitivní i negativní náboj v různé části molekuly, jehož celkový náboj je ale neutrální.

Nový!!: Ion a Zwitterion · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Iont, Ionty.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »