Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Izoenzym

Index Izoenzym

Izoenzymy (též izozymy) jsou enzymy z jednoho organismu, které katalyzují stejnou reakci, ale mají odlišnou strukturu.

30 vztahy: Adenosintrifosfát, Alela, Alkalická fosfatáza, Chemická reakce, Denaturace, Diabetes mellitus, Elektroforéza, Enzym, Glukóza, Glukóza-6-fosfát, Glykolýza, Heterozygot, Homozygot, Infarkt myokardu, Iontová síla, Katalyzátor, Krev, Krevní plazma, Kyselina mléčná, Kyselina pyrohroznová, Lékařství, Lokus (genetika), Molekulární marker, Organela, Orgán, PH, Polyploidie, Separační metody, Teplota, Tkáň.

Adenosintrifosfát

Adenosintrifosfát (ATP, zkratka z angl. adenosine triphosphate) je důležitý nukleotid (resp. nukleosidtrifosfát), který se skládá z adenosinu a trojice fosfátů navázané na 5' uhlíku.

Nový!!: Izoenzym a Adenosintrifosfát · Vidět víc »

Alela

Alela (allela, alelomorfa) je konkrétní forma genu.

Nový!!: Izoenzym a Alela · Vidět víc »

Alkalická fosfatáza

Alkalická fosfatáza Alkalická fosfatáza (ALP, AP, EC 3.1.3.1) je enzym, který patří mezi hydrolázy.

Nový!!: Izoenzym a Alkalická fosfatáza · Vidět víc »

Chemická reakce

Chemická reakce je proces vedoucí za vhodných podmínek ke změně chemické struktury chemických látek.

Nový!!: Izoenzym a Chemická reakce · Vidět víc »

Denaturace

bílku se „srazily“ do bílé tuhé hmoty Denaturace je v biochemii vratný nebo nevratný proces, při němž účinkem jistých fyzikálních či chemických změn dochází k změnám prostorové struktury některých biomolekul z původního přirozeného (nativního) stavu.

Nový!!: Izoenzym a Denaturace · Vidět víc »

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus (zkratka DM), česky úplavice cukrová, krátce cukrovka, je souhrnný název pro skupinu chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu sacharidů.

Nový!!: Izoenzym a Diabetes mellitus · Vidět víc »

Elektroforéza

aparatura na elektroforézu Elektroforéza je soubor separačních metod, které využívají k dělení látek jejich odlišnou pohyblivost ve stejnosměrném elektrickém poli.

Nový!!: Izoenzym a Elektroforéza · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Izoenzym a Enzym · Vidět víc »

Glukóza

Glukóza (v chemickém názvosloví sacharidů glukosa) (z řec. γλυκύς, tj. glykys, česky sladký nebo γλευκος, gleukos, česky mošt, sladké víno), v běžné řeči označovaná jako hroznový cukr nebo krevní cukr, je jedním z monosacharidů ze skupiny aldohexóz.

Nový!!: Izoenzym a Glukóza · Vidět víc »

Glukóza-6-fosfát

Glukóza-6-fosfát (G6P, též „Robinsonův ester“) je ester kyseliny fosforečné a glukózy, přičemž fosfátová skupina se nachází na 6' uhlíku glukózy.

Nový!!: Izoenzym a Glukóza-6-fosfát · Vidět víc »

Glykolýza

'''Glykolýza''' Glykolýza (z řeckého glykos, sladký a lysis, rozpad) je metabolická dráha přeměny glukosy na dvě molekuly pyruvátu za čistého výtěžku dvou molekul ATP a dvou molekul NADH.

Nový!!: Izoenzym a Glykolýza · Vidět víc »

Heterozygot

vpravoHeterozygot je jedinec, jehož genotyp je v daném lokusu tvořen odlišnými alelami umístěnými na homologních chromozomech.

Nový!!: Izoenzym a Heterozygot · Vidět víc »

Homozygot

Homozygot je jedinec, jehož genotyp je ve sledovaném znaku tvořen jediným typem alel.

Nový!!: Izoenzym a Homozygot · Vidět víc »

Infarkt myokardu

Infarkt myokardu (srdeční mrtvice, srdeční záhať) je náhlé přerušení krevního zásobování části srdce.

Nový!!: Izoenzym a Infarkt myokardu · Vidět víc »

Iontová síla

Iontová síla je měřítkem celkové koncentrace iontů v roztoku (ilustrační fotografie) Iontová síla (I) je suma všech elektricky nabitých částic (kladných i záporných iontů) přítomných v roztoku.

Nový!!: Izoenzym a Iontová síla · Vidět víc »

Katalyzátor

Katalyzátor (z řeckého καταλύτης katalýtés) je látka, vstupující do chemické reakce, urychluje ji (nebo zpomaluje) do rovnovážného stavu, a přitom z ní vystupuje nezměněná.

Nový!!: Izoenzym a Katalyzátor · Vidět víc »

Krev

Červené krvinky Červená krvinka (vlevo), krevní destička (uprostřed) a bílá krvinka (vpravo) Krev je kapalná, vazká a viskózní cirkulující tkáň složená z tekuté plazmy a buněk (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky).

Nový!!: Izoenzym a Krev · Vidět víc »

Krevní plazma

Krevní plazma je tekutá složka krve, její nejobjemnější část.

Nový!!: Izoenzym a Krevní plazma · Vidět víc »

Kyselina mléčná

Kyselina mléčná je kysele chutnající, lehce rozpustná, bezbarvé krystaly tvořící kyselina s chemickým vzorcem CH3–CHOH–COOH.

Nový!!: Izoenzym a Kyselina mléčná · Vidět víc »

Kyselina pyrohroznová

Kyselina pyrohroznová je alfa-keto kyselina, důležitý substrát i produkt buněčného metabolismu.

Nový!!: Izoenzym a Kyselina pyrohroznová · Vidět víc »

Lékařství

Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, umění léčit) je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem.

Nový!!: Izoenzym a Lékařství · Vidět víc »

Lokus (genetika)

Chromozom Lokus je pozice, kterou na chromozomu zaujímá jeden nebo více genů.

Nový!!: Izoenzym a Lokus (genetika) · Vidět víc »

Molekulární marker

Molekulární marker (molekulární identifikační znak) je cíleně či náhodně vybraná informace o vzorku, nejčastěji biologickém materiálu, která byla získána prostřednictvím analýzy jeho molekul.

Nový!!: Izoenzym a Molekulární marker · Vidět víc »

Organela

ER, (9) mitochondrie, (10) vakuola, (11) cytoplazma, (12) lysozom, (13) centriola Organely jsou drobné mikroskopické útvary uvnitř buněk, se specifickou funkcí, které jsou funkční obdobou orgánů u živočichů.

Nový!!: Izoenzym a Organela · Vidět víc »

Orgán

Orgán (latinsky organum, „nástroj“) je v biologii označení skupiny tkání či pletiv, která vykonává specifické funkce.

Nový!!: Izoenzym a Orgán · Vidět víc »

PH

Odstíny šťávy z červeného zelí v závislosti na pH pH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky).

Nový!!: Izoenzym a PH · Vidět víc »

Polyploidie

Vznik tetraploidie; na vině je produkce diploidních pohlavních buněk Fylogenetický strom s vyznačenými polyploidizacemi v evoluční historii Polyploidie (též genomová multiplikace) je jev, kdy počet chromozomových sad překročí dvě.

Nový!!: Izoenzym a Polyploidie · Vidět víc »

Separační metody

Separační metody nebo též dělící metody jsou fyzikálně-chemické metody spočívající v oddělení (separování, izolování) složek směsí.

Nový!!: Izoenzym a Separační metody · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: Izoenzym a Teplota · Vidět víc »

Tkáň

epitelovými buňkami Tkáň je soubor morfologicky podobných buněk, které plní určitou funkci.

Nový!!: Izoenzym a Tkáň · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Isoenzym, Isoenzymy, Isozym, Isozymy, Izoenzymy, Izozym, Izozymy.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »