Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Izotop

Index Izotop

Tři izotopy vodíku – všechny mají jeden proton a jeden elektron, ale zatímco protium je bez neutronů, deuterium má jeden, tritium dva Izotop je označení pro nuklid v rámci souboru nuklidů jednoho chemického prvku.

17 vztahy: Atom, Chemický prvek, Deuterium, Izotopomer, Izrael, Neutron, Nukleon, Nukleonové číslo, Nuklid, Periodická tabulka, Proton, Protonové číslo, Radioaktivita, Relativní atomová hmotnost, Tritium, Uhlík, Vodík.

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Izotop a Atom · Vidět víc »

Chemický prvek

Chemický prvek je látka skládající se z atomů jednoho druhu (atomů se stejným protonovým číslem).

Nový!!: Izotop a Chemický prvek · Vidět víc »

Deuterium

Jako deuterium se označuje atom s jádrem 2H, který má v jádře jeden proton a jeden neutron a od běžného vodíku se liší především atomovou hmotností, která činí 2,013 63 u.

Nový!!: Izotop a Deuterium · Vidět víc »

Izotopomer

Izotopomery (izotopické izomery) jsou molekuly – izomery které mají navzájem stejný počet izotopických atomů umístěných v různých polohách.

Nový!!: Izotop a Izotopomer · Vidět víc »

Izrael

Izrael (Jisra'el;:, Isrá'íl), oficiálně Stát Izrael (hebrejsky,; arabsky, Daulat Isrá'íl), je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie, kde leží při východním pobřeží Středozemního moře.

Nový!!: Izotop a Izrael · Vidět víc »

Neutron

Neutron je subatomární částice bez elektrického náboje (neutrální částice), jedna ze základních stavebních částic atomového jádra (nukleon) a tím téměř veškeré známé hmoty.

Nový!!: Izotop a Neutron · Vidět víc »

Nukleon

Nukleon je společný název pro proton a neutron, tedy částice, z nichž se skládá jádro atomu.

Nový!!: Izotop a Nukleon · Vidět víc »

Nukleonové číslo

Nukleonové číslo (též hmotové číslo nebo hmotnostní číslo) představuje celkový počet nukleonů (tedy protonů a neutronů) v atomovém jádře daného nuklidu.

Nový!!: Izotop a Nukleonové číslo · Vidět víc »

Nuklid

Nuklid je látka složená z atomů totožného prvku, které mají stejná nukleonová čísla.

Nový!!: Izotop a Nuklid · Vidět víc »

Periodická tabulka

Periodická tabulka prvků, nebo též periodická soustava prvků, je uspořádání všech chemických prvků v podobě tabulky podle jejich rostoucích protonových čísel, seskupených podle jejich cyklicky se opakujících podobných vlastností.

Nový!!: Izotop a Periodická tabulka · Vidět víc »

Proton

Ve fyzice je proton subatomární částice s kladným elementárním elektrickým nábojem tj.

Nový!!: Izotop a Proton · Vidět víc »

Protonové číslo

Z - Protonové číslo Protonové číslo (též atomové číslo) označuje ve fyzice a v chemii počet protonů v jádru daného atomu či obecně atomů daného prvku.

Nový!!: Izotop a Protonové číslo · Vidět víc »

Radioaktivita

Mezinárodní výstražný symbol, označující radioaktivní materiál. Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Klasický žluto-černý symbol radioaktivity nahrazuje jen v určitých případech. Radioaktivita neboli radioaktivní přeměna (nepřesně radioaktivní rozpad)U radioaktivní přeměny beta prostřednictvím záchytu elektronu nebo u inverzní přeměny beta se nejedná o rozpad, ale jde v podstatě o jadernou reakci, do které vstupuje jádro a další částice.

Nový!!: Izotop a Radioaktivita · Vidět víc »

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost (též poměrná atomová hmotnost) je podíl klidové hmotnosti atomu a atomové hmotnostní konstanty.

Nový!!: Izotop a Relativní atomová hmotnost · Vidět víc »

Tritium

Tritium je radioaktivní izotop vodíku (3H).

Nový!!: Izotop a Tritium · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Izotop a Uhlík · Vidět víc »

Vodík

Vodík (chemická značka H) je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvořící převážnou část hmoty ve vesmíru.

Nový!!: Izotop a Vodík · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Isotop, Izotopy.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »