Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Izotopy beryllia

Index Izotopy beryllia

Prvek beryllium má 12 známých izotopů, ale pouze jeden z těchto izotopů, beryllium-9, je stabilní a řadíme ho mezi prvotní nuklidy.

35 vztahy: Beryllium, Beryllium-10, Bor (prvek), Chemický prvek, Den, Elektronvolt, Emise protonu, Helium-4, Hvězda, Izotop, Izotopy beryllia, Izotopy boru, Izotopy lithia, Kosmické záření, Lithium, Molární hmotnost, Monoizotopický prvek, Mononuklidický prvek, Neutronové číslo, Neutronové záření, Nukleonové číslo, Nuklid, Přeměna beta minus, Poločas přeměny, Protonové číslo, Radionuklid, Relativní atomová hmotnost, Sluneční soustava, Spin, Symbol prvku, Uhlík, Uhlík-12, Velký třesk, Vyzáření neutronu, Záření beta.

Beryllium

Beryllium, chemická značka Be, někdy také berylium je nejlehčím z řady kovů s2, tvrdý, šedý kov o značně vysoké teplotě tání.

Nový!!: Izotopy beryllia a Beryllium · Vidět víc »

Beryllium-10

Beryllium-10 (10Be) je radioizotop beryllia, který vzniká převážně tříštěním kyslíku kosmickým zářením, patří tedy mezi kosmogenní radionuklidy; také vzniká při výbuších jaderných zbraní reakcí rychlých neutronů s 13C v oxidu uhličitém.

Nový!!: Izotopy beryllia a Beryllium-10 · Vidět víc »

Bor (prvek)

Bor (též bór), chemická značka B, (lat. Borum) je nejlehčím z řady prvků III.

Nový!!: Izotopy beryllia a Bor (prvek) · Vidět víc »

Chemický prvek

Chemický prvek je látka skládající se z atomů jednoho druhu (atomů se stejným protonovým číslem).

Nový!!: Izotopy beryllia a Chemický prvek · Vidět víc »

Den

Den je jednotka času trvající 24 hodin a také denní doba, čas mezi východem a západem slunce, tedy opak noci.

Nový!!: Izotopy beryllia a Den · Vidět víc »

Elektronvolt

kvadraticky, přičemž elektron na stejné vzdálenosti získá zhruba 43× vyšší rychlost. Proton získá 43× větší hybnost. Naznačené rychlosti částic nejsou v odpovídajícím poměru, ve skutečnosti by červená šipka měla být asi dvacetkrát menší, než je. Elektronvolt (značka eV) je jednotka práce a energie mimo soustavu SI.

Nový!!: Izotopy beryllia a Elektronvolt · Vidět víc »

Emise protonu

Emise protonu je vzácný typ radioaktivní přeměny, při němž je z jádra vyzářen proton.

Nový!!: Izotopy beryllia a Emise protonu · Vidět víc »

Helium-4

Helium-4 (též helium 4, značka 4He) je těžší a mnohem běžnější izotop helia, tvoří asi 99,999 86 % helia v přírodě.

Nový!!: Izotopy beryllia a Helium-4 · Vidět víc »

Hvězda

ESA) rudého obra Vyobrazení Slunce, hvězdy hlavní posloupnosti typu G, v nepravých barvách Hvězda nebo zastarale stálice je plazmové (plynné), přibližně kulovité těleso ve vesmíru, které má vlastní zdroj viditelného záření, drží ho pohromadě jeho vlastní gravitace a má hmotnost 0,08 až 300 hmotností Slunce.

Nový!!: Izotopy beryllia a Hvězda · Vidět víc »

Izotop

Tři izotopy vodíku – všechny mají jeden proton a jeden elektron, ale zatímco protium je bez neutronů, deuterium má jeden, tritium dva Izotop je označení pro nuklid v rámci souboru nuklidů jednoho chemického prvku.

Nový!!: Izotopy beryllia a Izotop · Vidět víc »

Izotopy beryllia

Prvek beryllium má 12 známých izotopů, ale pouze jeden z těchto izotopů, beryllium-9, je stabilní a řadíme ho mezi prvotní nuklidy.

Nový!!: Izotopy beryllia a Izotopy beryllia · Vidět víc »

Izotopy boru

Bor (B) má přirozeně se vyskytující izotopy 10B a 11B, druhý z nich tvoří asi 80 % přírodního boru.

Nový!!: Izotopy beryllia a Izotopy boru · Vidět víc »

Izotopy lithia

Přírodní lithium (3Li, relativní atomová hmotnost 6,94) se skládá ze dvou stabilních izotopů: lithia-6 (6Li) a lithia-7 (7Li), přičemž druhý z nich je mnohem rozšířenější, zahrnuje asi 92,5 % atomů.

Nový!!: Izotopy beryllia a Izotopy lithia · Vidět víc »

Kosmické záření

Kosmické záření je proud energetických částic pocházejících z kosmu, pohybujících se vysokou rychlostí a dopadajících do zemské atmosféry.

Nový!!: Izotopy beryllia a Kosmické záření · Vidět víc »

Lithium

Lithium, chemická značka Li, je nejlehčí z řady alkalických kovů, značně reaktivní, stříbřitě lesklého vzhledu.

Nový!!: Izotopy beryllia a Lithium · Vidět víc »

Molární hmotnost

Molární hmotnost je fyzikální veličina, která udává hmotnost jednotkového látkového množství dané látky (tedy hmotnost 1 molu).

Nový!!: Izotopy beryllia a Molární hmotnost · Vidět víc »

Monoizotopický prvek

Monoizotopický prvek je chemický prvek, který má pouze jeden stabilní izotop.

Nový!!: Izotopy beryllia a Monoizotopický prvek · Vidět víc »

Mononuklidický prvek

Mononuklidický prvek je chemický prvek, který má pouze jeden izotop s významným výskytem (oproti jiným izotopům téhož prvku) v přírodě.

Nový!!: Izotopy beryllia a Mononuklidický prvek · Vidět víc »

Neutronové číslo

Neutronové číslo určuje počet neutronů v atomovém jádře.

Nový!!: Izotopy beryllia a Neutronové číslo · Vidět víc »

Neutronové záření

Neutronové záření je druh ionizujícího záření, tvořeného proudem volných neutronů.

Nový!!: Izotopy beryllia a Neutronové záření · Vidět víc »

Nukleonové číslo

Nukleonové číslo (též hmotové číslo nebo hmotnostní číslo) představuje celkový počet nukleonů (tedy protonů a neutronů) v atomovém jádře daného nuklidu.

Nový!!: Izotopy beryllia a Nukleonové číslo · Vidět víc »

Nuklid

Nuklid je látka složená z atomů totožného prvku, které mají stejná nukleonová čísla.

Nový!!: Izotopy beryllia a Nuklid · Vidět víc »

Přeměna beta minus

Přeměna beta minus (β-) je druh radioaktivní přeměny, při které neutron v atomovém jádru vyzáří elektron a elektronové antineutrino, přičemž se změní na proton.

Nový!!: Izotopy beryllia a Přeměna beta minus · Vidět víc »

Poločas přeměny

Poločas přeměny - simulace Izotopy a poločas přeměny Poločas přeměny (obvykle označovaný T½) je doba, za kterou se přemění polovina celkového počtu atomárních jader ve vzorku.

Nový!!: Izotopy beryllia a Poločas přeměny · Vidět víc »

Protonové číslo

Z - Protonové číslo Protonové číslo (též atomové číslo) označuje ve fyzice a v chemii počet protonů v jádru daného atomu či obecně atomů daného prvku.

Nový!!: Izotopy beryllia a Protonové číslo · Vidět víc »

Radionuklid

Radionuklid je nuklid s nestabilním jádrem, tedy s jádrem charakterizovaným přebytečnou energií, která se uvolňuje buď vytvořením nových částic (radioaktivita) nebo do elektronu v atomu.

Nový!!: Izotopy beryllia a Radionuklid · Vidět víc »

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost (též poměrná atomová hmotnost) je podíl klidové hmotnosti atomu a atomové hmotnostní konstanty.

Nový!!: Izotopy beryllia a Relativní atomová hmotnost · Vidět víc »

Sluneční soustava

Planety a trpasličí planety sluneční soustavy. Velikost objektů je v měřítku, vzdálenosti mezi nimi nikoliv Sluneční soustava (podle Pravidel českého pravopisu psáno s malým s, tedy sluneční soustava, ovšem Česká astronomická společnost doporučuje psaní s velkým S, tedy Sluneční soustava) je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází planeta Země.

Nový!!: Izotopy beryllia a Sluneční soustava · Vidět víc »

Spin

Spin je kvantová vlastnost elementárních částic, jejíž ekvivalent klasická fyzika nezná.

Nový!!: Izotopy beryllia a Spin · Vidět víc »

Symbol prvku

Symbol prvku, též značka prvku je grafické znázornění prvku nebo atomu tohoto prvku v textu a ve vzorcích chemických sloučenin.

Nový!!: Izotopy beryllia a Symbol prvku · Vidět víc »

Uhlík

Uhlík (chemická značka C) je chemický prvek, tvořící základní stavební kámen všech organických sloučenin a tím i všech živých organismů na této planetě.

Nový!!: Izotopy beryllia a Uhlík · Vidět víc »

Uhlík-12

Uhlík-12 je běžnějším z obou stabilních izotopů uhlíku, patří k němu asi 98,9 %uhlíkových atomů na Zemi, jeho vysoký výskyt je způsoben tím, že vzniká uvnitř hvězd během 3-alfa reakce.

Nový!!: Izotopy beryllia a Uhlík-12 · Vidět víc »

Velký třesk

Podle teorie velkého třesku vznikl vesmír z nekonečně husté singularity. Vesmír se s postupem času rozpíná, čímž se objekty od sebe vzdalují. Velký třesk (anglicky Big Bang) je vědecká obecně přijímaná kosmologická teorie, která popisuje raný vývoj a tvar vesmíru.

Nový!!: Izotopy beryllia a Velký třesk · Vidět víc »

Vyzáření neutronu

Vyzáření neutronu je druh radioaktivní přeměny, při němž dojde k vyzáření neutronu z jádra atomu, čímž se protonové číslo nezmění, zatímco neutronové a nukleonové číslo se sníží o 1.

Nový!!: Izotopy beryllia a Vyzáření neutronu · Vidět víc »

Záření beta

Záření beta-, v neutronu se přeskupí kvarky a poté se neutron rozpadne. Záření beta jsou elektrony (β-) nebo pozitrony (β+), které vznikají při radioaktivním rozpadu.

Nový!!: Izotopy beryllia a Záření beta · Vidět víc »

Přesměrování zde:

11Be, 12Be, 13Be, 14Be, 15Be, 16Be, 17Be, 6Be, 7Be, 9Be, Berylium 10, Berylium 11, Berylium 12, Berylium 13, Berylium 14, Berylium 15, Berylium 16, Berylium 17, Berylium 6, Berylium 7, Berylium 9, Berylium-10, Berylium-11, Berylium-12, Berylium-13, Berylium-14, Berylium-15, Berylium-16, Berylium-17, Berylium-6, Berylium-7, Berylium-9, Beryllium 10, Beryllium 11, Beryllium 12, Beryllium 13, Beryllium 14, Beryllium 15, Beryllium 16, Beryllium 17, Beryllium 6, Beryllium 7, Beryllium 9, Beryllium-11, Beryllium-12, Beryllium-13, Beryllium-14, Beryllium-15, Beryllium-16, Beryllium-17, Beryllium-5, Beryllium-6, Beryllium-7, Beryllium-8, Beryllium-9, Isotopy beryllia, Izotopy berillia.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »