Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Jaderná membrána

Index Jaderná membrána

interfázi (mimo buněčné dělení) Jaderná membrána (karyolema), správněji jaderný obal či jaderná blána (karyotéka), je útvar obklopující jádro buňky, který je tvořen dvěma fosfolipidovými membránami.

23 vztahy: Aminokyselina, Atomová hmotnostní konstanta, Buněčná membrána, Buněčné dělení, Buněčné jádro, Chromatin, Cytosol, Dělicí vřeténko, Endoplazmatické retikulum, Fosfolipid, Jaderná lamina, Jaderný pór, Membránový transport, Metafáze, Mezimembránový prostor, Mitóza, Profáze, Ribozom, RNA, Transkripce (DNA), TRNA, Vnější membrána, Vnitřní membrána.

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: Jaderná membrána a Aminokyselina · Vidět víc »

Atomová hmotnostní konstanta

Atomová hmotnostní konstanta činí 1/12 klidové hmotnosti atomu uhlíku 12 (^_\mbox, tedy uhlíku s 6 protony a 6 neutrony v jádře) v základním stavu a nevázaného chemickými vazbami.

Nový!!: Jaderná membrána a Atomová hmotnostní konstanta · Vidět víc »

Buněčná membrána

Buněčné membrány jsou membrány, které se vyskytují v buňce.

Nový!!: Jaderná membrána a Buněčná membrána · Vidět víc »

Buněčné dělení

Tři základní typy buněčného dělení, mitóza a meióza jsou však výhradně u eukaryot Buněčné dělení je proces, při kterém z jedné mateřské buňky vzniká několik buněk dceřiných.

Nový!!: Jaderná membrána a Buněčné dělení · Vidět víc »

Buněčné jádro

interfázi (mimo buněčné dělení) Jádro (z lat. nucleus – jádro nebo oříšek, příp. řec. karyon - jádro) je organela eukaryotických buněk, v níž je uložena většina genetického materiálu (DNA) buňky.

Nový!!: Jaderná membrána a Buněčné jádro · Vidět víc »

Chromatin

Chromatin je komplex DNA a některých proteinů.

Nový!!: Jaderná membrána a Chromatin · Vidět víc »

Cytosol

Cytosol (též vnitrobuněčná či intracelulární tekutina) je část cytoplazmy, která omývá membránové váčky a další strukturní částice uvnitř buněk.

Nový!!: Jaderná membrána a Cytosol · Vidět víc »

Dělicí vřeténko

Dělicí vřeténko (mitotické vřeténko) je buněčná struktura, nezbytná při jaderném dělení (mitóze, či meióze).

Nový!!: Jaderná membrána a Dělicí vřeténko · Vidět víc »

Endoplazmatické retikulum

membránové buněčné struktury Endoplazmatické retikulum (ER) je soustava vzájemně propojených miniaturních membránových cisteren a kanálků, která se nachází v cytoplazmě drtivé většiny eukaryotních buněk.

Nový!!: Jaderná membrána a Endoplazmatické retikulum · Vidět víc »

Fosfolipid

Fosfolipid Fosfolipidy patří mezi složené lipidy obsahující fosfor a jsou hlavní částí všech buněčných membrán spolu s glykolipidy, cholesteroly a bílkovinami.

Nový!!: Jaderná membrána a Fosfolipid · Vidět víc »

Jaderná lamina

Struktura jaderné membrány, na vnitřní straně je patrná jaderná lamina (nakreslena světle modře) Jaderná lamina je síťovitá vrstva proteinů přiléhající na vnitřní stěnu vnitřní jaderné membrány.

Nový!!: Jaderná membrána a Jaderná lamina · Vidět víc »

Jaderný pór

Jaderný pór je zabudovaný v jaderném obalu, překračuje obě jaderné membrány Jaderný pór (NPC) je rozměrný molekulární komplex mnoha proteinů vyskytující se v jaderné membráně eukaryotických buněk.

Nový!!: Jaderná membrána a Jaderný pór · Vidět víc »

Membránový transport

Membránový transport je termín v buněčné biologii, který označuje soubor všech možných mechanismů umožňujících rozličným rozpuštěným látkám a iontům překonat přirozenou bariéru buněčné membrány.

Nový!!: Jaderná membrána a Membránový transport · Vidět víc »

Metafáze

Metafáze je stádium mitózy navazující na prometafázi.

Nový!!: Jaderná membrána a Metafáze · Vidět víc »

Mezimembránový prostor

mitochondriích je na této ilustraci dobře patrný Mezimembránový prostor je obecně jakýkoliv prostor mezi dvěma blízce asociovanými buněčnými membránami.

Nový!!: Jaderná membrána a Mezimembránový prostor · Vidět víc »

Mitóza

Mitóza (mitotické dělení) je typ buněčného dělení, jehož úkolem je zajistit rovnoměrné předání nezredukované genetické informace dceřiným buňkám.

Nový!!: Jaderná membrána a Mitóza · Vidět víc »

Profáze

kondenzace chromozomů a tvorba dělícího vřeténka Profáze je počáteční stádium mitózy, v němž dochází ke kondenzaci chromatinu, takže se chromozomy stávají pozorovatelné světelným mikroskopem.

Nový!!: Jaderná membrána a Profáze · Vidět víc »

Ribozom

Ribozom je ribonukleoprotein nacházející se ve vysokých počtech v cytoplazmě všech známých buněk, u eukaryot také na povrchu hrubého endoplazmatického retikula.

Nový!!: Jaderná membrána a Ribozom · Vidět víc »

RNA

Nukleové báze zeleně, ribózo-fosfátová kostra modře. Jedná se o jednovláknovou RNA, která interaguje sama se sebou. Ribonukleová kyselina (RNA, česky dříve RNK) je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil.

Nový!!: Jaderná membrána a RNA · Vidět víc »

Transkripce (DNA)

Vlákno DNA, od něhož vybíhají jednotlivé provazce právě vznikající ribozomální RNA(elektronový mikroskop, 40 000x) Transkripce („přepis“) je proces, při němž je podle genetické informace zapsané v řetězci DNA vyráběn řetězec RNA.

Nový!!: Jaderná membrána a Transkripce (DNA) · Vidět víc »

TRNA

'''tRNA''': T - TΨC rameno, D - D rameno, A - antikodonové rameno s červeně vyznačeným antikodonem, γ - extra rameno; β - místo koncové sekvence -CCA. Číslování nukleotidů je od 5' konce po 3' konec. tRNA neboli transferová RNA je druh RNA v buňce, která se podílí na proteosyntéze tím, že připojuje specifickou aminokyselinu do rostoucího polypeptidového řetězce při translaci.

Nový!!: Jaderná membrána a TRNA · Vidět víc »

Vnější membrána

gramnegativních bakterií Vnější membrána je označení pro buněčnou membránu, která je vzhledem k jiné membráně (tzv. vnitřní membráně) na vnější straně buňky.

Nový!!: Jaderná membrána a Vnější membrána · Vidět víc »

Vnitřní membrána

gramnegativních bakterií Vnitřní membrána je označení pro buněčnou membránu, která je vzhledem k jiné membráně (tzv. vnější membráně) na vnitřní straně buňky.

Nový!!: Jaderná membrána a Vnitřní membrána · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Jaderný obal, Karyolema, Karyotéka.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »