Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Jazyk (lingvistika)

Index Jazyk (lingvistika)

Jazyk a písmo pojí velmi těsný vztah Jazyk je systém sloužící jako základní prostředek lidské komunikace.

106 vztahy: Afroasijské jazyky, Akvizice, Angličtina, Apel, Arabština, Arbitrárnost, Čínština, Řádová velikost, Řeč, Bantuské jazyky, Bohuslav Brouk, Braillovo písmo, Dorozumívání, Drávidské jazyky, Emoce, Estetika, Ferdinand de Saussure, Filosofie, Foném, Fonetika, Fonologie, Formalismus, Gótština, Generativní gramatika, Germánské jazyky, Gorgiás z Leontín, Gramatika, Hebrejština, Hindština, Hudba, Imanence, Immanuel Kant, Indie, Indoevropské jazyky, Indonéština, Intence, Jazyk (orgán), Jazyková komika, Jazyková rodina, Jazykový ostrov, Jean-Jacques Rousseau, Johann Gottfried Herder, John Searle, Jsoucno, Koevoluce, Kognitivní věda, Kontaminace (lingvistika), Kreolština, Kultura, Lexém, ..., Lexikologie, Lingvistická antropologie, Lingvistika, Ludwig Wittgenstein, Malajština, Malajsko-polynéské jazyky, Mandarínština, Metajazyk, Morfém, Mozek, Nářečí, Nástroj, Neurolingvistika, Noam Chomsky, Osvícenství, Paul Grice, Písmo, Platón, Poezie, Pragmatika, Praslovanština, Programovací jazyk, Reakce, Reference (lingvistika), René Descartes, Rozum, Ruština, Samohláska, Sanskrt, Sémantika, Seznam jazyků, Seznam jazyků a jazykových rodin, Sinotibetské jazyky, Sociální konstruktivismus, Sociální skupina, Sociolingvistika, Somálština, Staroperština, Struktura, Svahilština, Syntax, Systém, Tabu, Teorie, Tibetština, Tvarosloví, Typologická klasifikace jazyků, Věda, Vlhkost vzduchu, Voznice, Willard Van Orman Quine, Znak (lingvistika), Znakový jazyk, Zuluština, Zvuk, Zvukové projevy zvířat. Rozbalte index (56 více) »

Afroasijské jazyky

Afroasijské jazyky nebo také semito-hamitská jazyková rodina zahrnuje až 375 jazyků a má více než 340 milionů mluvčích (z toho 235 mil. arabština), a to na území severní a východní Afriky a v jihozápadní Asii, včetně Arabského poloostrova.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Afroasijské jazyky · Vidět víc »

Akvizice

Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Akvizice · Vidět víc »

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Angličtina · Vidět víc »

Apel

Apel může znamenat:; Výzva tj.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Apel · Vidět víc »

Arabština

Arabština (al-Lughat Al-Arabíja) je semitský jazyk.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Arabština · Vidět víc »

Arbitrárnost

Jazykový znak vzniká arbitrárním (náhodilým) spojením dvou komponent: označované – pojem stromu, zastoupen obrázkem označující – slovo, například anglické ''Tree'' Výraz arbitrárnost v lingvistice označuje základní vlastnost znaku, nahodilost vztahu slova a jím označovaného jevu.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Arbitrárnost · Vidět víc »

Čínština

Čínština, neboli čínské jazyky (汉语 / 漢語; Chan-jü nebo 中文; Čung-wen), je skupina příbuzných, ale v mnoha případech vzájemně nesrozumitelných jazyků, které patří do sinotibetské jazykové rodiny.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Čínština · Vidět víc »

Řádová velikost

Řádová velikost je přibližný číselný údaj o hodnotě skalární veličiny, který udává nejblíže nižší mocninu deseti.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Řádová velikost · Vidět víc »

Řeč

Řeč Řeč je artikulovaný, nejčastěji zvukový projev člověka sloužící především ke vzájemnému dorozumívání.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Řeč · Vidět víc »

Bantuské jazyky

Bantuské jazyky představují nejrozšířenější skupinu jazyků patřících do Nigerokonžské jazykové rodiny.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Bantuské jazyky · Vidět víc »

Bohuslav Brouk

Bohuslav Brouk (19. listopadu 1912, Praha-Holešovice farnost při kostele sv.Antonína v pražských Holešovicích – 19. ledna 1978, Londýn) byl psychoanalytik, spisovatel, básník, publicista, filosof, estetik, sociolog a biolog.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Bohuslav Brouk · Vidět víc »

Braillovo písmo

Brailleovo slepecké písmo (psáno také Braillovo; výslovnost) je speciální druh písma, resp.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Braillovo písmo · Vidět víc »

Dorozumívání

Alexandra Grahama Bella mluví do telefonu Dorozumívání (neboli komunikace) je proces sdělování a výměny informací, myšlenek, názorů, a pocitů mezi živými bytostmi, lidmi i živočichy, obvykle prostřednictvím společné soustavy symbolů.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Dorozumívání · Vidět víc »

Drávidské jazyky

Drávidské jazyky tvoří jazykovou rodinu, která zahrnuje zhruba 73 jazyků.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Drávidské jazyky · Vidět víc »

Emoce

Emoce (z lat. emovere- vzrušovat) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy, zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené fyziologickými změnami (změna srdečního tepu, změna rychlosti dýchání atd.), motorickými projevy (mimika, gestikulace), změnami pohotovosti a zaměřenosti.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Emoce · Vidět víc »

Estetika

Aesthetica Estetika (z řec. aisthetikos - vnímavost, cit (pro krásu)) je filosofická disciplína zabývající se krásnem, jeho působením na člověka, lidským vnímáním pocitů a dojmů z uměleckých i přírodních výtvorů.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Estetika · Vidět víc »

Ferdinand de Saussure

Ferdinand de Saussure (26. listopadu 1857, Ženeva – 22. února 1913, Vufflens-le-Château u Morges) byl švýcarský jazykovědec, profesor na univerzitě v Ženevě, jeden ze zakladatelů strukturalistické lingvistiky.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Ferdinand de Saussure · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Filosofie · Vidět víc »

Foném

Foném je nejmenší součást zvukové stránky řeči, která má v konkrétním jazyce rozlišovací funkci.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Foném · Vidět víc »

Fonetika

Fonetika (z řeckého φωνή phōnḗ, hlas, zvuk) je věda, která zkoumá zvukové projevy, zejména zvukovou stránku lidské řeči, fyziologický způsob artikulace (tvorby) těchto zvuků, jejich akustickou stránku a jejich vnímání.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Fonetika · Vidět víc »

Fonologie

Fonologie (fonémika) je lingvistická věda, která podobně jako fonetika zkoumá zvukovou stránku přirozeného jazyka.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Fonologie · Vidět víc »

Formalismus

Formalismus (z lat. forma, tvar a formalis, tvarový) znamená zdůrazňování tvaru, podoby či formy, někdy na úkor obsahu.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Formalismus · Vidět víc »

Gótština

Gótština (gutisko razda, "Gothic language") je vymřelý germánský jazyk, který používali Gótové, zejména Thervingové.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Gótština · Vidět víc »

Generativní gramatika

Noam Chomsky, zakladatel generativní gramatiky. Generativní gramatika je směr lingvistiky, který má mnoho různých škol.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Generativní gramatika · Vidět víc »

Germánské jazyky

němčina Germánské jazyky představují jednu z větví indoevropských jazyků.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Germánské jazyky · Vidět víc »

Gorgiás z Leontín

Gorgiás z Leontín (asi 483–376 př. n. l.) byl řecký filosof a zejména rétor, představitel první generace sofistů.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Gorgiás z Leontín · Vidět víc »

Gramatika

Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém přirozeném jazyce. V tradičním pojetí zahrnuje morfologii (tvarosloví) a syntax (skladbu), v širším i další jazykovědné disciplíny, jako je fonetika s fonologií, lexikologie a slovotvorba a stylistika. Každý jazyk má svou vlastní gramatiku, svou gramatiku mají však i všechny strukturní útvary jazyka (dialekty).

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Gramatika · Vidět víc »

Hebrejština

Hebrejština (ivrit) označuje souhrnně všechny vývojové varianty hebrejského jazyka od starověké hebrejštiny přes biblickou (ivrit Tanach, též, lešon kodeš, „svatý jazyk“) až po moderní hebrejštinu (ivrit), kterou se dnes hovoří ve státě Izrael.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Hebrejština · Vidět víc »

Hindština

Hindština (हिन्दी, někdy हिंदी, transliterováno hindī) je indoevropský jazyk, používaný především v severní a střední Indii.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Hindština · Vidět víc »

Hudba

Hudba je termín, který označoval hru na strunný nástroj (odtud hudebník).

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Hudba · Vidět víc »

Imanence

Imanence (z latinského „in-manere“) označuje to, co nepřesahuje, nýbrž zůstává, trvá, je obsaženo uvnitř.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Imanence · Vidět víc »

Immanuel Kant

Immanuel Kant (22. dubna 1724 Královec – 12. února 1804 Královec) byl německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů a poslední z představitelů osvícenství. Jeho Kritikou čistého rozumu začíná nové pojetí filosofie, zejména v epistemologii (teorii poznání) a v etice. Kant významně ovlivnil pozdější romantické a idealistické filosofy 19. století a novější filosofii vůbec.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Immanuel Kant · Vidět víc »

Indie

Indie, oficiálním názvem Indická republika (Republic of India; भारत गणराज्य, Bhárat ganarádžja), je sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě, rozkládající se na Indickém subkontinentu v jižní Asii.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Indie · Vidět víc »

Indoevropské jazyky

Indoevropská jazyková rodina (tento pojem zavedl poprvé roku 1813 Thomas Young) je skupina jazyků, které se společně vyvíjely v rozsáhlých oblastech Eurasie z předpokládaného indoevropského prajazyka.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Indoevropské jazyky · Vidět víc »

Indonéština

Indonéština (Bahasa Indonesia) je úřední jazyk Indonésie.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Indonéština · Vidět víc »

Intence

Intence (z latinského in-tendó, směřuji, napřahuji se, zamýšlím; pozor, nezaměňovat s intenzí v logice!) znamená zaměření, úmysl, obrácení pozornosti k nějakému předmětu.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Intence · Vidět víc »

Jazyk (orgán)

Jazyk je svalový orgán nacházející se v ústní dutině.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Jazyk (orgán) · Vidět víc »

Jazyková komika

Jazyková komika je estetická studie psychoanalytika, spisovatele, básníka, publicisty, filosofa, estetika, sociologa a biologa Bohuslava Brouka (1912-1978), vydaná v pražském nakladatelství Václav Petr v roce 1941, autorem obálky je Karel Černý.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Jazyková komika · Vidět víc »

Jazyková rodina

Rozmístění jazykových rodin na mapě světa Většina jazyků je roztříděna do jazykových rodin.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Jazyková rodina · Vidět víc »

Jazykový ostrov

Rozšíření řečí a národů ve střední Evropě před rokem 1910 – na mapě je vidět českobudějovický, jihlavský, svitavský, brněnský a olomoucký německý jazykový ostrov uvnitř české jazykové oblasti Jazykový ostrov je označení oblasti, ve které se převážně používá jeden jazyk a která se celá nachází uvnitř oblasti, ve které se převážně používá jiný jazyk.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Jazykový ostrov · Vidět víc »

Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau (28. června 1712, Ženeva – 2. července 1778 Ermenonville, Francie) byl francouzský filozof a preromantický spisovatel švýcarského původu.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Jean-Jacques Rousseau · Vidět víc »

Johann Gottfried Herder

Johann Gottfried von Herder (25. srpna 1744, Mohrungen, Východní Prusko – 18. prosince 1803, Výmar) byl německý spisovatel, filosof, průkopník preromantické estetiky v Německu a protestantský kazatel.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Johann Gottfried Herder · Vidět víc »

John Searle

John Rogers Searle (* 31. července 1932 Denver, Colorado) je americký filosof a profesor filosofie na University of California v Berkeley, který významně přispěl k rozvoji filosofie jazyka a řečových aktů.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a John Searle · Vidět víc »

Jsoucno

Jsoucno je obecné filosofické označení pro cokoliv, co jest, nejčastěji pro jednotlivé věci, které se kolem nás vyskytují.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Jsoucno · Vidět víc »

Koevoluce

Koevoluce je společný evoluční vývoj dvou či více druhů, při němž dochází k jejich vzájemnému přizpůsobování.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Koevoluce · Vidět víc »

Kognitivní věda

Miller, George A (2003). "The cognitive revolution: a historical perspective". ''TRENDS in Cognitive Sciences'' '''7'''. Kognitivní věda (z latinského cognoscere.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Kognitivní věda · Vidět víc »

Kontaminace (lingvistika)

Kontaminace (křížení, doslova znečištění, smíšení) je v etymologii a mluvnici název pro jev, kdy dvě slova, slovní vazby nebo morfémy s podobným významem se vzájemně ovlivňují nebo splynou.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Kontaminace (lingvistika) · Vidět víc »

Kreolština

Kreolština označuje v jazykovědě jazyk, změněný v důsledku vlivu jiných jazyků, přičemž tímto vlivem se rozumí vliv mateřského jazyka jednoho z rodičů.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Kreolština · Vidět víc »

Kultura

Skalní malby v Gobustanu (Ázerbájdžán) (Asi 8 000 př. n. l.) Kultura (lat. cultura, „to, co je třeba pěstovat“) označuje v užším slova smyslu soubor vybraných a tvůrčích lidských činností, jako je například literatura, umění, divadlo, náboženství, případně i vzdělávání.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Kultura · Vidět víc »

Lexém

Lexém čili lexikální jednotka je základní jednotka slovní zásoby jazyka.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Lexém · Vidět víc »

Lexikologie

Lexikologie je lingvistická disciplína, která se zabývá lexikem, tedy slovní zásobou určitého jazyka a jejím užíváním.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Lexikologie · Vidět víc »

Lingvistická antropologie

Lingvistická antropologie je podoborem antropologie (tedy lingvistika v rámci Boasovského paradigmatu antropologie) a je empiricky orientovaným oborem, který zkoumá kulturu skrze jazykové projevy.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Lingvistická antropologie · Vidět víc »

Lingvistika

Lingvistika (dříve psáno linguistika) neboli jazykověda je věda zkoumající přirozený jazyk.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Lingvistika · Vidět víc »

Ludwig Wittgenstein

Ludwig Josef Johann Wittgenstein (26. dubna 1889 Vídeň – 29. dubna 1951 Cambridge) byl jedním z nejvlivnějších filosofů 20. století.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Ludwig Wittgenstein · Vidět víc »

Malajština

Malajština (Bahasa Melayu) je jazyk respektive skupina blízkých malajsko-polynéských jazyků jihovýchodní Asie.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Malajština · Vidět víc »

Malajsko-polynéské jazyky

Malajsko-polynéské jazyky jsou jednou z hlavních větví austronéské jazykové rodiny a jednou z nerozšířenějších jazykových skupin světa vůbec.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Malajsko-polynéské jazyky · Vidět víc »

Mandarínština

Mandarínština může znamenat.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Mandarínština · Vidět víc »

Metajazyk

Metajazyk je jazyk používaný pro popis jiných jazyků.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Metajazyk · Vidět víc »

Morfém

Morfém je nejmenší vydělitelná část slova, která je nositelem věcného nebo gramatického významu.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Morfém · Vidět víc »

Mozek

koncového mozku Mozek je orgán, který slouží jako organizační a řídící centrum nervové soustavy obratlovců.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Mozek · Vidět víc »

Nářečí

Nářečí neboli dialekt (adj. nářeční, zř. nářečový a dialektní, dialektový, zast. dialektický) je nespisovný jazykový útvar užívaný pouze mluvčími z určité geografické oblasti.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Nářečí · Vidět víc »

Nástroj

Nástroj je pracovní prostředek, pomůcka k zpracování něčeho (pracovní nástroj, řemeslnický nástroj, chirurgický nástroj aj.), příp.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Nástroj · Vidět víc »

Neurolingvistika

Neurolingvistika je vědní disciplína, která zkoumá vztah jazyka a mozkových procesů či tkání, které jazyk zprostředkovávají.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Neurolingvistika · Vidět víc »

Noam Chomsky

Avram Noam Chomsky (* 7. prosince 1928 Philadelphia) je americký filozof, kognitivní vědec, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista židovského původu, tvůrce tzv.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Noam Chomsky · Vidět víc »

Osvícenství

d'Alembertovy Encyklopedie Osvícenství je intelektuální hnutí, životní postoj a filosofický směr 17. až 18. století, který znamenal převrat ve vývoji evropského myšlení.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Osvícenství · Vidět víc »

Paul Grice

Herbert Paul Grice (13. března 1913, Birmingham, Velká Británie – 28. srpna 1988, Berkeley, USA) byl britský filozof, který se věnoval zejména filozofii jazyka, sémantice a pragmatice.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Paul Grice · Vidět víc »

Písmo

Přehled písma po světě Písmo podle směru zápisu Písmo se používá na vizuální zápis jazyka standardizovanými symboly.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Písmo · Vidět víc »

Platón

Platón (řecky Πλάτων, 427 př. n. l. – 347 př. n. l.) byl řecký filosof, pedagog a matematik.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Platón · Vidět víc »

Poezie

Poezie (z řeckého poiésis – tvorba) je básnictví.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Poezie · Vidět víc »

Pragmatika

Pragmatika nebo také pragmatická lingvistika (z řeckého pragma, skutek) je moderní vědecká disciplína na pomezí lingvistiky a filosofie, která se zabývá řečovými akty (promluvami, výpověďmi) jako účelnou praxí řeči: člověk, který mluví, nejen něco říká, ale obvykle tím sleduje i nějaký záměr.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Pragmatika · Vidět víc »

Praslovanština

Praslovanština je vymřelý jazyk z rodiny indoevropských jazyků, společný prajazyk dávných Slovanů, z něhož se později vyvinuly všechny ostatní slovanské jazyky.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Praslovanština · Vidět víc »

Programovací jazyk

Programovací jazyk je prostředek pro zápis algoritmů, jež mohou být provedeny na počítači.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Programovací jazyk · Vidět víc »

Reakce

Reakce obvykle představuje nějakou odezvu na určitou událost.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Reakce · Vidět víc »

Reference (lingvistika)

Reference je v lingvistice část výpovědi, jíž se vytváří souvztažnost výrazů v textu na dálku.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Reference (lingvistika) · Vidět víc »

René Descartes

René Descartes (lat. Renatus Cartesius) (31. března 1596 La Haye, dnes Descartes, poblíž Tours – 11. února 1650, Stockholm) byl francouzský filosof, matematik a fyzik.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a René Descartes · Vidět víc »

Rozum

Rozum je schopnost lidské mysli zobecňovat jednotlivé zkušenosti, pracovat s abstraktními pojmy a činit závěry z předpokladů.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Rozum · Vidět víc »

Ruština

Ruština (rusky) je nejužívanější slovanský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor, zvaný rusistika.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Ruština · Vidět víc »

Samohláska

Samohlásky (vokály) jsou takové hlásky, jejichž charakteristickým rysem je tón, na rozdíl od souhlásek nevzniká při jejich artikulaci šum.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Samohláska · Vidět víc »

Sanskrt

Sanskrt, v písmu dévanágarí संस्कृतम्, v transliteraci saṃskṛtam či saṁskr̥tam, v české transkripci samskrtam/sanskrtam, je jeden z nejstarších starých jazyků.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Sanskrt · Vidět víc »

Sémantika

Sémantika (též sémaziologie) je nauka o významu výrazů z různých strukturních úrovní jazyka – morfémů, slov, slovních spojení a vět, popř.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Sémantika · Vidět víc »

Seznam jazyků

Seznam jazyků řazený podle abecedy.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Seznam jazyků · Vidět víc »

Seznam jazyků a jazykových rodin

„Mapa“ jazykových rodin Seznam jazyků řazený podle příslušnosti k jazykovým rodinám a podle zeměpisné blízkosti.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Seznam jazyků a jazykových rodin · Vidět víc »

Sinotibetské jazyky

Sinotibetské jazyky (tibeto-čínské jazyky) jsou jednou z jazykových rodin, která je rozšířena hlavně na území východní a jihovýchodní Asie, zejména Číny a sousedních zemí.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Sinotibetské jazyky · Vidět víc »

Sociální konstruktivismus

Sociální konstruktivismus je skupina sociologických směrů, které tvrdí, že sociální realita není jedinci objektivně dána jako fakt, ale je neustále znovu konstruována v procesu sociální interakce a komunikace.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Sociální konstruktivismus · Vidět víc »

Sociální skupina

Sociální skupina je sociálně-psychologický pojem označující sociální útvar, o němž platí.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Sociální skupina · Vidět víc »

Sociolingvistika

Sociolingvistika je jazykovědným oborem, který se nejobecněji řečeno zabývá vztahy jazyka a společnosti; jejím cílem je ukázat vzájemnou závislost proměn jazyka na proměnách sociálních struktur.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Sociolingvistika · Vidět víc »

Somálština

Somálština je jazyk patřící do afroasijské jazykové rodiny, do kúšitské jazykové větve.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Somálština · Vidět víc »

Staroperština

Stará perština (klínopisně 15px15px15px15px) je zaniklý západoíránský jazyk, kterým se mluvilo i psalo v jižní oblasti dnešního Íránu, dnes nazývané Fárs.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Staroperština · Vidět víc »

Struktura

Struktura (z latinského, skládat, sestavovat, budovat, pořádat) označuje způsob složení, vnitřního uspořádání nějakého objektu, zejména pokud vykazuje nějaké pravidelnosti a zákonitosti.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Struktura · Vidět víc »

Svahilština

Svahilština (Kiswahili) je bantuský jazyk používaný ve východní Africe.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Svahilština · Vidět víc »

Syntax

Syntax neboli skladba (zastarale větosloví) je lingvistická disciplína zabývající se vztahy mezi slovy ve větě (mj. větnými členy), správným tvořením větných konstrukcí a slovosledem.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Syntax · Vidět víc »

Systém

Systém (či soustava) je celek složený z částí, které na sebe vzájemně působí.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Systém · Vidět víc »

Tabu

Tabu je striktní sociální zákaz některé z lidských aktivit nebo sociálních zvyků označených za svaté a zakázané.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Tabu · Vidět víc »

Teorie

Teorie je soubor tvrzení o předmětu výzkumu, která považujeme za pravdivá.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Teorie · Vidět víc »

Tibetština

Tibetština je jazyk spadající do skupiny tibetobarmských jazyků, která je součástí sinotibetské jazykové rodiny.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Tibetština · Vidět víc »

Tvarosloví

Tvarosloví neboli morfologie je lingvistická věda zabývající se ohýbáním (skloňování, časování) a pravidelným odvozováním slov pomocí předpon, přípon a vpon.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Tvarosloví · Vidět víc »

Typologická klasifikace jazyků

Typologická klasifikace jazyků pojednává o způsobech dělení různých typů jazyků podle různých hledisek.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Typologická klasifikace jazyků · Vidět víc »

Věda

Věda jako celek je systematický způsob racionálního a empirického poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledků a často i na možnosti aplikace a predikce (aplikované vědy).

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Věda · Vidět víc »

Vlhkost vzduchu

Vlhkost je základní vlastnost vzduchu.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Vlhkost vzduchu · Vidět víc »

Voznice

Voznice je obec ve Středočeském kraji, asi 5 km severně od Dobříše na okraji Brdských lesů u dálnice D4.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Voznice · Vidět víc »

Willard Van Orman Quine

Willard Van Orman Quine (25. června 1908 Akron, Ohio – 25. prosince 2000 Boston, Massachusetts), někdy též Willard van Orman Quine (s malým „v“), nejčastěji citován jako W. V. Quine byl americký filosof a logik, představitel analytické filosofie a filosofického naturalismu.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Willard Van Orman Quine · Vidět víc »

Znak (lingvistika)

Znak je v lingvistice (resp. v sémiotice) definován jako „něco, co něco jiného zastupuje.“ Znak není přirozenou vlastností dané věci, nýbrž je jeho reprezentantem.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Znak (lingvistika) · Vidět víc »

Znakový jazyk

''Preservation of the Sign Language'' (1913) Znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Znakový jazyk · Vidět víc »

Zuluština

Zuluština (zul. isiZulu) je nigerokonžský jazyk, jímž mluví Zulové v jižní Africe.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Zuluština · Vidět víc »

Zvuk

Fonograf - předchůdce gramofonu Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Zvuk · Vidět víc »

Zvukové projevy zvířat

Zvukové projevy zvířat, dorozumívání se a projevování se pomocí zvuku, patří mezi nejlépe prozkoumané komunikační signály v živočišné říši.

Nový!!: Jazyk (lingvistika) a Zvukové projevy zvířat · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Jazyk (řeč), Jazyky, Přirozený jazyk.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »