Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Ježíš Kristus

Index Ježíš Kristus

Ježíš Kristus (asi mezi 7 a 1 př. n. l. Betlém – asi mezi 30 a 33 n. l. Golgota), známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou křesťanství.

216 vztahy: Abrahám, Advent, Angličtina, Apoštol, Apokryf, Arabština, Útěk do Egypta, Athény, Augustus, Aurelianus, Židé, Římané, Římská říše, Bartolomějovo evangelium, Bůh Otec, Betlém, Betlémská hvězda, Biblická archeologie, Biblická kritika, Biblický kánon, Boží hrob, Boží syn, Církev, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, Císař, Cefalù, Chalkedonský koncil, Charedim, Christologie, Ctirad Václav Pospíšil, David (biblická postava), Dějiny křesťanství, Dějiny spásy, Dionysius Exiguus, Dogma, Duch svatý, Esejci, Euforie, Evangelium, Evangelium podle Filipa, Evangelium podle Jana, Evangelium podle Lukáše, Evangelium podle Matouše, Exodus, Exorcismus, Farizeové, Filosofie, Flavius Iosephus, Galilea, Golgota, ..., Halucinace, Héródés Antipas, Hebrejština, Hereze, Herodes Veliký, Hippolyt Římský, Historický Ježíš, Historický pramen, Historiografie, Hrob, Hypotéza, Iniciační rituál, INRI, Isá, Islám, Izrael, Izraelské kmeny, Jakub Starší, Jakubovo protoevangelium, Jan Evangelista, Jan Křtitel, Jan Zlatoústý, Jákob, Ježíš Nazaretský (kniha), Jehošua, Jeruzalém, Jeruzalémský chrám, JHVH, Jišaj, Jordán, Josef z Arimatie, Joseph Smith, Judaismus, Judea, Judské království, Kabala, Kafarnaum, Karlův most, Karmelitánské nakladatelství, Katedrála Proměnění Páně (Cefalù), Kazatel, Kázání na hoře, Křesťanství, Křest, Kniha Daniel, Kniha Izajáš, Kniha Micheáš, Kniha Mormonova, Koncil, Konjunkce (astronomie), Korán, Kostel, Království Boží, Kristus, Kultura, Kupole, Latina, Lazar, Láska, Letnice, Logos, Maria (matka Ježíšova), Marie Magdalena, Mesiáš, Milosrdenství, Mnich, Mohamed, Mojžíš, Morálka, Mormonismus, Nazaret, Nazírství, Náš letopočet, Nejsvětější Trojice, Nisan, Nový zákon, Obřízka, Odpovědnost, Odpuštění, Palestina, Panna, Pantokrator, Pavel z Tarsu, Pátek, Pesach, Petr (apoštol), Pilát Pontský, Plinius mladší, Podobenství, Podvod, Pokání, Polygamie, Polygamie v mormonismu, Poslední soud, Praha, Prefekt, Prorok, Provincie, Pseudepigraf, Publius Sulpicius Quirinius, Qasr al-Jahúd, Rabín, Religionistika, Rodokmen, Rouhání, Saduceové, Sanhedrin, Súra, Sýrie, Sekta, Seznam členů rodiny, Sicílie, Skutky apoštolů, Slavnost Ježíše Krista Krále, Sochy na Karlově mostě, Spasitel, Spása, Starý zákon, Starověk, Suetonius, Svatý Josef, Synagoga, Synoptické evangelium, Tacitus, Talmud, Teologie, Thaumaturg, Tiberius, Tomášovo evangelium, Tomášovo evangelium dětství, Turínské plátno, TV-MIS, Ukřižování, Vánoce, Velikonoce, Vira.cz, Vzkříšení, Západní břeh Jordánu, Zázrak, Zjevení, 1 př. n. l., 1. století, 1090, 1100, 133, 135, 1350, 1475, 1580, 19. století, 20. století, 25. prosinec, 26, 3. duben, 3. století, 30, 33, 36, 4 př. n. l., 451, 6, 6. století, 66, 7 př. n. l., 7. duben, 70. Rozbalte index (166 více) »

Abrahám

Abrahám (rodný jménem Abram) – Avraham, Avram – „otec množství“, „vznešený otec“, Ibráhím.

Nový!!: Ježíš Kristus a Abrahám · Vidět víc »

Advent

Adventní věnec Adventní labyrint v krétském stylu vyrobený s 2500 hořících čajových svíček v Centru pro křesťanskou meditaci a spirituality diecézi Limburg v Holy Cross Church ve Frankfurt nad Mohanem-Bornheim Advent (z lat. adventus.

Nový!!: Ježíš Kristus a Advent · Vidět víc »

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: Ježíš Kristus a Angličtina · Vidět víc »

Apoštol

Simona Ušakova (1685) Apoštol (z řec. ἀπόστολος apostolos poslaný) je v křesťanském chápání ten, koho Ježíš Kristus vyslal, aby hlásal evangelium.

Nový!!: Ježíš Kristus a Apoštol · Vidět víc »

Apokryf

Apokryf (řec. ἀπόκρυφος.

Nový!!: Ježíš Kristus a Apokryf · Vidět víc »

Arabština

Arabština (al-Lughat Al-Arabíja) je semitský jazyk.

Nový!!: Ježíš Kristus a Arabština · Vidět víc »

Útěk do Egypta

Útěk do Egypta je biblická událost popsaná v Matoušově evangeliu (Mt 2,13–23), při níž sv. Josef uprchl se svou ženou Marií a novorozeným Ježíšem po návštěvě Tří králů z Betléma do Egypta, protože se dozvěděl, že král Herodes chystá vyvraždění všech novorozenců.

Nový!!: Ježíš Kristus a Útěk do Egypta · Vidět víc »

Athény

Akropolis je se svými starověkými památkami hlavní turistickou atrakcí města Athény (česky také Atény) jsou hlavním městem Řecka.

Nový!!: Ježíš Kristus a Athény · Vidět víc »

Augustus

''Aureus'' (zlaťák) císaře Augusta Augustus (latinsky: IMPERATOR•CAESAR•DIVI•FILIVS•AVGVSTVS; 23. září 63 př. n. l. v Římě jako Gaius Octavius – 19. srpna 14 n. l. v Nole poblíž Neapole), známý také jako Gaius Iulius Caesar Octavianus (česky Oktavián), byl prvním císařem římské říše a zakladatelem julsko-klaudijské dynastie, který vládl od roku 27 př. n. l. až do své smrti v roce 14.

Nový!!: Ježíš Kristus a Augustus · Vidět víc »

Aurelianus

Lucius Domitius Aurelianus (9. září 214 v Moesii nebo v Panonii – 275 poblíž Byzantia), známý také jako Aurelián, byl římským císařem v letech 270 až 275.

Nový!!: Ježíš Kristus a Aurelianus · Vidět víc »

Židé

Židé (hebrejsky יְהוּדִים, Jehudim, sg. יְהוּדִי, Jehudi) jsou semitským národem pocházejícím z oblasti Blízkého východu.

Nový!!: Ježíš Kristus a Židé · Vidět víc »

Římané

Starořímská rodina Jako Římané (latinsky Romani, Quirites) byli původně ve starověku označováni obyvatelé města Říma (latinsky Roma).

Nový!!: Ježíš Kristus a Římané · Vidět víc »

Římská říše

Římská říše (latinsky Imperium Romanum) byl státní útvar starověkého Říma existující v letech 27 př. n. l.–395; jedná se o jednu z územně nejrozsáhlejších říší v dějinách Evropy.

Nový!!: Ježíš Kristus a Římská říše · Vidět víc »

Bartolomějovo evangelium

Bartolomějovo evangelium je raný apokryf, tradičně připsaný apoštolu Bartolomějovi.

Nový!!: Ježíš Kristus a Bartolomějovo evangelium · Vidět víc »

Bůh Otec

Bůh Otec, dílo ''Die Bibel in Bildern'' (1860), Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872)Bůh Ódin (severská mytologie), dílo ''Odin, der Göttervater'' (1882), Carl Emil Doepler (1824-1905) Obecně boží titul Otec vyjadřuje roli boha jako tvůrce a pána.

Nový!!: Ježíš Kristus a Bůh Otec · Vidět víc »

Betlém

Betlém (doslova „dům masa“,, doslova „dům chleba“) je město v centrální části Západního břehu Jordánu, nacházející se přibližně 8 kilometrů jižně od Jeruzaléma.

Nový!!: Ježíš Kristus a Betlém · Vidět víc »

Betlémská hvězda

Betlémská hvězda je biblický pojem známý z Matoušova evangelia, v němž je popsán příběh mudrců (v originále mágů) z východu (lidově Tří králů), kteří se s pomocí „hvězdy nového židovského krále“ dostavili do Betléma v Judeji, aby se poklonili malému Ježíškovi a předali mu své dary.

Nový!!: Ježíš Kristus a Betlémská hvězda · Vidět víc »

Biblická archeologie

Biblická archeologie, neutrálně syropalestinská archeologie je odvětví archeologie, které se specializuje na místa spojená s Biblí.

Nový!!: Ježíš Kristus a Biblická archeologie · Vidět víc »

Biblická kritika

Papyrus 46, kolem roku 200) Zlomek svitku Izajáše z nálezů od Mrtvého moře (1. stol. př. n. l.) Biblická kritika je vědecké zkoumání Bible jako textu historicko-kritickou metodou s využitím mnoha dalších věd od archeologie, paleografie nebo jazykovědy až po historii, literární vědu a filosofii.

Nový!!: Ježíš Kristus a Biblická kritika · Vidět víc »

Biblický kánon

Biblický kánon je termín označující soubor biblických knih.

Nový!!: Ježíš Kristus a Biblický kánon · Vidět víc »

Boží hrob

Zmrtvýchvstání Krista'' Boží hrob je označení hrobu poblíž popraviště na Golgotě, do kterého bylo podle evangelií uloženo tělo Ježíše Krista po jeho ukřižování a ze kterého třetího dne vstal z mrtvých.

Nový!!: Ježíš Kristus a Boží hrob · Vidět víc »

Boží syn

Boží syn je častý náboženský termín, označující syna jediného, či více bohů.

Nový!!: Ježíš Kristus a Boží syn · Vidět víc »

Církev

Ježíš Kristus Výraz církev výlučně přísluší náboženskému společenství křesťanskému.

Nový!!: Ježíš Kristus a Církev · Vidět víc »

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (CJKSPD) (anglicky The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) je největší z mormonských církví, vzešlých z původní organizace Josepha Smithe z roku 1830 v USA.

Nový!!: Ježíš Kristus a Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů · Vidět víc »

Císař

Obecná hodnostní koruna císařství vychází tvarově z mitrové koruny rakouského a ruského císaře. Vedle této obecné koruny užívali císařové v erbu také své koruny v reálné podobě Císař je nejvyšší panovnická hodnost.

Nový!!: Ježíš Kristus a Císař · Vidět víc »

Cefalù

Cefalù (sicilsky Cifalù, řecky Κεφαλοίδιον, latinsky Cephaloedium, arabsky Gafludi) je město v metropolitním městě Palermo na severu Sicílie v Itálii.

Nový!!: Ježíš Kristus a Cefalù · Vidět víc »

Chalkedonský koncil

Chalkedonský koncil (8. října – 1. listopadu 451) byl čtvrtý ekumenický koncil, který zasedal v Chalkedonu v Bithýnii v Malé Asii.

Nový!!: Ježíš Kristus a Chalkedonský koncil · Vidět víc »

Charedim

Me'a Še'arim Charedim (sg. charedi) označuje příslušníky nejkonzervativnějšího směru ortodoxního judaismu i judaismu vůbec.

Nový!!: Ježíš Kristus a Charedim · Vidět víc »

Christologie

Christologie (z řeckého χριστός christos pomazaný + λόγος logos slovo, řeč, nauka) je jedno z odvětví křesťanské teologie, která se zabývá osobou Ježíše Krista a jejím teologickým významem.

Nový!!: Ježíš Kristus a Christologie · Vidět víc »

Ctirad Václav Pospíšil

Prof. dr.

Nový!!: Ježíš Kristus a Ctirad Václav Pospíšil · Vidět víc »

David (biblická postava)

David byl podle Bible druhým Hospodinem pomazaným králem sjednoceného Izraele a panoval patrně v letech 1013-973 př.

Nový!!: Ježíš Kristus a David (biblická postava) · Vidět víc »

Dějiny křesťanství

Ježíš uzdravuje krvácejicí ženu, Římské katakomby, 300–350 Toto schéma zachycuje zjednodušený vývoj církví a jejich postupné rozdělování. Schéma nezahrnuje vznik Starokatolické církve roku 1870. K dějinám křesťanství jde přistupovat více způsoby.

Nový!!: Ježíš Kristus a Dějiny křesťanství · Vidět víc »

Dějiny spásy

V křesťanství používaný pojem dějiny spásy (lat. historia salutis či historia sacra) označuje ty dějiny a jejich aspekt, které souvisejí s Božím postojem, počínáním a promlouváním v lidských dějinách.

Nový!!: Ježíš Kristus a Dějiny spásy · Vidět víc »

Dionysius Exiguus

Dionysius Exiguus (Diviš Malý, míněno skromný) (cca 470 – cca 544) byl římský kněz skytského původu z nynějšího území Dobrudže v Rumunsku a člen komunity nazývané „Skythští mniši“.

Nový!!: Ježíš Kristus a Dionysius Exiguus · Vidět víc »

Dogma

Dogma (pl. dogmata; řec. δόγμα dogma názor, učení; δοκεῖν dokein ukazovat se správným) je výslovné tvrzení čili teze, o němž se v dané oblasti nebo v určitém společenství nepochybuje.

Nový!!: Ježíš Kristus a Dogma · Vidět víc »

Duch svatý

Seslání Ducha svatého v iluminovaném manuskriptu z 15. století, Musée Condé, Chantilly. Duch svatý je znázorněn jako holubice v nejhornější části obrazu Duch Svatý i Svatý Duch (latinsky Spiritus Sanctus) je teologický pojem, který označuje v křesťanství jednu ze tří osob Nejsvětější Trojice, osobu odlišnou od Otce a Syna, zároveň však s nimi stejné podstaty (viz homoúsios).

Nový!!: Ježíš Kristus a Duch svatý · Vidět víc »

Esejci

Trosky esejského sídliště v Kumránu Esejci (někdy také eséni či esséni) byli členové asketického apokalyptického mesianistického hnutí antického judaismu, které vzniklo v polovině 2. stol. př. n. l. a zaniklo roku 68 zničením jejich sídliště v Kumránu.

Nový!!: Ježíš Kristus a Esejci · Vidět víc »

Euforie

Euforie je lékařsky uznaný duševně/emoční stav definován jako subjektivní pocit velké (obvykle přehnané) radosti, štěstí a tělesné či psychické pohody.

Nový!!: Ježíš Kristus a Euforie · Vidět víc »

Evangelium

Codex Alexandrinus (řecký rukopis), Lukášovo evangelium Evangelium (řecky εὐαγγέλιον euangelion, dobrá zpráva) je text pojednávající o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Nový!!: Ježíš Kristus a Evangelium · Vidět víc »

Evangelium podle Filipa

Evangelium podle Filipa (zkratka FpEv) je gnostické evangelium patřící mezi novozákonní apokryfy.

Nový!!: Ježíš Kristus a Evangelium podle Filipa · Vidět víc »

Evangelium podle Jana

El Greco: Jan Evangelista Evangelium podle Jana (zkratka J nebo Jan) je poslední z kanonických evangelií, čtvrtá kniha Nového zákona.

Nový!!: Ježíš Kristus a Evangelium podle Jana · Vidět víc »

Evangelium podle Lukáše

El Greco: Evangelista Lukáš Kolem 1608, Toledo Evangelium podle Lukáše (zkratka L nebo Lk) je třetí kniha v pořadí Nového zákona, nejdelší ze čtyř kanonických evangelií.

Nový!!: Ježíš Kristus a Evangelium podle Lukáše · Vidět víc »

Evangelium podle Matouše

Sv. Matouš Evangeliář abatyše Ady, kolem 800. Evangelium podle Matouše (zkratka Mt nebo Mat) je jedno ze čtyř kanonických evangelií a v pořadí první kniha Nového zákona.

Nový!!: Ježíš Kristus a Evangelium podle Matouše · Vidět víc »

Exodus

Kniha Exodus (z řeckého exodos vyjití),, Šemot („jména“), označovaná někdy též jako 2. kniha Mojžíšova, je druhá kniha Tóry neboli Pentateuchu a zároveň i Starého zákona.

Nový!!: Ježíš Kristus a Exodus · Vidět víc »

Exorcismus

Exorcismus (z řeckého ἐξορκισμός exorkismós vyhánění; též vymítání) je úkon, jenž má za cíl z lidí, zvířat či věcí, označených za posedlé, vyhnat ďábla nebo jiné zlé síly.

Nový!!: Ježíš Kristus a Exorcismus · Vidět víc »

Farizeové

Farizeové (z řec. farisajos, - peruším, oddělení, český singulár je farizej nebo farizeus) byli jedním z teologických, sociálních a politických názorových proudů antického judaismu, který vznikl v polovině 2. stol. př. n. l..

Nový!!: Ježíš Kristus a Farizeové · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Ježíš Kristus a Filosofie · Vidět víc »

Flavius Iosephus

Iosephus či Josephus (37/38 Jeruzalém – kolem 100 Řím), původním jménem Josef ben Matitjahu (hebrejsky יוסף בן מתתיהו), řecky Iosepos (Ιώσηπος), byl židovský kněz, učenec a historik, který zanechal významné poznámky o První židovské válce v letech 66–70.

Nový!!: Ježíš Kristus a Flavius Iosephus · Vidět víc »

Galilea

Mapa historických regionů na severu Izraele Horní Galileji Město Nazaret Severní svahy hory Har Meron Obytná čtvrť ve městě Karmi'el Galilea (hebrejsky הגליל, Ha-Galil, arabsky الجليل - al-Džalil) je hornatá oblast na severu Izraele.

Nový!!: Ježíš Kristus a Galilea · Vidět víc »

Golgota

Vrch Golgota, zahrada Golgota (také hora Kalvárie) je místo, kde byl podle Bible v 1. století ukřižován Ježíš Kristus, které se původně nacházelo vně Jeruzaléma.

Nový!!: Ježíš Kristus a Golgota · Vidět víc »

Halucinace

Halucinace je klamný vjem vzniklý bez reálného podnětu v bdělém stavu.

Nový!!: Ježíš Kristus a Halucinace · Vidět víc »

Héródés Antipas

Rozdělení říše Héróda Velikého, růžově vláda Héróda Antipa Héródés Antipas (před r. 20 př. n. l. – po r. 39 n. l.) byl syn Heroda Velikého.

Nový!!: Ježíš Kristus a Héródés Antipas · Vidět víc »

Hebrejština

Hebrejština (ivrit) označuje souhrnně všechny vývojové varianty hebrejského jazyka od starověké hebrejštiny přes biblickou (ivrit Tanach, též, lešon kodeš, „svatý jazyk“) až po moderní hebrejštinu (ivrit), kterou se dnes hovoří ve státě Izrael.

Nový!!: Ježíš Kristus a Hebrejština · Vidět víc »

Hereze

křižáky (vpravo). Hereze, kacířství či blud (z řeckého αἵρεσις hairesis volba křížovými výpravami počátkem 13. století. Pojmy kacířství a kacíř se používají především ve vztahu ke středověkým herezím.

Nový!!: Ježíš Kristus a Hereze · Vidět víc »

Herodes Veliký

Herodes Veliký (הורדוס, Hordus; řecky: ἡρῴdης, Héródés), známý také jako Herodes I. Ukrutný (snad 73 př. n. l. – 4 př. n. l.), byl králem Judeje.

Nový!!: Ježíš Kristus a Herodes Veliký · Vidět víc »

Hippolyt Římský

Hippolyt či Hippolytus (asi 170 zřejmě na východě římské říše – 235 na Sardinii) byl první vzdoropapež (od roku 217).

Nový!!: Ježíš Kristus a Hippolyt Římský · Vidět víc »

Historický Ježíš

Historický Ježíš je označení pro pokusy rekonstruovat život a učení Ježíše Nazaretského pomocí historicko-kritické metody, na rozdíl od církevní christologické nauky (Kristus dogmatu) či jiných křesťanských interpretací Ježíše (Kristus víry).

Nový!!: Ježíš Kristus a Historický Ježíš · Vidět víc »

Historický pramen

Historickým pramenem se nazývá primární zdroj informací v historickém bádání.

Nový!!: Ježíš Kristus a Historický pramen · Vidět víc »

Historiografie

Vermeerově obraze ''Alegorie malířství'' Dějepis (historická věda) je humanitní a společenská věda zkoumající dějiny (historii) člověka a jeho civilizace především na základě písemných a hmotných pramenů.

Nový!!: Ježíš Kristus a Historiografie · Vidět víc »

Hrob

Hrob, zastarale rov, je zvláštní pietní místo, do kterého se po smrti ukládají lidská těla nebo jejich části, tj.

Nový!!: Ježíš Kristus a Hrob · Vidět víc »

Hypotéza

Hypotéza (řecky ϋπόθεσις hypo-thesis, podklad, princip, předpoklad) znamená výpověď, jejíž platnost se pouze předpokládá, ale je zároveň formulovaná tak, aby ji bylo možno potvrdit nebo vyvrátit.

Nový!!: Ježíš Kristus a Hypotéza · Vidět víc »

Iniciační rituál

Zasvěcení „hledajícího“ u svobodných zednářů 1745, Francie Iniciační rituál (slovo iniciační pochází z latinského initium začátek) představuje rituální uvedení jednotlivce či čekatele do společenství či do určitého životního stavu, ať již společenského, či náboženského, např.

Nový!!: Ježíš Kristus a Iniciační rituál · Vidět víc »

INRI

Nápis INRI je zkratkou latinského Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský a bývá tradičně zobrazován na krucifixech a jiných zobrazeních ukřižovaného Ježíše Krista.

Nový!!: Ježíš Kristus a INRI · Vidět víc »

Isá

Ísá je arabské jméno, které odpovídá původně hebrejským jménům Ježíš a Jozue.

Nový!!: Ježíš Kristus a Isá · Vidět víc »

Islám

směr modlitby a cíl muslimských poutníků z celého světa Prorok Mohamed během hadždže do Mekky v roce 632 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století.

Nový!!: Ježíš Kristus a Islám · Vidět víc »

Izrael

Izrael (Jisra'el;:, Isrá'íl), oficiálně Stát Izrael (hebrejsky,; arabsky, Daulat Isrá'íl), je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie, kde leží při východním pobřeží Středozemního moře.

Nový!!: Ježíš Kristus a Izrael · Vidět víc »

Izraelské kmeny

Izraelské kmeny (Šivtej Jisra'el) souhrnně označované jako synové Izraele (Bnej Jisra'el) byly podle tradičního biblického podání kmeny, které vzešly z potomků patriarchy Jákoba, jehož druhé jméno bylo Izrael („Zápasící s Bohem“, „Bůh zápasí“).

Nový!!: Ježíš Kristus a Izraelské kmeny · Vidět víc »

Jakub Starší

Albrechta Dürera Apoštol Jakub, označovaný Starší, Větší či Zebedeův (pro odlišení od svých jmenovců Jakuba Alfeova a Jakuba Spravedlivého) byl jeden z dvanácti apoštolů – učedníků Ježíše Krista.

Nový!!: Ježíš Kristus a Jakub Starší · Vidět víc »

Jakubovo protoevangelium

Giotto: ''Zvěstování svaté Anně'' Původně Narození Mariino, později podle apoštola Jakuba Protoevangelium Jakubovo nebo Evangelium svatého Jakuba je apokryfní spis z 2. století, který pojednává o životě Marie, matky Ježíše Krista.

Nový!!: Ježíš Kristus a Jakubovo protoevangelium · Vidět víc »

Jan Evangelista

byzantském pergamenu, kolem roku 1100 Svatý Jan Evangelista, apoštol a evangelista († asi 100, hebrejsky יוחנן Bůh je milosrdný).

Nový!!: Ježíš Kristus a Jan Evangelista · Vidět víc »

Jan Křtitel

Svatý Jan Křtitel, v pravoslavné tradici zvaný též Předchůdce, je prorok z 1. století, jenž figuruje ve vyprávěných evangeliích.

Nový!!: Ježíš Kristus a Jan Křtitel · Vidět víc »

Jan Zlatoústý

Svatý Jan Zlatoústý (347 nebo 349 Antiochie, Antakya, Turecko – 14. září 407, Komana v Pontu, Turecko; řecky Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Ioannés Chrýsostomos) byl konstantinopolský arcibiskup známý pro svou řečnickou a kazatelskou zdatnost (právě díky ní byl k jeho jménu posmrtně přidán přídomek Zlatoústý).

Nový!!: Ježíš Kristus a Jan Zlatoústý · Vidět víc »

Jákob

Jákobův zápas s andělem'' – Gustave Doré, 1855 Jákob (Ja'akov), zvaný Izrael, je třetí praotec izraelského národa.

Nový!!: Ježíš Kristus a Jákob · Vidět víc »

Ježíš Nazaretský (kniha)

Ježíš Nazaretský je kniha Benedikta XVI. vydaná roku 2007.

Nový!!: Ježíš Kristus a Ježíš Nazaretský (kniha) · Vidět víc »

Jehošua

Jehošua (יְהוֹשֻׁעַ) znamená Hospodin zachrání (pomůže, spasí) a může to být.

Nový!!: Ježíš Kristus a Jehošua · Vidět víc »

Jeruzalém

Jeruzalém je, co do rozlohy a počtu obyvatel, největší město Izraele, kde na území o rozloze 125,1 km² žije celkem 865 700 obyvatel (údaje z konce roku 2015).

Nový!!: Ježíš Kristus a Jeruzalém · Vidět víc »

Jeruzalémský chrám

Jeruzalémský chrám (hebrejsky בֵית הַמִקדַשֹ, bét(t se vyslovuje jako anglické the)/ ha-mikdaš, dosl. „dům svatosti, posvěcení“, Svatyně) byl centrem náboženského kultu izraelského lidu mezi 10. stol. př. n. l. a 1. stoletím n. l. Chrám stál v Jeruzalémě na chrámové hoře a sloužil jako místo, kde se obětovaly oběti a kde bylo centrum aktivity kněží a levitů.

Nový!!: Ježíš Kristus a Jeruzalémský chrám · Vidět víc »

JHVH

Tetragrammaton JHVH (יהוה) jsou čtyři písmena (odtud pojmenování tetragrammaton, τετραγράμματον), jimiž se v Tanachu (hebrejské bibli) označuje vlastní jméno boží.

Nový!!: Ježíš Kristus a JHVH · Vidět víc »

Jišaj

Jišaj, též Isaj či Jesse, je starozákonní postava a otec izraelského krále Davida.

Nový!!: Ježíš Kristus a Jišaj · Vidět víc »

Jordán

Jordán je řeka protékající Velkou příkopovou propadlinou, která tvoří hranici mezi Izraelem, Jordánskem a Západním břehem Jordánu.

Nový!!: Ježíš Kristus a Jordán · Vidět víc »

Josef z Arimatie

Oplakávání Krista'', 1495. Josef z Arimatie byl podle křesťanských evangelií (Bible, Nový zákon) vážený člen židovské velerady (sanhedrin), která vydala Ježíše Krista Římanům k potrestání a zároveň Ježíšovým tajným učedníkem.

Nový!!: Ježíš Kristus a Josef z Arimatie · Vidět víc »

Joseph Smith

Joseph Smith ml.

Nový!!: Ježíš Kristus a Joseph Smith · Vidět víc »

Judaismus

Judaismus je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele.

Nový!!: Ježíš Kristus a Judaismus · Vidět víc »

Judea

Provincie Judea (Ιουδαία, יהודה) byla římská provincie existující v letech 6–132 n. l. Jejím jádrem bylo Judsko a Samařsko, později však do ní byly začleněny i ostatní části Herodova království.

Nový!!: Ježíš Kristus a Judea · Vidět víc »

Judské království

Judské království byl státní útvar, jenž existoval mezi lety 930-586 př.

Nový!!: Ježíš Kristus a Judské království · Vidět víc »

Kabala

Kabala je druh židovské mystiky.

Nový!!: Ježíš Kristus a Kabala · Vidět víc »

Kafarnaum

Synagoga v Kafarnaum Kafarnaum (hebrejsky כפר נחום Kfar Nahum, vesnice Nahumova, latinsky Caperanum) byla starověká rybářská vesnice na břehu Galilejského jezera v dnešním Izraeli.

Nový!!: Ježíš Kristus a Kafarnaum · Vidět víc »

Karlův most

Malou Stranu Karlův most (německy die Karlsbrücke) je nejstarším stojícím mostem přes řeku Vltavu v Praze a druhým nejstarším dochovaným mostem v České republice.

Nový!!: Ježíš Kristus a Karlův most · Vidět víc »

Karmelitánské nakladatelství

Karmelitánské nakladatelství s.r.o. je katolicky orientované nakladatelství provozované karmelitány.

Nový!!: Ježíš Kristus a Karmelitánské nakladatelství · Vidět víc »

Katedrála Proměnění Páně (Cefalù)

Kristus Pantokrator Katedrála Proměnění Páně v Cefalù (italsky Duomo di Cefalù) je románská katedrála v dnešní provincii Palermo na Sicílii.

Nový!!: Ježíš Kristus a Katedrála Proměnění Páně (Cefalù) · Vidět víc »

Kazatel

Kazatel (predikant) znamená kohokoliv, kdo zrovna káže, nebo někoho, koho jeho kázání proslavila (v této souvislosti jsou známí především někteří barokní kazatelé).

Nový!!: Ježíš Kristus a Kazatel · Vidět víc »

Kázání na hoře

Carl Heinrich Bloch (1834–1890): ''Horské kázání'' (Bjergprædikenen) Kázání na hoře či Horské kázání je Ježíšova řeč uvedená v 5.

Nový!!: Ježíš Kristus a Kázání na hoře · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Ježíš Kristus a Křesťanství · Vidět víc »

Křest

Ježíš křtěný v Jordánu Křest (asi ze starohornoněmeckého Krist - Kristus; řecky βάπτισμα ponoření Stoltz, Eric (2005). "A Christian Glossary: Baptism". The Abraham Project. Retrieved February 25, 2009 www.theabrahamproject.com/resources/glossary-christian.html.

Nový!!: Ježíš Kristus a Křest · Vidět víc »

Kniha Daniel

římská mozaika zobrazující Daniela mezi lvy, Tunis, 4. století Kniha Daniel je jedna z knih Starého zákona, která vznikla buď ve 2. století př. n. l. za vlády syrského krále Antiocha IV. Epifana, nebo v 6. století př. n. l. Dle biblické chronologie Danielova kniha pojednává o období přibližně od roku 618 př. n. l. do roku 536 př. n. l. Určení datace je kontroverzní, protože 2.

Nový!!: Ježíš Kristus a Kniha Daniel · Vidět víc »

Kniha Izajáš

vpravo Kniha Izajáš (Sefer Ješa'jahu) je kniha Starého zákona sepsaná ve složité poetické hebrejštině, která obsahuje proroctví připisovaná proroku Izajáši.

Nový!!: Ježíš Kristus a Kniha Izajáš · Vidět víc »

Kniha Micheáš

Kniha Micheáš (zkratka Mi, מיכה Micha) je starozákonní prorockou knihou.

Nový!!: Ježíš Kristus a Kniha Micheáš · Vidět víc »

Kniha Mormonova

Česká verze Knihy Mormonovy Kniha Mormonova (anglicky Book of Mormon) je náboženská kniha, kterou spolu s Biblí uznávají někteří křesťané jako svaté Písmo.

Nový!!: Ježíš Kristus a Kniha Mormonova · Vidět víc »

Koncil

Koncil (z lat. concilium rada, porada) nebo též synod a synoda (z řec. σύνοδος setkání) je církevní sněm biskupů, který má za cíl projednat a urovnat záležitosti týkající se církevní nauky a praxe.

Nový!!: Ježíš Kristus a Koncil · Vidět víc »

Konjunkce (astronomie)

Konjunkce je termín užívaný v poziční astronomii a astrologii.

Nový!!: Ježíš Kristus a Konjunkce (astronomie) · Vidět víc »

Korán

Korán (arabsky القرآن‎‎ 'al-Qurʾān', doslovný překlad: "recitace") je hlavní náboženský text islámu, který se skládá z recitací Muhammada (proroka islámu) během posledních 23 let jeho života.

Nový!!: Ježíš Kristus a Korán · Vidět víc »

Kostel

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze – nejvýznamnější kostel v České republice. Kostel (z latinského castellum s významem hrad z důvodu užívaného opevnění, též chrám či chrám Páně) je sakrální stavba, která slouží křesťanům k modlitbám a bohoslužbě.

Nový!!: Ježíš Kristus a Kostel · Vidět víc »

Království Boží

Království nebeské: Dítě po boku šelem, 19. století Království Boží (řecky basileia tú theú) nebo království nebeské (basileia tón úranón) je jeden z klíčových motivů Ježíšova kázání a Nového zákona, v němž se zmínka o Božím království objevuje více než stokrát.

Nový!!: Ježíš Kristus a Království Boží · Vidět víc »

Kristus

Ježíš Kristus Kristus (latinsky christus z řeckého Χριστός - Christós, kalk hebrejského מַשִׁיחַ - maššíach) znamená „pomazaný“, Mesiáš, Bohem vyvolený král.

Nový!!: Ježíš Kristus a Kristus · Vidět víc »

Kultura

Skalní malby v Gobustanu (Ázerbájdžán) (Asi 8 000 př. n. l.) Kultura (lat. cultura, „to, co je třeba pěstovat“) označuje v užším slova smyslu soubor vybraných a tvůrčích lidských činností, jako je například literatura, umění, divadlo, náboženství, případně i vzdělávání.

Nový!!: Ježíš Kristus a Kultura · Vidět víc »

Kupole

Řez kupolí s lucernou nad kaplí ''Cappella del Presepio'' v bazilice ''Santa Maria Maggiore'' v Římě) Kupole nebo kopule (z, vypouklina, sud, a, kupole) je zhruba sférická klenba tvořená částí kulové nebo jiné rotační plochy nad kruhovým, čtvercovým či polygonálním prostorem.

Nový!!: Ježíš Kristus a Kupole · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Ježíš Kristus a Latina · Vidět víc »

Lazar

Lazar je biblické mužské jméno.

Nový!!: Ježíš Kristus a Lazar · Vidět víc »

Láska

Srdce je v západní kultuře chápáno jako symbol lásky Novomanželé Láska je především vztah k životu, k sobě samému a ke všemu, co je součástí života.

Nový!!: Ježíš Kristus a Láska · Vidět víc »

Letnice

Letnice v Ingeborském žaltáři (kolem roku 1200) Letnice, seslání Ducha svatého, Boží hod svatodušní či svatodušní svátky (latinsky pentecostes, řecky πεντεκοστή (ἡμέρα) pentekosté (hémerá) padesátý den) označuje křesťanský svátek slavený 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně.

Nový!!: Ježíš Kristus a Letnice · Vidět víc »

Logos

Řecké slovo logos (λόγος od legein, sbírat, mluvit, počítat) má velmi široký význam, navazující na patrně nejstarší význam něčeho sebraného či shromážděného.

Nový!!: Ježíš Kristus a Logos · Vidět víc »

Maria (matka Ježíšova)

ikon znázorňujících Pannu Marii – Bogorodica Vladimirskaja, Rusko, 12. stol. Maria nebo Marie, také Panna Maria (hebrejsky Miriam, aramejsky מַרְיָם Marjām; řecky Μαριαμ či Μαρια; arabsky مريم Marjam) je v křesťanství a islámu matka Ježíše z Nazareta, snoubenka tesaře Josefa.

Nový!!: Ježíš Kristus a Maria (matka Ježíšova) · Vidět víc »

Marie Magdalena

Tizian: Kající se Marie Magdalena Correggio: ''Noli me tangere'' - setkání se vzkříšeným Ježíšem Marie Magdalena (v českém ekumenickém překladu Marie Magdalská; v kralickém překladu Maria Magdaléna; lidově také Maří Magdaléna) byla podle Nového zákona jedna z žen, které doprovázely Ježíše z Nazareta, zejména v závěru jeho života.

Nový!!: Ježíš Kristus a Marie Magdalena · Vidět víc »

Mesiáš

Mesiáš (mašiach, v doslovném významu: „pomazaný“) v judaismu znamená v prvé řadě mocnou osobu zasvěcenou svatým olejem k úkolům stanoveným Bohem, ať už jde o krále, kněze nebo proroka.

Nový!!: Ježíš Kristus a Mesiáš · Vidět víc »

Milosrdenství

Milosrdenství je účinný soucit s člověkem v nouzi, s někým potřebným či bezmocným, s člověkem zadluženým, nemajícím nárok na příznivé zacházení.

Nový!!: Ježíš Kristus a Milosrdenství · Vidět víc »

Mnich

benediktin) Buddhističtí mniši při výuce tradiční disputace. Tibet Mnich (lat. monachus, z řec. μοναχός monachos – osamocený) je muž praktikující formu života ve víře, podřízenou konkrétnímu cíli víry.

Nový!!: Ježíš Kristus a Mnich · Vidět víc »

Mohamed

Prorok Mohammed a jeho žena Áiša Mohamed, též, plným jménem Muhammad ibn Abdilláh ibn AbdilmuttalibPřesné datum narození není bezpečně známo, rok 570 je uváděn jako nejpravděpodobnější.

Nový!!: Ježíš Kristus a Mohamed · Vidět víc »

Mojžíš

Mojžíš (Moše, vykládáno jako „z vody vytažený“) je jednou z nejvýznamnějších postav izraelského národa a Starého zákona.

Nový!!: Ježíš Kristus a Mojžíš · Vidět víc »

Morálka

Farse e moralità (Žerty a morálka), 1914 Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav) znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti.

Nový!!: Ježíš Kristus a Morálka · Vidět víc »

Mormonismus

Mormonismus je duchovní směr několika různých společenství na pomezí křesťanství, spojených s postavou proroka Josepha Smithe a jeho dílem Knihou Mormonovou.

Nový!!: Ježíš Kristus a Mormonismus · Vidět víc »

Nazaret

Nazaret (hebrejsky נצרת, Nacrat, arabsky الناصرة, An-Násira, An-Naseríja, v oficiálním přepisu do angličtiny Nazareth) je město v Severním distriktu v Izraeli.

Nový!!: Ježíš Kristus a Nazaret · Vidět víc »

Nazírství

Nazírství je v Bibli popsaný dočasný nebo celoživotní zvláštní slib zasvěcení se Bohu.

Nový!!: Ježíš Kristus a Nazírství · Vidět víc »

Náš letopočet

Náš letopočet (zkratka n. l.) nebo také běžný letopočet je odměřování let začínající rokem 1 gregoriánského kalendáře.

Nový!!: Ježíš Kristus a Náš letopočet · Vidět víc »

Nejsvětější Trojice

Andrej Rublev, ''Návštěva u Abraháma'', 1410, Treťjakovská galerie, Moskva – symbolické vyjádření Nejsvětější Trojice Svatá Trojice, Nejsvětější Trojice, Boží Trojice či trojjediný Bůh je společné označení Boha v křesťanském dogmatu o trojjedinosti, třech božských osobách, totiž Bohu Otci (Bůh, stvořitel světa), Bohu Synu (Ježíš Kristus, vykupitel světa) a Bohu Duchu Svatém (posvětitel světa), které sdílejí jediné božství.

Nový!!: Ježíš Kristus a Nejsvětější Trojice · Vidět víc »

Nisan

Nisan (z akkadského nisānu, ze sumerského nisag „první ovoce“) je první měsíc biblického a sedmý (v běžném roce) respektive osmý (v přestupném roce) měsíc občanského židovského kalendáře.

Nový!!: Ježíš Kristus a Nisan · Vidět víc »

Nový zákon

Papyrový zlomek Nového zákona (2Kor 11,33–12,9, kolem roku 200) Nový zákon je soubor 27 knih, které tvoří druhou část křesťanské Bible.

Nový!!: Ježíš Kristus a Nový zákon · Vidět víc »

Obřízka

Srovnání neobřezaného a obřezaného penisu Mužská obřízka (cirkumcize) se řadí mezi malé chirurgické zákroky.

Nový!!: Ježíš Kristus a Obřízka · Vidět víc »

Odpovědnost

Odpovědnost (někdy také zodpovědnost) je široký právní, morální a etický pojem, který označuje ručení osoby X za nějakou věc či jednání Y, případně před nějakou instancí Z. Je třeba rozlišovat mezi odpovědností retrospektivní – odpovědností za něco, co se už stalo, jako je tomu u odpovědnosti právní – a odpovědností prospektivní, jež osobě X něco ukládá do budoucnosti.

Nový!!: Ježíš Kristus a Odpovědnost · Vidět víc »

Odpuštění

Rembrandt: Návrat ztraceného syna 1662; Petrohrad, Eremitáž Odpuštění znamená vědomé, dobrovolné a jednostranné zrušení závazku či povinnosti.

Nový!!: Ježíš Kristus a Odpuštění · Vidět víc »

Palestina

Satelitní snímek oblasti z roku 2003 s vyznačenými hranicemi států. Palestina (z řeckého Παλαιστίνη;: Palaestina;: אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, Erec Jisra'el, dříve také פלשתינה Palestina;: فلسطين, Filastín) je název historického území na Blízkém východě, který se poprvé objevuje u Hérodota, avšak oficiálně používaný od roku 135 n.l., který se používá k popisu geografické oblasti mezi Středozemním mořem a řekou Jordán.

Nový!!: Ježíš Kristus a Palestina · Vidět víc »

Panna

Williama-Adolpha Bouguereaua. Bílá barva je tradičně spojována s čistotou, nevinností a panenstvím. Panna (latinsky: Virgo intacta) je obecně označení ženy či dívky, která ještě neměla pohlavní styk s mužem.

Nový!!: Ježíš Kristus a Panna · Vidět víc »

Pantokrator

katedrála Proměnění Páně v Cefalù, Sicílie) Pantokrator (řecky παντοκράτωρ) znamená „vládce všeho“, „všemohoucí“, a v křesťanském umění znamená určitý typ zobrazení Ježíše Krista.

Nový!!: Ježíš Kristus a Pantokrator · Vidět víc »

Pavel z Tarsu

Svatý Pavel z Tarsu, apoštol Pavel, hebrejsky שָׁאוּל מִטַּרְסוֹס (Ša’ul mi-Tarsos), česky také Saul či Šavel, je jedna z nejdůležitějších biblických postav, o jejíchž osudech vypráví Nový zákon.

Nový!!: Ježíš Kristus a Pavel z Tarsu · Vidět víc »

Pátek

Pátek je podle mezinárodní normy ISO 8601 označení pro pátý den po neděli (odtud i jeho název).

Nový!!: Ježíš Kristus a Pátek · Vidět víc »

Pesach

Pesach je jedním z nejdůležitějších židovských svátků a zároveň jedním z nejstarších vůbec (jelikož příkaz k jeho dodržování byl dán jako jeden z mála ještě před darováním Tóry na Sinaji).

Nový!!: Ježíš Kristus a Pesach · Vidět víc »

Petr (apoštol)

El Greco: Svatý Petr (po 1600) Šimon zvaný Petr byl jeden z dvanácti původních apoštolů – učedníků Ježíše Krista.

Nový!!: Ježíš Kristus a Petr (apoštol) · Vidět víc »

Pilát Pontský

Pilát Pontský (latinsky Pontius Pilatus, řecky Πόντιος Πιλᾶτος) byl v letech asi 26–36 n. l. římským prefektem provincie Judea.

Nový!!: Ježíš Kristus a Pilát Pontský · Vidět víc »

Plinius mladší

Gaius Plinius Caecilius Secundus, známý jako Plinius minor, česky Plinius mladší, (61 – 113 Novum Comum, Itálie) byl římský spisovatel a právník.

Nový!!: Ježíš Kristus a Plinius mladší · Vidět víc »

Podobenství

Podobenství neboli parabola je forma alegorie.

Nový!!: Ježíš Kristus a Podobenství · Vidět víc »

Podvod

Socha zobrazující alegorii podvodu u Hospitalu v Kuksu, autorem je Bernard Otto Seeling Podvod je čin, kterého se dopustí ten, kdo zneužije cizí nevědomosti či důvěřivosti k vlastnímu neoprávněnému prospěchu či obohacení, resp.

Nový!!: Ježíš Kristus a Podvod · Vidět víc »

Pokání

Pokání je v běžné řeči i v náboženském významu symbolická činnost, kterou člověk dává najevo, že pochybil, a snaží se své viny zbavit.

Nový!!: Ježíš Kristus a Pokání · Vidět víc »

Polygamie

Polygamie - arabský muž se třemi manželkami a dvěma služkami Polygamie (mnohomanželství, z řeckého gamos.

Nový!!: Ježíš Kristus a Polygamie · Vidět víc »

Polygamie v mormonismu

Karikatury z 19.století, kritizující mormonskou polygamii Polygamii (praxi, kdy muž může mít více žen a žena více mužů) zavedl v 19. století jako součást chrámového Obdarování mormonský zakladatel Joseph Smith.

Nový!!: Ježíš Kristus a Polygamie v mormonismu · Vidět víc »

Poslední soud

Zlaté brány pražské katedrály Poslední soud je v křesťanství soud nad lidmi, když nastane konec světa.

Nový!!: Ježíš Kristus a Poslední soud · Vidět víc »

Praha

Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 15. největší město Evropské unie.

Nový!!: Ježíš Kristus a Praha · Vidět víc »

Prefekt

Prefekt je v některých zemích státní úředník, který stojí v čele úřadu, nejčastěji zvaného prefektura.

Nový!!: Ježíš Kristus a Prefekt · Vidět víc »

Prorok

Ve starověku byl prorok člověk, považovaný za Bohem inspirovaného, aby svou řečí poskytoval lidem vhled do budoucích událostí a do skrytých stránek přítomnosti.

Nový!!: Ježíš Kristus a Prorok · Vidět víc »

Provincie

Provincie (z latinského provincia.

Nový!!: Ježíš Kristus a Provincie · Vidět víc »

Pseudepigraf

Pseudepigrafy nebo pseudoepigrafy (někdy také pseudepigrafa, z řeckého ψευδεπιγραφα pseudepigrafa "lživě nadepsané") obecně znamená spisy, které jsou mylně (lživě) připisovány uvedenému autoru (například Batrachomyomachiá připisovaná Homérovi nebo Nanebevzetí Mojžíšovo, jehož autorem měl být Mojžíš a zapisovatelem Jozue).

Nový!!: Ježíš Kristus a Pseudepigraf · Vidět víc »

Publius Sulpicius Quirinius

Byzantská mozaika (1315–1320). Publius Sulpicius Quirinius (řec. Κυρήνιος kyrénios kyrénský; asi 51 př. n. l. – 21) byl římský aristokrat a úředník, jehož místodržitelství v Sýrii je jedním ze styčných bodů datace narození Ježíše Krista.

Nový!!: Ježíš Kristus a Publius Sulpicius Quirinius · Vidět víc »

Qasr al-Jahúd

Qasr al-Jahúd Pravoslavný klášter, po němž je lokalita pojmenována Qasr al-Jahúd, někdy též Kasr al-Jahúd (קאסר אל-יהוד, Kasr al-Jehud, قصر اليهود, v překladu „Židovský palác“ nebo přesněji „Palác Židů“), je lokalita jihovýchodně od Jericha u řeky Jordán na Západním břehu, kde podle tradice Jan Křtitel pokřtil Ježíše Krista.

Nový!!: Ježíš Kristus a Qasr al-Jahúd · Vidět víc »

Rabín

Mojžíš je v židovské tradici často nazýván jako „Moše rabenu“ – „Mojžíš, náš učitel“ Rabín (někdy také rabi, z hebr. רב rav, popř. רבי rabi) je vysokou náboženskou autoritou v judaismu.

Nový!!: Ježíš Kristus a Rabín · Vidět víc »

Religionistika

Symboly představují (zleva doprava): 1. řada: křesťanství, judaismus, hinduismus 2. řada: islám, buddhismus, šintoismus 3. řada: sikhismus, bahá'í, džinismus Religionistika (z latinského slova religio) je věda, která se zabývá studiem náboženství.

Nový!!: Ježíš Kristus a Religionistika · Vidět víc »

Rodokmen

Ukázka rodokmenu Rodokmen je nejjednodušší genealogická tabulka, která uvádí předky výchozí osoby (střena) pouze po otcovské linii.

Nový!!: Ježíš Kristus a Rodokmen · Vidět víc »

Rouhání

Rouhání neboli blasfemie (z řec. βλασφημία bezbožné či rouhavé slovo) je hrubá urážka nebo jakékoliv znevážení Boha nebo jiné osoby požívající náboženské úcty, nehodného používání svatých jmen, špatné smýšlení, zlehčování; zpravidla je spácháno slovy, může však být spácháno i jinak (např. posunkem a chováním).

Nový!!: Ježíš Kristus a Rouhání · Vidět víc »

Saduceové

Saduceové (hebr. צדוקים cadokim, dosl. „Sádokovci“) byli jedním z teologických, sociálních a politických názorových proudů antického judaismu, který vznikl v 2.

Nový!!: Ježíš Kristus a Saduceové · Vidět víc »

Sanhedrin

Sanhedrin na encyklopedické ilustraci z roku 1883 Sanhedrin (סַנְהֶדְרִין‎,: συνέδριον, synedrion, „rada“) bylo shromáždění dvaceti tří nebo sedmdesáti jednoho soudců, jmenované v biblické zemi izraelské.

Nový!!: Ježíš Kristus a Sanhedrin · Vidět víc »

Súra

List z Koránu 8.-9. století Súra (سورة; arab. súra je z pozdně hebrejského šúrá, řada kamenů ve zdi, pak řádek písma ve sloupci, česky skladba) je arabské označení pro jednu ze 114 kapitol Koránu.

Nový!!: Ježíš Kristus a Súra · Vidět víc »

Sýrie

Sýrie, oficiálním názvem Syrská arabská republika (arabsky الجمهورية العربية السورية, Al-džumhúríja al-`Arabíja as-Súríja), je stát v jihozápadní Asii, řazený k zemím Blízkého východu – v jeho rámci spadá jak do území Mezopotámie, tak do Levanty.

Nový!!: Ježíš Kristus a Sýrie · Vidět víc »

Sekta

Sekta (z latinského — „směrnice, směr, dráha, filozofický směr, filozofická škola, politická strana, frakce“, a to nejspíše ze slovesa — „sledovat, následovat“, nebo méně pravděpodobně ze slovesa — „řezat, oddělovat“) je pojem často implicitně nebo explicitně negativního nebo i pejorativního významu, kterým většinová kultura nebo většinová společnost označuje menšinovou, obvykle náboženskou skupinu vydělenou z určitého směru (náboženského, politického nebo ideologického).

Nový!!: Ježíš Kristus a Sekta · Vidět víc »

Seznam členů rodiny

Seznam členů rodiny obsahuje označení jednotlivých rodinných příslušníků v češtině, a to včetně výrazů, které už se dnes běžně neužívají.

Nový!!: Ježíš Kristus a Seznam členů rodiny · Vidět víc »

Sicílie

Sicílie je autonomní region Itálie na stejnojmenném největším ostrově ve Středozemním moři Sicílii a okolních malých ostrovech.

Nový!!: Ježíš Kristus a Sicílie · Vidět víc »

Skutky apoštolů

El Greco: ''Seslání Ducha sv.'' Kolem 1610 Skutky apoštolů (zkratka Sk) je pátá kniha Nového zákona, která popisuje období vzniku a šíření prvotní křesťanské církve, zejména činnost apoštolů Petra a Pavla ve 30.

Nový!!: Ježíš Kristus a Skutky apoštolů · Vidět víc »

Slavnost Ježíše Krista Krále

Slavnost Ježíše Krista Krále je dnem římskokatolického liturgického kalendáře, který připadá buď na poslední, tedy 34.

Nový!!: Ježíš Kristus a Slavnost Ježíše Krista Krále · Vidět víc »

Sochy na Karlově mostě

Siluety soch v podzimním oparu Sochy na Karlově mostě tvoří neopakovatelnou galerii především barokních soch a sousoší pod širým nebem.

Nový!!: Ježíš Kristus a Sochy na Karlově mostě · Vidět víc »

Spasitel

Pojem spasitel označuje osobu, která pomáhá lidem dosáhnout spásy nebo která je v určité situaci zachraňuje.

Nový!!: Ježíš Kristus a Spasitel · Vidět víc »

Spása

Spása (z praslovanského *sъpasti chránit stádo; lat. salus nebo pozdější salutare, řec. σωτηρία sótéría) označuje záchranu, původně jak časnou (dočasnou, z každodenní životní zkušenosti, být zachráněn např. od nepřítele apod.), tak nadpřirozenou (náboženskou, věčnou).

Nový!!: Ježíš Kristus a Spása · Vidět víc »

Starý zákon

Codex Leningradensis – rukopis Tanachu z roku 1008 či 1009, ze kterého pro jeho úplnost vycházejí dnešní kritická vydání Starého zákona. Starý zákon (v některých překladech Stará smlouva) je delší a starší část Bible.

Nový!!: Ježíš Kristus a Starý zákon · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Ježíš Kristus a Starověk · Vidět víc »

Suetonius

Gaius Suetonius Tranquillus (okolo 75 Hippo Regius, Alžírsko – 130 – 140) byl římský polyhistor.

Nový!!: Ježíš Kristus a Suetonius · Vidět víc »

Svatý Josef

Svatý Josef byl manžel Panny Marie, která porodila Ježíše Krista jako Božího Syna (Boha Otce).

Nový!!: Ježíš Kristus a Svatý Josef · Vidět víc »

Synagoga

Plzni je jednou z největších na světě Evropě Brně Synagoga (z řeckého, synagógé, „shromáždění“;, bejt kneset, „dům shromáždění“ nebo בית תפילה, bejt tfila, „dům modlitby“), je židovská modlitebna, sloužící kromě místa pro bohoslužebná setkání i jako místo setkání společenských nebo náboženského studia.

Nový!!: Ježíš Kristus a Synagoga · Vidět víc »

Synoptické evangelium

Jako synoptická evangelia se označují tři evangelia: Matoušovo, Markovo a Lukášovo, která vyprávějí příběh Ježíše Krista podobným způsobem.

Nový!!: Ježíš Kristus a Synoptické evangelium · Vidět víc »

Tacitus

Vídni Publius (též Gaius) Cornelius Tacitus (kolem 55 n. l. – 115, pravděpodobně 120, nejpozději 124) byl římský historik, právník a senátor, považovaný za jednoho z největších antických dějepisců.

Nový!!: Ježíš Kristus a Tacitus · Vidět víc »

Talmud

Talmud, od למד – učit, tedy učení, je soupis rabínských diskusí týkajících se židovského zákona, etiky, které židovská tradice považuje za směrodatné.

Nový!!: Ježíš Kristus a Talmud · Vidět víc »

Teologie

Teologie (z řeckého θεολογία theologia.

Nový!!: Ježíš Kristus a Teologie · Vidět víc »

Thaumaturg

Thaumaturg nebo česky divotvorce je člověk s nadpřirozenými schopnostmi, který léčí, křísí a ozdravuje lidi, a to většinou jen pomocí vnitřní síly, slov a víry.

Nový!!: Ježíš Kristus a Thaumaturg · Vidět víc »

Tiberius

Tiberius Julius Caesar Augustus (rodným jménem Tiberius Claudius Nero; 16. listopadu 42 př. n. l. – 16. března 37) byl římský císař od roku 14 až do své smrti.

Nový!!: Ježíš Kristus a Tiberius · Vidět víc »

Tomášovo evangelium

Tomášovo evangelium (TmEv, rovněž Evangelium podle Tomáše) je apokryfní sbírka 114 výroků připisovaných Ježíšovi.

Nový!!: Ježíš Kristus a Tomášovo evangelium · Vidět víc »

Tomášovo evangelium dětství

Tomášovo evangelium dětství Tomášovo evangelium dětství (nazýváno také Pseudo-Tomášovo evangelium dětství) je starověký spis řazený mezi apokryfní evangelia a pseudoepigrafy.

Nový!!: Ježíš Kristus a Tomášovo evangelium dětství · Vidět víc »

Turínské plátno

Fragment repliky Turínského plátna nacházející se v kostele Františkánů v Krakově Turínské plátno je relikvie, o níž se zejména v katolické církvi traduje, že je plátnem, do nějž krátce po ukřižování bylo zahaleno tělo Ježíše Krista, poté co jej z kříže sňali Josef z Arimatie a Nikodém.

Nový!!: Ježíš Kristus a Turínské plátno · Vidět víc »

TV-MIS

TV-MIS je nekomerční křesťansky zaměřená internetová on-demand televize.

Nový!!: Ježíš Kristus a TV-MIS · Vidět víc »

Ukřižování

Japonský zločinec popravený ukřižováním (před r. 1907) Ukřižování je historický způsob potupné popravy, jehož se užívalo především ve starověku; spočíval v zavěšení odsouzencova těla za rozpjaté ruce na kříž.

Nový!!: Ježíš Kristus a Ukřižování · Vidět víc »

Vánoce

Narození Páně, misál ze Sherbrooke, kolem 1315 Vánoční stromek královny Viktorie a prince Alberta (1848) Jesličky z východních Čech, 19. století Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista.

Nový!!: Ježíš Kristus a Vánoce · Vidět víc »

Velikonoce

Mistr Třeboňského oltáře: Zmrtvýchvstání Krista Čtení z prvního listu sv. apoštola Pavla Korinťanům (latinsky) během velikonoční hrubé mše. Velikonoce (– pascha, pesach – přechod, přejití) jsou nyní nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Nový!!: Ježíš Kristus a Velikonoce · Vidět víc »

Vira.cz

Abeceda víry pro každého - www.vira.cz je český katolický web.

Nový!!: Ježíš Kristus a Vira.cz · Vidět víc »

Vzkříšení

Vzkříšení značí v náboženství obnovené spojení ducha a těla nebo přivedení někoho ze smrti do života.

Nový!!: Ježíš Kristus a Vzkříšení · Vidět víc »

Západní břeh Jordánu

Západní břeh Jordánu (též Předjordánsko,: יהודה ושומרון, Jehuda ve-Šomron (Judea a Samaří), nebo הגדה המערבית, ha-Gada ha-Ma'aravit (Západní břeh),: الضفة الغربية, aḍ-Ḍaffä 'l-Ġarbīyä (Západní břeh)) je označení pro vnitrozemské území na západním (pravém) břehu řeky Jordán na Blízkém východě.

Nový!!: Ježíš Kristus a Západní břeh Jordánu · Vidět víc »

Zázrak

Zázrak, div, kouzlo je, zejména v náboženstvích, označení mimořádného jevu či události, který není vysvětlitelný vědecky známými přírodními zákony a považuje se za projev zásahu nadpřirozených sil, např.

Nový!!: Ježíš Kristus a Zázrak · Vidět víc »

Zjevení

Zjevení (neboli revelace z lat. revelatio odhalení) označuje v náboženstvích, která se odvolávají na božský původ své nauky, komunikační proces, kterým se dává v těchto náboženstvích Bůh poznat a kterým ozřejmuje člověku svou vůli.

Nový!!: Ježíš Kristus a Zjevení · Vidět víc »

1 př. n. l.

;Římská říše.

Nový!!: Ježíš Kristus a 1 př. n. l. · Vidět víc »

1. století

1.

Nový!!: Ježíš Kristus a 1. století · Vidět víc »

1090

Bez popisu.

Nový!!: Ježíš Kristus a 1090 · Vidět víc »

1100

Bez popisu.

Nový!!: Ježíš Kristus a 1100 · Vidět víc »

133

Bez popisu.

Nový!!: Ježíš Kristus a 133 · Vidět víc »

135

Bez popisu.

Nový!!: Ježíš Kristus a 135 · Vidět víc »

1350

Bez popisu.

Nový!!: Ježíš Kristus a 1350 · Vidět víc »

1475

Bez popisu.

Nový!!: Ježíš Kristus a 1475 · Vidět víc »

1580

1580 (MDLXXX) byl rok, který dle juliánského kalendáře započal pátkem.

Nový!!: Ježíš Kristus a 1580 · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Ježíš Kristus a 19. století · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Ježíš Kristus a 20. století · Vidět víc »

25. prosinec

25.

Nový!!: Ježíš Kristus a 25. prosinec · Vidět víc »

26

Bez popisu.

Nový!!: Ježíš Kristus a 26 · Vidět víc »

3. duben

3.

Nový!!: Ježíš Kristus a 3. duben · Vidět víc »

3. století

3.

Nový!!: Ježíš Kristus a 3. století · Vidět víc »

30

Bez popisu.

Nový!!: Ježíš Kristus a 30 · Vidět víc »

33

Bez popisu.

Nový!!: Ježíš Kristus a 33 · Vidět víc »

36

Bez popisu.

Nový!!: Ježíš Kristus a 36 · Vidět víc »

4 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Ježíš Kristus a 4 př. n. l. · Vidět víc »

451

Bez popisu.

Nový!!: Ježíš Kristus a 451 · Vidět víc »

6

Bez popisu.

Nový!!: Ježíš Kristus a 6 · Vidět víc »

6. století

6.

Nový!!: Ježíš Kristus a 6. století · Vidět víc »

66

Bez popisu.

Nový!!: Ježíš Kristus a 66 · Vidět víc »

7 př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Ježíš Kristus a 7 př. n. l. · Vidět víc »

7. duben

7.

Nový!!: Ježíš Kristus a 7. duben · Vidět víc »

70

Bez popisu.

Nový!!: Ježíš Kristus a 70 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Bůh Syn, Ježíš, Ježíš Nazaretský, Ježíš z Nazareta, Ježíš z Nazaretu, Pán Ježíš.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »