Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Jihoslovanské jazyky

Index Jihoslovanské jazyky

Země, kde se hovoří jihoslovanskými jazyky Jihoslovanské jazyky tvoří jednu ze tří geografických skupin slovanských jazyků, vedle jazyků západoslovanských a východoslovanských.

61 vztahy: Aorist, Černá Hora, Černohorština, Balto-slovanské jazyky, Bosenština, Bosna a Hercegovina, Bulharština, Bulharsko, Církevní slovanština, Chorvatština, Chorvati, Chorvatsko, Dialektologie, Dvojné číslo, Imperfektum, Indoevropské jazyky, Izoglosa, Jekavština, Jugoslávie, Kajkavština, Kosovo, Kosovsko-resavský dialekt, Lidská migrace, Liturgický jazyk, Maďarština, Makedonština, Makedonie, Monofyletismus, Morfologická typologie jazyků, Národní stát, Němčina, Osmanská říše, Politická korektnost, Pravoslaví, Prizrensko-jihomoravský dialekt, Rakousko, Rakousko-Uhersko, Rumunština, Slovanské jazyky, Slovenština, Slovinština, Slovinsko, Sociolingvistika, Soluň, Srbština, Srbochorvatština, Srbsko, Staroštokavština, Staroslověnština, Střední Evropa, ..., Ukrajinština, Východní Evropa, Východní jihoslovanské jazyky, Východohercegovinský dialekt, Východoslovanské jazyky, Zámuřština, Západní jihoslovanské jazyky, Západoslovanské jazyky, 19. století, 20. století, 9. století. Rozbalte index (11 více) »

Aorist

Termín aorist (z řeckého „a-horistos“ – „nevymezený“) se užívá u některých jazyků jako označení jistého typu slovesného času, a sice obyčejně jednoduchého minulého času, který nevyjadřuje žádné zvláštní vidové charakteristiky, čímž se liší od jiných časů minulých, jako je imperfektum, perfektum či plusquamperfektum.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Aorist · Vidět víc »

Černá Hora

Černá Hora (Црна Гора, černohorsky Crna Gora do 22. října 2007 Republika Černá Hora) je republika v jihovýchodní Evropě při pobřeží Jaderského moře sousedící s Chorvatskem, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Albánií a Kosovem.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Černá Hora · Vidět víc »

Černohorština

Černohorština (černohorsky/srbochorvatsky crnogorski jezik) je jihoslovanský jazyk, mateřský jazyk Černohorců a úřední jazyk v Černé Hoře.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Černohorština · Vidět víc »

Balto-slovanské jazyky

Balto-slovanské jazyky jsou jednou ze skupin jazyků indoevropských.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Balto-slovanské jazyky · Vidět víc »

Bosenština

Bosenština je standardizovaný jazykový útvar srbochorvatštiny používaný hlavně Bosňáky.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Bosenština · Vidět víc »

Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina (BaH) (bosensky/srbsky/chorvatsky Bosna i Hercegovina, cyrilicí bosensky/srbsky Босна и Херцеговина), někdy zvaná jednoduše Bosna, je přímořská země v jihovýchodní Evropě, na Balkánském poloostrově.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Bosna a Hercegovina · Vidět víc »

Bulharština

Bulharština je jihoslovanský jazyk zapisující se cyrilicí.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Bulharština · Vidět víc »

Bulharsko

Bulharsko (/) je stát v jihovýchodní Evropě, na Balkánském poloostrově.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Bulharsko · Vidět víc »

Církevní slovanština

Církevní slovanština je liturgický a literární jazyk používaný slovanskými pravoslavnými a řeckokatolickými církvemi; zapisuje se cyrilicí.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Církevní slovanština · Vidět víc »

Chorvatština

Chorvatština (1380 - 1400) Chorvatština je jihoslovanský jazyk chorvatského obyvatelstva zejména v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a početných komunitách v zahraničí.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Chorvatština · Vidět víc »

Chorvati

Chorvati (zastarale Charváti, chorvatsky Hrvati) jsou jihoslovanský národ, žijící hlavně na pomezí střední a jižní Evropy.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Chorvati · Vidět víc »

Chorvatsko

Orientační mapa Chorvatska Chorvatsko, oficiálně Chorvatská republika (starším názvem Charvátsko, Charvátská republika,, Republika Hrvatska) je evropský stát, který se geograficky nachází na pomezí střední a jižní Evropy; jde o jeden z nástupnických států bývalé Jugoslávie.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Chorvatsko · Vidět víc »

Dialektologie

Dialektologie je odvětví lingvistiky, které se zabývá studiem nářečí neboli dialektů, a to zejména dialektů regionálních.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Dialektologie · Vidět víc »

Dvojné číslo

Dvojné číslo (duál) je mluvnická kategorie čísla vyjadřující dvojnost, párovost.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Dvojné číslo · Vidět víc »

Imperfektum

Imperfektum je jeden z minulých časů, kterým jazyky, jež ho mají, zpravidla označují minulý děj, který v minulosti trval nebo se opakoval.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Imperfektum · Vidět víc »

Indoevropské jazyky

Indoevropská jazyková rodina (tento pojem zavedl poprvé roku 1813 Thomas Young) je skupina jazyků, které se společně vyvíjely v rozsáhlých oblastech Eurasie z předpokládaného indoevropského prajazyka.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Indoevropské jazyky · Vidět víc »

Izoglosa

faerštiny. Izoglosa je hranice území, kde se vyskytuje daný jazykový jev, resp.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Izoglosa · Vidět víc »

Jekavština

Jekavština (v chorvatštině ijekavica, v srbské cyrilici ијекавица) је dominující podoba chorvatského jazyka (přesněji štokavského nářečí).

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Jekavština · Vidět víc »

Jugoslávie

Italské území, kde byli vystaveni italizaci. Jugoslávie v podobě socialistické federativní republiky (1963–1991) Jugoslávie (Jugoslavija, srbsky Југославија) byl stát existující v letech 1918–2003 na břehu Jaderského moře, s hlavním městem Bělehradem.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Jugoslávie · Vidět víc »

Kajkavština

Kajkavské nářečí na srbo-chorvatském jazykovém prostoru Kajkavština, tedy kajkavské nářečí je jedním ze tří hlavních nářečí chorvatského jazyka.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Kajkavština · Vidět víc »

Kosovo

Kosovo je území na Balkánském poloostrově, o jehož postavení se stále vedou spory na mezinárodní půdě.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Kosovo · Vidět víc »

Kosovsko-resavský dialekt

štokavské jazykové oblasti Kosovsko-resavský dialekt (srbsky Косовско-ресавски дијалект) je jedním z dialektů staré štokavštiny, přesněji její ekavské verze (dialekt srbského jazyka).

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Kosovsko-resavský dialekt · Vidět víc »

Lidská migrace

Migrační saldo podle zemí Lidská migrace je pohyb lidí z jedné oblasti do druhé s úmyslem se v nové oblasti dočasně či trvale usadit.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Lidská migrace · Vidět víc »

Liturgický jazyk

Liturgickým jazykem se nazývá jazyk, v němž jsou nebo byly konány náboženské obřady.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Liturgický jazyk · Vidět víc »

Maďarština

Maďarština je ugrofinský jazyk, kterým se hovoří v Maďarsku, v částech srbské Vojvodiny, na jihu Slovenska, na jihu ukrajinské Zakarpatské oblasti, v částech rakouské spolkové země Burgenlandu, na severozápadě Rumunska a v částech Chorvatska.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Maďarština · Vidět víc »

Makedonština

Makedonština je jihoslovanský jazyk zapisovaný upravenou cyrilicí.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Makedonština · Vidět víc »

Makedonie

Makedonie, podle své ústavy Makedonská republika, Ministerstvo zahraničí ČR (makedonsky: Република Македонија), je vnitrozemský stát na Balkánském poloostrově.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Makedonie · Vidět víc »

Monofyletismus

Monofyletismus je stav nějaké skupiny organismů, ve kterém se skupina nachází, pokud zahrnuje příslušníky jediné fylogenetické linie.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Monofyletismus · Vidět víc »

Morfologická typologie jazyků

Morfologická typologie jazyků je třídění jazyků světa podle hlavních rysů jejich gramatické stavby.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Morfologická typologie jazyků · Vidět víc »

Národní stát

Rozpad Rakouska-Uherska po první světové válce Národní stát je typ státu, jehož idea spočívá v teritoriálním splynutí státu (jakožto geografické a politické jednotky) a národa (jako jednotky kulturní a/nebo etnické).

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Národní stát · Vidět víc »

Němčina

Němčina, německy Deutsch, je západogermánský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor zvaný germanistika.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Němčina · Vidět víc »

Osmanská říše

Osmanská říše (zastarale též Otomanská říše, možno psát i malé písmeno) byla jedna z největších a nejmocnějších říší v prostoru při Středozemním moři.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Osmanská říše · Vidět víc »

Politická korektnost

Politická korektnost, výjimečně politická správnost či společenská nezávadnost, jsou překlady anglického termínu political correctness.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Politická korektnost · Vidět víc »

Pravoslaví

Rozšíření pravoslavného křesťanství ve světě Pravoslaví, pravoslavná církev či ortodoxní církev (z řeckého orthos správný, pravdivý + doxa sláva, názor, učení) je křesťanská církev složená z více územních církví, které dohromady tvoří pravoslavné společenství.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Pravoslaví · Vidět víc »

Prizrensko-jihomoravský dialekt

Prizrensko-jihomoravský dialekt (srbsky Призренско-јужноморавски дијалект) je jedním z dialektů srbštiny.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Prizrensko-jihomoravský dialekt · Vidět víc »

Rakousko

Rakousko, oficiální název Rakouská republika, Republik Österreich, je vnitrozemská spolková republika ležící ve střední Evropě.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Rakousko · Vidět víc »

Rakousko-Uhersko

Rakousko-Uhersko, oficiálně Rakousko-uherská monarchie, byl státní útvar, reálná unie '''Království a země v Říšské radě zastoupené''' neboli „Předlitavska“ a Země svaté Štěpánské koruny uherské neboli „Zalitavska“ (nepřesně Uherska), existující od 8. června 1867 do 31. října 1918, která vznikla přeměnou Rakouského císařství (Habsburské monarchie) na základě tzv.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Rakousko-Uhersko · Vidět víc »

Rumunština

Rumunština, rumunsky limba română, je románský jazyk s asi 25 miliony mluvčími, převážně v Rumunsku, v oblasti Vojvodina v Srbsku a v Moldavsku, kde se z historických a politických důvodů nazývá moldavština.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Rumunština · Vidět víc »

Slovanské jazyky

Slovanské jazyky představují jednu ze skupin indoevropských jazyků.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Slovanské jazyky · Vidět víc »

Slovenština

Trnavě Slovenština je západoslovanský jazyk, nejbližší češtině z důvodu historické příbuznosti i vzájemného ovlivňování zejména v dobách společného Československa, ve kterém existoval pasivní bilingvismus a v jeho počátcích se dokonce mluvilo o dvou podobách jednoho československého jazyka.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Slovenština · Vidět víc »

Slovinština

Slovinština je jihoslovanský jazyk.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Slovinština · Vidět víc »

Slovinsko

Slovinsko, oficiálně Republika Slovinsko (výslovnost: Republika Slovenija), je středoevropský stát.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Slovinsko · Vidět víc »

Sociolingvistika

Sociolingvistika je jazykovědným oborem, který se nejobecněji řečeno zabývá vztahy jazyka a společnosti; jejím cílem je ukázat vzájemnou závislost proměn jazyka na proměnách sociálních struktur.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Sociolingvistika · Vidět víc »

Soluň

Soluň (Tesalonika,, přepisováno jako Thessaloniki, někdy též Saloniki z tureckého Selânik) je neoficiální metropolí řecké Makedonie, správní středisko oblasti Střední Makedonie a prefektury Thessaloníki.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Soluň · Vidět víc »

Srbština

Srbština v srbochorvatštiny (2006) Srbština je jazyk srbského obyvatelstva v Srbsku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a dalších zemích v Evropě, Americe a Asii.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Srbština · Vidět víc »

Srbochorvatština

Etnopolitické varianty srbochorvatštiny (2006) Jako srbochorvatština nebo zastarale srbocharvátština (српскохрватски/srpskohrvatski, popř. hrvatskosrpski/хрватскосрпски, někdy také psáno se spojovníkem) byl v letech 1850–1991/1992 (s přestávkami) označován jazyk, který je dnes pod vlivem politického vývoje po rozpadu Jugoslávie považován za čtyři samostatné jazyky: srbštinu, chorvatštinu, bosenštinu a černohorštinu.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Srbochorvatština · Vidět víc »

Srbsko

Srbsko (oficiálně Republika Srbsko, Република Србија) je republika v centru Balkánského poloostrova.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Srbsko · Vidět víc »

Staroštokavština

Staroštokavské dialekty na mapě srbsko-chorvatského jazykového prostoru jsou vyznačeny hnědou (slavonský), zelenou (východobosenský), červenou (zetsko-sjenický), tmavě modrou (kosovsko-resavský), fialovou (prizrensko-jihomoravský), růžovou (svrljuško-zaplanský) a šedou (timocko-lužnický) barvou Jako staroštokavština se označuje taková podoba srbského, chorvatského, bosenského a černohorského jazyka, která neprošla tzv.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Staroštokavština · Vidět víc »

Staroslověnština

Staroslověnština neboli stará církevní slovanština je nejstarší slovanský spisovný jazyk.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Staroslověnština · Vidět víc »

Střední Evropa

datum přístupu.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Střední Evropa · Vidět víc »

Ukrajinština

Ukrajinský jazyk neboli ukrajinština (zastarale maloruština, rusínština, ruština) je východoslovanský jazyk, náležící mezi slovanské jazyky, tj.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Ukrajinština · Vidět víc »

Východní Evropa

Východní Evropa podle The World Factbook OSN pobaltských států Východní Evropa je východní část Evropy.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Východní Evropa · Vidět víc »

Východní jihoslovanské jazyky

Východní jihoslovanské jazyky jsou.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Východní jihoslovanské jazyky · Vidět víc »

Východohercegovinský dialekt

Východohercegovinský dialekt (srbsky Источнохерцеговачки дијалекат, nebo také Херцеговачко-крајишки дијалкат) je jedním z dialektů, který sdílejí srbština, bosenština, černohorština a chorvatština.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Východohercegovinský dialekt · Vidět víc »

Východoslovanské jazyky

Východoslovanské jazyky jsou skupinou slovanských jazyků, rozšířenou především ve východní Evropě.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Východoslovanské jazyky · Vidět víc »

Zámuřština

Zámuřština (slovinsky prekmurščina, zámuřsky prekmürščina, prekmürski jezik, maďarsky vend nyelv, prekmurjei nyelv, muravidéki nyelv) je dialektem slovinštiny.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Zámuřština · Vidět víc »

Západní jihoslovanské jazyky

Západní jihoslovanské jazyky jsou.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Západní jihoslovanské jazyky · Vidět víc »

Západoslovanské jazyky

Západoslovanské jazyky jsou skupinou slovanských jazyků, rozšířené především ve střední Evropě.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a Západoslovanské jazyky · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a 19. století · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a 20. století · Vidět víc »

9. století

9.

Nový!!: Jihoslovanské jazyky a 9. století · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »