Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Jmenování

Index Jmenování

Jmenování či nominace (z lat. nomen, jméno) je jednostranný akt, kterým oprávněná osoba nebo grémium ustanovuje určitou osobu s jejím souhlasem do funkce, pověřuje něčím nebo zařazuje do úředního seznamu.

36 vztahy: Akademický senát, Asymptotická složitost, Biskup, Děkan, Dekret, Funkce (organizace), Kandidát, Kandidátní listina, Konečná množina, Kontrasignace, Kontroverze, Kvalita, Kvantita, Latina, Management, Ministr, Nobelova cena, Odpovědnost, Olympijské hry, Oscar, Papež, Předseda vlády, Politická strana, Poměrný volební systém, Pracovní poměr, Prezident, Primární volby, Profesor, Rektor, Reprezentace (politika), Soudce, Trpný rod, Výběrové řízení, Volby, Volební právo v Česku, Vyznamenání.

Akademický senát

Akademický senát (možno též uvádět jako zkratku AS) je samosprávný zastupitelský orgán, který zřizuje vysokoškolský zákon (tedy zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů) http://www.msmt.cz/vzdelavani/uplne-zneni-zakona-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach-text-se-zapracovanymi-novelami na každé veřejné vysoké škole.

Nový!!: Jmenování a Akademický senát · Vidět víc »

Asymptotická složitost

Při řešení úloh pomocí výpočetní techniky musíme mít nástroj, kterým dokážeme porovnat efektivitu a rychlost vykonávání jednotlivých algoritmů.

Nový!!: Jmenování a Asymptotická složitost · Vidět víc »

Biskup

biskup litoměřický Biskup (z řeckého έπίσκοπος episkopos dohlížitel, moderátor, ochránce, zodpovědný; z έπι-σκέπτεσθαι episkeptesthai dohlížet) je v křesťanství nejvyšším představitelem diecéze, jenž je nástupcem apoštolů (viz apoštolská posloupnost), které ustanovil Ježíš Kristus.

Nový!!: Jmenování a Biskup · Vidět víc »

Děkan

Děkan (italsky a; – vše z latinského termínu decanus, „hlava deseti“) je funkce většinou používaná v církevním a univerzitním prostředí, resp.

Nový!!: Jmenování a Děkan · Vidět víc »

Dekret

Dekret (decretum, tj. nařízení, rezoluce) je rozhodnutí nebo nařízení hlavy státu nebo nejvyššího úřadu, často s platností zákona.

Nový!!: Jmenování a Dekret · Vidět víc »

Funkce (organizace)

Funkce v instituci, organizaci, společenství nebo veřejném životě označuje pracovní zařazení nebo řídící místo.

Nový!!: Jmenování a Funkce (organizace) · Vidět víc »

Kandidát

Kandidát (z lat. candidatus, oblečený do bílého roucha, od candidus, čistý) je konkrétní člověk – fyzická osoba (někdy jím může být i organizace či instituce – tedy právnická osoba), který se buď sám uchází o nějakou funkci, členství, hodnost nebo poctu, anebo jehož k tomu navrhují jiní.

Nový!!: Jmenování a Kandidát · Vidět víc »

Kandidátní listina

Kandidátní listina, krátce kandidátka, je uspořádaný seznam kandidátů pro volby v poměrném volebním systému.

Nový!!: Jmenování a Kandidátní listina · Vidět víc »

Konečná množina

Konečná množina je matematický pojem vyjadřující fakt, že množina má pouze omezený počet prvků.

Nový!!: Jmenování a Konečná množina · Vidět víc »

Kontrasignace

Kontrasignace (z latiny) neboli spolupodpis znamená další podpis jako předpoklad platnosti nebo závaznosti určitého rozhodnutí.

Nový!!: Jmenování a Kontrasignace · Vidět víc »

Kontroverze

Kontroverze (z lat. controversio, od contra-vertere, obrátit proti, nesprávně kontraverze) znamená významnější a delší názorový spor, obvykle vedený na veřejnosti.

Nový!!: Jmenování a Kontroverze · Vidět víc »

Kvalita

Kvalita čili jakost je údaj o vlastnosti nějaké věci, odpověď na otázku „jaký?“ (latinsky qualis?) – podobně jako kvantita (množství) odpovídá na otázku „kolik?“ (latinsky quantum?) Kvality jsou obvykle přímo dostupné smyslovému poznání, kdežto množství je třeba zjišťovat měřením nebo počítáním.

Nový!!: Jmenování a Kvalita · Vidět víc »

Kvantita

Kvantita či množství je údaj, odpověď na otázku „kolik?“ (?), „jak mnoho?“ – podobně jako kvalita odpovídá na otázku „jaký?“ (?) V jazyce se vyjadřuje příslovcem, číslovkou (sedm, tři a půl, několik, mnoho…), případně symbolem čísla (např. 17; 16,99; 7/8; 2π; XVI atd.). Kvantity vznikají odhadem, počítáním a nejčastěji měřením.

Nový!!: Jmenování a Kvantita · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Jmenování a Latina · Vidět víc »

Management

Management (to manage – řídit, původem z francouzského ménagement, které má zase svůj kořen v latinském slovu manus – ruka, a jeho prazákladem bylo ruční ovládání koní; též dispozitivní faktor) je umění řízení (například řízení podniku), působení na určitou soustavu (například společnost) a ovládání její činnosti.

Nový!!: Jmenování a Management · Vidět víc »

Ministr

Ministr (původní význam slova z latinského "minister" .

Nový!!: Jmenování a Ministr · Vidět víc »

Nobelova cena

Alfreda Nobela – předloha aversu medaile, 1896 či dříveNobelova cena je ocenění každoročně udělované za zásadní vědecký výzkum, technické objevy či za přínos lidské společnosti.

Nový!!: Jmenování a Nobelova cena · Vidět víc »

Odpovědnost

Odpovědnost (někdy také zodpovědnost) je široký právní, morální a etický pojem, který označuje ručení osoby X za nějakou věc či jednání Y, případně před nějakou instancí Z. Je třeba rozlišovat mezi odpovědností retrospektivní – odpovědností za něco, co se už stalo, jako je tomu u odpovědnosti právní – a odpovědností prospektivní, jež osobě X něco ukládá do budoucnosti.

Nový!!: Jmenování a Odpovědnost · Vidět víc »

Olympijské hry

LOH 2004 Olympijské hry jsou hromadná mezinárodní sportovní soutěž v mnoha různých disciplínách a sportech, za účasti sportovců z celého světa, které se pořádají jednou za čtyři roky (toto období mezi jednotlivými hrami se nazývá "olympiáda").

Nový!!: Jmenování a Olympijské hry · Vidět víc »

Oscar

Cena Akademie (anglicky Academy Award), jinak také Oscar, je cena každoročně udělovaná americkou Akademií filmového umění a věd od roku 1929 v různých oblastech filmu.

Nový!!: Jmenování a Oscar · Vidět víc »

Papež

František Papež (z lat. papa a řec. παπάς, papas, zdrobnělý výraz pro otce) je hlava katolické církve.

Nový!!: Jmenování a Papež · Vidět víc »

Předseda vlády

Předseda vlády (nebo také ministerský předseda, premiér či první ministr) je v parlamentním systému hlavou nejvyššího exekutivního orgánu ve státě: vlády.

Nový!!: Jmenování a Předseda vlády · Vidět víc »

Politická strana

Politická strana je politická organizace, která nominuje kandidáty do veřejných úřadů pod svým vlastním jménem, prosazuje určitou ideologii, nebo je vytvořená za účelem řešení nějakého problému.

Nový!!: Jmenování a Politická strana · Vidět víc »

Poměrný volební systém

Poměrný (proporční) volební systém je kategorie volebního systému, ve které jsou mandáty na úrovni volebního obvodu rozdělovány poměrně.

Nový!!: Jmenování a Poměrný volební systém · Vidět víc »

Pracovní poměr

Pracovní poměr je smluvní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jehož předmětem je pracovní činnost, kterou se zaměstnanec zavazuje za mzdu, popř.

Nový!!: Jmenování a Pracovní poměr · Vidět víc »

Prezident

Prezident (předseda) je funkce, kterou se označuje vedoucí organizace, obchodní společnosti nebo státu.

Nový!!: Jmenování a Prezident · Vidět víc »

Primární volby

Primární volby nebo stručně primárky je demokratický způsob určení (nominace) kandidáta do všeobecných voleb, běžný hlavně v USA.

Nový!!: Jmenování a Primární volby · Vidět víc »

Profesor

Profesor je nejvyšší vědecko-pedagogická (nebo umělecko-pedagogická) hodnost vysokoškolského pedagoga, tedy vyšší než docent.

Nový!!: Jmenování a Profesor · Vidět víc »

Rektor

Rektor (z lat. rector magnificus, regere) je funkce zpravidla označující nejvyššího představitele vysoké školy.

Nový!!: Jmenování a Rektor · Vidět víc »

Reprezentace (politika)

Reprezentace (z lat. re-praesentatio, znázornění, zpřítomnění) v politice znamená.

Nový!!: Jmenování a Reprezentace (politika) · Vidět víc »

Soudce

Americký soudce hovoří k advokátovi Soudce je osoba pověřená autoritativně rozhodovat ve sporných záležitostech, zejména právních.

Nový!!: Jmenování a Soudce · Vidět víc »

Trpný rod

Trpný rod (pasivum) je mluvnická kategorie sloves (slovesný rod), kterou vyjadřujeme, že podmět není původcem děje, ale tento děj podmět „trpí“, je pasivní – na rozdíl od činného rodu (aktiva), kde podmět je aktivní, tj.

Nový!!: Jmenování a Trpný rod · Vidět víc »

Výběrové řízení

Zadávací řízení (tendr) je formalizovaný postup, kterým je vybírán dodavatel pro vyhlašovanou zakázku nebo konkrétní osoba pro obsazení významné pracovní pozice či funkce.

Nový!!: Jmenování a Výběrové řízení · Vidět víc »

Volby

Volby do iráckého parlamentu v lednu 2005 Volby jsou hlavním mechanismem zastupitelské demokracie, kterým občané vybírají vládnoucí politiky a podílejí se na chodu země.

Nový!!: Jmenování a Volby · Vidět víc »

Volební právo v Česku

Pro Volební právo v České republice platí stejné základní zásady svobodných voleb, jako pro volební právo obecně, musí být.

Nový!!: Jmenování a Volební právo v Česku · Vidět víc »

Vyznamenání

Vyznamenání, řád nebo medaile, lidově také metál, je zvláštní forma veřejného ocenění.

Nový!!: Jmenování a Vyznamenání · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Jmenovanec, Jmenovaná osoba, Jmenovaný, Jmenování do funkce, Kandidatura, Nominace, Pověřenec, Pověřená osoba, Pověření, Pověřený.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »