Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Judaismus

Index Judaismus

Judaismus je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele.

174 vztahy: Aškenázská výslovnost hebrejštiny, Abrahám, Achnaton, Adar, Adventisté sedmého dne, Alexandrie, Amarnské období, Anděl, Antilopa, Apokalypsa, Apokryf, Aramejština, Asimilace (sociologie), Av (měsíc), Írán, Šabat, Šavu'ot, Šmini aceret, Španělsko, Šulchan aruch, Židé, Židovská diaspora, Babylón, Bar micva, Bůh, Bible, Birkat ha-mazon, Brit mila, Buddhismus, Chanuka, Chanukija, Chešvan, Chobotnice, Démon, Desatero, Deuterokanonický spis, Domácí drůbež, Dualismus (filosofie), Egypt, Elul, Eschatologie, Esejci, Etrog, Exodus, Ezdráš, Falašové, Faraon, Farizeové, Frankfurt nad Mohanem, Gijur, ..., Halacha, Hasmoneovské království, Hřbitov, Hebrejština, Hexagram, Holub, Hrtan, Ijar, Islám, Israel Finkelstein, Izák, Izrael, Izraelské kmeny, Jákob, Jícen, Jídelní příbor, Ježíš Kristus, Jelenovití, Jeruzalém, Jeruzalémský chrám, JHVH, Jidiš, Jidiškajt, Jom kipur, Josef Albo, Jozue, Judské království, Judsko, Kašrut, Kabala, Kanaán, Karaitský judaismus, Kříž, Křesťanství, Ketuba, Kislev, Klobouk, Kohen, Korán, Kur, Lag ba-omer, Lidská rasa, Machzor, Maimonides, Mainstream, Mešita, Mesiáš, Mesiánský judaismus, Mišna, Mišne Tora, Midraš, Mikve, Mlži, Mohamed, Mojžíš, Monoteismus, Musée d'art et d'histoire du judaïsme, Nacionalismus, Náboženství, Nádobí, Národ, Národní stát, Neil Asher Silberman, Nejsvětější Trojice, Neposkvrněné početí Panny Marie, Nisan, Norimberské zákony, Nový zákon, Ovce domácí, Paříž, Paryby, Půlměsíc, Přežvýkaví, Pesach, Polyteismus, Predestinace, Prorocké knihy, Pseudepigraf, Ptáci, Purim, Rabín, Ramesse II., Rasismus, Rituální mytí v judaismu, Roš ha-šana, Ryby, Salómé Alexandra, Samaritáni, Savci, Sefer Jecira, Sekularizace, Semité, Septuaginta, Sidur, Simchat bat, Simchat Tóra, Sionismus, Sivan, Slované, Spisy, Spojené království, Starý zákon, Starověká filosofie, Sukot, Talit, Talmud, Tamuz, Tanach, Tóra, Tevet, Tfilin, Tišri, Tosefta, Tu bi-švat, Tur domácí, Velikonoce, Zákon o návratu, Zohar, Zoroastrismus, 18. století, 1863, 1870, 19. století, 515 př. n. l.. Rozbalte index (124 více) »

Aškenázská výslovnost hebrejštiny

Aškenázská výslovnost hebrejštiny označuje druhy výslovnosti tohoto jazyka v židovských komunitách ve střední a východní Evropě.

Nový!!: Judaismus a Aškenázská výslovnost hebrejštiny · Vidět víc »

Abrahám

Abrahám (rodný jménem Abram) – Avraham, Avram – „otec množství“, „vznešený otec“, Ibráhím.

Nový!!: Judaismus a Abrahám · Vidět víc »

Achnaton

Nefercheprure waenre Achnaton, původním jménem Amenhotep (IV.), byl panovník 18. dynastie ve starověkém Egyptě v období Nové říše, manžel proslulé královny Nefertiti.

Nový!!: Judaismus a Achnaton · Vidět víc »

Adar

Adar (hebrejsky:; z akkadského adaru) je šestý měsíc občanského a dvanáctý měsíc biblického židovského kalendáře.

Nový!!: Judaismus a Adar · Vidět víc »

Adventisté sedmého dne

Církev Adventistů sedmého dne je protestantská denominace, která vznikla v rámci eschatologického hnutí protestantských církví známého jako Druhé velké probuzení ve Spojených státech v 19.

Nový!!: Judaismus a Adventisté sedmého dne · Vidět víc »

Alexandrie

Alexandrie (řecky Ἀλεξάνδρεια Alexandreia, arabsky الإسكندرية Al-Iskandarija) je město na břehu Středozemního moře, jeden z nejdůležitějších egyptských přístavů, druhé největší město Egypta a hlavní město stejnojmenného guvernátu.

Nový!!: Judaismus a Alexandrie · Vidět víc »

Amarnské období

boha Atona v podobě sluneční koule Amarnské období je moderní označení užívané v egyptologii pro období vlády staroegyptského panovníka 18. dynastie Achnatona (známého také jako Amenhotep IV.) (asi 1359–1342 př. n. l. nebo 1351–1334 př. n. l.) a několika bezprostředně následujících let.

Nový!!: Judaismus a Amarnské období · Vidět víc »

Anděl

Florencii. Anděl (z řeckého angelos „posel“) je mytická nadpřirozená duchovní bytost, která by měla být podřízena Bohu či bohům a sloužit jako posel mezi lidmi a bohy.

Nový!!: Judaismus a Anděl · Vidět víc »

Antilopa

Dříve se jako antilopy označovali všichni zástupci čeledi turovití s výjimkou turů, ovcí a koz.

Nový!!: Judaismus a Antilopa · Vidět víc »

Apokalypsa

Peter von Cornelius: Apokalyptičtí jezdci Sedm trub z tzv. Bamberské apokalypsy - rukopisu, vytvořeného v klášteře na ostrově Reichenau kolem r. 1000 Apokalypsa (řecky ἀποκάλυψις apokalypsis zjevení, odhalení) je starověký literární žánr, jehož typickou ukázkou je zejména poslední biblická kniha stejného názvu.

Nový!!: Judaismus a Apokalypsa · Vidět víc »

Apokryf

Apokryf (řec. ἀπόκρυφος.

Nový!!: Judaismus a Apokryf · Vidět víc »

Aramejština

Aramejština je jeden ze semitských jazyků.

Nový!!: Judaismus a Aramejština · Vidět víc »

Asimilace (sociologie)

Asimilace (z lat. ad-similare, při-podobnit, přizpůsobit) v sociologii a v kulturní antropologii znamená přizpůsobení menšiny nebo přistěhovalce okolní většinové společnosti.

Nový!!: Judaismus a Asimilace (sociologie) · Vidět víc »

Av (měsíc)

Av (hebrejsky:; z akkadského abu), nazývaný také menachem av (dosl. „utěšitel av“) je jedenáctý měsíc občanského a pátý měsíc biblického židovského kalendáře.

Nový!!: Judaismus a Av (měsíc) · Vidět víc »

Írán

Írán, úředně Íránská islámská republika (persky ایران, původně Árjan, neboli země Árjů) je stát v Přední Asii, dříve nazývaný Persie.

Nový!!: Judaismus a Írán · Vidět víc »

Šabat

Šabat (v latinizované podobě též sabat, přes jidiš též šábes; původně od kořene ש-ב-ת s významem ustat, odpočinout; česky sobota) je v judaismu a některých křesťanských kruzích sedmý den v týdnu, věnovaný odpočinku a upuštění od pracovní a všední činnosti.

Nový!!: Judaismus a Šabat · Vidět víc »

Šavu'ot

(doslova „týdny“) je židovský svátek, který připadá na 6. a 7. den židovského měsíce sivan (konec května nebo začátek června).

Nový!!: Judaismus a Šavu'ot · Vidět víc »

Šmini aceret

Šmini aceret (hebrejsky:, Osmý shromáždění) je židovský svátek, připadající na 22. tišri.

Nový!!: Judaismus a Šmini aceret · Vidět víc »

Španělsko

Španělsko, oficiálně Španělské království (španělsky a galicijsky Reino de España; katalánsky Regne d'Espanya; baskicky Espainiako Erresuma) je stát ležící na Pyrenejském poloostrově.

Nový!!: Judaismus a Španělsko · Vidět víc »

Šulchan aruch

Šulchan aruch („Prostřený stůl“) je halachický kodex shrnující židovské náboženské právo.

Nový!!: Judaismus a Šulchan aruch · Vidět víc »

Židé

Židé (hebrejsky יְהוּדִים, Jehudim, sg. יְהוּדִי, Jehudi) jsou semitským národem pocházejícím z oblasti Blízkého východu.

Nový!!: Judaismus a Židé · Vidět víc »

Židovská diaspora

Židovská diaspora (גלות, galut „exil, zajetí“, nebo Tfuca, „rozptýlení“) je židovské usídlení mimo Zemi izraelskou v důsledku vyhnání či emigrace Židů z jejich domoviny.

Nový!!: Judaismus a Židovská diaspora · Vidět víc »

Babylón

Babylon v současnosti Babylón neboli Brána boží (z akkad. Bab-ilu), bez diakritiky Babylon, řecky Βαβυλών, v Bibli (Genesis a Žalmy) též Bábel (znamená „zmatek“), bylo město na dolním toku Eufratu v jižní Mezopotámii, v pozdějším období hlavní město Babylonie a Novobabylonské říše.

Nový!!: Judaismus a Babylón · Vidět víc »

Bar micva

Zdi nářků v Jeruzalémě Bar micva (doslova „syn přikázání“), je židovský náboženský obřad, během kterého se ze židovského chlapce stává nábožensky dospělý muž, který na sebe přijímá odpovědnost za dodržování micvot – přikázání.

Nový!!: Judaismus a Bar micva · Vidět víc »

Bůh

Michelangela Bůh nebo božstvo je v monoteistickém pojetí pojem, pod kterým je myšlena mocná, nadlidská a většinou nesmrtelná bytost.

Nový!!: Judaismus a Bůh · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Judaismus a Bible · Vidět víc »

Birkat ha-mazon

Birkat ha-mazon, hebrejsky: ברכת המזון, neboli „požehnání po jídle“, je židovské požehnání pronášené po konzumaci jídla, před kterým se recitovalo požehnání nad chlebem (ha-moci).

Nový!!: Judaismus a Birkat ha-mazon · Vidět víc »

Brit mila

Brit mila (doslova: „smlouva obřezání“), v aškenázské výslovnosti a v jidiš také bris mile nebo zkráceně bris je židovský náboženský obřad, který vítá narozené židovské chlapce do svazku mezi Bohem a Izraelem.

Nový!!: Judaismus a Brit mila · Vidět víc »

Buddhismus

Hong Kongu Buddhy, 1.–2. století n. l. Kolo Dharmy - jeden ze symbolů buddhismu Buddhismus dnes označuje širokou rodinu filozofických a náboženských škol, původem z indického subkontinentu, založených na učení Siddhártha Gautamy, běžně známého jako Buddha, což znamená "probuzený".

Nový!!: Judaismus a Buddhismus · Vidět víc »

Chanuka

Chanuka (hebrejsky:, doslova „zasvěcení“ nebo „dedikace“), známá také jako Svátek světel, je osmidenní židovský svátek, připomínající zázrak při opětovném vysvěcení druhého Chrámu po povstání Makabejských v 2. století př. n. l. Chanuka se slaví po osm dní, počínaje podle židovského kalendáře 25. dnem měsíce kislev, což podle gregoriánského kalendáře připadá na období od konce listopadu do konce prosince.

Nový!!: Judaismus a Chanuka · Vidět víc »

Chanukija

Stříbrná chanukija Chanukija je svícen zapalovaný během osmidenního židovského svátku Chanuka, někdy označovaný jako osmiramenný nebo devítiramenný.

Nový!!: Judaismus a Chanukija · Vidět víc »

Chešvan

Chešvan (zkrácenina pro marchešvan,:; z akkadského waraḫsamnu, doslova „osmý měsíc“) je druhý měsíc podle občanského kalendáře a osmý podle biblického kalendáře.

Nový!!: Judaismus a Chešvan · Vidět víc »

Chobotnice

Chobotnice (Octopoda Leach, 1818) jsou řádem hlavonožců.

Nový!!: Judaismus a Chobotnice · Vidět víc »

Démon

Svatý Antonín Veliký zápasící s démony Démon je nadpřirozená bytost, zpravidla zlovolného charakteru.

Nový!!: Judaismus a Démon · Vidět víc »

Desatero

Rukopis s Desaterem z 2. století, tzv. Nashův papyrus Desatero či dekalog (z řeckého deka deset + logos slovo, Deset slov) považují židé a křesťané za příkazy (přikázání), které Bůh dal lidem jako směrnici pro způsob života.

Nový!!: Judaismus a Desatero · Vidět víc »

Deuterokanonický spis

Deuterokanonický spis je takový biblický spis, který katolická církev respektuje jako součást biblického kánonu, avšak který zároveň není součástí palestinského kánonu uznávaného židy a protestanty.

Nový!!: Judaismus a Deuterokanonický spis · Vidět víc »

Domácí drůbež

Kur domácí - kvočna s kuřaty U domácí drůbeže se tradičně rozlišuje hrabavá drůbež (kur domácí, krůty) a vodní drůbež (kachny a husy).

Nový!!: Judaismus a Domácí drůbež · Vidět víc »

Dualismus (filosofie)

Dualismus (z lat. dualis, dvojitý, podvojný) je velmi široký pojem, který může znamenat přesvědčení, že.

Nový!!: Judaismus a Dualismus (filosofie) · Vidět víc »

Egypt

Egypt, oficiálně Egyptská arabská republika (EAR) (ve staré češtině Ejipt) je arabská republika v severovýchodní Africe (malou částí též v Asii), ležící na Nilu.

Nový!!: Judaismus a Egypt · Vidět víc »

Elul

Elul (hebrejsky:; z akkadského elūlu) je dvanáctý měsíc občanského a šestý měsíc biblického židovského kalendáře.

Nový!!: Judaismus a Elul · Vidět víc »

Eschatologie

Eschatologie (z řeckého έσχατος eschatos, „poslední“; λόγος logos, „slovo, nauka“) je nauka o posledních věcech.

Nový!!: Judaismus a Eschatologie · Vidět víc »

Esejci

Trosky esejského sídliště v Kumránu Esejci (někdy také eséni či esséni) byli členové asketického apokalyptického mesianistického hnutí antického judaismu, které vzniklo v polovině 2. stol. př. n. l. a zaniklo roku 68 zničením jejich sídliště v Kumránu.

Nový!!: Judaismus a Esejci · Vidět víc »

Etrog

Etrog je plod kultivaru 'Etrog' citrusové rostliny zvané cedrát (Citrus medica).

Nový!!: Judaismus a Etrog · Vidět víc »

Exodus

Kniha Exodus (z řeckého exodos vyjití),, Šemot („jména“), označovaná někdy též jako 2. kniha Mojžíšova, je druhá kniha Tóry neboli Pentateuchu a zároveň i Starého zákona.

Nový!!: Judaismus a Exodus · Vidět víc »

Ezdráš

(''Codex Amiatinus'', kolem 700) Ezdráš (z latinského Esdras,: עזרא, Ezra) byl židovský kněz a písař, vysoký úředník na perském dvoře, pověřený organizovat návrat Židů do Jeruzaléma kolem roku 458 př. n. l. S jeho jménem je spojena biblická Kniha Ezdráš.

Nový!!: Judaismus a Ezdráš · Vidět víc »

Falašové

Izraelský voják etiopského původu v Nábulusu, 2006 Falašové, Etiopští Židé neboli Baita Israel („Dům Izraele“, hebrejsky: ביתא ישראל; ge'ez: ቤተ፡ እስራኤል Baita Jisrael; známí také jako Falášové, či Felašové – amharsky „cizinci“ či „přistěhovalci“) jsou Židé, kteří žijí nebo jejich předkové žili v Etiopii.

Nový!!: Judaismus a Falašové · Vidět víc »

Faraon

symboly života, 5. dynastie Faraon (ve starší literatuře také někdy farao) je titul používaný pro starověké vládce Egypta v hebrejském a později i v řeckém prostředí.

Nový!!: Judaismus a Faraon · Vidět víc »

Farizeové

Farizeové (z řec. farisajos, - peruším, oddělení, český singulár je farizej nebo farizeus) byli jedním z teologických, sociálních a politických názorových proudů antického judaismu, který vznikl v polovině 2. stol. př. n. l..

Nový!!: Judaismus a Farizeové · Vidět víc »

Frankfurt nad Mohanem

Frankfurt nad Mohanem (česky zastarale též Frankobrod) se nachází v jižní části německé spolkové země Hesensko, jehož je největším městem a zároveň pátým největším městem Německa.

Nový!!: Judaismus a Frankfurt nad Mohanem · Vidět víc »

Gijur

Gijur (גיור) je konverze k judaismu.

Nový!!: Judaismus a Gijur · Vidět víc »

Halacha

Halacha (od הלך – chodit, kráčet – jít určitým způsobem, postupně nabývá na významu zvyk, obyčej, mrav, předpis, ustanovení) je celkový souhrn židovského náboženského práva, včetně biblického práva (613 přikázání) a pozdějšího talmudského a rabínského práva, jakož i zvyků a tradic.

Nový!!: Judaismus a Halacha · Vidět víc »

Hasmoneovské království

Hasmoneovské království (někdy také hasmonejské království) vzniklo postupným vymaňováním se ze seleukovské nadvlády, které začalo makabejským povstáním roku 167 př. n. l. Roku 142 dosáhl Šimon Makabejský úplné nezávislosti a založil dynastii Hasmoneovců.

Nový!!: Judaismus a Hasmoneovské království · Vidět víc »

Hřbitov

Ústřední hřbitov v Brně Hřbitov v Galbinasi, Rumunsko Starý hřbitov v Chile Hřbitov (z německého Friedhof) neboli pohřebiště, zastarale též krchov (z německého Kirchhof), v archeologické terminologii nekropolis, je pietní místo, kde se pohřbívají mrtví lidé respektive ostatky jejich těl (kupř. popel po kremaci).

Nový!!: Judaismus a Hřbitov · Vidět víc »

Hebrejština

Hebrejština (ivrit) označuje souhrnně všechny vývojové varianty hebrejského jazyka od starověké hebrejštiny přes biblickou (ivrit Tanach, též, lešon kodeš, „svatý jazyk“) až po moderní hebrejštinu (ivrit), kterou se dnes hovoří ve státě Izrael.

Nový!!: Judaismus a Hebrejština · Vidět víc »

Hexagram

Hexagram Šesticípá hvězda Hexagram je rovinný geometrický útvar, který vznikne superpozicí dvou shodných rovnostranných trojúhelníků, navzájem pootočených o 60°.

Nový!!: Judaismus a Hexagram · Vidět víc »

Holub

Holub je české jméno pro asi třicet rodů ptáků z čeledi holubovití.

Nový!!: Judaismus a Holub · Vidět víc »

Hrtan

Hrtan (larynx) je chrupavkami vyztužená trubice, kterou prochází vzduch do průdušnice a následně do plic.

Nový!!: Judaismus a Hrtan · Vidět víc »

Ijar

Ijar (hebrejsky: nebo; z akkadského ajjaru, znamenající „rozeta; květ“) je osmý měsíc občanského a druhý měsíc biblického židovského kalendáře.

Nový!!: Judaismus a Ijar · Vidět víc »

Islám

směr modlitby a cíl muslimských poutníků z celého světa Prorok Mohamed během hadždže do Mekky v roce 632 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století.

Nový!!: Judaismus a Islám · Vidět víc »

Israel Finkelstein

Israel Finkelstein (hebrejsky: ישראל פינקלשטיין, Jisra'el Finkelštajn také Finkelštejn, nar. 29. března 1949 v Petach Tikvě) je izraelský archeolog a profesor Telavivské univerzity a spoluvedoucí vykopávek v Megidu v severním Izraeli.

Nový!!: Judaismus a Israel Finkelstein · Vidět víc »

Izák

Abrahám obětující Izáka Izák (Jicchak; doslova „bude se smát“) je druhým biblickým patriarchou (vedle Abraháma a Jákoba).

Nový!!: Judaismus a Izák · Vidět víc »

Izrael

Izrael (Jisra'el;:, Isrá'íl), oficiálně Stát Izrael (hebrejsky,; arabsky, Daulat Isrá'íl), je stát na Blízkém východě v oblasti jihozápadní Asie, kde leží při východním pobřeží Středozemního moře.

Nový!!: Judaismus a Izrael · Vidět víc »

Izraelské kmeny

Izraelské kmeny (Šivtej Jisra'el) souhrnně označované jako synové Izraele (Bnej Jisra'el) byly podle tradičního biblického podání kmeny, které vzešly z potomků patriarchy Jákoba, jehož druhé jméno bylo Izrael („Zápasící s Bohem“, „Bůh zápasí“).

Nový!!: Judaismus a Izraelské kmeny · Vidět víc »

Jákob

Jákobův zápas s andělem'' – Gustave Doré, 1855 Jákob (Ja'akov), zvaný Izrael, je třetí praotec izraelského národa.

Nový!!: Judaismus a Jákob · Vidět víc »

Jícen

náhled Jícen (esophagus, oesophagus) je trubicovitý úsek trávicí trubice, spojující hltan a žaludek, případně předžaludek u přežvýkavců.

Nový!!: Judaismus a Jícen · Vidět víc »

Jídelní příbor

Příklad několika příborů – zleva: dřevěné hůlky, keramická lžíce, kávová lžička, polévková lžíce, vidlička, nůž, rybí nůž Ekologické rozložitelné plastové příbory Jídelní příbor je sada nástrojů, které se používají při manipulaci s jídlem.

Nový!!: Judaismus a Jídelní příbor · Vidět víc »

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus (asi mezi 7 a 1 př. n. l. Betlém – asi mezi 30 a 33 n. l. Golgota), známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou křesťanství.

Nový!!: Judaismus a Ježíš Kristus · Vidět víc »

Jelenovití

Jelenovití (Cervidae) je čeleď sudokopytníků.

Nový!!: Judaismus a Jelenovití · Vidět víc »

Jeruzalém

Jeruzalém je, co do rozlohy a počtu obyvatel, největší město Izraele, kde na území o rozloze 125,1 km² žije celkem 865 700 obyvatel (údaje z konce roku 2015).

Nový!!: Judaismus a Jeruzalém · Vidět víc »

Jeruzalémský chrám

Jeruzalémský chrám (hebrejsky בֵית הַמִקדַשֹ, bét(t se vyslovuje jako anglické the)/ ha-mikdaš, dosl. „dům svatosti, posvěcení“, Svatyně) byl centrem náboženského kultu izraelského lidu mezi 10. stol. př. n. l. a 1. stoletím n. l. Chrám stál v Jeruzalémě na chrámové hoře a sloužil jako místo, kde se obětovaly oběti a kde bylo centrum aktivity kněží a levitů.

Nový!!: Judaismus a Jeruzalémský chrám · Vidět víc »

JHVH

Tetragrammaton JHVH (יהוה) jsou čtyři písmena (odtud pojmenování tetragrammaton, τετραγράμματον), jimiž se v Tanachu (hebrejské bibli) označuje vlastní jméno boží.

Nový!!: Judaismus a JHVH · Vidět víc »

Jidiš

Jidiš (nebo idiš "židovský") je západogermánský jazyk, kterým hovoří kolem čtyř miliónů Židů po celém světě.

Nový!!: Judaismus a Jidiš · Vidět víc »

Jidiškajt

Jidiškajt (jidiš: ייִדישקייט) či jidiškejt v jidiš židovství, judaismus, přeneseně označení pro židovský způsob života u aškenázského židovstva.

Nový!!: Judaismus a Jidiškajt · Vidět víc »

Jom kipur

Jom kipur, označovaný také jako Jom ha-kipurim (יוֹם הַכִּפּוּרִים), v českém překladu den smíření, je jeden z vysokých svátků v judaismu.

Nový!!: Judaismus a Jom kipur · Vidět víc »

Josef Albo

Josef Albo (okolo 1380 – 1444) byl židovský filozof, rabín ve Španělsku.

Nový!!: Judaismus a Josef Albo · Vidět víc »

Jozue

''Jozue přikazuje slunci zastavit'', John Martin, 1816 Jozue (יְהוֹשֻׁעַ בִּן־נוּן, Jehošua bin Nun) byl nástupcem Mojžíše a vůdcem, který přivedl syny Izraele do Země zaslíbené.

Nový!!: Judaismus a Jozue · Vidět víc »

Judské království

Judské království byl státní útvar, jenž existoval mezi lety 930-586 př.

Nový!!: Judaismus a Judské království · Vidět víc »

Judsko

Judské hory Judsko (případně také Judea, (יהודה, Jehuda; Ιουδαία, Ioudaía; Iudæa) je hornatá jižní část historické Země izraelské (Erec Jisra'el). V současné době se toto území dělí mezi Stát Izrael a Palestinskou autonomii. Název Judea je řecká a latinská varianta jména Juda, které původně označovalo teritorium kmene stejného jména a později i starověké Judské království. V hebrejštině Jehuda odkazuje na velkou část jižního Izraele a západního břehu, nebo též součást Judeje a Samaří odkazující výslovně na Západní břeh oblasti na jih od Jeruzaléma.

Nový!!: Judaismus a Judsko · Vidět víc »

Kašrut

Kašrut označuje v judaismu soubor pravidel pro rituální způsobilost.

Nový!!: Judaismus a Kašrut · Vidět víc »

Kabala

Kabala je druh židovské mystiky.

Nový!!: Judaismus a Kabala · Vidět víc »

Kanaán

Oblast nejčastěji označovaná jako ''Kenaán'' s vyznačenými národy v 1. polovině 1. tisíciletí př. n. l. Kanaán či Kenaan (někdy též Kenaán, Kanaan, Kenán, Kanán apod.) je označení pro území Předního východu, kde se dnes nalézají západní Sýrie, Libanon, Palestina a Izrael.

Nový!!: Judaismus a Kanaán · Vidět víc »

Karaitský judaismus

Karaité (hebrejsky קָרָאִים,בני מקרא,בעלי מקרא, Kara'im, Bnej Mikra, Ba'alej Mikra; arabsky Qaraijjun, doslova: Písmáci, Synové Písma, Vlastníci Písma) jsou židovským hnutím, někdy označovaným za sektu, které existuje od 8. století.

Nový!!: Judaismus a Karaitský judaismus · Vidět víc »

Kříž

Tradiční podoba kříže, tzv. latinský kříž Groom v Texasu Kříž je jedním z nejstarších a nejznámějších symbolů, který užívá několik náboženství, a to zvláště křesťanství.

Nový!!: Judaismus a Kříž · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Judaismus a Křesťanství · Vidět víc »

Ketuba

Ilustrovaná ketuba Ketuba (plurál, ketubot) je psaná svatební smlouva, kterou uzavírají ženich a nevěsta na židovské svatbě.

Nový!!: Judaismus a Ketuba · Vidět víc »

Kislev

Kislev (hebrejsky:; pravděpodobně z akaddského kislimu, význam nejasný) je třetí měsíc podle civilního a devátý měsíc podle biblického židovského kalendáře.

Nový!!: Judaismus a Kislev · Vidět víc »

Klobouk

Ronald Reagan v klobouku, 1976 Klobouk je součást oblečení, slouží jako pokrývka hlavy.

Nový!!: Judaismus a Klobouk · Vidět víc »

Kohen

Kohen (pl. kohanim) je židovský kněz a potomek Áronův.

Nový!!: Judaismus a Kohen · Vidět víc »

Korán

Korán (arabsky القرآن‎‎ 'al-Qurʾān', doslovný překlad: "recitace") je hlavní náboženský text islámu, který se skládá z recitací Muhammada (proroka islámu) během posledních 23 let jeho života.

Nový!!: Judaismus a Korán · Vidět víc »

Kur

Kur je společné pojmenování pro 4 rody hrabavých ptáků z podčeledě koroptve, která je součásti čeledě bažantovitých.

Nový!!: Judaismus a Kur · Vidět víc »

Lag ba-omer

Lag ba-omer (hebrejsky ל״ג בעומר, doslova 33. den omeru) je jedním z menších židovských svátků, jejichž slavení nepramení z Tóry.

Nový!!: Judaismus a Lag ba-omer · Vidět víc »

Lidská rasa

Rozložení lidských ras podle knihy ''Meyers Konversationslexikon'' z let 1885-90 Lidská rasa či plemeno je podle starších rasových teorií skupina lidí spojená shodnými tělesnými znaky, zejména barvou pleti a tvarem a vzhledem hlavy.

Nový!!: Judaismus a Lidská rasa · Vidět víc »

Machzor

Kniha machzoru Machzor (také mahzor, plurál machzorim, hebrejsky) je modlitební kniha používána židy na Vysoké svátky (Roš ha-šana a Jom kipur), popřípadě i ke třem poutním svátkům (Pesach, Šavu'ot a Sukot).

Nový!!: Judaismus a Machzor · Vidět víc »

Maimonides

Moše ben Majmon (zkráceně Rambam, v Evropě známý jako Maimonides,Maimonides.

Nový!!: Judaismus a Maimonides · Vidět víc »

Mainstream

Mainstream (též hlavní proud) je termín, který pochází z anglických slov main, hlavní a stream, proud.

Nový!!: Judaismus a Mainstream · Vidět víc »

Mešita

Mešita, Brunej brněnské mešity Mešita v Bergenu Mešita (arabsky, masdžid) je budova, která primárně slouží muslimům k uctívání Alláha.

Nový!!: Judaismus a Mešita · Vidět víc »

Mesiáš

Mesiáš (mašiach, v doslovném významu: „pomazaný“) v judaismu znamená v prvé řadě mocnou osobu zasvěcenou svatým olejem k úkolům stanoveným Bohem, ať už jde o krále, kněze nebo proroka.

Nový!!: Judaismus a Mesiáš · Vidět víc »

Mesiánský judaismus

Mesiánský judaismus je synkretické náboženské hnutí, mající kořeny v 60.

Nový!!: Judaismus a Mesiánský judaismus · Vidět víc »

Mišna

Vilně r. 1921 Mišna (matnitin), je záznam ústní tradice judaismu.

Nový!!: Judaismus a Mišna · Vidět víc »

Mišne Tora

Mišne Tora („Opakování / učení zákona / Tóry“), někdy uváděná též jako Jad chazaka („Silná ruka“, podle verše) je halachický kodex shrnující židovské náboženské právo.

Nový!!: Judaismus a Mišne Tora · Vidět víc »

Midraš

Midraš (doslova "zavrtávání se") je odvozen od slovesa דרש ve významu "hledat, bádat, zkoumat", tedy snaha zkoumat a porozumět biblickému textu.

Nový!!: Judaismus a Midraš · Vidět víc »

Mikve

Moderní mikve Dochovaná mikve v jednom z domů v obci Rokytnice v Orlických horách Židovské čtvrti v Třebíči porýnském Wormsu. Mikve (doslova „sebrání“ nebo „shromáždění (vody)“), je židovská rituální lázeň.

Nový!!: Judaismus a Mikve · Vidět víc »

Mlži

Mlži (Bivalvia) jsou vodní živočichové, řazení do kmene měkkýšů (Mollusca).

Nový!!: Judaismus a Mlži · Vidět víc »

Mohamed

Prorok Mohammed a jeho žena Áiša Mohamed, též, plným jménem Muhammad ibn Abdilláh ibn AbdilmuttalibPřesné datum narození není bezpečně známo, rok 570 je uváděn jako nejpravděpodobnější.

Nový!!: Judaismus a Mohamed · Vidět víc »

Mojžíš

Mojžíš (Moše, vykládáno jako „z vody vytažený“) je jednou z nejvýznamnějších postav izraelského národa a Starého zákona.

Nový!!: Judaismus a Mojžíš · Vidět víc »

Monoteismus

Monoteismus (možno též psát i jako monotheismus či monoteizmus) neboli jednobožství je forma náboženství, podle níž existuje a má být lidmi uctíván pouze jediný Bůh.

Nový!!: Judaismus a Monoteismus · Vidět víc »

Musée d'art et d'histoire du judaïsme

Musée d'art et d'histoire du judaïsme (Muzeum umění a dějin judaismu) je muzeum věnované židovské kultuře, které se nachází v Paříži ve 3. obvodu v ulici Rue du Temple 71.

Nový!!: Judaismus a Musée d'art et d'histoire du judaïsme · Vidět víc »

Nacionalismus

Revoluce roku 1848 si kladla za cíl sjednocení Německa Nacionalismus (z lat. natio, národ) jsou myšlenkové tendence, ideologie a politika zdůrazňující význam národa, tedy sounáležitost skupiny lidí, kteří obvykle (dle různé definice národa) sdílejí společný původ, historii, jazyk, kulturu a území.

Nový!!: Judaismus a Nacionalismus · Vidět víc »

Náboženství

Různé náboženské symboly Svátek v Reggio Calabria Anglikánské procesí ve Walsinghamu Hinduistický svátek tibetského buddhismu v Bódhgaja Indie Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.

Nový!!: Judaismus a Náboženství · Vidět víc »

Nádobí

Kuchyňské nádobí. Porcelánový talíř s příbory. Stříbrné stolní nádobí. Nádobí je souhrnné označení pro nádoby a nástroje, které slouží k přípravě nebo konzumaci jídel, nápojů a jiných potravin.

Nový!!: Judaismus a Nádobí · Vidět víc »

Národ

Národ (latinsky natio) je společenství lidí, kteří se hlásí ke stejné národnosti.

Nový!!: Judaismus a Národ · Vidět víc »

Národní stát

Rozpad Rakouska-Uherska po první světové válce Národní stát je typ státu, jehož idea spočívá v teritoriálním splynutí státu (jakožto geografické a politické jednotky) a národa (jako jednotky kulturní a/nebo etnické).

Nový!!: Judaismus a Národní stát · Vidět víc »

Neil Asher Silberman

Neil Asher Silberman (* 19. července 1950, Boston) je archeolog a historik.

Nový!!: Judaismus a Neil Asher Silberman · Vidět víc »

Nejsvětější Trojice

Andrej Rublev, ''Návštěva u Abraháma'', 1410, Treťjakovská galerie, Moskva – symbolické vyjádření Nejsvětější Trojice Svatá Trojice, Nejsvětější Trojice, Boží Trojice či trojjediný Bůh je společné označení Boha v křesťanském dogmatu o trojjedinosti, třech božských osobách, totiž Bohu Otci (Bůh, stvořitel světa), Bohu Synu (Ježíš Kristus, vykupitel světa) a Bohu Duchu Svatém (posvětitel světa), které sdílejí jediné božství.

Nový!!: Judaismus a Nejsvětější Trojice · Vidět víc »

Neposkvrněné početí Panny Marie

Francisco de Zurbarán (1598–1664): Neposkvrněné početí Neposkvrněné početí Panny Marie (latinsky Immaculata conceptio) je početí Marie, budoucí matky Ježíše Krista, jejími rodiči, Annou a Jáchymem bez poskvrnění dědičným prvotním hříchem.

Nový!!: Judaismus a Neposkvrněné početí Panny Marie · Vidět víc »

Nisan

Nisan (z akkadského nisānu, ze sumerského nisag „první ovoce“) je první měsíc biblického a sedmý (v běžném roce) respektive osmý (v přestupném roce) měsíc občanského židovského kalendáře.

Nový!!: Judaismus a Nisan · Vidět víc »

Norimberské zákony

Norimberské zákony - základní prostředek, na jehož základě byla prováděna nacistická rasová diskriminace a genocida v Německu a jím okupovaných zemích před a v období druhé světové války.

Nový!!: Judaismus a Norimberské zákony · Vidět víc »

Nový zákon

Papyrový zlomek Nového zákona (2Kor 11,33–12,9, kolem roku 200) Nový zákon je soubor 27 knih, které tvoří druhou část křesťanské Bible.

Nový!!: Judaismus a Nový zákon · Vidět víc »

Ovce domácí

Ovce domácí je malým domestikovaným přežvýkavcem, chovaným hlavně pro vlnu a mléko, zčásti také pro maso.

Nový!!: Judaismus a Ovce domácí · Vidět víc »

Paříž

Paříž je hlavní a zároveň největší město Francie.

Nový!!: Judaismus a Paříž · Vidět víc »

Paryby

Paryby (Chondrichthyes) jsou mořští, vzácně i sladkovodní živočichové.

Nový!!: Judaismus a Paryby · Vidět víc »

Půlměsíc

Půlměsíc může být.

Nový!!: Judaismus a Půlměsíc · Vidět víc »

Přežvýkaví

Přežvýkaví (Ruminantia), někdy také přežvýkavci, je podřád sudokopytníků.

Nový!!: Judaismus a Přežvýkaví · Vidět víc »

Pesach

Pesach je jedním z nejdůležitějších židovských svátků a zároveň jedním z nejstarších vůbec (jelikož příkaz k jeho dodržování byl dán jako jeden z mála ještě před darováním Tóry na Sinaji).

Nový!!: Judaismus a Pesach · Vidět víc »

Polyteismus

římského náboženství, tj. ''Dii Consentes'',1. století př. n. l. Polyteismus (z řec. polys, mnohý a theos, bůh), česky mnohobožství, je moderní souhrnné označení pro náboženství, v nichž se uctívá více bohů a božstev.

Nový!!: Judaismus a Polyteismus · Vidět víc »

Predestinace

Predestinace je náboženský pojem, který zahrnuje vztah mezi Bohem a jeho stvořením.

Nový!!: Judaismus a Predestinace · Vidět víc »

Prorocké knihy

Termínem prorocké knihy (někdy též knihy proroků) se obvykle označuje specifická skupina starozákonních knih, jejichž autory jsou proroci nebo které obsahují výroky a činy proroků.

Nový!!: Judaismus a Prorocké knihy · Vidět víc »

Pseudepigraf

Pseudepigrafy nebo pseudoepigrafy (někdy také pseudepigrafa, z řeckého ψευδεπιγραφα pseudepigrafa "lživě nadepsané") obecně znamená spisy, které jsou mylně (lživě) připisovány uvedenému autoru (například Batrachomyomachiá připisovaná Homérovi nebo Nanebevzetí Mojžíšovo, jehož autorem měl být Mojžíš a zapisovatelem Jozue).

Nový!!: Judaismus a Pseudepigraf · Vidět víc »

Ptáci

Ptáci (Aves) jsou dvojnozí, teplokrevní a vejce snášející obratlovci, dle nové systematiky patřící mezi teropodní dinosaury a obecněji diapsidy.

Nový!!: Judaismus a Ptáci · Vidět víc »

Purim

Purim (losy, z akkadského pūru, doslovný význam ve smyslu „kostky“ či „hazardní hra“, v českém ekumenickém překladu jako púrim) je nejveselejší židovský svátek připomínající vysvobození perských Židů z intrik zlého vezíra Hamana, který je chtěl 13. adaru 3405 (tj. podle tradice 355 př. n. l.) bezpodmínečně a absolutně vyhubit, jak je zaznamenáno v knize Ester. Název svátku připomíná Hamanovo metání losů, kterými chtěl určit nejvhodnější den pro svůj zamýšlený plán.Judaismus od A do Z, str. 159 Mezi sváteční zvyky patří veřejné předčítání knihy Ester, vzájemné se obdarovávání dárky (např. jídlem, pitím), obdarování potřebných či přispění na charitu, uspořádání slavnostní hostiny, popíjení alkoholických nápojů a pořádání purimových karnevalů v maskách a kostýmech. Purim je slaven každoročně 14. dne hebrejského měsíce adaru; v přestupném roce až 14. dne druhého adaru. Ve městech, jež měla hradby v časech Jozuových včetně Jeruzaléma je Purim slaven 15. adaru, a to jako Šušan Purim. Jako u všech ostatních svátků začíná Purim se západem slunce předcházejícího dne. Purim patří mezi historické svátky, nemá stejnou svatost jako poutní svátky nebo vysoké svátky, které jsou předepsány přímo Tórou. Během svátku Purim neplatí omezení týkající se práce, jež platí o ostatních svátcích.

Nový!!: Judaismus a Purim · Vidět víc »

Rabín

Mojžíš je v židovské tradici často nazýván jako „Moše rabenu“ – „Mojžíš, náš učitel“ Rabín (někdy také rabi, z hebr. רב rav, popř. רבי rabi) je vysokou náboženskou autoritou v judaismu.

Nový!!: Judaismus a Rabín · Vidět víc »

Ramesse II.

Ramesse II. (1303–1213 př. n. l.), někdy také označován jako Ramesse Veliký (vláda 1279–1213 př. n. l.), byl egyptský faraon v době Nové říše (1550–1070/1069) a byl třetím panovníkem 19.

Nový!!: Judaismus a Ramesse II. · Vidět víc »

Rasismus

Americký černoch mohl pít pouze z nádržky s označením "pro barevné", 1939, Oklahoma City. Rasismus je teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny podle rasového klíče.

Nový!!: Judaismus a Rasismus · Vidět víc »

Rituální mytí v judaismu

Rituální mytí má v judaismu dvě zásadní podoby.

Nový!!: Judaismus a Rituální mytí v judaismu · Vidět víc »

Roš ha-šana

Roš ha-šana (doslova „hlava roku“) je židovský Nový rok, který se slaví 1. a 2. dne měsíce tišri, tj.

Nový!!: Judaismus a Roš ha-šana · Vidět víc »

Ryby

Ryby (Osteichthyes), česky též kostnaté ryby, je parafyletická skupina primárně vodních obratlovců vyznačujících se osifikovanou kostrou (v některých případech je však kostra druhotně chrupavčitá) a skřelemi kryjícími žábry.

Nový!!: Judaismus a Ryby · Vidět víc »

Salómé Alexandra

Hasmonejské království za Salómé Alexandry Salómé Alexandra (také Salome Alexandra, שְׁלוֹמְצִיּוֹן אלכסנדרה, Šlomcijon Alexandra; 139–67 př. n. l.) byla jediná židovská královna; pocházela z rodu Hasmoneovců a vládla v letech 76–67 př. n. l.

Nový!!: Judaismus a Salómé Alexandra · Vidět víc »

Samaritáni

Samaritáni (hebrejsky: שומרונים, Šomronim; sg. שומרון, Šomron) jsou nábožensko-etnickou skupinou v Izraeli a na autonomních palestinských územích.

Nový!!: Judaismus a Samaritáni · Vidět víc »

Savci

Savci (Mammalia) jsou třída obratlovců, která se v současné době vyskytuje téměř po celém světě.

Nový!!: Judaismus a Savci · Vidět víc »

Sefer Jecira

Sefer Jecira (hebrejsky: ספר יצירה) dosl.

Nový!!: Judaismus a Sefer Jecira · Vidět víc »

Sekularizace

Buddhismus Sekularizace (z lat. saeculum, „tento věk, svět“ a saecularis, „světský“) znamená zesvětštění či odnáboženštění, obecně potlačení vlivu náboženství a jeho institucí.

Nový!!: Judaismus a Sekularizace · Vidět víc »

Semité

Semité jsou obecně národy hovořící semitským jazykem.

Nový!!: Judaismus a Semité · Vidět víc »

Septuaginta

Septuaginta (z lat. septuaginta sedmdesát; odtud často označovaná pouze římskou číslicí LXX nebo řeckým Οʹ) je překlad Starého zákona do řečtiny a vůbec nejstarší zachovalý překlad Starého zákona, který vznikal v Alexandrii přibližně od 3. do 1. století př. n. l.

Nový!!: Judaismus a Septuaginta · Vidět víc »

Sidur

Sidur,, (plurál sidurim, סידורים) doslova „pořádek“ nebo „uspořádání“, označuje v aškenázském prostředí židovskou modlitební knihu pro všední dny a eventuálně šabat, která má modlitby uspořádané ve stanoveném pořádku.

Nový!!: Judaismus a Sidur · Vidět víc »

Simchat bat

Simchat Bat (dosl. radost z dcery, též Brit bat) je židovský novodobý obřad k oslavě narození dcery.

Nový!!: Judaismus a Simchat bat · Vidět víc »

Simchat Tóra

Simchat Tóra (Radost z Tóry) je židovský svátek, jenž se slaví po skončení svátku Sukot a připadá na něj ukončení ročního cyklu čtení z Tóry a zahájení nového.

Nový!!: Judaismus a Simchat Tóra · Vidět víc »

Sionismus

Dr. Theodor Herzl, duchovní otec sionismu Sionismus (ציונות‎, Cijonut) je ideový směr, který vznikl v druhé polovině 19. století mezi evropskými Židy.

Nový!!: Judaismus a Sionismus · Vidět víc »

Sivan

Sivan (hebrejsky:; z akkadského simānu, mající význam „čas sklizně“) je devátý měsíc občanského a třetí měsíc biblického židovského kalendáře.

Nový!!: Judaismus a Sivan · Vidět víc »

Slované

Slované jsou etnická a jazyková skupina Indoevropanů, žijící především ve střední a východní Evropě. Do historie výrazně poprvé vstoupili na počátku 6. století, kdy započala jejich expanze do velké části Evropy. Mnoho Slovanů později také osídlilo Sibiř, střední Asii a emigrovalo do různých částí světa. Slované obývají okolo poloviny území Evropy a je to největší etnicko-jazyková skupina v Evropě. Podle svého jazyka jsou Slované děleni na východní (Bělorusové, Rusové a Ukrajinci), západní (Češi, Lužičtí Srbové, Poláci, Slováci) a jižní (Bulhaři, Chorvati, Slovinci, Srbové a Makedonci). Kromě toho existují uvnitř uvedených etnik skupiny, které jsou někdy považovány za samostatné národy, resp. jsou národy in statu nascendi a jejich etnicita je předmětem sporů (Černohorci, Goranci, Kašubové, Moravané, Pomaci, Rusíni, Slezané). V minulosti patřily mezi Slovany i kmeny dnes již vymřelé: Polabští Slované a Pobaltští Slované (a v jejich rámci další kmeny).

Nový!!: Judaismus a Slované · Vidět víc »

Spisy

Spisy (ktuvim) je označení pro třetí (a nejmladší) část Tanachu, tj.

Nový!!: Judaismus a Spisy · Vidět víc »

Spojené království

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zkráceně Velká Británie, také Spojené království je ostrovní stát přiléhající k západu kontinentální Evropy.

Nový!!: Judaismus a Spojené království · Vidět víc »

Starý zákon

Codex Leningradensis – rukopis Tanachu z roku 1008 či 1009, ze kterého pro jeho úplnost vycházejí dnešní kritická vydání Starého zákona. Starý zákon (v některých překladech Stará smlouva) je delší a starší část Bible.

Nový!!: Judaismus a Starý zákon · Vidět víc »

Starověká filosofie

Starověká filosofie (její západní část se označuje jako antická filosofie) je rané období rozvoje filosofie, na které na Západě navazuje středověká filosofie.

Nový!!: Judaismus a Starověká filosofie · Vidět víc »

Sukot

Sukot (dosl. stany) je židovský svátek, nazývaný také Svátek stánků, Svátek stanů nebo Svátek sklizně –; židovská tradice o něm referuje rovněž jako o čase naší radosti – - který patří mezi poutní svátky.

Nový!!: Judaismus a Sukot · Vidět víc »

Talit

Talit je modlitební plášť, který nosí židé při modlitbě.

Nový!!: Judaismus a Talit · Vidět víc »

Talmud

Talmud, od למד – učit, tedy učení, je soupis rabínských diskusí týkajících se židovského zákona, etiky, které židovská tradice považuje za směrodatné.

Nový!!: Judaismus a Talmud · Vidět víc »

Tamuz

Tamuz (hebrejsky) je desátý měsíc občanského a čtvrtý měsíc biblického židovského kalendáře.

Nový!!: Judaismus a Tamuz · Vidět víc »

Tanach

Tanach je akronym, kterým se v židovství označují posvátné spisy, které jsou součástí Bible.

Nový!!: Judaismus a Tanach · Vidět víc »

Tóra

Svitek tóry s ukazovátkem zvaným ''jad'' Tóra znamená Zákon, učení a v nejužším smyslu jde o první ze tří částí TaNaChu, neboli prvních pět knih hebrejské Bible.

Nový!!: Judaismus a Tóra · Vidět víc »

Tevet

Tevet (hebrejsky:; z akkadského ṭebētu) je čtvrtý měsíc podle občanského a desátý měsíc podle biblického židovského kalendáře.

Nový!!: Judaismus a Tevet · Vidět víc »

Tfilin

Ukázka tfilin Izraelský voják modlící se s tfilin Tfilin (od tfila, doslova modlitba) jsou modlitební řemínky a jeden z nejstarších znaků judaismu.

Nový!!: Judaismus a Tfilin · Vidět víc »

Tišri

Tišri (hebrejsky: (někdy též, tišrej); z akkadského tašrītu „začátek“, z šurrû „začít“, respektive s aramejského šerej, též „začít“) je první měsíc v občanském a sedmý měsíc v biblickém židovském kalendáři.

Nový!!: Judaismus a Tišri · Vidět víc »

Tosefta

Tosefta, (aramejsky: תוספתא, nezaměňovat s tosafot) je vedle Mišny druhá sbírka ústní tradice judaismu.

Nový!!: Judaismus a Tosefta · Vidět víc »

Tu bi-švat

Tu bi-švat (dosl. 15. ševat) se slaví, jak již název napovídá, patnáctý den měsíce ševatu a bývá označován jako „Nový rok stromů“ (Roš ha-šana la-ilanot), „Svátek stromů“ (חג האילנות, Chag ha-ilanot) či „Slavnost plodů“.

Nový!!: Judaismus a Tu bi-švat · Vidět víc »

Tur domácí

Tur domácí (Bos primigenius f. taurus) je domestikovaný sudokopytnatý savec celosvětově chovaný pro mnohostranný hospodářský užitek.

Nový!!: Judaismus a Tur domácí · Vidět víc »

Velikonoce

Mistr Třeboňského oltáře: Zmrtvýchvstání Krista Čtení z prvního listu sv. apoštola Pavla Korinťanům (latinsky) během velikonoční hrubé mše. Velikonoce (– pascha, pesach – přechod, přejití) jsou nyní nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Nový!!: Judaismus a Velikonoce · Vidět víc »

Zákon o návratu

Zákon o návratu (chok ha-švut) je izraelský zákon, který zaručuje každému člověku s židovskými kořeny a členům jeho rodiny právo přijít do Izraele a automaticky získat státní občanství.

Nový!!: Judaismus a Zákon o návratu · Vidět víc »

Zohar

Zohar nebo též Sefer ha-Zohar (hebrejsky: ספר הזוהר, dosl. Kniha Záře) je kabalistický spis obsahující mystický komentář k Tóře.

Nový!!: Judaismus a Zohar · Vidět víc »

Zoroastrismus

Zarathuštry Zoroastrismus či zarathuštrismus je íránské dualistické náboženství, jehož byl ve starověku zakladatelem prorok Zarathuštra (řecky Zoroaster).

Nový!!: Judaismus a Zoroastrismus · Vidět víc »

18. století

Osmnácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1701 a 31. prosincem 1800.

Nový!!: Judaismus a 18. století · Vidět víc »

1863

1863 (MDCCCLXIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal čtvrtkem.

Nový!!: Judaismus a 1863 · Vidět víc »

1870

1870 (MDCCCLXX) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Judaismus a 1870 · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Judaismus a 19. století · Vidět víc »

515 př. n. l.

Staletí: 7. století př. n. l. – 6. století př. n. l. – 5. století př. n. l. Roky: 520 519 518 517 516 – 515 př.

Nový!!: Judaismus a 515 př. n. l. · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Jahvismus, Judaizmus, Rabínský judaismus, Židovská víra, Židovské náboženství, Židovské vyznání, Židovství.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »