Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Křesťanství

Index Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

265 vztahy: Abrahám, Abrahámovská náboženství, Afrika, Akrostich, Alexandrie, Amerika, Anglie, Anglikánská církev, Antika, Antiochie, Apoštol, Apoštolské vyznání, Apoštolský list, Apokalypsa, Apologeta, Ariánství, Arménská apoštolská církev, Asie, Augsburské vyznání, Austrálie, Avignon, Špitál, Židé, Česká konfese, Řád bratří kazatelů, Řád zbožných škol, Řím, Římská říše, Římskokatolická církev, Řečtina, Řecká pravoslavná církev, Řehoř I. Veliký, Barack Obama, Baroko, Basilej, Bůh, Bůh Otec, Biřmování, Bible, Biskup, Blahoslavenství, Boží syn, Bořivoj I., Bogomilství, Bohoslužba, Boj o investituru, Bologna, Byzantská říše, Canossa, Církev, ..., Církevní otcové, Celibát, Charita, Clunyjská reforma, Cranach, Cyril a Metoděj, David (biblická postava), David Zbíral, Dějiny Izraele, Dějiny křesťanství, Dějiny spásy, Deismus, Demokracie, Denominace, Desatero, Dominus Iesus, Duch svatý, Duchovní, Edikt milánský, Ekklésiá, Ekleziologie, Ekumenický koncil, Ekumenismus, Erasmus Rotterdamský, Etiopská pravoslavná církev, Eucharistie, Evangelikalismus, Evangelium, Evropa, Farnost, Filipíny, Filosof, Florentská unie, Francie, Franská říše, Františkáni, Galerius, Girolamo Savonarola, Gregoriánský kalendář, Hřích, Hebrejská bible, Hereze, Husitství, Ignác z Antiochie, Inkvizice, Islám, Itálie, Jan Kalvín, Jan Viklef, Jaroslav Brož, Jean Bodin, Ježíš Kristus, Ježíšovy zázraky, Jeruzalém, Jižní Korea, Jidáš Iškariotský, Juda Makabejský, Judaismus, Judsko, Julianus, Karel Veliký, Karmelitánské nakladatelství, Kataři, Katechismus, Katolická církev, Kazatel, Kázání na hoře, Kříž, Křížové výpravy, Křesťan, Křesťanský fundamentalismus, Křesťanství v Česku, Křest, Klášter, Kněz, Kniha Zacharjáš, Konciliarismus, Konstantin I. Veliký, Konstantinopol, Kontinent, Konverze (náboženství), Kostnice, Království Boží, Krédo, Kristův monogram, Kristus, Laik, Latina, Láska v křesťanství, Letnice, Lev I. Veliký, Liturgie, Luteránství, Manželství, Manila, Maria (matka Ježíšova), Martin Luther, Mesiáš, Mesiánský judaismus, Milán, Milost (teologie), Misie, Mnich, Modlitba, Mojžíš, Monoteismus, Nanebevstoupení Páně, Náboženství, Náboženství ve světě, Němčina, Německo, Nejsvětější Trojice, Nemocnice, Nicejsko-konstantinopolské vyznání, Nikaia, Noe, Nový zákon, Odpuštění, Ordinace (protestantství), Osoba, Osvícenství, Palestina, Papež, Papežské schizma, Patriarchát (územní členění církve), Patristika, Pavel z Tarsu, Pavlovy epištoly, Pesach, Pietismus, Podobenství, Poslední soud, Pouť, Pravoslaví, Právo, Presbyteriáni, Protestantismus, Protireformace, První nikajský koncil, Prvotní hřích, Racionalismus, Rané křesťanství, Reforma, Reformace, Remeš, Ruské impérium, Rusko, Sbor (církev), Sekta, Skandinávie, Skutky apoštolů, Smrt, Sociologie, Spasitel, Spása, Spojené státy americké, Starý zákon, Starověk, Starověký Řím, Starověrci, Středověk, Středověká křesťanská mystika, Svatý, Svatý Ambrož, Svatý Kříž, Svátek Nanebevstoupení Páně, Svátost, Svátost nemocných, Svátost smíření, Svěcení, Synagoga, Syrští křesťané, Tóra, Třicetiletá válka, Teismus, Teolog, Theodosius I., Tisícileté království, Tovaryšstvo Ježíšovo, Tridentský koncil, Turecko, Ukřižování, Ukřižování Ježíše Krista, Univerzita, Uršulinky, Vatikán, Východní křesťanství, Východofranská říše, Večeře Páně, Velikonoce, Velké schizma, Velkomoravská říše, Vtělení, Vulgata, Vykoupení, Vzkříšení, William Ockham, Západní křesťanství, Západní svět, Zjevení Janovo, 1. století, 1054, 106, 1521, 16. století, 17. století, 19. století, 30, 313, 325, 380, 391, 60, 8. století, 90. Rozbalte index (215 více) »

Abrahám

Abrahám (rodný jménem Abram) – Avraham, Avram – „otec množství“, „vznešený otec“, Ibráhím.

Nový!!: Křesťanství a Abrahám · Vidět víc »

Abrahámovská náboženství

dharmických (žlutá) Abrahámovská náboženství jsou ty náboženské systémy, které svou duchovní tradici spojují s Abrahámem.

Nový!!: Křesťanství a Abrahámovská náboženství · Vidět víc »

Afrika

Afrika (anglicky, francouzsky, portugalsky, arabsky أفريقيا,, amharsky አፍሪቃ,, svahilsky) je třetí největší kontinent po Asii a Americe s celkovou rozlohou přes 30,3 mil. km², což představuje 20,3 % celkového povrchu souše na Zemi a včetně ostrovů pokrývá 6 % celkové rozlohy Země.

Nový!!: Křesťanství a Afrika · Vidět víc »

Akrostich

Akrostich (dříve také akrostych, z řeckého akrostichon, složeniny z akros, „krajní“ a stichos, „verš“) je báseň, v níž počáteční písmena, slabiky nebo slova každého verše nebo sloky tvoří slovo, jméno nebo větu, které se také mohou nazývat „akrostich“.

Nový!!: Křesťanství a Akrostich · Vidět víc »

Alexandrie

Alexandrie (řecky Ἀλεξάνδρεια Alexandreia, arabsky الإسكندرية Al-Iskandarija) je město na břehu Středozemního moře, jeden z nejdůležitějších egyptských přístavů, druhé největší město Egypta a hlavní město stejnojmenného guvernátu.

Nový!!: Křesťanství a Alexandrie · Vidět víc »

Amerika

Amerika se skládá ze tří patrných částí - Severní Ameriky, Střední Ameriky a Jižní Ameriky.

Nový!!: Křesťanství a Amerika · Vidět víc »

Anglie

Anglie je největší a nejlidnatější země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a zároveň jediná z jeho čtyř zemí, která nemá žádnou autonomii ani samosprávu.

Nový!!: Křesťanství a Anglie · Vidět víc »

Anglikánská církev

Canterburská katedrála – sídlo prvního mezi anglikánskými biskupy Anglikánská církev (anglicky Church of England, mimo Anglii většinou The Anglican Church) je mateřská církev anglikánského společenství církví, která je v Anglii podřízena panovníkově moci.

Nový!!: Křesťanství a Anglikánská církev · Vidět víc »

Antika

Polykleitův Doryforos v římské kopii Antika (z latinského antiquitas „„dávné časy“) je v historiografii označení pro období starověku na území Řecka a Říma a jejich kulturu, na kterou navazoval a z ní čerpal Západní svět.

Nový!!: Křesťanství a Antika · Vidět víc »

Antiochie

Antiocheia (či Antiochia, Antiochie) nad Orontem nebo též Syrská, turecky Antakya, arabsky إنطاكية, leží v Syrském zálivu, v nejjižnějším výběžku dnešního Turecka na hranici se Sýrií.

Nový!!: Křesťanství a Antiochie · Vidět víc »

Apoštol

Simona Ušakova (1685) Apoštol (z řec. ἀπόστολος apostolos poslaný) je v křesťanském chápání ten, koho Ježíš Kristus vyslal, aby hlásal evangelium.

Nový!!: Křesťanství a Apoštol · Vidět víc »

Apoštolské vyznání

Apoštolské vyznání (latinsky Symbolum Apostolicum – Apoštolský symbol) je jedno ze základních vyznání křesťanské víry, které uznávají v podstatě všichni křesťané.

Nový!!: Křesťanství a Apoštolské vyznání · Vidět víc »

Apoštolský list

Apoštolský list je druh církevního dokumentu, který církevní autorita (např. synod), ale především papež nebo biskupové, adresují ve formě dopisu věřícím.

Nový!!: Křesťanství a Apoštolský list · Vidět víc »

Apokalypsa

Peter von Cornelius: Apokalyptičtí jezdci Sedm trub z tzv. Bamberské apokalypsy - rukopisu, vytvořeného v klášteře na ostrově Reichenau kolem r. 1000 Apokalypsa (řecky ἀποκάλυψις apokalypsis zjevení, odhalení) je starověký literární žánr, jehož typickou ukázkou je zejména poslední biblická kniha stejného názvu.

Nový!!: Křesťanství a Apokalypsa · Vidět víc »

Apologeta

Termín apologeta (z řec. ἀπό apo „proti“ + λόγος logos „řeč, promluva“) označuje skupiny nebo jednotlivce, kteří systematicky obhajují nebo propagují nějakou myšlenku.

Nový!!: Křesťanství a Apologeta · Vidět víc »

Ariánství

První nikajský koncil, který odsoudil ariánské učení Ariánství či arianismus je křesťanský teologický a christologický směr, odsouzený Prvním ekumenickým sněmem v Níkaji roku 325 jako hereze – odchylné učení, jež popírá božství Ježíše Krista.

Nový!!: Křesťanství a Ariánství · Vidět víc »

Arménská apoštolská církev

Vlajka Apoštolské církve Hlava církve Garegin II. Arménská apoštolská církev (– Hayastaneayč Aṙak῾elakan Ekełeči) patří mezi starobylé východní církve a je jedním z nejstarších křesťanských společenství a nejstarší případ státní církve – Arménie přijala křesťanství jako státní náboženství v roce 301.

Nový!!: Křesťanství a Arménská apoštolská církev · Vidět víc »

Asie

Asie je svou rozlohou 44 603 853 km² největší, s více než 4 miliardami obyvatel nejlidnatější a zhruba od přelomu tisíciletí rovněž nejhustěji osídlený světadíl, který tvoří součást kontinentu zvaného Eurasie, popř.

Nový!!: Křesťanství a Asie · Vidět víc »

Augsburské vyznání

Philipp Melanchthon, autor augsburského vyznání víry Augsburské vyznání, někdy také augšpurské vyznání či aušpurské vyznání nebo konfese je v latině (Confessio Augustana) a němčině (Augsburger Bekenntnis) sepsané shrnutí učení evangelíků od Philippa Melanchthona.

Nový!!: Křesťanství a Augsburské vyznání · Vidět víc »

Austrálie

Austrálie, oficiálně Australské společenství – v českém prostředí též Australský svaz – je federativní stát na jižní polokouli nacházející se na stejnojmenném kontinentu.

Nový!!: Křesťanství a Austrálie · Vidět víc »

Avignon

Torzo mostu Papežský palác (celkový pohled) Plán historického města Městská hradba, papežský palác a v pozadí katedrála Avignon je starobylé město v Provence na jihu Francie, sídlo departementu Vaucluse v regionu Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Nový!!: Křesťanství a Avignon · Vidět víc »

Špitál

Valeč na Karlovarsku Špitál (řidčeji také hospital z lat. hospitale) je označení pro středověké, ale i pozdější útulky pro nemocné, přestárlé a chudé.

Nový!!: Křesťanství a Špitál · Vidět víc »

Židé

Židé (hebrejsky יְהוּדִים, Jehudim, sg. יְהוּדִי, Jehudi) jsou semitským národem pocházejícím z oblasti Blízkého východu.

Nový!!: Křesťanství a Židé · Vidět víc »

Česká konfese

Česká konfese, latinsky Confessio Bohemica, je společné vyznání víry, které předložily české nekatolické stavy na zemském sněmu roku 1575.

Nový!!: Křesťanství a Česká konfese · Vidět víc »

Řád bratří kazatelů

El Greka Řád bratří kazatelů (Ordo (Fratrum) Praedicatorum, odtud zkratka O.P. nebo OP uváděná za jménem, či jen dominikáni, ve Francii též jakobíni) je katolický řeholní řád.

Nový!!: Křesťanství a Řád bratří kazatelů · Vidět víc »

Řád zbožných škol

Řád zbožných škol (piaristický řád, piaristé, celým jménem Řád chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol, lat. Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum) je světově rozšířený katolický řeholní řád založený v Římě sv.

Nový!!: Křesťanství a Řád zbožných škol · Vidět víc »

Řím

Císařský Řím. Tmavší oblast je území uvnitř hradeb ze 4. stol. př. n. l., světlejší uvnitř hradby z roku 275 Pantheon Koloseum Bazilika svatého Petra Řím (italsky a latinsky Roma, přezdívaný též Věčné město) je hlavní město Itálie, oblasti Lazio a provincie Roma.

Nový!!: Křesťanství a Řím · Vidět víc »

Římská říše

Římská říše (latinsky Imperium Romanum) byl státní útvar starověkého Říma existující v letech 27 př. n. l.–395; jedná se o jednu z územně nejrozsáhlejších říší v dějinách Evropy.

Nový!!: Křesťanství a Římská říše · Vidět víc »

Římskokatolická církev

Římskokatolická církev (nazývána též Latinská církev), v běžné mluvě často označovaná nepřesně jako katolická církev, je největší z třiadvaceti autonomních katolických církví a jedinou západní katolickou církví.

Nový!!: Křesťanství a Římskokatolická církev · Vidět víc »

Řečtina

Řecká dopravní směrovací značka Řečtina (– ellinikí (glóssa), tj. řecký (jazyk), nebo ελληνικά – elliniká, tj. řečtina) je indoevropský jazyk používaný autochtonním obyvatelstvem především v Řecku, na Kypru a v částech Turecka, a dále v některých emigračních zemích, jako je Austrálie, Spojené státy, Kanada aj.

Nový!!: Křesťanství a Řečtina · Vidět víc »

Řecká pravoslavná církev

Řecká pravoslavná církev (Ελληνορθόδοξη Εκκλησία) je skupina několika církví v rámci širšího společenství pravoslavné církve, které sdílí společné kulturní tradice, jejichž liturgie je tradičně v helenistické řečtině, která je původním jazykem Nového zákona.

Nový!!: Křesťanství a Řecká pravoslavná církev · Vidět víc »

Řehoř I. Veliký

Řehoř I. při diktování Gregoriánského chorálu, (miniatura z Antifonáře ze St. Gallen, okolo roku 1000) Svatý Řehoř I. Veliký (asi 540 – 12. březen 604), též Řehoř Dvojeslov (Dialogist), byl v pořadí 64.

Nový!!: Křesťanství a Řehoř I. Veliký · Vidět víc »

Barack Obama

Barack Hussein Obama (* 4. srpna 1961 Honolulu) je americký politik, v letech 2009–2017 prezident Spojených států amerických a zároveň první Afroameričan v tomto úřadu.

Nový!!: Křesťanství a Barack Obama · Vidět víc »

Baroko

charakteristického uměleckého díla baroka v Česku Baroko či barok je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě v 17. a 18. století.

Nový!!: Křesťanství a Baroko · Vidět víc »

Basilej

Basilej je švýcarské město ležící při hranicích s Francií a Německem na obou březích Rýna.

Nový!!: Křesťanství a Basilej · Vidět víc »

Bůh

Michelangela Bůh nebo božstvo je v monoteistickém pojetí pojem, pod kterým je myšlena mocná, nadlidská a většinou nesmrtelná bytost.

Nový!!: Křesťanství a Bůh · Vidět víc »

Bůh Otec

Bůh Otec, dílo ''Die Bibel in Bildern'' (1860), Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872)Bůh Ódin (severská mytologie), dílo ''Odin, der Göttervater'' (1882), Carl Emil Doepler (1824-1905) Obecně boží titul Otec vyjadřuje roli boha jako tvůrce a pána.

Nový!!: Křesťanství a Bůh Otec · Vidět víc »

Biřmování

Biřmování v Hildesheimu Biřmování (z lat. „confirmatio“ – utvrzení) je jedna ze sedmi svátostí katolické, pravoslavné, anglikánské církve a Církve československé husitské.

Nový!!: Křesťanství a Biřmování · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Křesťanství a Bible · Vidět víc »

Biskup

biskup litoměřický Biskup (z řeckého έπίσκοπος episkopos dohlížitel, moderátor, ochránce, zodpovědný; z έπι-σκέπτεσθαι episkeptesthai dohlížet) je v křesťanství nejvyšším představitelem diecéze, jenž je nástupcem apoštolů (viz apoštolská posloupnost), které ustanovil Ježíš Kristus.

Nový!!: Křesťanství a Biskup · Vidět víc »

Blahoslavenství

Blahoslavenství (kalk z lat. beatitudo štěstí, blaženost a řec. εὐ-λογεῖν eulogein dobrořečit) je název ústřední části tzv.

Nový!!: Křesťanství a Blahoslavenství · Vidět víc »

Boží syn

Boží syn je častý náboženský termín, označující syna jediného, či více bohů.

Nový!!: Křesťanství a Boží syn · Vidět víc »

Bořivoj I.

Bořivoj I. (mezi 852 a 855 – mezi 888 a 890, latinsky Borzivogius) byl první historicky doložený český panovník pocházející z rodu Přemyslovců.

Nový!!: Křesťanství a Bořivoj I. · Vidět víc »

Bogomilství

Nekropole Radimlja, pohřebiště bogomilů v Bosně a Hercegovině Bogomilství byl za křesťanství sám sebe označující náboženský směr, označovaný někdy jako dualistický, gnostický, či jako příbuzný s manicheismem.

Nový!!: Křesťanství a Bogomilství · Vidět víc »

Bohoslužba

Bohoslužba je nábožensky motivované setkání lidí za účelem komunikace s božstvem, setkání s ním nebo oběti, která mu má být přinesena.

Nový!!: Křesťanství a Bohoslužba · Vidět víc »

Boj o investituru

Huga von Cluny o zprostředkování střetnutí s papežem Řehořem VII. Boj o investituru (z lat. Investicio – oblékat roucho, německy Der Investiturstreit) byl spor mezi církevní a světskou mocí, konkrétně papežem a císařem Svaté říše římské, o vliv na jmenování církevních hodnostářů, který probíhal na přelomu 11. a 12. století.

Nový!!: Křesťanství a Boj o investituru · Vidět víc »

Bologna

Bologna (emiliano-romagnolsky Bulåggna; česky Boloňa či Boloň) je hlavním městem regionu Emilia-Romagna a provincie Bologna.

Nový!!: Křesťanství a Bologna · Vidět víc »

Byzantská říše

Konstantinopol, rekonstruovaná část theodosiánských hradeb Územní vývoj říše v letech 476–1400 císaře, chrám Hagia Sofia Vnitřek chrámu Hagia Sofia Byzantská říše, zkráceně nazývaná Byzanc, oficiálně Římská říše (řecky Βασιλεία Ῥωμαίων – Basileía Rhōmaíōn, latinsky Imperium Romanum), případně známá jako Východořímská říše (latinsky Imperium Romanum Orientale), byla v období pozdní antiky a středověku významná evropská mocnost a centrum (východního) křesťanského světa, rozprostírající se v oblastech východního Středomoří.

Nový!!: Křesťanství a Byzantská říše · Vidět víc »

Canossa

Canossa je zřícenina hradu v Apeninách, 18 km jižně od Reggio nell'Emilia (Itálie).

Nový!!: Křesťanství a Canossa · Vidět víc »

Církev

Ježíš Kristus Výraz církev výlučně přísluší náboženskému společenství křesťanskému.

Nový!!: Křesťanství a Církev · Vidět víc »

Církevní otcové

miniatuře z 11. století Jako církevní otcové se označují církevní spisovatelé křesťanského starověku, jejichž svědectví církev považuje za zvlášť závazné pro víru.

Nový!!: Křesťanství a Církevní otcové · Vidět víc »

Celibát

Celibát (z latinského přídavného jména caelebs.

Nový!!: Křesťanství a Celibát · Vidět víc »

Charita

Charita (z latinského výrazu caritas.

Nový!!: Křesťanství a Charita · Vidět víc »

Clunyjská reforma

Clunyjská reforma je hnutí katolické církve v 10.-12. století, jehož snahou bylo upevnění autority církve a papežské moci.

Nový!!: Křesťanství a Clunyjská reforma · Vidět víc »

Cranach

Cranach může být: rodové jméno významné rodiny německých malířů a grafiků 16.

Nový!!: Křesťanství a Cranach · Vidět víc »

Cyril a Metoděj

Jana Matejky z roku 1885 Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj (označováni někdy jako Soluňští bratři, Apoštolové Slovanů či Slovanští věrozvěstové) byli bratři ze Soluně, kteří v rámci své misie na Velké Moravě prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro který Konstantin vytvořil také písmo nazývané hlaholice.

Nový!!: Křesťanství a Cyril a Metoděj · Vidět víc »

David (biblická postava)

David byl podle Bible druhým Hospodinem pomazaným králem sjednoceného Izraele a panoval patrně v letech 1013-973 př.

Nový!!: Křesťanství a David (biblická postava) · Vidět víc »

David Zbíral

Doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (* 23. července 1980, Brno) je český religionista, působící na Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Nový!!: Křesťanství a David Zbíral · Vidět víc »

Dějiny Izraele

Stát Izrael (hebrejsky:, Medinat Jisra'el) byl založen 14. května 1948 po téměř dvou tisících let židovského rozptýlení v diaspoře.

Nový!!: Křesťanství a Dějiny Izraele · Vidět víc »

Dějiny křesťanství

Ježíš uzdravuje krvácejicí ženu, Římské katakomby, 300–350 Toto schéma zachycuje zjednodušený vývoj církví a jejich postupné rozdělování. Schéma nezahrnuje vznik Starokatolické církve roku 1870. K dějinám křesťanství jde přistupovat více způsoby.

Nový!!: Křesťanství a Dějiny křesťanství · Vidět víc »

Dějiny spásy

V křesťanství používaný pojem dějiny spásy (lat. historia salutis či historia sacra) označuje ty dějiny a jejich aspekt, které souvisejí s Božím postojem, počínáním a promlouváním v lidských dějinách.

Nový!!: Křesťanství a Dějiny spásy · Vidět víc »

Deismus

Deismus (z latinského deus – Bůh) je souhrnné označení pro různé náboženské a světové názory, které vznikly racionalistickou kritikou křesťanství v 17.

Nový!!: Křesťanství a Deismus · Vidět víc »

Demokracie

Tomáš Garrigue Masaryk, hlavní český představitel demokracie. Jednou k demokracii řekl: „Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby. Jaký pán, takový krám.“ Často říkal, že demokracie je diskuse. Demokracie je forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost.

Nový!!: Křesťanství a Demokracie · Vidět víc »

Denominace

Denominace je označení pro určitou církevní organizaci (odpovídá pojmu církev nebo náboženská společnost, jak jsou používány v konfesním právu) anebo se pojmu denominace užívá v širším slova smyslu též pro křesťany určitých vyznání (např. římskokatolická, evangelická, baptistická, metodistická) Denominace - náboženská sekta, která se po počáteční horlivosti a dynamice institucionalizuje a hlásí se k ní větší množství věřících.

Nový!!: Křesťanství a Denominace · Vidět víc »

Desatero

Rukopis s Desaterem z 2. století, tzv. Nashův papyrus Desatero či dekalog (z řeckého deka deset + logos slovo, Deset slov) považují židé a křesťané za příkazy (přikázání), které Bůh dal lidem jako směrnici pro způsob života.

Nový!!: Křesťanství a Desatero · Vidět víc »

Dominus Iesus

Dominus Iesus (lat. Pán Ježíš), O jedinečnosti a spásonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve je deklarace Kongregace pro nauku víry schválená papežem Janem Pavlem II. a vydaná 6. srpna 2000.

Nový!!: Křesťanství a Dominus Iesus · Vidět víc »

Duch svatý

Seslání Ducha svatého v iluminovaném manuskriptu z 15. století, Musée Condé, Chantilly. Duch svatý je znázorněn jako holubice v nejhornější části obrazu Duch Svatý i Svatý Duch (latinsky Spiritus Sanctus) je teologický pojem, který označuje v křesťanství jednu ze tří osob Nejsvětější Trojice, osobu odlišnou od Otce a Syna, zároveň však s nimi stejné podstaty (viz homoúsios).

Nový!!: Křesťanství a Duch svatý · Vidět víc »

Duchovní

Duchovní je obecně označení osoby, která (religionisticky viděno) je prostředníkem mezi věřícími a Bohem (což ovšem neznamená, že kontakt s Bohem nemohou věřící navázat přímo, prostřednictvím modlitby, stejně jako Bůh je může oslovit jinak než prostřednictvím duchovního).

Nový!!: Křesťanství a Duchovní · Vidět víc »

Edikt milánský

Edikt milánský, resp.

Nový!!: Křesťanství a Edikt milánský · Vidět víc »

Ekklésiá

Pnyx s řečništěm Ekklésiá čili lidové shromáždění (řecky ἐκκλησία) bylo shromáždění svobodných Athéňanů.

Nový!!: Křesťanství a Ekklésiá · Vidět víc »

Ekleziologie

Ekleziologie nebo eklesiologie (přes lat. ecclesia z řec. ἐκκλησία povolání.

Nový!!: Křesťanství a Ekleziologie · Vidět víc »

Ekumenický koncil

Ekumenický koncil (řec. οἰκουμένη obydlený svět) neboli všeobecný sněm je setkání biskupů (koncil) celé církve na celém světě.

Nový!!: Křesťanství a Ekumenický koncil · Vidět víc »

Ekumenismus

Ekumenismus nebo přesněji ekumenické hnutí (z řeckého oikúmené, „celek obydleného světa“) je snaha o sjednocení křesťanů.

Nový!!: Křesťanství a Ekumenismus · Vidět víc »

Erasmus Rotterdamský

Socha Erasma Rotterdamského v Rotterdamu Hanse Holbeina mladšího Erasmus Desiderius Rotterdamský, vlastním jménem Gerrit Gerritszoon, (27. října 1466 Rotterdam – 12. července 1536 Basilej) byl holandský myslitel, augustiniánský kanovník a představitel zaalpské renesance a humanismu.

Nový!!: Křesťanství a Erasmus Rotterdamský · Vidět víc »

Etiopská pravoslavná církev

Mapa Etiopie Regiony v Etiopii Devět svatých na malbě v klášteře Abby Pentalewona u Aksúmu Etiopská pravoslavná církev Tewahedo patří mezi starobylé východní církve.

Nový!!: Křesťanství a Etiopská pravoslavná církev · Vidět víc »

Eucharistie

Eucharistie (řec. díkuvzdání) je jedna ze základních součástí křesťanského kultu.

Nový!!: Křesťanství a Eucharistie · Vidět víc »

Evangelikalismus

Církev Božího království v Rusku Evangelikalismus označuje konzervativní větev protestantismu, která se vyznačuje důrazem na fakt, že Bible je pro ně jediným zdrojem víry a Božího zjevení; mimoto je pro evangelikály velmi podstatný důraz na evangelizaci, pokání a duchovní znovuzrození člověka.

Nový!!: Křesťanství a Evangelikalismus · Vidět víc »

Evangelium

Codex Alexandrinus (řecký rukopis), Lukášovo evangelium Evangelium (řecky εὐαγγέλιον euangelion, dobrá zpráva) je text pojednávající o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Nový!!: Křesťanství a Evangelium · Vidět víc »

Evropa

Satelitní snímek Evropy v noci Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.

Nový!!: Křesťanství a Evropa · Vidět víc »

Farnost

Farnost (z lat. parrochia) je základní církevní správní jednotka v katolické, pravoslavné, starokatolické, anglikánské a několika dalších církvích.

Nový!!: Křesťanství a Farnost · Vidět víc »

Filipíny

Filipíny, oficiálně známé jako Filipínská republika, jsou ostrovní stát v jihovýchodní Asii, jehož hlavním městem je Manila.

Nový!!: Křesťanství a Filipíny · Vidět víc »

Filosof

Filosof nebo filozof je člověk, který se zabývá filosofickými otázkami v různých oblastech této discipliny, který ji pěstuje a případně vyučuje.

Nový!!: Křesťanství a Filosof · Vidět víc »

Florentská unie

Florentská unie je název užívaný pro církevní unii uzavřenou 6.

Nový!!: Křesťanství a Florentská unie · Vidět víc »

Francie

Francie (francouzsky La France, výslovnost /fʀɑ̃s/), oficiální název Francouzská republika (francouzsky République française, výslovnost /ʀepyblik fʀɑ̃sɛz/) je demokratický stát, jehož většina území (někdy označovaná jako Metropolitní Francie) se nachází v západní Evropě.

Nový!!: Křesťanství a Francie · Vidět víc »

Franská říše

Království Franků (latinsky Regnum Francorum či Regne Franc) neboli Franská říše, popř.

Nový!!: Křesťanství a Franská říše · Vidět víc »

Františkáni

bazilice v Assisi) Františkáni jsou členové církevních řádů hlásící se k odkazu společenství věřících sdružených kolem sv. Františka z Assisi, které v roce 1209 dostalo od papeže souhlas s veřejným působení.

Nový!!: Křesťanství a Františkáni · Vidět víc »

Galerius

Gaius Galerius Valerius Maximianus (mezi 250 a 260 dnešní Gamzigrad, Srbsko – počátek května 311 patrně dnešní Sofie, Bulharsko) byl římský císař panující od 1. května 305 do počátku května 311 v rámci druhé až čtvrté tetrarchie.

Nový!!: Křesťanství a Galerius · Vidět víc »

Girolamo Savonarola

Girolamo Savonarola, též Hieronymus Savonarola, (21. září 1452 Ferrara – 23. května 1498 Florencie) byl italský náboženský a politický reformátor, fanatický kazatel, dominikánský řeholník, který v letech 1494–1498 mocensky ovládl Florencii a přeměnil tuto republiku na přísně teokratický stát.

Nový!!: Křesťanství a Girolamo Savonarola · Vidět víc »

Gregoriánský kalendář

Gregoriánský kalendář je juliánský kalendář s křesťanským letopočtem a korekcí přestupnosti, který je v současnosti celosvětově používaný systém pro počítání času (kalendář).

Nový!!: Křesťanství a Gregoriánský kalendář · Vidět víc »

Hřích

Hřích (ze stsl. grěch, chyba, hřích) je náboženský pojem, který původně znamenal zbloudění, omyl, chybu, také ve smyslu urážky božstev.

Nový!!: Křesťanství a Hřích · Vidět víc »

Hebrejská bible

Rukopis targumu z 11. století Hebrejská bible označuje tu část biblického kánonu, která je společná židovství a křesťanství.

Nový!!: Křesťanství a Hebrejská bible · Vidět víc »

Hereze

křižáky (vpravo). Hereze, kacířství či blud (z řeckého αἵρεσις hairesis volba křížovými výpravami počátkem 13. století. Pojmy kacířství a kacíř se používají především ve vztahu ke středověkým herezím.

Nový!!: Křesťanství a Hereze · Vidět víc »

Husitství

Husitství (někdy také husitská revoluce, v marxistické historiografii též husitské revoluční hnutí) označuje nábožensky (a v jistých ohledech snad i národnostně, sociálně a politicky) motivované hnutí pozdního středověku, vzešlé z české reformace, jež usilovala o dalekosáhlou reformu církve.

Nový!!: Křesťanství a Husitství · Vidět víc »

Ignác z Antiochie

Umučení sv. Ignáce z Antiochie Ignác z Antiochie (též Ignatios), zvaný Theoforos, tj.

Nový!!: Křesťanství a Ignác z Antiochie · Vidět víc »

Inkvizice

Pedro Berruguete, ''Sv. Dominik předsedá autodafé'', 1475. Inkvizice (lat. inquisitio; z inquaerere zjišťovat) byla právní instituce katolické církve či španělských a portugalských panovníků, která se měla vypořádávat s herezí (kacířstvím).

Nový!!: Křesťanství a Inkvizice · Vidět víc »

Islám

směr modlitby a cíl muslimských poutníků z celého světa Prorok Mohamed během hadždže do Mekky v roce 632 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století.

Nový!!: Křesťanství a Islám · Vidět víc »

Itálie

Itálie (italsky Italia) je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově.

Nový!!: Křesťanství a Itálie · Vidět víc »

Jan Kalvín

Kalvínův hrob na hřbitově 'Cimetière des Rois' v Ženevě Jan Kalvín (franc. psán Jean Calvin, it. Giovanni Calvino; vlastním jménem Jehan Cauvin) (10. července 1509, Noyon v Pikardii – 27. května 1564, Ženeva) byl francouzský teolog, významný představitel křesťanské reformace 16. století, zakladatel kalvinismu.

Nový!!: Křesťanství a Jan Kalvín · Vidět víc »

Jan Viklef

John Wycliffe (Thomas Kirby) John Wycliffe (též Wyclif, Wycliff nebo Wickliffe), v češtině znám jako Jan Viklef, (asi 1320/1331 – 31. prosince 1384) byl anglický filozof, realista novoplatonského zaměření, teolog na Oxfordské univerzitě a propagátor reforem římskokatolické církve.

Nový!!: Křesťanství a Jan Viklef · Vidět víc »

Jaroslav Brož

Jaroslav Brož (* 22. února 1963 Náchod) je římskokatolický kněz, biblista-novozákoník a nynější proděkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy pro studium.

Nový!!: Křesťanství a Jaroslav Brož · Vidět víc »

Jean Bodin

Jean Bodin (1529 Angers, département Maine-et-Loire – 1596 Laon, dép. Aisne) byl francouzský právník, filosof, politik a politolog, humanista, člen francouzského Sněmu a profesor práva v Toulouse.

Nový!!: Křesťanství a Jean Bodin · Vidět víc »

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus (asi mezi 7 a 1 př. n. l. Betlém – asi mezi 30 a 33 n. l. Golgota), známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou křesťanství.

Nový!!: Křesťanství a Ježíš Kristus · Vidět víc »

Ježíšovy zázraky

Betsaidě Synoptická evangelia a Janovo evangelium pojednávají o zázracích konaných Ježíšem, mimořádných činech, které jeho současníci neuměli vysvětlit.

Nový!!: Křesťanství a Ježíšovy zázraky · Vidět víc »

Jeruzalém

Jeruzalém je, co do rozlohy a počtu obyvatel, největší město Izraele, kde na území o rozloze 125,1 km² žije celkem 865 700 obyvatel (údaje z konce roku 2015).

Nový!!: Křesťanství a Jeruzalém · Vidět víc »

Jižní Korea

Jižní Korea, úředním názvem Korejská republika, je stát ve východní Asii, zaujímající jižní polovinu Korejského poloostrova.

Nový!!: Křesťanství a Jižní Korea · Vidět víc »

Jidáš Iškariotský

Jidáš Iškariotský, (יהודה איש־קריות, Jehuda iš Karijot, doslova Jehuda (muž) z Karijot) je biblická novozákonní postava.

Nový!!: Křesťanství a Jidáš Iškariotský · Vidět víc »

Juda Makabejský

Juda Makabejský (také Judas Maccabeus nebo Machabeus, anglicky Judah Maccabee, hebrejsky: יהודה המכבי) byl židovský kněz (kohen).

Nový!!: Křesťanství a Juda Makabejský · Vidět víc »

Judaismus

Judaismus je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele.

Nový!!: Křesťanství a Judaismus · Vidět víc »

Judsko

Judské hory Judsko (případně také Judea, (יהודה, Jehuda; Ιουδαία, Ioudaía; Iudæa) je hornatá jižní část historické Země izraelské (Erec Jisra'el). V současné době se toto území dělí mezi Stát Izrael a Palestinskou autonomii. Název Judea je řecká a latinská varianta jména Juda, které původně označovalo teritorium kmene stejného jména a později i starověké Judské království. V hebrejštině Jehuda odkazuje na velkou část jižního Izraele a západního břehu, nebo též součást Judeje a Samaří odkazující výslovně na Západní břeh oblasti na jih od Jeruzaléma.

Nový!!: Křesťanství a Judsko · Vidět víc »

Julianus

Flavius Claudius Julianus (latinsky FLAVIVS CLAVDIVS IVLIANVS, řecky Φλάβιος Κλαύδιος Ἰουλιανός, později pod křesťanským vlivem označován jako Julianus Apostata, řecky Ἰουλιανὸς ὁ Ἀποστάτης, tj. „Odpadlík“, ve starší české literatuře uváděn jako Julián; 331 v Konstantinopoli – 26. června 363 poblíž vesnice Maranga u řeky Tigris) byl od roku 355 mladší císař Constantia II. a v letech 360/361 – 363 samostatný římský císař.

Nový!!: Křesťanství a Julianus · Vidět víc »

Karel Veliký

Raffaelova korunovace Karla Velikého Monogram Karla Velikého Korunovace Karla Velikého na císaře papežem Lvem III. Karel I. Veliký, francouzsky Charlemagne (2. dubna 747 nebo 748 – 28. ledna 814 Cáchy), byl franský král a první středověký římský císař.

Nový!!: Křesťanství a Karel Veliký · Vidět víc »

Karmelitánské nakladatelství

Karmelitánské nakladatelství s.r.o. je katolicky orientované nakladatelství provozované karmelitány.

Nový!!: Křesťanství a Karmelitánské nakladatelství · Vidět víc »

Kataři

Monolit u Montséguru Jako Kataři či albigenští byli nazýváni členové velkého středověkého křesťanského náboženského hnutí na Západě, které mělo nadregionální charakter.

Nový!!: Křesťanství a Kataři · Vidět víc »

Katechismus

Katechismus (z latinského catechismus, kardinálské komise jmenované Svatým stolcem chybně nebo nejasně popisuje řadu podstatných témat katolického nauky).

Nový!!: Křesťanství a Katechismus · Vidět víc »

Katolická církev

Katolická církev je největší organizovanou skupinou v křesťanství.

Nový!!: Křesťanství a Katolická církev · Vidět víc »

Kazatel

Kazatel (predikant) znamená kohokoliv, kdo zrovna káže, nebo někoho, koho jeho kázání proslavila (v této souvislosti jsou známí především někteří barokní kazatelé).

Nový!!: Křesťanství a Kazatel · Vidět víc »

Kázání na hoře

Carl Heinrich Bloch (1834–1890): ''Horské kázání'' (Bjergprædikenen) Kázání na hoře či Horské kázání je Ježíšova řeč uvedená v 5.

Nový!!: Křesťanství a Kázání na hoře · Vidět víc »

Kříž

Tradiční podoba kříže, tzv. latinský kříž Groom v Texasu Kříž je jedním z nejstarších a nejznámějších symbolů, který užívá několik náboženství, a to zvláště křesťanství.

Nový!!: Křesťanství a Kříž · Vidět víc »

Křížové výpravy

Modlící se křižácký rytíř na dobové miniatuře ''(BL MS Royal 2A XXII f. 220)'' Křížové výpravy, starším výrazem kruciáty, byly vojenské výpravy z dob středověku, které vyhlašoval papež proti muslimům, pohanům a kacířům.

Nový!!: Křesťanství a Křížové výpravy · Vidět víc »

Křesťan

Křesťan je označení pro vyznavače křesťanství, nejrozšířenějšího monoteistického abrahámovského náboženství, založeném na učení Ježíše Krista.

Nový!!: Křesťanství a Křesťan · Vidět víc »

Křesťanský fundamentalismus

Demonstrant na obranu křesťanských hodnot protestující proti homosexualitě Demonstrant s heslem „poslouchej Ježíše nebo zhyň“ Křesťanský fundamentalismus (z lat. fundamentum - základ, podklad) je směr v křesťanském náboženství, který zahrnuje bezvýhradné, nekritické zastávání názorů určité náboženské křesťanské nauky.

Nový!!: Křesťanství a Křesťanský fundamentalismus · Vidět víc »

Křesťanství v Česku

K některému z proudů křesťanství se hlásí drtivá většina z 1 467 438 deklarovaných věřících hlásících se k církvi nebo náboženské společnosti (tj. z 13,89 % obyvatel) v České republice.

Nový!!: Křesťanství a Křesťanství v Česku · Vidět víc »

Křest

Ježíš křtěný v Jordánu Křest (asi ze starohornoněmeckého Krist - Kristus; řecky βάπτισμα ponoření Stoltz, Eric (2005). "A Christian Glossary: Baptism". The Abraham Project. Retrieved February 25, 2009 www.theabrahamproject.com/resources/glossary-christian.html.

Nový!!: Křesťanství a Křest · Vidět víc »

Klášter

Klášter v Astinu, Itálie Klášter San Lazzaro degli Armeni v Benátkách, Itálie Klášter v Assisi, Itálie Klášter Stams, Rakousko Klášter de San Zoilo, Španělsko Refektář v klášteře Santa Maria Huerta, Španělsko Kapitulní síň v klášteře v Pontaut Klášter (z německého Kloster z latinského claustrum, uzavřené místo, latinsky monasterium) je instituce a budova nebo komplex budov, které slouží jako dlouhodobý příbytek pro duchovní a pracovní činnosti mnichů (monachů), mnišek (jeptišek) či laiků, kde žijí společně jako komunita na rozdíl od osaměle žijících poustevníků (eremitů).

Nový!!: Křesťanství a Klášter · Vidět víc »

Kněz

(Karnak) Kněz dnes znamená osobu, muže nebo ženu (kněžka), která je v daném náboženském společenství oprávněna a povolána konat náboženské obřady, zejména přinášet oběti, v některých křesťanských církvích sloužit svátostmi.

Nový!!: Křesťanství a Kněz · Vidět víc »

Kniha Zacharjáš

Gustave Doré (1832-1883) - Zachariášovo vidění čtyř dvoukolých vozů (1865) Kniha Zacharjáš (Zecharja; znamená „Jehova si vzpomněl“) patří ke kanonickým knihám Starého zákona.

Nový!!: Křesťanství a Kniha Zacharjáš · Vidět víc »

Konciliarismus

Zasedání Kostnického koncilu Kresba, kolem 1450 Konciliarismus (z latinského concilium, sněm) nebo také konciliární hnutí je myšlenkový proud v rámci západního křesťanství, který pokládá za nejvyšší autoritu všeobecný sněm (koncil) a nikoli papeže, který se za jistých okolností musí koncilu podřídit.

Nový!!: Křesťanství a Konciliarismus · Vidět víc »

Konstantin I. Veliký

Flavius Valerius Constantinus (27. února někdy mezi léty 272 až 285 v Naissu, Horní Moesie – 22. května 337 poblíž Nikomédie, Bithýnie), známý také jako Konstantin Veliký, nebo Konstantin I., východními křesťany uctívaný jako Svatý Konstantin, byl od roku 306 římským císařem a od roku 324 až do své smrti nezpochybnitelným vládcem celé římské říše.

Nový!!: Křesťanství a Konstantin I. Veliký · Vidět víc »

Konstantinopol

Konstantinopol Umělecké ztvárnění Konstantinopole. Dnešní podoba mohutných konstantinopolských hradeb Theodosiánské hradby Konstantinopol (neboli Konstantinopolis, česky též Cařihrad), v roce 1930 oficiálně přejmenována na Istanbul, bylo hlavním městem Římské říše, po rozdělení Římské říše hlavním městem Východořímského impéria či později nazývané Byzantské říše, a po dobytí Turky hlavním městem Osmanské říše.

Nový!!: Křesťanství a Konstantinopol · Vidět víc »

Kontinent

Mapa světa, zobrazující barevně odlišené kontinenty Fullerova projekce zobrazuje povrch Země jako rozložený mnohostěn, veškerá pevnina se tak jeví téměř jako jeden celek Kontinent (z latinského contineō, -ēre, což znamená držím pohromadě) je velkou souvislou pevninskou masou.

Nový!!: Křesťanství a Kontinent · Vidět víc »

Konverze (náboženství)

Muslimové, jež konvertovali ke křesťanství Náboženská konverze je označení pro proces, kdy člověk přijal novou náboženskou identitu nebo změnil dosavadní vyznávané náboženství.

Nový!!: Křesťanství a Konverze (náboženství) · Vidět víc »

Kostnice

Sedlci u Kutné Hory Kostnice (novolat. ossuarium) se nazývá místnost k ukládání lidských kosterních pozůstatků.

Nový!!: Křesťanství a Kostnice · Vidět víc »

Království Boží

Království nebeské: Dítě po boku šelem, 19. století Království Boží (řecky basileia tú theú) nebo království nebeské (basileia tón úranón) je jeden z klíčových motivů Ježíšova kázání a Nového zákona, v němž se zmínka o Božím království objevuje více než stokrát.

Nový!!: Křesťanství a Království Boží · Vidět víc »

Krédo

Krédo (z lat. credo věřím) znamená vyznání víry, nejběžněji křesťanské vyznání víry a přeneseně i životní přesvědčení a zásady, např.

Nový!!: Křesťanství a Krédo · Vidět víc »

Kristův monogram

Kristův monogram Chí-Ró Kristův monogram, též označovaný jako chíró, je jedním z chrismonů (odlišuj od christogramu IHS), tedy vyjádření Kristova jména zkratkou.

Nový!!: Křesťanství a Kristův monogram · Vidět víc »

Kristus

Ježíš Kristus Kristus (latinsky christus z řeckého Χριστός - Christós, kalk hebrejského מַשִׁיחַ - maššíach) znamená „pomazaný“, Mesiáš, Bohem vyvolený král.

Nový!!: Křesťanství a Kristus · Vidět víc »

Laik

Laik (z latinského laicus, původem z řeckého λαϊκός, „světský“) je obecně člověk neškolený v určitém oboru, neodborník (v protikladu k odborníkovi).

Nový!!: Křesťanství a Laik · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Křesťanství a Latina · Vidět víc »

Láska v křesťanství

Arturo Michelena: ''La caridad'', 1888, olej na plátně, 288,2 × 232 cm Láska je v křesťanství základní charakteristikou vztahu jednak mezi Bohem a člověkem, jednak mezi lidmi navzájem, a je tedy také základním požadavkem kladeným na každého křesťana.

Nový!!: Křesťanství a Láska v křesťanství · Vidět víc »

Letnice

Letnice v Ingeborském žaltáři (kolem roku 1200) Letnice, seslání Ducha svatého, Boží hod svatodušní či svatodušní svátky (latinsky pentecostes, řecky πεντεκοστή (ἡμέρα) pentekosté (hémerá) padesátý den) označuje křesťanský svátek slavený 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně.

Nový!!: Křesťanství a Letnice · Vidět víc »

Lev I. Veliký

Svatý Lev I. Veliký (okolo 400, Toskánsko – 10. listopad 461, Řím) byl 45.

Nový!!: Křesťanství a Lev I. Veliký · Vidět víc »

Liturgie

Tradiční římskokatolická liturgie Řeckokatolická liturgie (Byzantská) - (Prešov, Slovensko) Nová římskokatolická liturgie Liturgie (z řec. λειτουργία veřejná služba, z λειτος veřejný a εργον dílo, práce) znamená dnes bohoslužbu, veřejné shromáždění podle tradice a pravidel toho kterého náboženství či církve.

Nový!!: Křesťanství a Liturgie · Vidět víc »

Luteránství

Martin Luther Luteráni či luteránské církve jsou protestantským křesťanským vyznáním, které vychází z odkazu Martina Luthera a protestantské reformace.

Nový!!: Křesťanství a Luteránství · Vidět víc »

Manželství

Manželství je právní a společenská instituce, která tvoří legislativní základ pro rodiny.

Nový!!: Křesťanství a Manželství · Vidět víc »

Manila

Manila (tagalogsky: Maynila) je hlavní město Filipín.

Nový!!: Křesťanství a Manila · Vidět víc »

Maria (matka Ježíšova)

ikon znázorňujících Pannu Marii – Bogorodica Vladimirskaja, Rusko, 12. stol. Maria nebo Marie, také Panna Maria (hebrejsky Miriam, aramejsky מַרְיָם Marjām; řecky Μαριαμ či Μαρια; arabsky مريم Marjam) je v křesťanství a islámu matka Ježíše z Nazareta, snoubenka tesaře Josefa.

Nový!!: Křesťanství a Maria (matka Ježíšova) · Vidět víc »

Martin Luther

Martin Luther (10. listopadu 1483 Eisleben – 18. února 1546 Eisleben) byl německý teolog, kazatel a reformátor, zakladatel protestantismu, autor řady duchovních, politických, pedagogických spisů, církevních písní a překladů.

Nový!!: Křesťanství a Martin Luther · Vidět víc »

Mesiáš

Mesiáš (mašiach, v doslovném významu: „pomazaný“) v judaismu znamená v prvé řadě mocnou osobu zasvěcenou svatým olejem k úkolům stanoveným Bohem, ať už jde o krále, kněze nebo proroka.

Nový!!: Křesťanství a Mesiáš · Vidět víc »

Mesiánský judaismus

Mesiánský judaismus je synkretické náboženské hnutí, mající kořeny v 60.

Nový!!: Křesťanství a Mesiánský judaismus · Vidět víc »

Milán

Milán (v milánském dialektu Milan) je druhé největší italské město, hlavní město oblasti Lombardie a provincie Milano (Metropolitní město Milán).

Nový!!: Křesťanství a Milán · Vidět víc »

Milost (teologie)

Milostí se v teologii rozumí Boží laskavé jednání s člověkem bez zřetele na jeho zásluhy či poklesky.

Nový!!: Křesťanství a Milost (teologie) · Vidět víc »

Misie

Misie (z lat. missio, poslání) znamená původně soustavné šíření křesťanské víry kázáním a jinou misijní činností.

Nový!!: Křesťanství a Misie · Vidět víc »

Mnich

benediktin) Buddhističtí mniši při výuce tradiční disputace. Tibet Mnich (lat. monachus, z řec. μοναχός monachos – osamocený) je muž praktikující formu života ve víře, podřízenou konkrétnímu cíli víry.

Nový!!: Křesťanství a Mnich · Vidět víc »

Modlitba

Albrecht Dürer, ''Modlící se ruce'' Modlitba (z praslovanského *mold- snažně prosit, vzývat boha) je úkon, který má ústřední úlohu v mnoha náboženstvích.

Nový!!: Křesťanství a Modlitba · Vidět víc »

Mojžíš

Mojžíš (Moše, vykládáno jako „z vody vytažený“) je jednou z nejvýznamnějších postav izraelského národa a Starého zákona.

Nový!!: Křesťanství a Mojžíš · Vidět víc »

Monoteismus

Monoteismus (možno též psát i jako monotheismus či monoteizmus) neboli jednobožství je forma náboženství, podle níž existuje a má být lidmi uctíván pouze jediný Bůh.

Nový!!: Křesťanství a Monoteismus · Vidět víc »

Nanebevstoupení Páně

Giotto: Nanebevstoupení Páně Nanebevstoupení Páně je křesťanské učení o události, kdy se Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání naposledy zjevil apoštolům a v oblaku se vznesl do nebe.

Nový!!: Křesťanství a Nanebevstoupení Páně · Vidět víc »

Náboženství

Různé náboženské symboly Svátek v Reggio Calabria Anglikánské procesí ve Walsinghamu Hinduistický svátek tibetského buddhismu v Bódhgaja Indie Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.

Nový!!: Křesťanství a Náboženství · Vidět víc »

Náboženství ve světě

Hlavní světová náboženství Převažující náboženství podle států Náboženství se podílí na nejvýznamnějších dějinných událostech, mnohdy na událostech nejděsivějších.

Nový!!: Křesťanství a Náboženství ve světě · Vidět víc »

Němčina

Němčina, německy Deutsch, je západogermánský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor zvaný germanistika.

Nový!!: Křesťanství a Němčina · Vidět víc »

Německo

Německo (oficiální název Spolková republika Německo, zkratka SRN;: Bundesrepublik Deutschland, neoficiální německá zkratka BRD) je středoevropský stát, rozdělený na 16 spolkových zemí.

Nový!!: Křesťanství a Německo · Vidět víc »

Nejsvětější Trojice

Andrej Rublev, ''Návštěva u Abraháma'', 1410, Treťjakovská galerie, Moskva – symbolické vyjádření Nejsvětější Trojice Svatá Trojice, Nejsvětější Trojice, Boží Trojice či trojjediný Bůh je společné označení Boha v křesťanském dogmatu o trojjedinosti, třech božských osobách, totiž Bohu Otci (Bůh, stvořitel světa), Bohu Synu (Ježíš Kristus, vykupitel světa) a Bohu Duchu Svatém (posvětitel světa), které sdílejí jediné božství.

Nový!!: Křesťanství a Nejsvětější Trojice · Vidět víc »

Nemocnice

Reliéf nemocnice na budově Muzea umění v Olomouci Nemocnice (hovorově a slangově špitál, někdy lazaret) je lékařské zařízení určené k léčení lidí.

Nový!!: Křesťanství a Nemocnice · Vidět víc »

Nicejsko-konstantinopolské vyznání

Nicejsko-konstantinopolské vyznání víry či Nicejsko-cařihradské vyznání víry (latinsky Nicaeno-Constantinopolitanum) je jedním z nejdůležitějších křesťanských vyznání víry.

Nový!!: Křesťanství a Nicejsko-konstantinopolské vyznání · Vidět víc »

Nikaia

Pohled na město z římského amfiteátru Nikáj (též Nicaea, Nikaia, a) je historické město v Anatolii v dávné Bithýnii a v dnešním Turecku, které je známo především jako místo konání dvou ekumenických koncilů starověké křesťanské církve.

Nový!!: Křesťanství a Nikaia · Vidět víc »

Noe

Noe (hebrejsky נֹחַ, Noach, doslova „Odpočinutí“), v českých překladech Bible přepisováno též jako Noé, je starozákonní postava.

Nový!!: Křesťanství a Noe · Vidět víc »

Nový zákon

Papyrový zlomek Nového zákona (2Kor 11,33–12,9, kolem roku 200) Nový zákon je soubor 27 knih, které tvoří druhou část křesťanské Bible.

Nový!!: Křesťanství a Nový zákon · Vidět víc »

Odpuštění

Rembrandt: Návrat ztraceného syna 1662; Petrohrad, Eremitáž Odpuštění znamená vědomé, dobrovolné a jednostranné zrušení závazku či povinnosti.

Nový!!: Křesťanství a Odpuštění · Vidět víc »

Ordinace (protestantství)

Novém Městě na Moravě (2010). Ordinace je termín pro pověření protestantských duchovních ke službě v církvi.

Nový!!: Křesťanství a Ordinace (protestantství) · Vidět víc »

Osoba

Osoba je jednotlivá rozumová bytost, často s důrazem na její jedinečnost a identitu: obvykle je to člověk s vlastním jménem, schopný se rozhodovat, jednat i odpovídat za své jednání.

Nový!!: Křesťanství a Osoba · Vidět víc »

Osvícenství

d'Alembertovy Encyklopedie Osvícenství je intelektuální hnutí, životní postoj a filosofický směr 17. až 18. století, který znamenal převrat ve vývoji evropského myšlení.

Nový!!: Křesťanství a Osvícenství · Vidět víc »

Palestina

Satelitní snímek oblasti z roku 2003 s vyznačenými hranicemi států. Palestina (z řeckého Παλαιστίνη;: Palaestina;: אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, Erec Jisra'el, dříve také פלשתינה Palestina;: فلسطين, Filastín) je název historického území na Blízkém východě, který se poprvé objevuje u Hérodota, avšak oficiálně používaný od roku 135 n.l., který se používá k popisu geografické oblasti mezi Středozemním mořem a řekou Jordán.

Nový!!: Křesťanství a Palestina · Vidět víc »

Papež

František Papež (z lat. papa a řec. παπάς, papas, zdrobnělý výraz pro otce) je hlava katolické církve.

Nový!!: Křesťanství a Papež · Vidět víc »

Papežské schizma

Papežské schizma je situace, kdy v katolické církvi zastávali úřad papeže dva, nebo dokonce i tři různí papežové.

Nový!!: Křesťanství a Papežské schizma · Vidět víc »

Patriarchát (územní členění církve)

Patriarcha, (patriarchés), je představitel patriarchátu (řecky πατριαρχία).

Nový!!: Křesťanství a Patriarchát (územní členění církve) · Vidět víc »

Patristika

Patristika (z řeckého πατήρ, otec) je studium křesťanské literatury a myšlení v období od 1. do 7. století.

Nový!!: Křesťanství a Patristika · Vidět víc »

Pavel z Tarsu

Svatý Pavel z Tarsu, apoštol Pavel, hebrejsky שָׁאוּל מִטַּרְסוֹס (Ša’ul mi-Tarsos), česky také Saul či Šavel, je jedna z nejdůležitějších biblických postav, o jejíchž osudech vypráví Nový zákon.

Nový!!: Křesťanství a Pavel z Tarsu · Vidět víc »

Pavlovy epištoly

Pavel z Tarsu Termínem Pavlovy epištoly se označují ty listy Nového zákona, které jsou připisovány svatému Pavlovi.

Nový!!: Křesťanství a Pavlovy epištoly · Vidět víc »

Pesach

Pesach je jedním z nejdůležitějších židovských svátků a zároveň jedním z nejstarších vůbec (jelikož příkaz k jeho dodržování byl dán jako jeden z mála ještě před darováním Tóry na Sinaji).

Nový!!: Křesťanství a Pesach · Vidět víc »

Pietismus

"Fünf-Brüder-Bild" (Osobnosti tzv. württemberského pietismu). Zleva doprava: Johannes Schnaitmann (1767-1847), Anton Egeler (1770-1850), Johann Martin Schäffer (1763-1851), Immanuel Gottlieb Kolb (1784-1859) a Johann Michael Hahn (1758-1819). Philipp Friedrich Hiller (1699–1769), evangelický farář a významný představitel württemberského pietismu. Pietismus (z francouzského pieté.

Nový!!: Křesťanství a Pietismus · Vidět víc »

Podobenství

Podobenství neboli parabola je forma alegorie.

Nový!!: Křesťanství a Podobenství · Vidět víc »

Poslední soud

Zlaté brány pražské katedrály Poslední soud je v křesťanství soud nad lidmi, když nastane konec světa.

Nový!!: Křesťanství a Poslední soud · Vidět víc »

Pouť

Joži Uprky Česku poutních míst středověku i současnosti Pouť (ze stčes. pút, praslov. pǫ̨ntъ, srov. staroindické panthás cesta) je cesta za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má náboženský význam.

Nový!!: Křesťanství a Pouť · Vidět víc »

Pravoslaví

Rozšíření pravoslavného křesťanství ve světě Pravoslaví, pravoslavná církev či ortodoxní církev (z řeckého orthos správný, pravdivý + doxa sláva, názor, učení) je křesťanská církev složená z více územních církví, které dohromady tvoří pravoslavné společenství.

Nový!!: Křesťanství a Pravoslaví · Vidět víc »

Právo

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech.

Nový!!: Křesťanství a Právo · Vidět víc »

Presbyteriáni

Hořící keř je symbolem mnohých presbyteriánských církví Presbyteriáni (z řec. presbyter, starší) jsou členové reformovaných církví s presbyterním zřízením v anglicky mluvících zemích.

Nový!!: Křesťanství a Presbyteriáni · Vidět víc »

Protestantismus

95 tezí Martina Luthera z roku 1517 se považuje za počátek reformace Protestantismus je jeden z hlavních směrů křesťanství, vycházející z náboženských reformních hnutí západní Evropy pozdního středověku a raného novověku, především z reformace, zahájené vystoupením Martina Luthera proti prodeji odpustků roku 1517.

Nový!!: Křesťanství a Protestantismus · Vidět víc »

Protireformace

Protireformace, známá též jako katolická reformace, je termín obecně používaný pro reakci katolické církve na protestantskou reformaci, především potom na učení Martina Luthera.

Nový!!: Křesťanství a Protireformace · Vidět víc »

První nikajský koncil

Níkajský (též nicejský) koncil svolal císař Kónstantínos v roce 325 do maloasijského města Nikaia.

Nový!!: Křesťanství a První nikajský koncil · Vidět víc »

Prvotní hřích

Maxe Švabinského v jižní části transeptu katedrály sv. Víta. Sixtinské kaple představující prvotní hřích Prvotní hřích,, ha-chet ha-kadmon,, je termín pro první hřích v historii lidstva, kterého se podle biblického příběhu dopustili Adam a Eva v Zahradě Eden (ráji), když se nechali svést hadem a pojedli ze stromu poznání.

Nový!!: Křesťanství a Prvotní hřích · Vidět víc »

Racionalismus

Racionalismus (z lat. rationalis, rozumový) znamená ve filosofii směr, který zdůrazňuje rozumovou stránku či složku poznání.

Nový!!: Křesťanství a Racionalismus · Vidět víc »

Rané křesťanství

Pojmem rané křesťanství rozumíme období vývoje křesťanského náboženství od jeho vzniku v 1.

Nový!!: Křesťanství a Rané křesťanství · Vidět víc »

Reforma

Reforma je přeměna, změna, úprava, zlepšení v jakékoliv oblasti života, které nemá vliv na funkční základ oné oblasti.

Nový!!: Křesťanství a Reforma · Vidět víc »

Reformace

Reformace v Evropě (1618) Reformace (lat. obnovení či oprava) byl proces v křesťanské církvi s těžištěm v 16. století, s cílem nápravy poměrů a návratu ke křesťanství nezatíženému tradicí.

Nový!!: Křesťanství a Reformace · Vidět víc »

Remeš

Remeš (francouzsky Reims, latinsky Durocortorum) je historické město v severovýchodní Francii, asi 150 km severovýchodně od Paříže.

Nový!!: Křesťanství a Remeš · Vidět víc »

Ruské impérium

Ruské impérium, také Ruská říše (rusky Российская империя, v předreformní podobě Pоссiйская Имперiя) byl státní útvar existující v letech 1721–1917; jedná se o třetí územně nejrozsáhlejší říši v dějinách lidstva.

Nový!!: Křesťanství a Ruské impérium · Vidět víc »

Rusko

Rusko, oficiálním názvem Ruská federace (Rossijskaja federacija), je s rozlohou 17 125 191 km² největší stát světa.

Nový!!: Křesťanství a Rusko · Vidět víc »

Sbor (církev)

Semilech Sbor je označení pro místní církevní společenství užívané zejména v protestantských denominacích.

Nový!!: Křesťanství a Sbor (církev) · Vidět víc »

Sekta

Sekta (z latinského — „směrnice, směr, dráha, filozofický směr, filozofická škola, politická strana, frakce“, a to nejspíše ze slovesa — „sledovat, následovat“, nebo méně pravděpodobně ze slovesa — „řezat, oddělovat“) je pojem často implicitně nebo explicitně negativního nebo i pejorativního významu, kterým většinová kultura nebo většinová společnost označuje menšinovou, obvykle náboženskou skupinu vydělenou z určitého směru (náboženského, politického nebo ideologického).

Nový!!: Křesťanství a Sekta · Vidět víc »

Skandinávie

Skandinávie označuje kulturní, historickou a etno-lingvistickou oblast v severní Evropě, která zahrnuje království dánské, švédské a norské, země vymezené svým společným etno-kulturním dědictvím a jazykem.

Nový!!: Křesťanství a Skandinávie · Vidět víc »

Skutky apoštolů

El Greco: ''Seslání Ducha sv.'' Kolem 1610 Skutky apoštolů (zkratka Sk) je pátá kniha Nového zákona, která popisuje období vzniku a šíření prvotní křesťanské církve, zejména činnost apoštolů Petra a Pavla ve 30.

Nový!!: Křesťanství a Skutky apoštolů · Vidět víc »

Smrt

Lidská lebka, běžně používaná jako symbol smrti Smrt, úmrtí, skon, latinsky exitus, je (z biologického a lékařského hlediska) zastavení životních funkcí v organismu spojené s nevratnými změnami, které obnovení životních funkcí znemožňují.

Nový!!: Křesťanství a Smrt · Vidět víc »

Sociologie

Auguste Comte považovaný za zakladatele sociologie Sociologie je společenská věda zkoumající sociální život jednotlivců, skupin a společností.

Nový!!: Křesťanství a Sociologie · Vidět víc »

Spasitel

Pojem spasitel označuje osobu, která pomáhá lidem dosáhnout spásy nebo která je v určité situaci zachraňuje.

Nový!!: Křesťanství a Spasitel · Vidět víc »

Spása

Spása (z praslovanského *sъpasti chránit stádo; lat. salus nebo pozdější salutare, řec. σωτηρία sótéría) označuje záchranu, původně jak časnou (dočasnou, z každodenní životní zkušenosti, být zachráněn např. od nepřítele apod.), tak nadpřirozenou (náboženskou, věčnou).

Nový!!: Křesťanství a Spása · Vidět víc »

Spojené státy americké

Spojené státy americké (anglicky United States of America, zkratka USA se používá i v češtině) jsou demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe, rozkládající se od Atlantského po Tichý oceán.

Nový!!: Křesťanství a Spojené státy americké · Vidět víc »

Starý zákon

Codex Leningradensis – rukopis Tanachu z roku 1008 či 1009, ze kterého pro jeho úplnost vycházejí dnešní kritická vydání Starého zákona. Starý zákon (v některých překladech Stará smlouva) je delší a starší část Bible.

Nový!!: Křesťanství a Starý zákon · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Křesťanství a Starověk · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Křesťanství a Starověký Řím · Vidět víc »

Starověrci

Starověrci v Rusku Starověrci, též staroobřadníci, rozkolníci (rusky Старообрядчество), je náboženské a společenské hnutí, které se pod vedením protopopa Avvakuma oddělilo od Ruské pravoslavné církve na protest proti reformám patriarchy Nikona v letech 1666–1667 a dodnes praktikuje její dřívější liturgii.

Nový!!: Křesťanství a Starověrci · Vidět víc »

Středověk

Přebohatých hodinek vévody z Berry'' z počátku 15. století Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

Nový!!: Křesťanství a Středověk · Vidět víc »

Středověká křesťanská mystika

Mystika označuje bezprostřední poznávání božských skutečností, jež přesahují schopnost lidského myšlení i schopnosti lidského vyjadřování.

Nový!!: Křesťanství a Středověká křesťanská mystika · Vidět víc »

Svatý

Černé Madony. Užití slova svatý či světec (z praslov. *svętъ mocný, silný) v náboženství pro člověka nebo věc (mše svatá, svatý kříž, nejsvětější trojice) se v různých náboženstvích a náboženských společnostech liší.

Nový!!: Křesťanství a Svatý · Vidět víc »

Svatý Ambrož

Svatý Ambrož, lat. Aurelius Ambrosius (kolem 340 v Trevíru – 4. duben 397 v Miláně) byl latinský církevní otec, od roku 374 biskup v Miláně.

Nový!!: Křesťanství a Svatý Ambrož · Vidět víc »

Svatý Kříž

G. Doré: ''Nalezení svatého Kříže'' Svatý Kříž nebo Pravý kříž je tradiční označení pro kříž, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus.

Nový!!: Křesťanství a Svatý Kříž · Vidět víc »

Svátek Nanebevstoupení Páně

Svátek Nanebevstoupení Páně je jednou z velkých slavností křesťanského kalendáře a připomíná výstup Ježíše Krista z Hory Olivetské na nebesa čtyřicet dní po jeho vzkříšení (viz Velikonoce).

Nový!!: Křesťanství a Svátek Nanebevstoupení Páně · Vidět víc »

Svátost

Svátost (z lat. pojmu sacramentum – „posvátná věc, posvátný úkon, přísaha“, který je ekvivalentem staršího řec. μυστήριον mystérion – „tajemství“) nebo v rámci pravoslavné církve svatá Tajina je křesťanský obřad, jež ustanovil Ježíš Kristus a který v křesťanském chápání prostřednictvím viditelného symbolu zprostředkuje neviditelnou Boží milost.

Nový!!: Křesťanství a Svátost · Vidět víc »

Svátost nemocných

Svátost nemocných (též pomazání nemocných) je jednou ze svátostí katolických, pravoslavných a některých protestantských církví.

Nový!!: Křesťanství a Svátost nemocných · Vidět víc »

Svátost smíření

Pietra Longhiho Svátost smíření, někdy též svátost pokání, obvykle známá a označovaná jako svatá zpověď je jednou ze svátostí katolické, pravoslavné a anglikánské církve, jejíž prostřednictvím křesťan vyznáním vlastních hříchů může dojít smíření s Bohem a církví.

Nový!!: Křesťanství a Svátost smíření · Vidět víc »

Svěcení

Kněžské svěcení - pomazání rukou posvátnými oleji Svěcení (neboli konsekrace) je v náboženství slavnostní vyčlenění někoho nebo něčeho k liturgické službě nebo bohoslužebnému účelu.

Nový!!: Křesťanství a Svěcení · Vidět víc »

Synagoga

Plzni je jednou z největších na světě Evropě Brně Synagoga (z řeckého, synagógé, „shromáždění“;, bejt kneset, „dům shromáždění“ nebo בית תפילה, bejt tfila, „dům modlitby“), je židovská modlitebna, sloužící kromě místa pro bohoslužebná setkání i jako místo setkání společenských nebo náboženského studia.

Nový!!: Křesťanství a Synagoga · Vidět víc »

Syrští křesťané

Syrské církve představují kulturně a jazykově vyhraněnou součást východního křesťanstva.

Nový!!: Křesťanství a Syrští křesťané · Vidět víc »

Tóra

Svitek tóry s ukazovátkem zvaným ''jad'' Tóra znamená Zákon, učení a v nejužším smyslu jde o první ze tří částí TaNaChu, neboli prvních pět knih hebrejské Bible.

Nový!!: Křesťanství a Tóra · Vidět víc »

Třicetiletá válka

Třicetiletá válka (1618–1648) byl evropský ozbrojený konflikt, známý především jako vyvrcholení sporů mezi římskokatolickou církví a zastánci vyznání, která vznikla po reformaci v 16. století, tedy kalvinismem a luteránstvím.

Nový!!: Křesťanství a Třicetiletá válka · Vidět víc »

Teismus

V obecném smyslu je teismus označením pro náboženský systém, který je orientován alespoň na jedno božstvo.

Nový!!: Křesťanství a Teismus · Vidět víc »

Teolog

Teolog (z řec. θεολόγος) je v širším či užším významu ten, kdo mluví o Bohu či ten, kdo se zabývá teologií.

Nový!!: Křesťanství a Teolog · Vidět víc »

Theodosius I.

Flavius Theodosius, známý také jako Theodosius Veliký (11. ledna 347 Cauca, Hispánie – 17. ledna 395 Mediolanum), byl v letech 379 až 394 římským císařem na Východě a od konce roku 394 posledním panovníkem celého římského impéria.

Nový!!: Křesťanství a Theodosius I. · Vidět víc »

Tisícileté království

Tisícileté království je v křesťanské církvi očekávané období, kdy bude Kristus osobně vládnout na zemi po dobu tisíciletí (millenium).

Nový!!: Křesťanství a Tisícileté království · Vidět víc »

Tovaryšstvo Ježíšovo

Tovaryšstvo Ježíšovo (Societas Iesu, ve zkratce SI, případně její mutaci pro užívaný jazyk, v češtině SJ, dříve TJ, hovorově jezuitský řád nebo jezuité) je jeden z největších a nejvýznamnějších řeholních řádů římskokatolické církve.

Nový!!: Křesťanství a Tovaryšstvo Ježíšovo · Vidět víc »

Tridentský koncil

Tridentský koncil, neznámý malíř, 1600 cca, Museo Diocesiano Tridentino, Trento Tridentský koncil (latinsky Tridentinum) byl 19.

Nový!!: Křesťanství a Tridentský koncil · Vidět víc »

Turecko

Turecko (oficiálním názvem Türkiye Cumhuriyeti, česky Turecká republika) je stát ležící v Malé Asii a z menší části v jihovýchodní Evropě.

Nový!!: Křesťanství a Turecko · Vidět víc »

Ukřižování

Japonský zločinec popravený ukřižováním (před r. 1907) Ukřižování je historický způsob potupné popravy, jehož se užívalo především ve starověku; spočíval v zavěšení odsouzencova těla za rozpjaté ruce na kříž.

Nový!!: Křesťanství a Ukřižování · Vidět víc »

Ukřižování Ježíše Krista

Roberta Campina) Ukřižování Ježíše Krista je událost z 1.

Nový!!: Křesťanství a Ukřižování Ježíše Krista · Vidět víc »

Univerzita

Univerzita (z lat. universitas.

Nový!!: Křesťanství a Univerzita · Vidět víc »

Uršulinky

Jako uršulinky či voršilky (podle světice známé jako sv. Uršula či sv. Voršila) se označují sestry několika katolických řeholních společenství.

Nový!!: Křesťanství a Uršulinky · Vidět víc »

Vatikán

Vatikán (oficiálně Městský stát Vatikán) je vnitrozemský suverénní městský stát, enkláva uvnitř města Řím, hlavního města Itálie.

Nový!!: Křesťanství a Vatikán · Vidět víc »

Východní křesťanství

Východní křesťanství je souborný název pro východní katolické církve, pravoslaví a starobylé východní církve.

Nový!!: Křesťanství a Východní křesťanství · Vidět víc »

Východofranská říše

Království východních Franků (latinsky regnum Francorum orientalium) je oficiální název státního útvaru, který je obecně znám pod názvem Východofranská (někdy též Východofrancká) říše, a to až do začátku 12. století, také jen jako Východní Franky (latinsky Francia orientalis) a od Od 11. století také znám jako Království Němců (latinsky Regnum Teutonicorum), je původcem, resp.

Nový!!: Křesťanství a Východofranská říše · Vidět víc »

Večeře Páně

Večeře Páně je označení pro slavení eucharistie, jemuž dávají přednost především církve vzešlé z protestantské reformace.

Nový!!: Křesťanství a Večeře Páně · Vidět víc »

Velikonoce

Mistr Třeboňského oltáře: Zmrtvýchvstání Krista Čtení z prvního listu sv. apoštola Pavla Korinťanům (latinsky) během velikonoční hrubé mše. Velikonoce (– pascha, pesach – přechod, přejití) jsou nyní nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Nový!!: Křesťanství a Velikonoce · Vidět víc »

Velké schizma

Toto schéma zachycuje mj. Velké schizma a rozdělení Rané církve na Katolickou a Pravoslavnou větev a následný další vývoj Velké schizma označuje rozkol v Rané neboli Prvotní církvi, který vyústil v rozdělení církve na dvě větve; dnešní tzv.

Nový!!: Křesťanství a Velké schizma · Vidět víc »

Velkomoravská říše

Velkomoravská říše (zkráceně Velká Morava,, – megale Moravia) je pozdější historické označení pro první stabilní knížectví západních Slovanů ve střední Evropě (užívá se také označení „stát Mojmírovců“, oficiální název neexistuje nebo není znám).

Nový!!: Křesťanství a Velkomoravská říše · Vidět víc »

Vtělení

(Freska v Cantignaga, Itálie. 15. stol.) Vtělení (lat. incarnatio, doslova narození v těle) znamená vstup božské bytosti do světa, obvykle v lidském těle.

Nový!!: Křesťanství a Vtělení · Vidět víc »

Vulgata

Mistra Theodorika Vulgata je pozdně antický latinský překlad bible, který je převážně dílem církevního Otce Jeronýma z přelomu 4.

Nový!!: Křesťanství a Vulgata · Vidět víc »

Vykoupení

Poslední soud (Deskový oltář na Sinaji, 12. stol.) Vykoupení je specificky křesťanské označení pro širší pojem spásy.

Nový!!: Křesťanství a Vykoupení · Vidět víc »

Vzkříšení

Vzkříšení značí v náboženství obnovené spojení ducha a těla nebo přivedení někoho ze smrti do života.

Nový!!: Křesťanství a Vzkříšení · Vidět víc »

William Ockham

William Ockham (také Occam, česky někdy Vilém Ockham, snad 1287 – 9. dubna 1347 Mnichov) byl anglický františkánský mnich a teolog, významný logik, nominalistický filosof a středověký politický myslitel.

Nový!!: Křesťanství a William Ockham · Vidět víc »

Západní křesťanství

Evropy a okolí; západní křesťanství zahrnuje oblasti katolicko-protestantské) Západní křesťanství má své kořeny v Západořímské říši a je charakteristické historickým užíváním latinského jazyka, římského ritu a až do reformace (16. stol.) i úzkou vazbou na papežský stolec v Římě; pro oblast západního křesťanství též byla typická určitá kultura, typ myšlení, uspořádání společnosti a vztah mezi duchovní a světskou mocí, jež ve svém celku učinily tuto sféru „Západem“, výrazně odlišným od řecko-slovanského „Východu“, vycházejícího z dědictví Východořímské říše/Byzance a pozdějšího „stýkání a potýkání“ se světem islámu.

Nový!!: Křesťanství a Západní křesťanství · Vidět víc »

Západní svět

Huntingtona Západní svět, západní civilizace nebo Západ je pojmenování užívané pro v Evropě vzniklé civilizační rysy, které se během historického vývoje rozšířily i mimo Evropu, obvykle do míst, kde měly evropské mocnosti rozhodující vliv.

Nový!!: Křesťanství a Západní svět · Vidět víc »

Zjevení Janovo

''Knize hodinek vévody z Berry'' (Francie, kolem 1430): Čtyři serafové kolem trůnu a čtyřiadvacet starců (Zj 4,4). Podle tradice jde o dvanáct synů Jákobových a dvanáct Apoštolů Zjevení svatého Jana je poslední knihou Nového zákona.

Nový!!: Křesťanství a Zjevení Janovo · Vidět víc »

1. století

1.

Nový!!: Křesťanství a 1. století · Vidět víc »

1054

Bez popisu.

Nový!!: Křesťanství a 1054 · Vidět víc »

106

Bez popisu.

Nový!!: Křesťanství a 106 · Vidět víc »

1521

Bez popisu.

Nový!!: Křesťanství a 1521 · Vidět víc »

16. století

Šestnácté století je období mezi 1. lednem 1501 a 31. prosincem 1600 našeho letopočtu.

Nový!!: Křesťanství a 16. století · Vidět víc »

17. století

17.

Nový!!: Křesťanství a 17. století · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Křesťanství a 19. století · Vidět víc »

30

Bez popisu.

Nový!!: Křesťanství a 30 · Vidět víc »

313

Byl vydán Edikt milánský – prohlášení Constantina I. a Licinia o toleranci říše vůči dosud nepovoleným náboženstvím, zvláště křesťanství.

Nový!!: Křesťanství a 313 · Vidět víc »

325

Bez popisu.

Nový!!: Křesťanství a 325 · Vidět víc »

380

Bez popisu.

Nový!!: Křesťanství a 380 · Vidět víc »

391

Bez popisu.

Nový!!: Křesťanství a 391 · Vidět víc »

60

Bez popisu.

Nový!!: Křesťanství a 60 · Vidět víc »

8. století

8.

Nový!!: Křesťanství a 8. století · Vidět víc »

90

Bez popisu.

Nový!!: Křesťanství a 90 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Křesťanská církev, Křesťanská víra.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »