Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Křivka

Index Křivka

Křivka je v matematice geometrický jednorozměrný objekt, případně zobrazení z úsečky do nějakého matematického prostoru (tzv. parametrizovaná křivka).

48 vztahy: Afinní zobrazení, Algoritmus de Casteljau, Archimédova spirála, B-spline křivka, Bézierova křivka, C1 kubická interpolace, C2 kubická interpolace, Cykloida, Délka, Derivace, Determinant, Diferenciální forma, Eukleidovský prostor, Funkce (matematika), Geometrie, Hausdorffův prostor, Hermitova kubika, Hilbertova křivka, Interval (matematika), Karel Rektorys, Kompaktní množina, Kružnice, Kuželosečka, Lagrangeova interpolace, Matematika, Matice, Nula, Omezená množina, Orientace, Přímka, Plocha, Polohový vektor, Průnik, Proměnná, Prostá funkce, Rovina, Rovnice, Separabilní prostor, Sierpińského křivka, Souvislá množina, Spojitá funkce, Spojité zobrazení, Topologická dimenze, Topologický prostor, Varieta (matematika), Vektor, Zobrazení (matematika), 2003.

Afinní zobrazení

Afinita v rovině Afinní zobrazení je geometrické zobrazení mezi afinními prostory, které zachovává kolinearitu a dělicí poměr.

Nový!!: Křivka a Afinní zobrazení · Vidět víc »

Algoritmus de Casteljau

Algoritmus de Casteljau se používá pro výpočet bodu na Bézierově křivce.

Nový!!: Křivka a Algoritmus de Casteljau · Vidět víc »

Archimédova spirála

Archimédova spirála Archimédova spirála je rovinná křivka (spirála), jejíž poloměr roste lineárně s velikostí úhlu.

Nový!!: Křivka a Archimédova spirála · Vidět víc »

B-spline křivka

B-spline křivka je aproximační křivka, která se často používá v CAD/CAM modelování ve 3D.

Nový!!: Křivka a B-spline křivka · Vidět víc »

Bézierova křivka

Příklad užití Bézierovy křivky Bézierova křivka, nesprávným pravopisem Beziérova křivka, pojmenovaná po francouzském inženýru Pierru Bézierovi, je jednou z mnoha parametrických křivek.

Nový!!: Křivka a Bézierova křivka · Vidět víc »

C1 kubická interpolace

C1 kubická interpolace patří do skupiny interpolací křivek po obloucích, tj.

Nový!!: Křivka a C1 kubická interpolace · Vidět víc »

C2 kubická interpolace

Příklad C2 kubické spline křivky Splajny byly studovány už začátkem 20.

Nový!!: Křivka a C2 kubická interpolace · Vidět víc »

Cykloida

Cykloida generovaná valícím se kolem Cykloida je transcendentní cyklická křivka, kterou vytvoří bod pevně spojený s kružnicí, která se valí (kutálí) po přímce.

Nový!!: Křivka a Cykloida · Vidět víc »

Délka

Délka je jedna ze základních fyzikálních veličin.

Nový!!: Křivka a Délka · Vidět víc »

Derivace

Graf funkce (černě) a její tečna (červeně). Sklon tečny odpovídá derivaci funkce ve vyznačeném bodě Derivace je důležitý pojem matematické analýzy a základ diferenciálního počtu.

Nový!!: Křivka a Derivace · Vidět víc »

Determinant

Sarrusovým pravidlem Sarrusovým pravidlem V lineární algebře je determinant zobrazení, které přiřadí každé čtvercové matici A skalár det A. Determinantem čtvercové matice řádu n nazýváme součet všech součinů n prvků této matice takových, že v žádném z uvedených součinů se nevyskytují dva prvky z téhož řádku ani z téhož sloupce.

Nový!!: Křivka a Determinant · Vidět víc »

Diferenciální forma

Diferenciální forma stupně k neboli diferenciální k-forma je matematické zobecnění funkcí na hladké varietě.

Nový!!: Křivka a Diferenciální forma · Vidět víc »

Eukleidovský prostor

Eukleidovský prostor je matematický výraz pro člověku nejbližší, intuitivní představu prostoru.

Nový!!: Křivka a Eukleidovský prostor · Vidět víc »

Funkce (matematika)

Funkce je v matematice název pro zobrazení z nějaké množiny M do množiny čísel (většinou reálných nebo komplexních), nebo do vektorového prostoru (pak se mluví o vektorové funkci).

Nový!!: Křivka a Funkce (matematika) · Vidět víc »

Geometrie

Pythagorovy věty o pravoúhlých trojúhelnících Geometrie (z gé – země a metria – měření) je matematická věda, která se zabývá otázkami tvarů, velikostí, proporcí a vzájemných vztahů obrazců a útvarů a vlastnostmi prostorů.

Nový!!: Křivka a Geometrie · Vidět víc »

Hausdorffův prostor

Body ''x'' a ''y'' odděleny svými okolími ''U'' a ''V'' V topologii a příbuzných matematických oborech se Hausdorffovým, separovaným neboli T2 prostorem rozumí topologický prostor, kde různé body mají disjunktní okolí.

Nový!!: Křivka a Hausdorffův prostor · Vidět víc »

Hermitova kubika

Příklad užití Hermitovy kubiky Hermitovy polynomy Hermitova kubika (též kubická Hermitova interpolace) je v numerické analýze spline křivka třetího řádu.

Nový!!: Křivka a Hermitova kubika · Vidět víc »

Hilbertova křivka

Prvních 8 kroků generování Hilbertovy křivky. Trojrozměrná varianta Hilbertovy křivky. Hilbertova křivka je fraktálová plochu-vyplňující křivka, jejíž dvourozměrnou variantu jako první popsal německý matematik David Hilbert v roce 1891.

Nový!!: Křivka a Hilbertova křivka · Vidět víc »

Interval (matematika)

V matematice se jako interval označuje množina reálných čísel, které leží mezi dvěma určenými čísly, která se označují jako meze intervalu.

Nový!!: Křivka a Interval (matematika) · Vidět víc »

Karel Rektorys

Prof. RNDr. Karel Rektorys, DrSc. (4. února 1923 Písek – 10. prosince 2004) byl český matematik, který většinu svého života působil na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

Nový!!: Křivka a Karel Rektorys · Vidět víc »

Kompaktní množina

Kompaktní množina, nebo také kompaktní prostor, je taková množina bodů topologického prostoru, že z každého jejího pokrytí otevřenými množinami lze vybrat pokrytí konečné.

Nový!!: Křivka a Kompaktní množina · Vidět víc »

Kružnice

Základní atributy kružnice V euklidovské geometrii je kružnice množina všech bodů v rovině, které leží ve stejné vzdálenosti, označované jako poloměr, od pevně daného bodu, zvaného střed.

Nový!!: Křivka a Kružnice · Vidět víc »

Kuželosečka

Druhy kuželoseček Kuželosečka je rovinná křivka, která vznikne jako průnik roviny s pláštěm rotačního kuželu (tzv. kuželová plocha), přičemž rovina neprochází jeho vrcholem.

Nový!!: Křivka a Kuželosečka · Vidět víc »

Lagrangeova interpolace

Příklad užití Lagrangeova polynomu pro interpolaci čtyř bodů Chceme-li interpolovat funkci, která je dána svými hodnotami v n+1 bodech x_i, i.

Nový!!: Křivka a Lagrangeova interpolace · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: Křivka a Matematika · Vidět víc »

Matice

Matice o m řádcích a n sloupcích Matice je v matematice obdélníkové či čtvercové schéma čísel nebo nějakých matematických objektů – prvků matice (též elementů matice).

Nový!!: Křivka a Matice · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Křivka a Nula · Vidět víc »

Omezená množina

Pojem omezená množina lze definovat pro množiny reálných čísel nebo obecněji pro metrické prostory.

Nový!!: Křivka a Omezená množina · Vidět víc »

Orientace

Orientace (z lat. oriens, východ) je určení směru, rozpoznání (vlastního) místa, polohy nebo směru, v přeneseném smyslu zaujetí postoje, zaměření a podobně.

Nový!!: Křivka a Orientace · Vidět víc »

Přímka

Přímka je jednorozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Křivka a Přímka · Vidět víc »

Plocha

Plocha označuje v matematice a fyzice dvojrozměrný geometrický útvar.

Nový!!: Křivka a Plocha · Vidět víc »

Polohový vektor

Polohový vektor Polohový vektor (též průvodič nebo rádiusvektor) je spojnice počátku soustavy souřadnic a hmotného bodu s orientací k hmotnému bodu.

Nový!!: Křivka a Polohový vektor · Vidět víc »

Průnik

Průnik množin A a B V matematice se jako průnik dvou nebo více množin označuje taková množina, která obsahuje pouze ty prvky, které se nalézají ve všech těchto množinách a obsahuje všechny takové prvky.

Nový!!: Křivka a Průnik · Vidět víc »

Proměnná

Proměnná je v logice, matematice a programování způsob symbolické reprezentace objektů, který umožňuje zcela abstraktní manipulaci s nimi.

Nový!!: Křivka a Proměnná · Vidět víc »

Prostá funkce

Funkci f na definičním oboru D označujeme jako prostou na D, pokud pro každé dvě hodnoty x_1 \neq x_2 z D platí f(x_1) \neq f(x_2).

Nový!!: Křivka a Prostá funkce · Vidět víc »

Rovina

Rovina je v matematice dvourozměrný geometrický útvar, který si lze představit jako neomezenou dokonale rovnou plochu.

Nový!!: Křivka a Rovina · Vidět víc »

Rovnice

Uvažujme dvě funkce f(x), g(x), které jsou definovány na nějaké množině D, pak nalezení všech x \in D, která splňují rovnost se nazývá rovnicí o jedné neznámé x. Funkce f(x) se nazývá levá strana rovnice a g(x) se nazývá pravá strana rovnice.

Nový!!: Křivka a Rovnice · Vidět víc »

Separabilní prostor

Metrický prostor obsahující spočetnou hustou podmnožinu se nazývá separabilní.

Nový!!: Křivka a Separabilní prostor · Vidět víc »

Sierpińského křivka

thumb Sierpińského křivka je souvislá fraktální rekurzivně definovaná křivka, která v limitě úplně vyplňuje jednotkový čtverec.

Nový!!: Křivka a Sierpińského křivka · Vidět víc »

Souvislá množina

Souvislá (A) a nesouvislá (B) množina Souvislá množina je v topologii.množina, kterou nelze rozdělit na dvě disjunktní, neprázdné a otevřené podmnožiny.

Nový!!: Křivka a Souvislá množina · Vidět víc »

Spojitá funkce

Spojitá (červeně) a nespojitá funkce (modře) Spojitá funkce je taková matematická funkce, jejíž hodnoty se mění plynule, tedy při dostatečně malé změně hodnoty x se hodnota f(x) změní libovolně málo.

Nový!!: Křivka a Spojitá funkce · Vidět víc »

Spojité zobrazení

Spojité zobrazení je pojem z topologie a matematické analýzy.

Nový!!: Křivka a Spojité zobrazení · Vidět víc »

Topologická dimenze

Topologická dimenze (též Lebesguova pokrývací dimenze) topologického prostoru je přirozené číslo, které prostor charakterizuje a které v běžných případech intuitivně odpovídá jiným definicím dimenze.

Nový!!: Křivka a Topologická dimenze · Vidět víc »

Topologický prostor

Topologický prostor je matematická struktura, která formalizuje pojem tvar.

Nový!!: Křivka a Topologický prostor · Vidět víc »

Varieta (matematika)

V matematice je varieta topologický prostor, který je lokálně podobný obecně n-rozměrnému Euklidovskému prostoru, a jsou na něm obvykle definovány tečné vektory.

Nový!!: Křivka a Varieta (matematika) · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Křivka a Vektor · Vidět víc »

Zobrazení (matematika)

Zobrazení je v matematice předpis, jak přiřazovat prvkům nějaké množiny (vzorům) jednoznačně prvky obecně jiné množiny (obrazy).

Nový!!: Křivka a Zobrazení (matematika) · Vidět víc »

2003

2003 (MMIII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Křivka a 2003 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Algebraická křivka, Jednoduchá křivka, Jordanova křivka, Jordanova oblast, Kladně orientovaná křivka, Konečná křivka, Oblouk křivky, Orientovaná křivka, Prostorová křivka, Rektifikovatelná křivka, Rovinná křivka, Transcendentní křivka, Uzavřená křivka, Vnitřek křivky, Vnějšek křivky, Záporně orientovaná křivka.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »