Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Kinetická energie

Index Kinetická energie

energii potenciální. Ta se mění dalším sjezdem dolů opět na energii kinetickou. Kinetická energie (též pohybová energie) je jeden z druhů mechanické energie, kterou má pohybující se těleso.

35 vztahy: Úhlová rychlost, Řada (matematika), Energie, Fyzikální jednotka, Hmotný bod, Hmotnost, Hybnost, Integrál, Joule, Königova věta (fyzika), Kladné a záporné číslo, Klasická mechanika, Klidová hmotnost, Lorentzův faktor, Mechanická energie, Mechanický pohyb, Moment setrvačnosti, Nula, Potenciální energie, Práce (fyzika), Relativita pohybu, Rychlost, Rychlost světla, Sčítání, Síla, Skalár, Skalární součin, Soustava SI, Speciální teorie relativity, Taylorova řada, Těleso, Teoretická mechanika, Umocňování, Vektor, Vztažná soustava.

Úhlová rychlost

Úhlová rychlost je fyzikální veličina popisující otáčivý pohyb tělesa (otáčení, rotaci).

Nový!!: Kinetická energie a Úhlová rychlost · Vidět víc »

Řada (matematika)

Řada (také nekonečná řada) je matematický výraz ve tvaru \sum_^\infty a_n, kde a_1, a_2, a_3, \ldots je nějaká posloupnost.

Nový!!: Kinetická energie a Řada (matematika) · Vidět víc »

Energie

Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci.

Nový!!: Kinetická energie a Energie · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Kinetická energie a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Hmotný bod

Hmotný bod je bod prostoru, kterému je přiřazena hmotnost o určité velikosti.

Nový!!: Kinetická energie a Hmotný bod · Vidět víc »

Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

Nový!!: Kinetická energie a Hmotnost · Vidět víc »

Hybnost

Hybnost je fyzikální veličina, která je mírou posuvného pohybu tělesa a je součinem jeho hmotnosti a rychlosti.

Nový!!: Kinetická energie a Hybnost · Vidět víc »

Integrál

Integrál jako plocha pod křivkou Integrál je jeden ze základních pojmů matematiky.

Nový!!: Kinetická energie a Integrál · Vidět víc »

Joule

Joule (v češtině nejčastěji či) je jednotka práce a energie, jeho značka je J. V soustavě SI patří joule mezi odvozené jednotky, ze základních jednotek je odvozen vztahem: 1 Joule je definován jako práce, kterou koná síla 1 N působící po dráze 1 m ve směru pohybu.

Nový!!: Kinetická energie a Joule · Vidět víc »

Königova věta (fyzika)

Königova věta slouží pro určení celkové kinetické energie pro těleso, které koná zároveň rotační a translační pohyb.

Nový!!: Kinetická energie a Königova věta (fyzika) · Vidět víc »

Kladné a záporné číslo

Záporné číslo je takové reálné číslo, které je menší než nula.

Nový!!: Kinetická energie a Kladné a záporné číslo · Vidět víc »

Klasická mechanika

Klasická mechanika je mechanika, zabývající se mechanickými jevy makroskopických těles, která se pohybují rychlostí zanedbatelnou vzhledem k rychlosti světla.

Nový!!: Kinetická energie a Klasická mechanika · Vidět víc »

Klidová hmotnost

Klidová hmotnost tělesa je velikost hmotnosti tohoto tělesa, kterou naměří pozorovatel, vůči němuž je těleso v klidu.

Nový!!: Kinetická energie a Klidová hmotnost · Vidět víc »

Lorentzův faktor

Jako Lorentzův faktor se označuje člen, který se často vyskytuje ve výrazech a rovnicích speciální teorie relativity (např. kontrakce délek, dilatace času, Lorentzova transformace).

Nový!!: Kinetická energie a Lorentzův faktor · Vidět víc »

Mechanická energie

Mechanická energie je skalární fyzikální veličina, která vyjadřuje míru schopnosti tělesa konat mechanickou práci, tzn.

Nový!!: Kinetická energie a Mechanická energie · Vidět víc »

Mechanický pohyb

Mechanický pohyb je druh pohybu, při kterém se mění poloha vzhledem k jiným tělesům.

Nový!!: Kinetická energie a Mechanický pohyb · Vidět víc »

Moment setrvačnosti

Moment setrvačnosti je fyzikální veličina, která vyjadřuje míru setrvačnosti tělesa při otáčivém pohybu.

Nový!!: Kinetická energie a Moment setrvačnosti · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Kinetická energie a Nula · Vidět víc »

Potenciální energie

tíhovou silou, která vozíky urychluje resp. zpomaluje. Potenciální energie (též polohová energie) je druh energie, kterou má každé těleso nacházející se v potenciálovém poli určité síly.

Nový!!: Kinetická energie a Potenciální energie · Vidět víc »

Práce (fyzika)

Práce ve fyzikálním smyslu je působení síly na fyzikální těleso nebo na silové pole, při kterém dochází k posouvání nebo deformaci tohoto tělesa resp.

Nový!!: Kinetická energie a Práce (fyzika) · Vidět víc »

Relativita pohybu

Relativita pohybu znamená, že pohyb je relativní, neboli závisí na tom, kdo jej pozoruje - závisí na vztažné soustavě, vzhledem ke které se pohyb zkoumá.

Nový!!: Kinetická energie a Relativita pohybu · Vidět víc »

Rychlost

Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.

Nový!!: Kinetická energie a Rychlost · Vidět víc »

Rychlost světla

Interferenční obrazec z Michelsonova interferometru se zeleným laserem. Rychlost světla (nebo jiného elektromagnetického záření) ve vakuu (stručně též "světelná rychlost" bez nutnosti uvádět ještě "ve vakuu") je definována jako fázová rychlost postupného elektromagnetického vlnění ve vakuu.

Nový!!: Kinetická energie a Rychlost světla · Vidět víc »

Sčítání

Sčítání je jednou ze základních operací v aritmetice.

Nový!!: Kinetická energie a Sčítání · Vidět víc »

Síla

Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.

Nový!!: Kinetická energie a Síla · Vidět víc »

Skalár

Skalár (z lat. scala, stupnice) je ve fyzice, v matematice nebo informatice veličina, jejíž hodnota je v daných jednotkách plně určena jediným číselným údajem.

Nový!!: Kinetická energie a Skalár · Vidět víc »

Skalární součin

Skalární součin je v matematice zobrazení, které dvojici vektorů přiřadí číslo (skalár), které má vztah k velikosti těchto vektorů, k tzv.

Nový!!: Kinetická energie a Skalární součin · Vidět víc »

Soustava SI

el. proud), mol (látkové množství), kilogram (hmotnost), kelvin (teplota) a kandela (svítivost). Soustava SI (zkratka z francouzského „Le Système International d'Unités“ – česky „Mezinárodní systém jednotek“) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze sedmi základních jednotek, na nich aritmeticky závisejících odvozených jednotek a dekadickými předponami tvořených násobků a dílů jednotek.

Nový!!: Kinetická energie a Soustava SI · Vidět víc »

Speciální teorie relativity

Speciální teorie relativity (STR) je fyzikální teorie publikovaná r. 1905 Albertem Einsteinem.

Nový!!: Kinetická energie a Speciální teorie relativity · Vidět víc »

Taylorova řada

sin(x). Sin(x) je vyznačen černě. Taylorova řada je v matematice zvláštní mocninná řada.

Nový!!: Kinetická energie a Taylorova řada · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Kinetická energie a Těleso · Vidět víc »

Teoretická mechanika

Teoretická mechanika (též analytická mechanika) je označení, které se užívá pro matematické formulace klasické mechaniky.

Nový!!: Kinetická energie a Teoretická mechanika · Vidět víc »

Umocňování

Umocňování je matematická operace, která vyjadřuje opakované násobení.

Nový!!: Kinetická energie a Umocňování · Vidět víc »

Vektor

Vektor představuje ve fyzice a vektorovém počtu veličinu, která má kromě velikosti i směr.

Nový!!: Kinetická energie a Vektor · Vidět víc »

Vztažná soustava

Dvě různé soustavy a pozorování jednoho objektu. Vztažná (nebo také referenční) soustava je zvolená skupina těles (příp. i jediné vztažné těleso), které jsou vzájemně v klidu, anebo zadaném či známém vzájemném pohybu.

Nový!!: Kinetická energie a Vztažná soustava · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Pohybová energie.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »