Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Klášter

Index Klášter

Klášter v Astinu, Itálie Klášter San Lazzaro degli Armeni v Benátkách, Itálie Klášter v Assisi, Itálie Klášter Stams, Rakousko Klášter de San Zoilo, Španělsko Refektář v klášteře Santa Maria Huerta, Španělsko Kapitulní síň v klášteře v Pontaut Klášter (z německého Kloster z latinského claustrum, uzavřené místo, latinsky monasterium) je instituce a budova nebo komplex budov, které slouží jako dlouhodobý příbytek pro duchovní a pracovní činnosti mnichů (monachů), mnišek (jeptišek) či laiků, kde žijí společně jako komunita na rozdíl od osaměle žijících poustevníků (eremitů).

239 vztahy: Abatyše, Aidan, Anglie, Anglové, Asie, Ášram, Švýcarsko, Žďár nad Sázavou (klášter), Žebravé řády, Čína, České kláštery benediktinů, České kláštery menších bratří, Řád (církev), Řád bratří kazatelů, Řád karmelitánů, Řád menších bratří, Řád premonstrátských řeholních kanovníků, Řád svatého Benedikta, Řehoř IX., Řehole, Řehole svatého Benedikta, Řeholní slib, Řeholník, Řeholnice, Basileios Veliký, Bazilika svatého Jiří, Břevnov, Bebenhausen, Benediktinský klášter Rajhrad, Bernard z Clairvaux, Bihár, Biskup, Brána, Buddhismus, Celibát, Cisterciácký řád, Däpung, Děkan, Decius, Diecéze, Dormitář, Druhý nikajský koncil, Duchovní, Egypt, Elijáš, Emauzský klášter, Esejci, Francie, Františkáni, Galie, ..., Gandän, Gotika, Grónsko, Hřích, Hinduismus, Horst Fuhrmann, Husitství, Indie, Iroskotská misie, Irsko, Island, Islám, Itálie, Jan Křtitel, Ježíš Kristus, Jindřich Zdík, Jméno růže, Josef II., Josefinismus, Jurisdikce, Kašna, Kapitulní síň, Kaple, Katedrála, Katolické řády a řeholní kongregace, Kázání, Křížová chodba, Křesťanská sakrální architektura, Křesťanské mnišství, Křesťanství, Kladrubský klášter, Klauzura (klášter), Klášter (Vilémov), Klášter Šaolin, Klášter Cîteaux, Klášter Cluny, Klášter Hradisko, Klášter Nepomuk, Klášter Ostrov, Klášter Porta coeli, Klášter Sankt Gallen, Klášter svatého Jiří (Praha), Klášter Teplice, Klášterní cela, Knihovna (instituce), Knihtisk, Kolej, Komorník (úřad), Komunita Taizé, Koncil, Kongregace Milosrdných sester svatého Vincence de Paul, Konvent (církev), Konvrš, Kostel, Kostelník, Král, Kuchyně, Laik, Latina, Lavatorium, Lávra, Lázeň, Lektor (církev), Liturgie, Lombardie, Madrasa, Malá Asie, Místnost, Měšťanstvo, Meditace, Minuce, Mniška, Mnich, Modlitba, Monastýr, Monastýr svatého Gorazda, Monasteriologie, Náboženství, Nálanda, Němčina, Německo, Nepál, Northumbrie, Noviciát, Oltář, Opat, Opatovický klášter, Opatství, Osvícenství, Palestina, Papež, Parlatorium, Půst, Převor, Plán ze Sankt Gallen, Podlažický klášter, Pokání, Polština, Porta Apostolorum, Poustevník, Pražský hrad, Pravoslaví, Prelát, Privilegium, Pythagoreismus, Rajský dvůr, Refektář, Rekatolizace, Relikviář, Relikvie, Románský sloh, Rytířský řád, Sametová revoluce, Samjä, Sázavský klášter, Sedlák, Sera, Seznam benediktinských klášterů, Seznam dominikánských klášterů, Seznam kapucínských klášterů, Seznam premonstrátských klášterů, Sklep, Skotsko, Skriptorium, Starověká filosofie, Starověká literatura, Starověký Řím, Středověk, Student, Studna, Svatý Augustin, Svatý Havel, Svatý Kolumba, Svatý Kolumbán, Svatý Patrik, Svátost, Svátost smíření, Taoismus, Tübingen, Třebíč (zámek), Teologie, Termín, Tibet, Tibetský buddhismus, Tikse, Umberto Eco, Univerzita, Uršulinky, Velehradský klášter, Vikingové, Západní křesťanství, Závěť, 10. století, 1032, 1078, 1083, 1086, 1087, 1098, 11. století, 1101, 1104, 1112, 1115, 1119, 1121, 1131, 1150, 1160, 1167, 1230, 1248, 13. století, 1340, 1347, 14. století, 15. století, 16. století, 17. století, 18. století, 5. století př. n. l., 590, 595, 6. století př. n. l., 664, 787, 9. století, 993, 999. Rozbalte index (189 více) »

Abatyše

Abatyše v tradičním habitu Znak abatyše Abatyše či Matka představená je označení pro představenou ženského kláštera u některých katolických řeholí.

Nový!!: Klášter a Abatyše · Vidět víc »

Aidan

Aidan je mužské křestní jméno irského původu.

Nový!!: Klášter a Aidan · Vidět víc »

Anglie

Anglie je největší a nejlidnatější země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a zároveň jediná z jeho čtyř zemí, která nemá žádnou autonomii ani samosprávu.

Nový!!: Klášter a Anglie · Vidět víc »

Anglové

Jutsku (Dánsko) Anglové byli starověký západogermánský kmen, který měl v 1. století svá původní sídla na území dnešního Šlesvicka-Holštýnska v severním Německu a jihovýchodní části Dánska.

Nový!!: Klášter a Anglové · Vidět víc »

Asie

Asie je svou rozlohou 44 603 853 km² největší, s více než 4 miliardami obyvatel nejlidnatější a zhruba od přelomu tisíciletí rovněž nejhustěji osídlený světadíl, který tvoří součást kontinentu zvaného Eurasie, popř.

Nový!!: Klášter a Asie · Vidět víc »

Ášram

Ášram (v sanskrtu आश्रम) – Á jako „pojďte, buďte vítáni“, šram jako „pracovat“ – je zpravidla poutní místo, ale někdy i obrovský komplex budov.

Nový!!: Klášter a Ášram · Vidět víc »

Švýcarsko

Švýcarská konfederace či Švýcarské spříseženství, krátce Švýcarsko (zastarale Švýcary) – německy Schweizerische Eidgenossenschaft, Schweiz, francouzsky Confédération suisse, La Suisse, italsky Confederazione Svizzera, Svizzera, rétorománsky Confederaziun svizra, Svizra, latinsky Confoederatio Helvetica, Helvetia – je vnitrozemní stát ve střední Evropě.

Nový!!: Klášter a Švýcarsko · Vidět víc »

Žďár nad Sázavou (klášter)

Bývalý klášter Studnice Blahoslavené Panny Marie (lat. Fons Beatae Mariae Virginis) ve Žďáru nad Sázavou je původně gotický, barokně, mj.

Nový!!: Klášter a Žďár nad Sázavou (klášter) · Vidět víc »

Žebravé řády

Žebravé řády neboli mendikanti (z lat. mendicans – žebrající) je označení řeholních řádů, které se zřekly vlastnictví nejen na úrovni jednotlivců, ale i společenství jako celku (řádu).

Nový!!: Klášter a Žebravé řády · Vidět víc »

Čína

zakázaném městě, Velká čínská zeď, ruiny nedaleko oázy Turfan, kaligrafiez období Dynastie Sung, věštecká kost Čína (tradiční znaky: 中國, zjednodušené znaky: 中国, hanyu pinyin: Zhōngguó, český přepis: Čung-kuo; tento pojem ovšem neznamená „Říše středu“, jak praví žurnalistické klišé: ve starověku se jím označovaly „ústřední státy“, tedy státy seskupené v Centrální planině, které představovaly tradiční kolébku čínské starověké kultury) je geografická oblast a historické území v Asii.

Nový!!: Klášter a Čína · Vidět víc »

České kláštery benediktinů

Benediktinské kláštery na českém území.

Nový!!: Klášter a České kláštery benediktinů · Vidět víc »

České kláštery menších bratří

Minoritský klášter v Brně, vstup se znakem zkřížených paží Toto je neúplný seznam zaniklých i existujících minoritských klášterů založené na českém území.

Nový!!: Klášter a České kláštery menších bratří · Vidět víc »

Řád (církev)

Burgundsku Církevní řád (latinsky ordo) označuje nadnárodní instituci společného života, která se řídí určitou řeholí.

Nový!!: Klášter a Řád (církev) · Vidět víc »

Řád bratří kazatelů

El Greka Řád bratří kazatelů (Ordo (Fratrum) Praedicatorum, odtud zkratka O.P. nebo OP uváděná za jménem, či jen dominikáni, ve Francii též jakobíni) je katolický řeholní řád.

Nový!!: Klášter a Řád bratří kazatelů · Vidět víc »

Řád karmelitánů

Řád bratří blahoslavené Panny Marie na hoře Karmel, zkráceně též řád karmelitánů, či jen karmelitáni (latinsky Ordo fratrum Beatæ Virginis Mariæ de monte Carmelo, zkr. OCarm.) je katolický řád založený ve 12. století poustevníky žijícími v ústraní v pohoří Karmel v dnešním Izraeli.

Nový!!: Klášter a Řád karmelitánů · Vidět víc »

Řád menších bratří

Bechyni Františkánské procesí v Jeruzalémě Františkán v Krakově Řád menších bratří (latinsky Ordo Fratrum Minorum, OFM), jehož členové jsou nazýváni františkáni v užším smyslu, bosí františkáni, spirituálové nebo observanté (a v některých regionech Evropy také bernardini nebo reformáti) je jednou z větví františkánů, žebravého řeholního řádu založeného sv. Františkem z Assisi v roce 1209 a později rozděleného na tři větve (kromě observantů jde ještě o kapucíny a minority).

Nový!!: Klášter a Řád menších bratří · Vidět víc »

Řád premonstrátských řeholních kanovníků

Sv. Augustin předává sv. Norbertovi svou Řeholi, kolem 1140 Řád premonstrátských řeholních kanovníků (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis, zkratka OPraem) je duchovní řád řeholních kanovníků (tedy nikoli mnišský řád).

Nový!!: Klášter a Řád premonstrátských řeholních kanovníků · Vidět víc »

Řád svatého Benedikta

Řád svatého Benedikta (OSB) je nejstarší existující mnišský řád západního křesťanství.

Nový!!: Klášter a Řád svatého Benedikta · Vidět víc »

Řehoř IX.

Sněmovně reprezentantů USA. Řehoř IX. (původním jménem Hugo ze Segni, též Hugolinus) byl papežem zvolený v roce 1227.

Nový!!: Klášter a Řehoř IX. · Vidět víc »

Řehole

Řehole (z latinského regula, pravidlo) je písemně formulovaný návod a souhrn pravidel, jimiž se řídí činnost řádu a život jeho členů.

Nový!!: Klášter a Řehole · Vidět víc »

Řehole svatého Benedikta

Benedikt z Nursie předává svou řeholi sv. Maurovi a ostatním mnichům; fr. miniatura z rukopisu Benediktovy řehole, opatství St. Gilles, 1129 Řehole svatého Benedikta je řehole (regule), soubor pravidel mnišského života, jejíž autorství je tradičně připisované zakladateli západního mnišství svatému Benediktu z Nursie (asi 483 – asi 543).

Nový!!: Klášter a Řehole svatého Benedikta · Vidět víc »

Řeholní slib

Řeholní sliby jsou sliby, které vykonávají členové řeholních společenství v římskokatolické, anglikánské a pravoslavné církvi.

Nový!!: Klášter a Řeholní slib · Vidět víc »

Řeholník

Václav Hollar: Řeholník Řeholník, také řeholní bratr, je v katolické církvi osoba mužského pohlaví, která se zavázala k doživotní službě Bohu a lidem a žije ve společenství osob, jež se řídí stejným pravidlem čili řeholí (z lat. regula, pravidlo).

Nový!!: Klášter a Řeholník · Vidět víc »

Řeholnice

Římskokatolická řádová sestra v Krakově Václav Hollar: Řeholnice Řeholnice je členka ženského církevního řádu, která se řídí předepsanými pravidly, řeholí (z latinského regula – pravidlo), a která se k tomu zavázala slavnými řeholními sliby.

Nový!!: Klášter a Řeholnice · Vidět víc »

Basileios Veliký

Svatý Basileios z Kaisareie, krátce Basil (v ruštině Vasil), zvaný též Veliký nebo Filosof (kolem 330 Kaisareia – 1. ledna 379 tamtéž) patří mezi nejvýznamnější řecké raně křesťanské teology 4. století, kteří jsou označováni jako kapadočtí otcové (vedle Basileia mezi ně patří též sv. Grégorios z Nazianzu a Basileiův bratr, sv. Grégorios z Nyssy).

Nový!!: Klášter a Basileios Veliký · Vidět víc »

Bazilika svatého Jiří

Bazilika svatého Jiří na Pražském hradě je jeden z nejstarších českých kostelů a pohřebiště Přemyslovců, u kterého byl založen první český klášter svatého Jiří.

Nový!!: Klášter a Bazilika svatého Jiří · Vidět víc »

Břevnov

Břevnov je městská čtvrť a katastrální území Prahy, náležející téměř celé k městské části Praha 6, ale nepatrnou částí (krátký úsek ulice Spiritka u stejnojmenné usedlosti) zasahující i do městské části Praha 5.

Nový!!: Klášter a Břevnov · Vidět víc »

Bebenhausen

Bebenhausen je vesnice v Bádensku-Württembersku.

Nový!!: Klášter a Bebenhausen · Vidět víc »

Benediktinský klášter Rajhrad

Benediktinský klášter Rajhrad je konvent benediktinů založený dle tradice v roce 1045, který je od roku 1813 samostatným opatstvím.

Nový!!: Klášter a Benediktinský klášter Rajhrad · Vidět víc »

Bernard z Clairvaux

Svatý Bernard z Clairvaux (1090/1091, hrad Fontaines u Dijonu – 20. srpna 1153, klášter Clairvaux) byl středověký teolog, filosof, myslitel a mystik, důležitý člen nově vzniklého cisterciáckého řádu.

Nový!!: Klášter a Bernard z Clairvaux · Vidět víc »

Bihár

Bihár je stát ležící ve východní Indii.

Nový!!: Klášter a Bihár · Vidět víc »

Biskup

biskup litoměřický Biskup (z řeckého έπίσκοπος episkopos dohlížitel, moderátor, ochránce, zodpovědný; z έπι-σκέπτεσθαι episkeptesthai dohlížet) je v křesťanství nejvyšším představitelem diecéze, jenž je nástupcem apoštolů (viz apoštolská posloupnost), které ustanovil Ježíš Kristus.

Nový!!: Klášter a Biskup · Vidět víc »

Brána

Praze Brána je stavební prvek, umožňující průchod obrannou linií do nitra opevněného celku.

Nový!!: Klášter a Brána · Vidět víc »

Buddhismus

Hong Kongu Buddhy, 1.–2. století n. l. Kolo Dharmy - jeden ze symbolů buddhismu Buddhismus dnes označuje širokou rodinu filozofických a náboženských škol, původem z indického subkontinentu, založených na učení Siddhártha Gautamy, běžně známého jako Buddha, což znamená "probuzený".

Nový!!: Klášter a Buddhismus · Vidět víc »

Celibát

Celibát (z latinského přídavného jména caelebs.

Nový!!: Klášter a Celibát · Vidět víc »

Cisterciácký řád

Cisterciácký řád (latinsky Ordo Cisterciensis, OCist.) je mnišský řád založený roku 1098, ve kterém žijí mniši podle přísných zásad klášterního života hlásaných Benediktem z Nursie, navazující na benediktinskou tradici (vznikl jako reformace benediktinského řádu).

Nový!!: Klášter a Cisterciácký řád · Vidět víc »

Däpung

Däpung (tibetsky: ་, Wylie:bras spungs dgon) je jeden ze tří velkých gelugpovských universitních klášterů v Tibetu.

Nový!!: Klášter a Däpung · Vidět víc »

Děkan

Děkan (italsky a; – vše z latinského termínu decanus, „hlava deseti“) je funkce většinou používaná v církevním a univerzitním prostředí, resp.

Nový!!: Klášter a Děkan · Vidět víc »

Decius

Gaius Messius Quintus Decius Valerianus, jako císař Gaius Messius Quintus Traianus Decius (patrně 200/201 Budalia u Sirmia v Dolní Panonii – první polovina června 251 u Abrittu), byl římský císař panující v letech 249–251, od roku 250 spolu se svými syny Deciem mladším a Hostilianem.

Nový!!: Klášter a Decius · Vidět víc »

Diecéze

Diecéze (lat. dioecesis) je správní jednotka církví s episkopální strukturou, v jejímž čele stojí biskup s úřadem a sídlem nazývaným biskupství.

Nový!!: Klášter a Diecéze · Vidět víc »

Dormitář

kláštera v německém Eberbachu Dormitářem (latinsky dormitorium) nazýváme společnou ložnici mnichů nebo jeptišek v klášteře.

Nový!!: Klášter a Dormitář · Vidět víc »

Druhý nikajský koncil

Druhý nikajský koncil (nicejský, 24. září 787 – 23. října 787) byl ekumenický koncil.

Nový!!: Klášter a Druhý nikajský koncil · Vidět víc »

Duchovní

Duchovní je obecně označení osoby, která (religionisticky viděno) je prostředníkem mezi věřícími a Bohem (což ovšem neznamená, že kontakt s Bohem nemohou věřící navázat přímo, prostřednictvím modlitby, stejně jako Bůh je může oslovit jinak než prostřednictvím duchovního).

Nový!!: Klášter a Duchovní · Vidět víc »

Egypt

Egypt, oficiálně Egyptská arabská republika (EAR) (ve staré češtině Ejipt) je arabská republika v severovýchodní Africe (malou částí též v Asii), ležící na Nilu.

Nový!!: Klášter a Egypt · Vidět víc »

Elijáš

Prorok Elijáš. Elijáš (většinou psáno neetymologicky Eliáš, hebrejsky אֱלִיָּהוּ, ELIJAHU, Bůh můj je Hospodin) je starozákonní prorok 9. století př. n. l. Elijášův život a skutky zaznamenávají 1. a 2. kniha královská.

Nový!!: Klášter a Elijáš · Vidět víc »

Emauzský klášter

Emauzský klášter neboli klášter benediktinů při chrámu Panny Marie a slovanských patronů, zvaný Na Slovanech či Emauzy, byl založen 21. listopadu 1347 českým králem a římským císařem Karlem IV. Lucemburským pro řád slovanských benediktinů.

Nový!!: Klášter a Emauzský klášter · Vidět víc »

Esejci

Trosky esejského sídliště v Kumránu Esejci (někdy také eséni či esséni) byli členové asketického apokalyptického mesianistického hnutí antického judaismu, které vzniklo v polovině 2. stol. př. n. l. a zaniklo roku 68 zničením jejich sídliště v Kumránu.

Nový!!: Klášter a Esejci · Vidět víc »

Francie

Francie (francouzsky La France, výslovnost /fʀɑ̃s/), oficiální název Francouzská republika (francouzsky République française, výslovnost /ʀepyblik fʀɑ̃sɛz/) je demokratický stát, jehož většina území (někdy označovaná jako Metropolitní Francie) se nachází v západní Evropě.

Nový!!: Klášter a Francie · Vidět víc »

Františkáni

bazilice v Assisi) Františkáni jsou členové církevních řádů hlásící se k odkazu společenství věřících sdružených kolem sv. Františka z Assisi, které v roce 1209 dostalo od papeže souhlas s veřejným působení.

Nový!!: Klášter a Františkáni · Vidět víc »

Galie

Mapa Galie z 1. století př. n. l., znázorňující přibližné rozmístění keltských kmenů. Galie resp.

Nový!!: Klášter a Galie · Vidět víc »

Gandän

Gandän (tibetsky: དགའ་ལྡན། Dga'-ldan) je jedním ze tří nejvýznamnějších gelugpovských klášterů v Tibetu.

Nový!!: Klášter a Gandän · Vidět víc »

Gotika

Seiny na Katedrálu Notre-Dame v Paříži Gotický oltář z pozdního 15. století z Mariánského kostela v Krakově Gotika je umělecký sloh pomalu navazující na sloh románský.

Nový!!: Klášter a Gotika · Vidět víc »

Grónsko

Mapa Grónska Grónsko je autonomní součást Dánského království, jehož hlavou státu je dánský monarcha, ovšem země je řízena vlastní vládou a parlamentem.

Nový!!: Klášter a Grónsko · Vidět víc »

Hřích

Hřích (ze stsl. grěch, chyba, hřích) je náboženský pojem, který původně znamenal zbloudění, omyl, chybu, také ve smyslu urážky božstev.

Nový!!: Klášter a Hřích · Vidět víc »

Hinduismus

Trimúrti, tři hlavní bohové – (zprava) Brahmá, Višnu a Šiva Hinduismus je po křesťanství a islámu třetí nejrozšířenější náboženství na světě, které má téměř jednu miliardu následovníků.

Nový!!: Klášter a Hinduismus · Vidět víc »

Horst Fuhrmann

Horst Fuhrmann (22. června 1926, Kreuzburg – 9. září 2011, Herrsching am Ammersee)) byl německý historik.

Nový!!: Klášter a Horst Fuhrmann · Vidět víc »

Husitství

Husitství (někdy také husitská revoluce, v marxistické historiografii též husitské revoluční hnutí) označuje nábožensky (a v jistých ohledech snad i národnostně, sociálně a politicky) motivované hnutí pozdního středověku, vzešlé z české reformace, jež usilovala o dalekosáhlou reformu církve.

Nový!!: Klášter a Husitství · Vidět víc »

Indie

Indie, oficiálním názvem Indická republika (Republic of India; भारत गणराज्य, Bhárat ganarádžja), je sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě, rozkládající se na Indickém subkontinentu v jižní Asii.

Nový!!: Klášter a Indie · Vidět víc »

Iroskotská misie

Kamenný keltský kříž irského kláštera Clonmacnoise Iroskotská misie označuje misijní činnost mnichů přicházejících od 7.

Nový!!: Klášter a Iroskotská misie · Vidět víc »

Irsko

Irsko (také a, Irská republika) je stát v severozápadní Evropě, zaujímající zhruba pět šestin povrchu stejnojmenného ostrova. Irsko sousedí na severu s částí Spojeného království – Severním Irskem. Jeho břehy omývá na západě Atlantský oceán, na východě Irské moře, na jihovýchodě Svatojiřský průliv a na jihu Keltské moře. Irsko je unitární parlamentní republika v čele s prezidentem. Hlavním městem je Dublin. Samostatné Irsko je výsledkem mnoholetého boje za nezávislost na Spojeném království Velké Británie a Irska. 29. prosince 1937 se Irská republika stala nástupcem Irského svobodného státu, jenž byl založen 6. prosince 1922. Ačkoliv se irský hrubý domácí produkt na hlavu ve světovém měřítku pohybuje mezi 12. až 17. místem, v závislosti na zdroji, bývalo Irsko jedním z nejchudších států západní Evropy a mělo vysokou míru emigrace. V 50. letech 20. století byla zavedena ekonomie protekcionismu a Irsko se v roce 1973 připojilo k Evropskému společenství (současné Evropské unii). V 80. letech 20. století vedla ekonomická krize Irsko k započetí velkých ekonomických reforem. Následná liberální ekonomická politika (mj.

Nový!!: Klášter a Irsko · Vidět víc »

Island

Island je stát na stejnojmenném ostrově na pomezí Severního ledového a Atlantského oceánu.

Nový!!: Klášter a Island · Vidět víc »

Islám

směr modlitby a cíl muslimských poutníků z celého světa Prorok Mohamed během hadždže do Mekky v roce 632 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století.

Nový!!: Klášter a Islám · Vidět víc »

Itálie

Itálie (italsky Italia) je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově.

Nový!!: Klášter a Itálie · Vidět víc »

Jan Křtitel

Svatý Jan Křtitel, v pravoslavné tradici zvaný též Předchůdce, je prorok z 1. století, jenž figuruje ve vyprávěných evangeliích.

Nový!!: Klášter a Jan Křtitel · Vidět víc »

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus (asi mezi 7 a 1 př. n. l. Betlém – asi mezi 30 a 33 n. l. Golgota), známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou křesťanství.

Nový!!: Klášter a Ježíš Kristus · Vidět víc »

Jindřich Zdík

Jindřich Zdík (asi 1083 – 25. června 1150 Olomouc, latinsky Henricus Sdiko, Zdico, či Sdico, původním „barbarským“ jménem Zdík a od svěcení za biskupa Henricus) byl olomoucký biskup a diplomat, strýc pražského biskupa Daniela I.

Nový!!: Klášter a Jindřich Zdík · Vidět víc »

Jméno růže

Kniha Jméno růže (it. Il nome della rosa, 1980, česky 1985) je prvním a pravděpodobně nejslavnějším románem italského filosofa, medievalisty, sémiotika a romanopisce Umberta Eca.

Nový!!: Klášter a Jméno růže · Vidět víc »

Josef II.

Velký osobní znak císaře Josefa II. Josef II. (13. března 1741 Vídeň – 20. února 1790 Vídeň) byl v letech 1765 až 1790 císař Svaté říše římské a v letech 1780 až 1790 král uherský a (nekorunovaný) král český, markrabě moravský a arcivévoda rakouský.

Nový!!: Klášter a Josef II. · Vidět víc »

Josefinismus

Císař Josef II. (1741-1790) Josefinismus (podle rakouského císaře Josefa II.) je pozdější historické označení pro rakouskou formu osvícenského absolutismu, tj.

Nový!!: Klášter a Josefinismus · Vidět víc »

Jurisdikce

Jurisdikce (z lat. jūs zákon + dictio výrok) je výkon soudní nebo jiné úřední moci v právních otázkách, nebo vymezení, kdo spadá do jejího rozsahu a obvodu.

Nový!!: Klášter a Jurisdikce · Vidět víc »

Kašna

Brně Pražském hradě Kašna je umělá nádrž na vodu.

Nový!!: Klášter a Kašna · Vidět víc »

Kapitulní síň

Kapitulní síň v klášteře Pontaut (Francie) Kapitulní síň (od lat. capitulum, shromáždění) je prostor, kde se schází kapitula, tedy slavnostní shromáždění komunity (konventu) kláštera nebo diecézní kapituly (sbor kanovníků).

Nový!!: Klášter a Kapitulní síň · Vidět víc »

Kaple

Kaple, zdrobněle kaplička, je sakrální stavba prostorově malé křesťanské modlitebny.

Nový!!: Klášter a Kaple · Vidět víc »

Katedrála

zvonicí (napravo) na Dómském pahorku tvoří hlavní dominantu města Litoměřice Katedrála (z katedra, označení biskupského stolce; též katedrální kostel nebo dóm) znamená předně hlavní kostel diecéze, sídelní kostel biskupa nebo arcibiskupa.

Nový!!: Klášter a Katedrála · Vidět víc »

Katolické řády a řeholní kongregace

Řád (lat. ordo) je v katolické církvi tradiční a církví schválená instituce, sdružující muže nebo ženy, kteří chtějí společně pěstovat určitý typ duchovního života a činnosti.

Nový!!: Klášter a Katolické řády a řeholní kongregace · Vidět víc »

Kázání

Kázání může znamenat.

Nový!!: Klášter a Kázání · Vidět víc »

Křížová chodba

katedrále v Laonu Křížová chodba (z něm. Kreuzgang) je krytá, často klenutá chodba, která obepíná čtvercový vnitřní dvůr (tzv. rajský dvůr) klášterních nebo kapitulních budov a je do něho otevřena arkádami.

Nový!!: Klášter a Křížová chodba · Vidět víc »

Křesťanská sakrální architektura

Praha, katedrála – interiér Křesťanská sakrální architektura (z latinského sacer – „svatý“, „posvátný“), tedy křesťanské sakrální stavby, slouží k rituálním a bohoslužebným účelům, k setkávání věřících za účelem uctívání a chvály Boha.

Nový!!: Klášter a Křesťanská sakrální architektura · Vidět víc »

Křesťanské mnišství

nešpor Křesťanské mnišství je způsob hledání Boha, způsob života, jenž má pomoci jedinci získat bližší vztah a blíže následovat příklad Ježíše Krista než je prakticky možné pro křesťana žijícího obyčejný život.

Nový!!: Klášter a Křesťanské mnišství · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Klášter a Křesťanství · Vidět víc »

Kladrubský klášter

Kladrubský klášter (Kloster Kladrau) je bývalý benediktinský klášter v Kladrubech, nedaleko města Stříbro.

Nový!!: Klášter a Kladrubský klášter · Vidět víc »

Klauzura (klášter)

Klauzura (z lat. claudere, zavřít) je označení pro klášterní prostory uzavřené laické veřejnosti.

Nový!!: Klášter a Klauzura (klášter) · Vidět víc »

Klášter (Vilémov)

Klášter je část obce Vilémov v okrese Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina.

Nový!!: Klášter a Klášter (Vilémov) · Vidět víc »

Klášter Šaolin

Hlavní brána chrámu Klášter Šaolin, resp.

Nový!!: Klášter a Klášter Šaolin · Vidět víc »

Klášter Cîteaux

Klášter Cîteaux je trapistické opatství poblíž Dijonu ve Francii, dřívější zakládací a správní centrum cisterciáckého řádu.

Nový!!: Klášter a Klášter Cîteaux · Vidět víc »

Klášter Cluny

Klášter Cluny je bývalé územní opatství, nacházející se v městečku Cluny v departementu Saône-et-Loire, region Burgundsko ve střední Francii, asi 80 km severně od Lyonu.

Nový!!: Klášter a Klášter Cluny · Vidět víc »

Klášter Hradisko

Klášter Hradisko je bývalý premonstrátský klášter v Olomouci.

Nový!!: Klášter a Klášter Hradisko · Vidět víc »

Klášter Nepomuk

Klášter Nepomuk (resp. Pomuk) je někdejší cisterciácké opatství nacházející se v obci Klášter, asi 2 km severně od města Nepomuk, v Plzeňském kraji, okres Plzeň-jih, na levém břehu říčky Úslavy na úpatí Zelené hory (533 m n. m.). Šlo o v pořadí čtvrté cisterciácké opatství, založené neznámým fundátorem asi mezi lety 1144–1145.

Nový!!: Klášter a Klášter Nepomuk · Vidět víc »

Klášter Ostrov

Klášter Stětí sv.

Nový!!: Klášter a Klášter Ostrov · Vidět víc »

Klášter Porta coeli

Půdorys gotického ambitu a dvou kostelů Klášter cisterciaček Porta coeli (z latiny Brána nebes, Monasterium Cisterciense Porta Coeli) se nachází v obci Předklášteří u Tišnova v okrese Brno-venkov.

Nový!!: Klášter a Klášter Porta coeli · Vidět víc »

Klášter Sankt Gallen

Knížecí opatství svatého Havla je benediktinské opatství ve městě St. Gallen ve Švýcarsku.

Nový!!: Klášter a Klášter Sankt Gallen · Vidět víc »

Klášter svatého Jiří (Praha)

Západní průčelí baziliky sv. Jiří Klášter svatého Jiří je někdejší ženský benediktinský klášter u baziliky sv. Jiří a nejstarší český klášter.

Nový!!: Klášter a Klášter svatého Jiří (Praha) · Vidět víc »

Klášter Teplice

Klášter Teplice byl ženský benediktinský klášter v dnešních Teplicích v severních Čechách.

Nový!!: Klášter a Klášter Teplice · Vidět víc »

Klášterní cela

kartouzy (jižní Francie) Klášterní cela (z lat. cella, komora) je označení pro malou obytnou místnost určenou pro řeholníka (mnicha, jeptišku ap.) v klášteře.

Nový!!: Klášter a Klášterní cela · Vidět víc »

Knihovna (instituce)

Interiér Městské knihovny v Praze Detail studovny ve školní knihovně, Gymnázium Dr. Karla Polesného Knihovna (řidčeji též bibliotéka nebo moderně jako mediatéka) je instituce sloužící primárně ke zpřístupnění knihovních jednotek veřejnosti.

Nový!!: Klášter a Knihovna (instituce) · Vidět víc »

Knihtisk

Francouzská tiskárna (kolem 1500) Tisk v 16. století Knihtisk je způsob mechanického rozmnožování textu nebo obrazu vytvářející identické kopie tiskem z výšky.

Nový!!: Klášter a Knihtisk · Vidět víc »

Kolej

Kolej běžné železnice Kolej jednokolejnicové dráhy (monorailu) Kolej je součást kolejového svršku dráhy pro kolejová vozidla.

Nový!!: Klášter a Kolej · Vidět víc »

Komorník (úřad)

Komorník či komoří (latinsky camerarius, německy Kämmerer nebo Kammerherr) jsou dva tituly středověkého původu pro úředníka zabývajícího se financemi.

Nový!!: Klášter a Komorník (úřad) · Vidět víc »

Komunita Taizé

Modlitba při Evropském setkání mladých Komunita Taizé (franc. Communauté de Taizé) je křesťanské ekumenické společenství klášterního typu nacházející se v burgundské vesnici Taizé ve Francii.

Nový!!: Klášter a Komunita Taizé · Vidět víc »

Koncil

Koncil (z lat. concilium rada, porada) nebo též synod a synoda (z řec. σύνοδος setkání) je církevní sněm biskupů, který má za cíl projednat a urovnat záležitosti týkající se církevní nauky a praxe.

Nový!!: Klášter a Koncil · Vidět víc »

Kongregace Milosrdných sester svatého Vincence de Paul

Kongregace Milosrdných sester svatého Vincence de Paul (někdy psáno také z Pauly, z Paula) je katolická kongregace, jejímž posláním je péče o seniory, děti, dlouhodobě nemocné, tělesně a duševně trpící.

Nový!!: Klášter a Kongregace Milosrdných sester svatého Vincence de Paul · Vidět víc »

Konvent (církev)

bekyní (bekináž) v Amsterdamu Konvent (conventus, tj. schůze, shromáždění, sněm, soud) je v náboženském smyslu označení církevní komunity kněží, řeholníků nebo řeholních sester určitého kláštera.

Nový!!: Klášter a Konvent (církev) · Vidět víc »

Konvrš

Konvrš (z latinského frater conversus, obrácený bratr) je řeholník, který není mnichem.

Nový!!: Klášter a Konvrš · Vidět víc »

Kostel

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze – nejvýznamnější kostel v České republice. Kostel (z latinského castellum s významem hrad z důvodu užívaného opevnění, též chrám či chrám Páně) je sakrální stavba, která slouží křesťanům k modlitbám a bohoslužbě.

Nový!!: Klášter a Kostel · Vidět víc »

Kostelník

Kostelník (též sakristán) je člověk, který se stará o kostel a zvláště o sakristii, roucha kněží či ministrantů, obřadní nádoby apod.

Nový!!: Klášter a Kostelník · Vidět víc »

Král

český král Jiří z Poděbrad alt.

Nový!!: Klášter a Král · Vidět víc »

Kuchyně

Pohled na typickou kuchyni západního stylu. Kuchyně je místnost v obydlí, která slouží k přípravě a úpravě jídla.

Nový!!: Klášter a Kuchyně · Vidět víc »

Laik

Laik (z latinského laicus, původem z řeckého λαϊκός, „světský“) je obecně člověk neškolený v určitém oboru, neodborník (v protikladu k odborníkovi).

Nový!!: Klášter a Laik · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Klášter a Latina · Vidět víc »

Lavatorium

kláštera Batalha (Portugalsko) Lavatorium je označení pro umývárnu v křesťanském klášteře, která slouží mnichům k mytí rukou před společným jídlem.

Nový!!: Klášter a Lavatorium · Vidět víc »

Lávra

Trojicko-sergijevská lávra, nejvýznamnější monastýr v Rusku Počajivská lávra na Ukrajině Lávra (řecky Λαύρα, cyrilicí Ла́вра) je termín používaný v řeckokatolické a pravoslavné církvi, označující velký a mimořádně významný monastýr (klášter), který zpravidla podléhá přímo patriarchovi a nikoliv místnímu biskupovi.

Nový!!: Klášter a Lávra · Vidět víc »

Lázeň

Lázeň, latinsky balneum, je obecně sprchová nebo vanová koupel, širší označení označuje místo, kde se provádějí léčebné lázeňské kúry.

Nový!!: Klášter a Lázeň · Vidět víc »

Lektor (církev)

Katovicích (2012) Pravoslavný lektor (1878) Lektor (z latinského lector - čtenář, předčítající) v křesťanské liturgii je osoba pověřená úkolem předčítat čtení z Písma svatého.

Nový!!: Klášter a Lektor (církev) · Vidět víc »

Liturgie

Tradiční římskokatolická liturgie Řeckokatolická liturgie (Byzantská) - (Prešov, Slovensko) Nová římskokatolická liturgie Liturgie (z řec. λειτουργία veřejná služba, z λειτος veřejný a εργον dílo, práce) znamená dnes bohoslužbu, veřejné shromáždění podle tradice a pravidel toho kterého náboženství či církve.

Nový!!: Klášter a Liturgie · Vidět víc »

Lombardie

Lombardie (italsky Lombardia) je oblast v severozápadní Itálii, rozkládající se od Alp až k údolí řeky Pád.

Nový!!: Klášter a Lombardie · Vidět víc »

Madrasa

Hodina v medrese v Bosně a Hercegovině v roce 1906 Madrasa (též medresa) je islámská náboženská škola vyššího typu, nejčastěji založená při mešitě.

Nový!!: Klášter a Madrasa · Vidět víc »

Malá Asie

Malá Asie (Mikra Asia) je poloostrov mezi Středozemním, Egejským, Marmarským a Černým mořem.

Nový!!: Klášter a Malá Asie · Vidět víc »

Místnost

Japonsku Obývací pokoj Nemocniční pokoj (nemocnice) Místnost (pokoj, zastarale též komnata či světnice) se nazývá prostor, který je ohraničen stěnami, podlahou a stropem a je součástí bytu nebo jiné obytné budovy.

Nový!!: Klášter a Místnost · Vidět víc »

Měšťanstvo

Měšťané na přístavním molu, rok 1890 Měšťanstvo či buržoazie (z franc. bourgeoisie) je označení sociální vrstvy měšťanů čili plnoprávných obyvatel měst.

Nový!!: Klášter a Měšťanstvo · Vidět víc »

Meditace

kontemplaci Meditací se nejčastěji rozumí různé praktiky prohlubování soustředění.

Nový!!: Klášter a Meditace · Vidět víc »

Minuce

Minuce či minucí je označení pozdně středověkých a raně novověkých kalendářů, které se vyvinuly ze seznamů dní vhodných pro pouštění žilou (latinsky minutio sanguinis).

Nový!!: Klášter a Minuce · Vidět víc »

Mniška

Mniška nebo jeptiška (ze středolatinského, abatyše) je označení pro ženu žijící mnišským způsobem života v některých řádech (zejména druhá, kontemplativní větev) a která složila slavné sliby.

Nový!!: Klášter a Mniška · Vidět víc »

Mnich

benediktin) Buddhističtí mniši při výuce tradiční disputace. Tibet Mnich (lat. monachus, z řec. μοναχός monachos – osamocený) je muž praktikující formu života ve víře, podřízenou konkrétnímu cíli víry.

Nový!!: Klášter a Mnich · Vidět víc »

Modlitba

Albrecht Dürer, ''Modlící se ruce'' Modlitba (z praslovanského *mold- snažně prosit, vzývat boha) je úkon, který má ústřední úlohu v mnoha náboženstvích.

Nový!!: Klášter a Modlitba · Vidět víc »

Monastýr

Monastýr (z řeckého μοναστήριον; rusky монастырь; ukrajinsky монастир; srbsky a bulharsky манастир) – termín označující pravoslavný klášter – společný příbytek mnichů, místo pro monastický (mnišský) život.

Nový!!: Klášter a Monastýr · Vidět víc »

Monastýr svatého Gorazda

Monastýr svatého Gorazda, celým názvem Pravoslavný monastýr svatého mučedníka biskupa Gorazda, je pravoslavný mužský klášter vybudovaný jako památník Matěje Pavlíka, pozdějšího biskupa svatého Gorazda (1879–1942), v jeho rodišti Hrubé Vrbce.

Nový!!: Klášter a Monastýr svatého Gorazda · Vidět víc »

Monasteriologie

Monasteriologie je historická věda zabývající se kláštery a vším, co je s nimi spojené (církevní řády, řeholní komunity, kongregace, historie a architektura kostelů, konventů a kaplí, včetně klášterních interiérů, materiální i duchovní produkce, ikonologické prezentace atd.) Kategorie:Pomocné vědy historické.

Nový!!: Klášter a Monasteriologie · Vidět víc »

Náboženství

Různé náboženské symboly Svátek v Reggio Calabria Anglikánské procesí ve Walsinghamu Hinduistický svátek tibetského buddhismu v Bódhgaja Indie Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní (smyslové vnímání přesahující) zkušenosti či transcendentním představám.

Nový!!: Klášter a Náboženství · Vidět víc »

Nálanda

Nálanda byla starověká univerzita v Biháru v Indii.

Nový!!: Klášter a Nálanda · Vidět víc »

Němčina

Němčina, německy Deutsch, je západogermánský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor zvaný germanistika.

Nový!!: Klášter a Němčina · Vidět víc »

Německo

Německo (oficiální název Spolková republika Německo, zkratka SRN;: Bundesrepublik Deutschland, neoficiální německá zkratka BRD) je středoevropský stát, rozdělený na 16 spolkových zemí.

Nový!!: Klášter a Německo · Vidět víc »

Nepál

Nepál (nepálsky: नेपाल), oficiálně Federativní demokratická republika Nepál, je vnitrozemský stát v Jižní Asii ve střední části Himálaje.

Nový!!: Klášter a Nepál · Vidět víc »

Northumbrie

Northumbrijské království či Království Northumbrie (staroanglicky Norþhymbra rīce) bylo jedno ze sedmi anglosaských království, rozkládající se v současné severní Anglii a jižním Skotsku, posléze také jedno z hrabství po roce 927 sjednoceného Anglického království.

Nový!!: Klášter a Northumbrie · Vidět víc »

Noviciát

Sestra s bílým škapulířem je novicka. Sevilla. Noviciát je období, po které čekatelé na vstup do katolického řeholního společenství (novic, resp. novicka) žijí společně s řeholníky (resp. řeholnicemi).

Nový!!: Klášter a Noviciát · Vidět víc »

Oltář

Oltář (mizbeach,, béma,, v křesťanském užití) je místo, na němž se v náboženství přináší dar jako oběť, obvykle bohu či božstvu.

Nový!!: Klášter a Oltář · Vidět víc »

Opat

150px Opat je představený kláštera některých mužských řádů.

Nový!!: Klášter a Opat · Vidět víc »

Opatovický klášter

Opatovický klášter, či klášter Opatovice nad Labem (Kloster Opatowitz, Cella Opathovicensis), je bývalý benediktinský klášter v Opatovicích nad Labem.

Nový!!: Klášter a Opatovický klášter · Vidět víc »

Opatství

Benediktinské opatství v Praze-Břevnově Opatství je v organizační hierarchii katolické církve a církevního řádu samostatný a právně nezávislý klášter.

Nový!!: Klášter a Opatství · Vidět víc »

Osvícenství

d'Alembertovy Encyklopedie Osvícenství je intelektuální hnutí, životní postoj a filosofický směr 17. až 18. století, který znamenal převrat ve vývoji evropského myšlení.

Nový!!: Klášter a Osvícenství · Vidět víc »

Palestina

Satelitní snímek oblasti z roku 2003 s vyznačenými hranicemi států. Palestina (z řeckého Παλαιστίνη;: Palaestina;: אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, Erec Jisra'el, dříve také פלשתינה Palestina;: فلسطين, Filastín) je název historického území na Blízkém východě, který se poprvé objevuje u Hérodota, avšak oficiálně používaný od roku 135 n.l., který se používá k popisu geografické oblasti mezi Středozemním mořem a řekou Jordán.

Nový!!: Klášter a Palestina · Vidět víc »

Papež

František Papež (z lat. papa a řec. παπάς, papas, zdrobnělý výraz pro otce) je hlava katolické církve.

Nový!!: Klášter a Papež · Vidět víc »

Parlatorium

kláštera Huerta ve Španělsku Parlatorium neboli hovorna je prostor v klášteře určený k rozhovorům.

Nový!!: Klášter a Parlatorium · Vidět víc »

Půst

Půst je jednání jedince nebo společenské skupiny dané zřeknutím se potravy, její redukcí na minimum nebo omezením na vyhraněné, skromností charakterizované pokrmy, jež má mít pro postící se osobní pozitivní přínos.

Nový!!: Klášter a Půst · Vidět víc »

Převor

Erbovní zdobení převorů Převor (z latinského prior) je představený kláštera u dominikánů, augustiniánů, milosrdných bratří a jiných katolických řádů nebo zástupce opata (např. u řádu premonstrátů, benediktinů, cisterciáků).

Nový!!: Klášter a Převor · Vidět víc »

Plán ze Sankt Gallen

Plán ze St. Gallen Plán ze St.

Nový!!: Klášter a Plán ze Sankt Gallen · Vidět víc »

Podlažický klášter

Ďábel na stránce Kodexu Gigas z Podlažic Podlažický klášter byl benediktinský klášter založený ve 12. století a zničený v roce 1421 husity.

Nový!!: Klášter a Podlažický klášter · Vidět víc »

Pokání

Pokání je v běžné řeči i v náboženském významu symbolická činnost, kterou člověk dává najevo, že pochybil, a snaží se své viny zbavit.

Nový!!: Klášter a Pokání · Vidět víc »

Polština

Polština (polsky język polski, polszczyzna) je přirozený jazyk patřící mezi západoslovanské jazyky stejně jako čeština, slovenština, kašubština a lužická srbština.

Nový!!: Klášter a Polština · Vidět víc »

Porta Apostolorum

Porta Apostolorum (česky Brána apoštolů) byl benediktinský klášter v Postoloprtech, který vznikl před rokem 1119 a zanikl v roce 1420.

Nový!!: Klášter a Porta Apostolorum · Vidět víc »

Poustevník

Poustevník, obraz Teodora Asentowicze z roku 1881 Svatý Jan Křtitel na poušti, Bernský mistr, cca 1495 Poustevník (také anachoreta, z řeckého anachórein: ustoupit, vzdálit se, od toho anachorese – poustevnictví, nebo eremita z řec. eremos: poušť) je mnich žijící na odlehlém a opuštěném místě, v poustevně, za účelem duchovního očištění, kontemplace a modliteb.

Nový!!: Klášter a Poustevník · Vidět víc »

Pražský hrad

Pražský hrad je nejvýznamnější český hrad (původně raně středověké hradiště) stojící na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou v centru Prahy, na vrchu Opyš.

Nový!!: Klášter a Pražský hrad · Vidět víc »

Pravoslaví

Rozšíření pravoslavného křesťanství ve světě Pravoslaví, pravoslavná církev či ortodoxní církev (z řeckého orthos správný, pravdivý + doxa sláva, názor, učení) je křesťanská církev složená z více územních církví, které dohromady tvoří pravoslavné společenství.

Nový!!: Klášter a Pravoslaví · Vidět víc »

Prelát

biskup litoměřický) Prelát (představený) je označení pro klerika, který je ordinářem (např. biskupem), nebo mu přísluší hodnost ordináři ekvivalentní či nadřazená (např. vyšší úředník kurie).

Nový!!: Klášter a Prelát · Vidět víc »

Privilegium

Privilegium (pochází z latinských slov lex privata) je především výsada či výsadní právo, které v minulosti uděloval panovník za zásluhy, nejdříve jednotlivcům, později skupinám.

Nový!!: Klášter a Privilegium · Vidět víc »

Pythagoreismus

Pythagoras Pythagoreismus (též pýthagoreismus) je filosofická esoterní škola a významná tradice západního myšlení, kterou založil kolem roku 530 př. n. l.

Nový!!: Klášter a Pythagoreismus · Vidět víc »

Rajský dvůr

katedrále v Salisbury (Anglie) klášteře Ripoll Rajský dvůr (lat. paradisus, claustrum) je čtvercové nebo pravoúhlé atrium uprostřed klášterních, kapitulních a podobných budov, lemované křížovou chodbou a obvykle upravené jako zahrada.

Nový!!: Klášter a Rajský dvůr · Vidět víc »

Refektář

kláštera Řádu Kristova v portugalském Tomaru Refektář (refectorium, pocházející z reficere, tzn. „obnovit“) je společná jídelna mnichů v křesťanských klášterech nebo řeholních domech, ale i v jiných sakrálních stavbách.

Nový!!: Klášter a Refektář · Vidět víc »

Rekatolizace

Bedřich Bridel rozmlouvá se sedláky – obraz Jana Jiřího Heinsche Rekatolizace je násilné či nenásilné znovuobracení nekatolíků na římskokatolickou víru.

Nový!!: Klášter a Rekatolizace · Vidět víc »

Relikviář

Relikviář z chrámové pokladnice v Münsteru (Vestfálsko) Relikviář ze sbírek Musée national du Moyen Âge v Paříži Relikviář je schránka na relikvie.

Nový!!: Klášter a Relikviář · Vidět víc »

Relikvie

Relikvie sv. Víta, Mořice a Štěpána z chrámového pokladu kostela sv. Mořice v Kroměříži Relikvie jsou věřícími uctívané ostatky světců, osob blahoslavených, ctihodných nebo svatých proroků.

Nový!!: Klášter a Relikvie · Vidět víc »

Románský sloh

náměstí v Pise Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku v 10.-13. století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v zemích západní, jižní a střední Evropy.

Nový!!: Klášter a Románský sloh · Vidět víc »

Rytířský řád

Kláštery a pevnosti rytířských řádů v Palestině do roku 1291 Německý řádový stát v roce 1410 První rytířské řády byly zvláštními formami duchovních (čili církevních) řádů.

Nový!!: Klášter a Rytířský řád · Vidět víc »

Sametová revoluce

Tribuna u sochy sv. Václava Demonstranti na Staroměstském náměstí v Praze Sametová revoluce (jinak také Něžná revoluce) je označení období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii.

Nový!!: Klášter a Sametová revoluce · Vidět víc »

Samjä

Hlavní budova kláštera Samjä Samjä (tibetsky: བསམ་ཡས་) je tibetský buddhistický klášter postavený kolem roku 775 pod patronací tibetského krále Thisong Decäna.

Nový!!: Klášter a Samjä · Vidět víc »

Sázavský klášter

Sázavský klášter je rozsáhlý areál bývalého benediktinského kláštera.

Nový!!: Klášter a Sázavský klášter · Vidět víc »

Sedlák

Francouzský sedlák a selka v polovině devatenáctého století Polský selský pár na konci devatenáctého století Sedlák je dnes příliš neužívané označení pro většího zemědělce vlastnícího statek (obytný dům s hospodářským zázemím).

Nový!!: Klášter a Sedlák · Vidět víc »

Sera

Sera (tibetsky: ་; Wylie Se-ra) je jeden ze tří velkých gelugpovských universitních klášterů v Tibetu.

Nový!!: Klášter a Sera · Vidět víc »

Seznam benediktinských klášterů

Historický znak benediktinů Toto je nekompletní seznam benediktinských klášterů:;.

Nový!!: Klášter a Seznam benediktinských klášterů · Vidět víc »

Seznam dominikánských klášterů

řádu bratří kazatelů - dominikánů Toto je seznam dominikánských klášterů - řádu bratří kazatelů.

Nový!!: Klášter a Seznam dominikánských klášterů · Vidět víc »

Seznam kapucínských klášterů

Novém Městě v Praze kapucínském klášteře v Brně kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje v Kyjově Název kapucínský klášter či klášter kapucínů může nést vícero objektů řádu menších bratří – kapucínů.

Nový!!: Klášter a Seznam kapucínských klášterů · Vidět víc »

Seznam premonstrátských klášterů

Znak premonstrátů Toto je seznam premonstrátských klášterů.

Nový!!: Klášter a Seznam premonstrátských klášterů · Vidět víc »

Sklep

Sklep, případně i sklepy či sklepení, je prostor, jehož podlaha se celá nebo z větší části nachází pod úrovní terénu.

Nový!!: Klášter a Sklep · Vidět víc »

Skotsko

Skotsko (skotsky a anglicky Scotland, skotskou gaelštinou Alba) je jednou ze čtyř zemí konstituční monarchie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, která se nachází v severní části ostrova Velká Británie.

Nový!!: Klášter a Skotsko · Vidět víc »

Skriptorium

Středověký písař Skriptoria byla ve středověku klášterní písařské dílny, kde mniši opisovali knihy.

Nový!!: Klášter a Skriptorium · Vidět víc »

Starověká filosofie

Starověká filosofie (její západní část se označuje jako antická filosofie) je rané období rozvoje filosofie, na které na Západě navazuje středověká filosofie.

Nový!!: Klášter a Starověká filosofie · Vidět víc »

Starověká literatura

Literatury zemí, které ovlivnily českou kulturu: sumerská literatura na území Mezopotámie, egyptská literatura, hebrejská literatura na území Blízkého východu, maloasijská literatura na území Malé Asie → vznik 4.

Nový!!: Klášter a Starověká literatura · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Klášter a Starověký Řím · Vidět víc »

Středověk

Přebohatých hodinek vévody z Berry'' z počátku 15. století Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

Nový!!: Klášter a Středověk · Vidět víc »

Student

Helsinské technické univerzitě Student, studentka nebo studující (zastarale též študent či študák) je člověk, který chodí do školy a který se systematicky vzdělává na nějaké střední, vyšší odborné, či vysoké škole, obvykle tak činí za účelem přípravy na své budoucí povolání.

Nový!!: Klášter a Student · Vidět víc »

Studna

Studna je většinou svislé zařízení sloužící k jímání a odběru podzemní vody.

Nový!!: Klášter a Studna · Vidět víc »

Svatý Augustin

Nejstarší Augustinovo vyobrazení (Řím, bazilika sv. Jana v Lateránu, 6. stol.) Sandra Botticelliho (kolem r. 1480) Karlově mostě Svatý Augustin, též Augustin z Hippa nebo Augustin z Hippony, latinsky Aurelius Augustinus (13. listopadu 354, Thagaste, dnes Souk-Ahras v Alžírsku – 28. srpna 430, Hippo Regius, dnes Annaba v Alžírsku), byl biskup a učitel církve v období pozdního římského císařství; je též svatým katolické církve, jehož svátek připadá na 28. srpna.

Nový!!: Klášter a Svatý Augustin · Vidět víc »

Svatý Havel

Svatý Havel Svatý Havel (lat. Gallus; 550 Irsko–16. října 640, podle jiných pramenů 620 nebo 646-650, Arbon ve Švýcarsku) byl irský mnich, misionář, který působil v oblasti Bodamského jezera.

Nový!!: Klášter a Svatý Havel · Vidět víc »

Svatý Kolumba

Svatý Kolumba nebo též Kolumba z Iony či Kolumbán starší (7. prosince 521, Donegal, Irsko – 9. června 597, Iona) je postava gaelské historie, misionář a mnich, který šířil křesťanství na území dnešního Skotska a Irska během tamní „doby temna“.

Nový!!: Klášter a Svatý Kolumba · Vidět víc »

Svatý Kolumbán

Svatý Kolumbán či Kolumbán z Bobbia nebo také Kolumbán mladší (cca 540 – 23. listopadu 615) byl iroskotským misionářem na evropské pevnině, zejména ve Francii a Itálii.

Nový!!: Klášter a Svatý Kolumbán · Vidět víc »

Svatý Patrik

Svatý Patrik (irsky Naomh Pádraig, angl. Saint Patrick) byl starověký křesťanský duchovní, mnich, misionář a biskup, původem z římské Británie, který působil ve druhé polovině 5. století v Irsku.

Nový!!: Klášter a Svatý Patrik · Vidět víc »

Svátost

Svátost (z lat. pojmu sacramentum – „posvátná věc, posvátný úkon, přísaha“, který je ekvivalentem staršího řec. μυστήριον mystérion – „tajemství“) nebo v rámci pravoslavné církve svatá Tajina je křesťanský obřad, jež ustanovil Ježíš Kristus a který v křesťanském chápání prostřednictvím viditelného symbolu zprostředkuje neviditelnou Boží milost.

Nový!!: Klášter a Svátost · Vidět víc »

Svátost smíření

Pietra Longhiho Svátost smíření, někdy též svátost pokání, obvykle známá a označovaná jako svatá zpověď je jednou ze svátostí katolické, pravoslavné a anglikánské církve, jejíž prostřednictvím křesťan vyznáním vlastních hříchů může dojít smíření s Bohem a církví.

Nový!!: Klášter a Svátost smíření · Vidět víc »

Taoismus

Jin a jangČínský znak ''Tào'' nebo ''Dào'' (cesta). Taoismus (někdy psaný jako Daoismus) označuje filozofickou školu založenou na textech Tao te ťing (Kniha o cestě a ctnosti - psáno také transkripcí pinyin Laozi a Dào Dé Jīng) a Zhuangzi.

Nový!!: Klášter a Taoismus · Vidět víc »

Tübingen

Tübingen (starší český název Tubinky) je německé univerzitní město nedaleko (35 km) od Stuttgartu na řece Neckar.

Nový!!: Klášter a Tübingen · Vidět víc »

Třebíč (zámek)

Letecký pohled na areál zámku Zámek v Třebíči, původně benediktinský klášter v Třebíči, je národní kulturní památka v Třebíči-Podklášteří.

Nový!!: Klášter a Třebíč (zámek) · Vidět víc »

Teologie

Teologie (z řeckého θεολογία theologia.

Nový!!: Klášter a Teologie · Vidět víc »

Termín

Termín, odborný název, technický termín, terminus technicus jsou výrazy označující jazykový výraz (slovo nebo sousloví), který má v určitém oboru, řemesle či povolání specifický, ostře vymezený význam, často odlišný od základního a obecného významu, nebo obecně odborné označení v daném oboru užívané.

Nový!!: Klášter a Termín · Vidět víc »

Tibet

Tibet (tibetsky བོད་, Wylie bod, 西藏 Xīzàng) je historické území ve střední Asii.

Nový!!: Klášter a Tibet · Vidět víc »

Tibetský buddhismus

Buddhy Šákjamuniho v Tibetu Buddhismus se do Tibetu poprvé dostal v 7. století, avšak plně se rozvinul až v 8. století zásluhou indických učenců, buddhistického pandity Šantarakšity a velkého duchovního mistra Padmasambhavy.

Nový!!: Klášter a Tibetský buddhismus · Vidět víc »

Tikse

Tikse (jiné varianty jsou Thiske, Tiskey či Thiskey) je buddhistický klášter školy Gelugpa.

Nový!!: Klášter a Tikse · Vidět víc »

Umberto Eco

Umberto Eco (5. ledna 1932 Alessandria – 19. února 2016 Milán) byl italský sémiolog, estetik, filosof a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny 60.

Nový!!: Klášter a Umberto Eco · Vidět víc »

Univerzita

Univerzita (z lat. universitas.

Nový!!: Klášter a Univerzita · Vidět víc »

Uršulinky

Jako uršulinky či voršilky (podle světice známé jako sv. Uršula či sv. Voršila) se označují sestry několika katolických řeholních společenství.

Nový!!: Klášter a Uršulinky · Vidět víc »

Velehradský klášter

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje Velehradský klášter je bývalý cisterciácký klášter ležící na východním úpatí Chřibů v obci Velehrad, asi 5 km od Starého Města u Uherského Hradiště.

Nový!!: Klášter a Velehradský klášter · Vidět víc »

Vikingové

Vikingové (vikingr-muži Fjordů, přídavné jméno vikinský spíše než vikingský) byli skandinávští mořeplavci, kteří se v 8. – 11. století vydávali na „viking“ – loupeživé výpravy do jižní a západní Evropy.

Nový!!: Klášter a Vikingové · Vidět víc »

Západní křesťanství

Evropy a okolí; západní křesťanství zahrnuje oblasti katolicko-protestantské) Západní křesťanství má své kořeny v Západořímské říši a je charakteristické historickým užíváním latinského jazyka, římského ritu a až do reformace (16. stol.) i úzkou vazbou na papežský stolec v Římě; pro oblast západního křesťanství též byla typická určitá kultura, typ myšlení, uspořádání společnosti a vztah mezi duchovní a světskou mocí, jež ve svém celku učinily tuto sféru „Západem“, výrazně odlišným od řecko-slovanského „Východu“, vycházejícího z dědictví Východořímské říše/Byzance a pozdějšího „stýkání a potýkání“ se světem islámu.

Nový!!: Klášter a Západní křesťanství · Vidět víc »

Závěť

Závěť (též poslední pořízení nebo testament, zastarale kšaft) je jednostranné právní jednání, ve kterém budoucí zůstavitel ustanoví (povolá) jednu nebo více osob za své dědice, tj.

Nový!!: Klášter a Závěť · Vidět víc »

10. století

10.

Nový!!: Klášter a 10. století · Vidět víc »

1032

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 1032 · Vidět víc »

1078

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 1078 · Vidět víc »

1083

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 1083 · Vidět víc »

1086

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 1086 · Vidět víc »

1087

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 1087 · Vidět víc »

1098

probíhá První křížová výprava (1096 – 1099).

Nový!!: Klášter a 1098 · Vidět víc »

11. století

Jedenácté století je podle Gregoriánského kalendáře období mezi 1. lednem 1001 a 31. prosincem 1100 našeho letopočtu.

Nový!!: Klášter a 11. století · Vidět víc »

1101

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 1101 · Vidět víc »

1104

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 1104 · Vidět víc »

1112

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 1112 · Vidět víc »

1115

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 1115 · Vidět víc »

1119

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 1119 · Vidět víc »

1121

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 1121 · Vidět víc »

1131

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 1131 · Vidět víc »

1150

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 1150 · Vidět víc »

1160

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 1160 · Vidět víc »

1167

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 1167 · Vidět víc »

1230

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 1230 · Vidět víc »

1248

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 1248 · Vidět víc »

13. století

Třinácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1201 a 31. prosincem 1300.

Nový!!: Klášter a 13. století · Vidět víc »

1340

Rok 1340 (MCCCXL) byl přestupný rok začínající nedělí.

Nový!!: Klášter a 1340 · Vidět víc »

1347

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 1347 · Vidět víc »

14. století

Čtrnácté století je období mezi 1. lednem 1301 a 31. prosincem 1400 našeho letopočtu.

Nový!!: Klášter a 14. století · Vidět víc »

15. století

15.

Nový!!: Klášter a 15. století · Vidět víc »

16. století

Šestnácté století je období mezi 1. lednem 1501 a 31. prosincem 1600 našeho letopočtu.

Nový!!: Klášter a 16. století · Vidět víc »

17. století

17.

Nový!!: Klášter a 17. století · Vidět víc »

18. století

Osmnácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1701 a 31. prosincem 1800.

Nový!!: Klášter a 18. století · Vidět víc »

5. století př. n. l.

Dějepis - Století.

Nový!!: Klášter a 5. století př. n. l. · Vidět víc »

590

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 590 · Vidět víc »

595

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 595 · Vidět víc »

6. století př. n. l.

Dějepis - Století Kategorie:Staletí.

Nový!!: Klášter a 6. století př. n. l. · Vidět víc »

664

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 664 · Vidět víc »

787

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 787 · Vidět víc »

9. století

9.

Nový!!: Klášter a 9. století · Vidět víc »

993

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 993 · Vidět víc »

999

Bez popisu.

Nový!!: Klášter a 999 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Buddhistický klášter.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »