Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Kniha

Index Kniha

encyklopedický slovník A-Ž'' Kniha je sešitý nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem.

71 vztahy: Alexandrie, Alexandrijská knihovna, Archeologie, Autorské právo, Žďár nad Sázavou, Čína, Bible, Bibliofilie, Bibliografie, Biblioterapie, Britská knihovna, Byblos, Cenzura, Digitální tisk, Edice, Elektronická kniha, Ex libris, Grafomanie, Hliněná tabulka, Hybridní kniha, Impresum, International Standard Book Number, International Standard Serial Number, Internet, Johannes Gutenberg, Knižní vazba, Knihařství, Knihkupectví, Knihovna (instituce), Knihovnictví, Knihtisk, Kodex, Lutherstadt Wittenberg, Monografie, Nakladatelství, Neperiodická publikace, Noviny, Ořízka, Osobní kniha, Ostrakon, Paginace, Papír, Papyrus, Písmeno, Písmo, Přežvýkavec, Předžaludek, Pergamen, Pergamon, Publikace, ..., Rukopis, Stůl, Středověk, Stránka, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Svitek, Svoboda tisku, Text, Textilie, Tiráž, Tiskařský lis, Tradice, Tun-chuang, Vosk, 1045, 11. květen, 14. století, 15. století, 1907, 20. století, 868. Rozbalte index (21 více) »

Alexandrie

Alexandrie (řecky Ἀλεξάνδρεια Alexandreia, arabsky الإسكندرية Al-Iskandarija) je město na břehu Středozemního moře, jeden z nejdůležitějších egyptských přístavů, druhé největší město Egypta a hlavní město stejnojmenného guvernátu.

Nový!!: Kniha a Alexandrie · Vidět víc »

Alexandrijská knihovna

Alexandrijská knihovna Alexandrijská knihovna byla největší a nejslavnější knihovna starověku.

Nový!!: Kniha a Alexandrijská knihovna · Vidět víc »

Archeologie

''Laténská socha z Mšeckých Žehrovic'' Archeologie (z řečtiny: αρχαίος (archaios).

Nový!!: Kniha a Archeologie · Vidět víc »

Autorské právo

Autorské právo (anglicky) je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv.

Nový!!: Kniha a Autorské právo · Vidět víc »

Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou (dřívější názvy částí před sloučením Město Žďár a Zámek Žďár) je město ležící v kraji Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou, jádrem na Moravě, okrajovým územím přesahuje historickou česko-moravskou zemskou hranici do Čech.

Nový!!: Kniha a Žďár nad Sázavou · Vidět víc »

Čína

zakázaném městě, Velká čínská zeď, ruiny nedaleko oázy Turfan, kaligrafiez období Dynastie Sung, věštecká kost Čína (tradiční znaky: 中國, zjednodušené znaky: 中国, hanyu pinyin: Zhōngguó, český přepis: Čung-kuo; tento pojem ovšem neznamená „Říše středu“, jak praví žurnalistické klišé: ve starověku se jím označovaly „ústřední státy“, tedy státy seskupené v Centrální planině, které představovaly tradiční kolébku čínské starověké kultury) je geografická oblast a historické území v Asii.

Nový!!: Kniha a Čína · Vidět víc »

Bible

Bible (z řec. ta biblia - knihy, svitky) je soubor starověkých textů, které křesťanství a zčásti i judaismus považují za posvátné a inspirované Bohem.

Nový!!: Kniha a Bible · Vidět víc »

Bibliofilie

Typografie W. Morrise Bibliofilie nebo bibliofilství (z řec. biblos, kniha a filia, láska, náklonnost), česky knihomilství, tedy láska ke krásným (starým i novým) a často vzácným knihám a jejich sbírání.

Nový!!: Kniha a Bibliofilie · Vidět víc »

Bibliografie

Štýrském Hradci Bibliografie (z řeckého βιβλιογραφία, bibliographia, doslovně „psaní knihy“), je v praxi akademické studium knihy.

Nový!!: Kniha a Bibliografie · Vidět víc »

Biblioterapie

Biblioterapie je metoda psychoterapie, která využívá léčebné a podpůrné účinky četby.

Nový!!: Kniha a Biblioterapie · Vidět víc »

Britská knihovna

Britská knihovna (British Library) je národní knihovnou Velké Británie a je jednou z nejvýznamnějších vědeckých knihoven, s kolekcí v rozsahu více než 150 miliónů položek, která je každý rok rozšiřována o další 3 milióny pložek.

Nový!!: Kniha a Britská knihovna · Vidět víc »

Byblos

Byblos (řecky, fénicky Gebal, či Gubal, arabsky džubajl, za dob křížových výprav znám jako Gibelet) je antické město na středomořském pobřeží ležící v dnešním Libanonu, přibližně 26 kilometrů od hlavního města Bejrútu.

Nový!!: Kniha a Byblos · Vidět víc »

Cenzura

Není klasifikováno / nejsou data col-endNení klasifikováno / nejsou data Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací hromadnými sdělovacími prostředky, obvykle tiskem či dalšími veřejnými médii, veřejnými proslovy, dopisy a podobně.

Nový!!: Kniha a Cenzura · Vidět víc »

Digitální tisk

Digitálním tiskem se rozumí tiskové způsoby, které umožňují bez dalšího mezikroku vytvořit tiskoviny již od jednoho kusu přímo z počítače.

Nový!!: Kniha a Digitální tisk · Vidět víc »

Edice

Edice v širším slova smyslu znamená vydání, v užším slova smyslu se jedná o formu zpřístupnění historických písemných pramenů, a to v oblasti několika pomocných věd historických – diplomatice, paleografii, epigrafice, heraldice, kodikologii, numismatice a sfragistice.

Nový!!: Kniha a Edice · Vidět víc »

Elektronická kniha

Čtečka Kindle Paperwhite Elektronická kniha (e-book, digitální kniha) je digitální ekvivalent tištěné knihy, existující ve formě počítačového souboru.

Nový!!: Kniha a Elektronická kniha · Vidět víc »

Ex libris

Ex libris majitele Fritze Oberndorfera vytvořené Alfredem Rollerem Ex libris v latině znamená doslova z knih, ve smyslu Tato kniha je z knih pana XY.

Nový!!: Kniha a Ex libris · Vidět víc »

Grafomanie

Grafomanie či hypergrafie (z řeckého grafein - psát, mania - touha) je chorobná touha psát.

Nový!!: Kniha a Grafomanie · Vidět víc »

Hliněná tabulka

lineárním písmem B Hliněná tabulka je nosič písma hojně používaný v některých oblastech ve starověku.

Nový!!: Kniha a Hliněná tabulka · Vidět víc »

Hybridní kniha

Hybridní kniha je multimediální dokument, určený zrakově postiženým, který umožňuje získávat uložené informace prostřednictvím sluchu, hmatu a zraku.

Nový!!: Kniha a Hybridní kniha · Vidět víc »

Impresum

Impresum, zvané též autorská tiráž nebo vydavatelský záznam, je soubor povinných informací o knize, který je umisťován na stránce následující za hlavním titulem knihy.

Nový!!: Kniha a Impresum · Vidět víc »

International Standard Book Number

Čárový kód a ISBN-13 na obalu knihy ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy) je číselný kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání.

Nový!!: Kniha a International Standard Book Number · Vidět víc »

International Standard Serial Number

Čárový kód s ISSN ISSN (International Standard Serial Number, mezinárodní standardní číslo seriálové publikace) je jednoznačný osmiciferný identifikátor periodické publikace (noviny, časopisy, včetně těch vycházejících online).

Nový!!: Kniha a International Standard Serial Number · Vidět víc »

Internet

Grafické znázornění části internetu Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP.

Nový!!: Kniha a Internet · Vidět víc »

Johannes Gutenberg

Johannes Gensfleisch, řečený Gutenberg, celým jménem Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg (1397/1400, Mohuč – 3. února 1468, Mohuč) byl vynálezce technologie mechanického knihtisku pomocí sestavovatelných liter.

Nový!!: Kniha a Johannes Gutenberg · Vidět víc »

Knižní vazba

Knižní vazba na hromadě knih Tento článek pojednává o průmyslové vazbě.

Nový!!: Kniha a Knižní vazba · Vidět víc »

Knihařství

Knihař při zdobení hřbetu Knihařství je řemeslo, které se zabývá vázáním knih, alb a výrobou předmětů z lepenky (pasparty, obaly jako kazety či krabice).

Nový!!: Kniha a Knihařství · Vidět víc »

Knihkupectví

Knihkupectví v Mnichově Knihkupectví v Buenos Aires, Argentina Knihkupectví je obchodní jednotka, která se zaměřuje na prodej knih.

Nový!!: Kniha a Knihkupectví · Vidět víc »

Knihovna (instituce)

Interiér Městské knihovny v Praze Detail studovny ve školní knihovně, Gymnázium Dr. Karla Polesného Knihovna (řidčeji též bibliotéka nebo moderně jako mediatéka) je instituce sloužící primárně ke zpřístupnění knihovních jednotek veřejnosti.

Nový!!: Kniha a Knihovna (instituce) · Vidět víc »

Knihovnictví

Knihovnictví je vědní, studijní a praktický obor, jehož předmětem jsou všechny aspekty činnosti knihoven a knihovnictví a který je jako vědní a studijní obor součástí informační vědy.

Nový!!: Kniha a Knihovnictví · Vidět víc »

Knihtisk

Francouzská tiskárna (kolem 1500) Tisk v 16. století Knihtisk je způsob mechanického rozmnožování textu nebo obrazu vytvářející identické kopie tiskem z výšky.

Nový!!: Kniha a Knihtisk · Vidět víc »

Kodex

Křesťanská bible jako kodex Kodex v původním slova smyslu označuje svazek listů svázaných ve hřbetu.

Nový!!: Kniha a Kodex · Vidět víc »

Lutherstadt Wittenberg

Lutherstadt Wittenberg (zkráceně jen Wittenberg) je město v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, ležící na pravém břehu Labe, cca 100 km jihozápadně od Berlína.

Nový!!: Kniha a Lutherstadt Wittenberg · Vidět víc »

Monografie

Monografie (z řečtiny monos - jeden, grapho - píšu) je publikace (nebo její část) komplexně zpracovávající jedno, obvykle úzce vymezené či specializované téma (např. pojednává o jedné osobnosti, jednom problému, jedné vědecké otázce).

Nový!!: Kniha a Monografie · Vidět víc »

Nakladatelství

Nakladatelství je obchodní společnost (fyzická nebo právnická osoba), která má oprávnění vydávat knihy a jiné publikace na základě živnostenského listu, a to buď jako činnost hlavní (pak se nazývá vydavatelstvím), nebo jako vedlejší doplňkovou činnost.

Nový!!: Kniha a Nakladatelství · Vidět víc »

Neperiodická publikace

Neperiodická publikace je termín, který v České republice zavádí Zákon o neperiodických publikacích, aby s jeho pomocí vymezil svou věcnou působnost.

Nový!!: Kniha a Neperiodická publikace · Vidět víc »

Noviny

Stánek s novinami (Argentina) Noviny jsou pravidelně vycházející publikace (periodikum), které denně (deník, často kromě neděle) nebo nejméně týdně (týdeník) přinášejí nejnovější události ze všech možných oblastí a co nejrychleji o nich informují co nejširší veřejnost.

Nový!!: Kniha a Noviny · Vidět víc »

Ořízka

Ořízka je boční strana knihy tj.

Nový!!: Kniha a Ořízka · Vidět víc »

Osobní kniha

Osobní kniha je kniha, která je vytvářena a následně vyráběna zpravidla v jednom exempláři pro konkrétní osobu, typicky jako dárek pro dítě.

Nový!!: Kniha a Osobní kniha · Vidět víc »

Ostrakon

Ostrakon je řecké slovo označující „střep hliněné nádoby“.

Nový!!: Kniha a Ostrakon · Vidět víc »

Paginace

Paginace (též paginování, z lat. pagina, stránka, česky stránkování) je označování stránek knihy nebo dokumentu pořadovými čísly (zřídka písmeny či jinými grafickými znaky).

Nový!!: Kniha a Paginace · Vidět víc »

Papír

List papíru - výsledný produkt Výroba papíru kolem roku 1570 Buničina při dvěstěnásobném zvětšení s polarizačním filtrem Papír je tenký, hladký materiál vyráběný zhutněním vlákna.

Nový!!: Kniha a Papír · Vidět víc »

Papyrus

Héraklův papyrus šáchoru papírodárného (''Cyperus papyrus'') Papyrus je psací materiál, sloužící k zápisu textů.

Nový!!: Kniha a Papyrus · Vidět víc »

Písmeno

A. Dürer Písmeno, případně litera z latinského littera, je jednotlivý písmový znak konkrétní abecedy odpovídající určité hlásce.

Nový!!: Kniha a Písmeno · Vidět víc »

Písmo

Přehled písma po světě Písmo podle směru zápisu Písmo se používá na vizuální zápis jazyka standardizovanými symboly.

Nový!!: Kniha a Písmo · Vidět víc »

Přežvýkavec

Přežvýkavec je sudokopytník, který tráví potravu ve dvou krocích.

Nový!!: Kniha a Přežvýkavec · Vidět víc »

Předžaludek

Soustava předžaludků (proventriculi) je typickým znakem podřádu přežvýkavců (Ruminantia).

Nový!!: Kniha a Předžaludek · Vidět víc »

Pergamen

kozí kůže napnutý na dřevěném rámu Pergamen je nevydělaná při napětí sušená a hlazená zvířecí kůže.

Nový!!: Kniha a Pergamen · Vidět víc »

Pergamon

Rekonstruovaný Traianův chrám v Pergamu Pergamon (řecky Πέργαμος), případně Pergamum, byla starověká řecká obec na území Mýsie v severozápadní Malé Asii.

Nový!!: Kniha a Pergamon · Vidět víc »

Publikace

Cizí slovo publikace či publikování, česky zveřejnění či vydání, označuje uvedení nějaké informace, textu či zprávy ve známost, nejčastěji v tisku nebo na internetu.

Nový!!: Kniha a Publikace · Vidět víc »

Rukopis

Proustova rukopisu ''Hledání ztraceného času''. Iluminovaný rukopis (1496) Rukopis (též manuskript) je v knihovnictví jakýkoliv dokument psaný rukou, tedy nikoliv vytištěný nebo reprodukovaný jiným způsobem.

Nový!!: Kniha a Rukopis · Vidět víc »

Stůl

Stůl Stůl je nábytek složený z desky, lubu a nohou.

Nový!!: Kniha a Stůl · Vidět víc »

Středověk

Přebohatých hodinek vévody z Berry'' z počátku 15. století Středověk je tradiční označení dějinné epochy mezi koncem antické civilizace a začátkem novověku, které se poprvé objevilo v období renesance.

Nový!!: Kniha a Středověk · Vidět víc »

Stránka

Stránka může být.

Nový!!: Kniha a Stránka · Vidět víc »

Svaz českých knihkupců a nakladatelů

Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) je profesní organizace knihkupců a nakladatelů.

Nový!!: Kniha a Svaz českých knihkupců a nakladatelů · Vidět víc »

Svitek

(Kolín nad Rýnem) Svitek je svinutý pás ohebného materiálu (například fotografického filmu).

Nový!!: Kniha a Svitek · Vidět víc »

Svoboda tisku

Není klasifikováno / nejsou data col-end Svoboda tisku představuje právo na svobodné šíření hromadných sdělovacích prostředků, tj.

Nový!!: Kniha a Svoboda tisku · Vidět víc »

Text

Text je v lingvistice spojitý jazykový útvar, který se uplatňuje v komunikaci jako komplexní jednotka sdělování.

Nový!!: Kniha a Text · Vidět víc »

Textilie

Nedělní textilní trh v Karáčí v Pákistánu Textilie (z latinského textilis, tkaný) je souhrnný název pro textilní vlákno a výrobky, které obsahují nejméně 80 % váhového množství textilních vláken.

Nový!!: Kniha a Textilie · Vidět víc »

Tiráž

Titulní strana díla ''A Select Collection of novels'' s tiráží Tiráž (z francouzštiny tirage, což znamená náklad) je soupis informací obsahující technické a vydavatelské informace o knize.

Nový!!: Kniha a Tiráž · Vidět víc »

Tiskařský lis

Tiskařská dílna kolem roku 1568. Tiskař vpravo nanáší tampony barvu, v pozadí dva sazeči. Tiskařský lis je stroj na potiskování papíru a jiných plochých materiálů, a to z ploché tiskové formy, nejčastěji knihtiskem, tiskem z výšky.

Nový!!: Kniha a Tiskařský lis · Vidět víc »

Tradice

Tradice (lat. traditio.

Nový!!: Kniha a Tradice · Vidět víc »

Tun-chuang

Tun-chuang (čínsky: tradiční znaky: 敦煌, pinyin: Dūnhuáng; jiný zápis tradičními znaky: 燉煌, zjednodušenými znaky 炖煌, pinyinem: Dùnhuáng) je městský okres na severozápadě čínské provincie Kan-su.

Nový!!: Kniha a Tun-chuang · Vidět víc »

Vosk

Vosky jsou estery vyšších mastných kyselin a vyšších jednofunkčních (jednosytných) alkoholů.

Nový!!: Kniha a Vosk · Vidět víc »

1045

Bez popisu.

Nový!!: Kniha a 1045 · Vidět víc »

11. květen

11.

Nový!!: Kniha a 11. květen · Vidět víc »

14. století

Čtrnácté století je období mezi 1. lednem 1301 a 31. prosincem 1400 našeho letopočtu.

Nový!!: Kniha a 14. století · Vidět víc »

15. století

15.

Nový!!: Kniha a 15. století · Vidět víc »

1907

1907 (MCMVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Kniha a 1907 · Vidět víc »

20. století

Dvacáté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1901 a 31. prosincem 2000.

Nový!!: Kniha a 20. století · Vidět víc »

868

Události Uznání staroslověnštiny jako čtvrtého církevního jazyka.

Nový!!: Kniha a 868 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Knižní svazek.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »