Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Kofaktor (biochemie)

Index Kofaktor (biochemie)

Kofaktor je nízkomolekulová neaminokyselinová struktura, která spolu s řetězcem (nebo řetězci) aminokyselin (tedy s bílkovinou) tvoří tzv.

70 vztahy: Acetyl, Acyl, Adenosindifosfát, Adenosinmonofosfát, Adenosintrifosfát, Aldehydy, Alkoholdehydrogenáza, Alkoholy, Aminokyselina, Atom, Bílkovina, Benzochinon, Biologická fixace dusíku, Biotin, Chemická reakce, Cukr, Cytochrom, Disulfidy, Elektron, FeS protein, Flavin, Flavinadenindinukleotid, Flavinmononukleotid, Formyl, Glukóza, Glutathion, Glykoproteiny, Hem, Heterocyklické sloučeniny, Izomeráza, Izoprenoidy, Karboxylové kyseliny, Kataláza, Katalyzátor, Kináza, Kobalt, Koenzym A, Koenzym Q10, Kovy, Kyselina lipoová, Kyselina tetrahydrofolová, Lyáza, Mangan, Měď, Metaloprotein, Methyl, Molybden, Nikl, Nikotinamid, Nikotinamidadenindinukleotid, ..., Nikotinamidadenindinukleotidfosfát, Nukleotid, Oxid uhličitý, Oxidoreduktáza, Oxokyseliny, Peroxidáza, Plastochinon, Polysacharidy, Pyridin, Redoxní reakce, Sírany, Stopový prvek, Thiamin, Thioly, Transaminace, Transferáza, Vitamín, Vitamín B6, Zinek, 1,2-diacylglycerol. Rozbalte index (20 více) »

Acetyl

acetylová skupina Acetyl (někdy označovaný zkratkou Ac, je však konfliktní se značkou prvku aktinium) je v organické chemii acylová funkční skupina formálně odvozená od octové kyseliny odtržením OH skupiny.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Acetyl · Vidět víc »

Acyl

obecný vzorec acylové skupiny Acyl je v organické chemii obecně funkční skupina formálně odvozená od karboxylové kyseliny odtržením OH skupiny.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Acyl · Vidět víc »

Adenosindifosfát

Adenosindifosfát (ADP) je jeden z nukleotidů.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Adenosindifosfát · Vidět víc »

Adenosinmonofosfát

Adenosinmonofosfát (AMP, případně přesněji 5'-adenosinmonofosfát) je nukleotid složený z nukleové báze adeninu, cukru ribózy a jedné fosfátové skupiny.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Adenosinmonofosfát · Vidět víc »

Adenosintrifosfát

Adenosintrifosfát (ATP, zkratka z angl. adenosine triphosphate) je důležitý nukleotid (resp. nukleosidtrifosfát), který se skládá z adenosinu a trojice fosfátů navázané na 5' uhlíku.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Adenosintrifosfát · Vidět víc »

Aldehydy

Obecný strukturní vzorec aldehydů Aldehydy jsou organické sloučeniny, které obsahují aldehydickou funkční skupinu (-CHO) (pozor na záměnu s alkoholy -COH) na konci uhlovodíkového řetězce.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Aldehydy · Vidět víc »

Alkoholdehydrogenáza

Lidská alkoholdehydrogenáza Alkoholdehydrogenáza (ADH) je enzym ze skupiny dehydrogenáz, který katalyzuje přeměnu primárních a sekundárních alkoholů na jim odpovídající aldehydy či ketony.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Alkoholdehydrogenáza · Vidět víc »

Alkoholy

Strukturní vzorec primárního alkoholu Strukturní vzorec sekundárního alkoholu Strukturní vzorec terciárního alkoholu Alkoholy jsou nearomatické hydroxylové deriváty uhlovodíků.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Alkoholy · Vidět víc »

Aminokyselina

Aminokyselina (často zkráceně jako AK nebo AMK) je v chemii obecně jakákoliv molekula obsahující karboxylovou (-COOH) a aminovou (-NH2) funkční skupinu.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Aminokyselina · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Atom · Vidět víc »

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Bílkovina · Vidět víc »

Benzochinon

Benzochinon je označení pro chinon s jedním benzenovým jádrem, existují pouze dva izomery.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Benzochinon · Vidět víc »

Biologická fixace dusíku

bobovitých rostlin má totiž na kořenech hlízky se symbiotickými organismy. Biologická fixace dusíku, neboli diazotrofie, je schopnost některých prokaryotických organismů (bakterií včetně sinic) redukovat trojnou vazbu v molekule atmosferického dusíku a začlenit jej do organické sloučeniny (amoniaku).

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Biologická fixace dusíku · Vidět víc »

Biotin

Biotin (vitamín B7, též je nazýván koenzym R či vitamín H) je ve vodě rozpustný vitamín, z chemického hlediska kondenzát močoviny a thiofenu se zbytkem kyseliny valerové.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Biotin · Vidět víc »

Chemická reakce

Chemická reakce je proces vedoucí za vhodných podmínek ke změně chemické struktury chemických látek.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Chemická reakce · Vidět víc »

Cukr

Kostky cukru Bílý a tři druhy surového cukru Nařezaná cukrová třtina Bulvy cukrové řepy Moderní cukrovar na Havaji Cukr (z něm. Zucker, z arab. sukkar) je přírodní sladidlo, sladká poživatina, zpravidla označovaná odborně jako potravinářský cukr.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Cukr · Vidět víc »

Cytochrom

Cytochrom c s hemem c. Cytochrom je označení pro bílkoviny vázané na membrány a obsahující ve své molekule hemové skupiny, které zajišťují přenos elektronů tak, že se navázané ionty železa střídavě redukují a oxidují z Fe2+ na Fe3+ a zpátky.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Cytochrom · Vidět víc »

Disulfidy

Disulfidy (též persulfidy nebo thioperoxidy) jsou sloučeniny obsahující skupinu –S–S–.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Disulfidy · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Elektron · Vidět víc »

FeS protein

Krystalograficky určená struktura FeS proteinu, v tomto případě to je xantinoxidáza. FeS klastry jsou vybarveny oranžově FeS protein (název pochází ze značek Fe – železo a S – síra) je bílkovina (vlastně metaloprotein), která obsahuje komplexy železa s anorganickou sírou a/nebo cysteinovými zbytky.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a FeS protein · Vidět víc »

Flavin

Flavin v oxidovaném a v redukovaném stavu; "R" reprezentuje skupinu, kde dochází k substitucím za vzniku různých flavinů Flaviny jsou látky, jejichž molekula je odvozena od isoalloxazinu, žluté látky s třemi kondenzovanými cykly.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Flavin · Vidět víc »

Flavinadenindinukleotid

Flavinadenindinukleotid (FAD či FADH2, případně riboflavinadenosindifosfát) je prostetická skupina obsahující vitamín B2(riboflavin) navázáný na adenosindifosfát (ADP).

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Flavinadenindinukleotid · Vidět víc »

Flavinmononukleotid

Flavinmononukleoktid (FMN, riboflavin-5'-fosfát) je redoxně aktivní kofaktor (podle Vodrážky prostetická skupina) řazený mezi flavinové nuleotidy, která se od FAD liší nepřítomností adenosinmonofosfátu (AMP).

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Flavinmononukleotid · Vidět víc »

Formyl

formylová (aldehydová) skupina Formyl je v organické chemii acylová funkční skupina formálně odvozená od kyseliny mravenčí odtržením OH skupiny.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Formyl · Vidět víc »

Glukóza

Glukóza (v chemickém názvosloví sacharidů glukosa) (z řec. γλυκύς, tj. glykys, česky sladký nebo γλευκος, gleukos, česky mošt, sladké víno), v běžné řeči označovaná jako hroznový cukr nebo krevní cukr, je jedním z monosacharidů ze skupiny aldohexóz.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Glukóza · Vidět víc »

Glutathion

Struktura gluthathionu 3D struktura gluthathionu Glutathion (GSH) je důležitý antioxidant u rostlin, zvířat, hub a některých bakterií.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Glutathion · Vidět víc »

Glykoproteiny

Schéma stavby glykoproteinu Glykoproteiny jsou proteiny s navázanými sacharidy.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Glykoproteiny · Vidět víc »

Hem

Molekula hemu b Hem je prostetická skupina obsahující atom železa (Fe2+) ve středu tetrapyrrolového jádra, na něž jsou navázány substituenty.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Hem · Vidět víc »

Heterocyklické sloučeniny

Heterocyklické sloučeniny jsou organické cyklické látky, které mimo atomů uhlíku obsahují v cyklu i jiné atomy, tzv.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Heterocyklické sloučeniny · Vidět víc »

Izomeráza

Isomerasa nebo též isomeráza je enzym katalyzující chemické reakce, při nichž dochází k vnitřním přechodům uvnitř molekul.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Izomeráza · Vidět víc »

Izoprenoidy

Izopren Izoprenoidy představují rozsáhlou skupinu organických látek, nejčastěji rostlinného původu.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Izoprenoidy · Vidět víc »

Karboxylové kyseliny

Obecný vzorec karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny jsou organické kyseliny, které obsahují karboxylovou skupinu -COOH.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Karboxylové kyseliny · Vidět víc »

Kataláza

Kataláza (též katalasa) je běžný enzym vyskytující se téměř ve všech živých organismech vystavených kyslíku.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Kataláza · Vidět víc »

Katalyzátor

Katalyzátor (z řeckého καταλύτης katalýtés) je látka, vstupující do chemické reakce, urychluje ji (nebo zpomaluje) do rovnovážného stavu, a přitom z ní vystupuje nezměněná.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Katalyzátor · Vidět víc »

Kináza

Kináza (kinasa) je enzym, který přenáší fosfátovou skupinu z vysokoenergetické donorové molekuly (např. ATP) na určitou cílovou molekulu (substrát).

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Kináza · Vidět víc »

Kobalt

Kobalt (chemická značka Co, Cobaltum) je namodralý, feromagnetický, tvrdý kov.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Kobalt · Vidět víc »

Koenzym A

Koenzym A Ten samý vzorec s jednotlivými vyznačenými složkami této molekuly; 1: 3'-fosfoadenosin. 2: difosfát, organofosfát anhydrid. 3: kyselina pantoová. 4: β-alanin. 5: β-cystamin. 1+2: 3'-fosfoadenosin-5'difosfát. 3+4: kyselina pantothenová. 3+4+5: pantethein. Koenzym A (zkratka CoA či CoA-SH) je koenzym, který se skládá z adenosindifosfátu, kyseliny pantoové, β-alaninu a cysteaminu, přičemž tři poslední jmenované složky jsou spojeny peptidovými vazbami.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Koenzym A · Vidět víc »

Koenzym Q10

Koenzym Q10, ubichinon Koenzym Q10 (také ubichinon, ubidekarenon, koenzym Q), zkracovaný CoQ10, CoQ, Q10, je druh (benzo)chinonu fungující jako koenzym.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Koenzym Q10 · Vidět víc »

Kovy

Ocelové osičky Kovy tvoří společně s polokovy a nekovy tři hlavní skupiny chemických prvků.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Kovy · Vidět víc »

Kyselina lipoová

Strukturní vzorec Kyselina lipoová (6,8-dithiooktanová) je heterocyklická sloučenina s množstvím rolí v metabolismu.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Kyselina lipoová · Vidět víc »

Kyselina tetrahydrofolová

Kyselina tetrahydrofolová (též k. tetrahydrolistová), resp.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Kyselina tetrahydrofolová · Vidět víc »

Lyáza

Lyáza (také lyasa) je enzym katalyzující rozklad chemických vazeb odlišným způsobem než u hydrolýzy nebo oxidace, často za vzniku dvojných vazeb nebo nových cyklických sloučenin.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Lyáza · Vidět víc »

Mangan

Mangan, chemická značka Mn, (lat. Manganum) je světle šedý, paramagnetický, tvrdý kov.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Mangan · Vidět víc »

Měď

Měď (chemická značka Cu) je ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Měď · Vidět víc »

Metaloprotein

Metaloprotein je protein, který obsahuje kov jako kofaktor nebo prostetickou skupinu.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Metaloprotein · Vidět víc »

Methyl

Methyl Methyl (methylová skupina) je hydrofobní alkylovou funkční skupinou.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Methyl · Vidět víc »

Molybden

Molybden, chemická značka Mo (lat. Molybdaenum) je kovový prvek 6.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Molybden · Vidět víc »

Nikl

Nikl (chemická značka Ni, lat. Niccolum) je bílý, feromagnetický, kujný a tažný kov.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Nikl · Vidět víc »

Nikotinamid

Nikotinamid (též známý jako niacinamid) je amid kyseliny nikotinové.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Nikotinamid · Vidět víc »

Nikotinamidadenindinukleotid

Nikotinamidadenindinukleotid, zkráceně NAD, je koenzym skládající se z nikotinamidu, adeninu, dvou molekul ribosy a dvou fosfátů, jež jsou navzájem propojeny jako nukleotidy (adenosindifosfát, na nějž je navázána ribosa a za ní nikotinamid).

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Nikotinamidadenindinukleotid · Vidět víc »

Nikotinamidadenindinukleotidfosfát

Nikotinamidadenindinukleotidfosfát (NADP+) je koenzym vyskytující se jako součást metabolismu organismů.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Nikotinamidadenindinukleotidfosfát · Vidět víc »

Nukleotid

Adenosintrifosfát, jeden z nejvýznamnějších nukleotidů Nukleotidy jsou fosforylované nukleosidy, tedy látky složené z nukleové báze (nejčastěji purinové nebo pyrimidinové), pětiuhlíkatého monosacharidu (ribóza nebo deoxyribóza) a jednoho nebo více zbytků kyseliny fosforečné.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Nukleotid · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Oxidoreduktáza

Oxidoreduktáza je enzym katalyzující přenos elektronu z jedné molekuly (reduktantu, nebo též dárce elektronu) na druhou (oxidant, nebo též příjemce elektronu).

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Oxidoreduktáza · Vidět víc »

Oxokyseliny

Oxokyseliny jsou karboxylové kyseliny, které mají v řetězci mimo funkční skupinu nahrazen atom vodíku dvojnou vazbou vázaným atomem kyslíku.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Oxokyseliny · Vidět víc »

Peroxidáza

Glutathionperoxidáza 1 Peroxidáza (EC číslo) je označení pro enzymy, které typicky katalyzují reakce typu.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Peroxidáza · Vidět víc »

Plastochinon

''Plastochinon (oxidovaná forma)'' ''Plastochinon (redukovaná forma)'' Plastochinon, (zkratka PQ), je chinonová molekula, která se účastní řetězových reakcí při transportů elektronů světelné fáze fotosyntézy.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Plastochinon · Vidět víc »

Polysacharidy

Polysacharidy jsou polymerní sacharidy.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Polysacharidy · Vidět víc »

Pyridin

Pyridin C5H5N (zkratka py vystupuje-li jako ligand) je organická aromatická heterocyklická sloučeninina uhlíku, vodíku a dusíku.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Pyridin · Vidět víc »

Redoxní reakce

Redoxní reakcí je i hoření Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl Reakce silného exidačního a redukčního činidla. Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Redoxní reakce · Vidět víc »

Sírany

Sírany (sulfáty) jsou soli odvozené od kyseliny sírové, které vznikly náhradou obou jejích kyselých vodíků.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Sírany · Vidět víc »

Stopový prvek

Stopové prvky jsou chemické prvky, které v malém množství organismus potřebuje ke správnému vývoji.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Stopový prvek · Vidět víc »

Thiamin

Thiamin (vitamín B1, Anti-Beriberi-Faktor, antineurotický vitamín, Aneurin) je bílá nebo bezbarvá krystalická sloučenina.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Thiamin · Vidět víc »

Thioly

strukturní vzorec tiolů Thioly (též thioalkoholy nebo sirné alkoholy, starší název merkaptany) jsou organické sloučeniny síry formálně odvoditelné od alkoholů nahrazením jednoho či více alkoholových atomů kyslíku sírou.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Thioly · Vidět víc »

Transaminace

Schéma transaminace Transaminace je z biochemického hlediska enzymová reakce významná pro metabolismus některých aminových kyselin.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Transaminace · Vidět víc »

Transferáza

Transferázy (též transferasy) je třída enzymů katalyzující chemické reakce, při nichž dochází k přenosu funkčních skupin z jedné molekuly zvané donor (dárce) na druhou molekulu zvanou akceptor (příjemce).

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Transferáza · Vidět víc »

Vitamín

Vitamíny (také vitaminy) jsou nízkomolekulární látky nezbytné pro život.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Vitamín · Vidět víc »

Vitamín B6

Vitamín B6 je společné označení pro tři pyridinové deriváty, pyridoxol (nebo také pyridoxin), pyridoxal a pyridoxamin.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Vitamín B6 · Vidět víc »

Zinek

Zinek (chemický symbol Zn) je měkký lehce tavitelný kov, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a Zinek · Vidět víc »

1,2-diacylglycerol

oleoylglycerol Rozklad fosfolipidu PIP2 na IP3 a DAG; tento proces je popsán v textu 1,2-diacylglycerol (DAG) je ester glycerolu a určité (obvykle vyšší mastné kyseliny).

Nový!!: Kofaktor (biochemie) a 1,2-diacylglycerol · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »