Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Koncentrace (chemie)

Index Koncentrace (chemie)

Koncentrace je veličina, která číselně charakterizuje složení směsi.

13 vztahy: Aktivita (chemie), Analytická chemie, Bezrozměrná veličina, Fyzikální jednotka, Hmotnost, Látkové množství, Molární hmotnost, Molární koncentrace, Objem, Objemová koncentrace, Rozpouštědlo, Roztok, Sčítání.

Aktivita (chemie)

Chemická aktivita je veličina, která popisuje míru interakce molekul reálného plynu nebo roztoku s okolím.

Nový!!: Koncentrace (chemie) a Aktivita (chemie) · Vidět víc »

Analytická chemie

zakladatelé analytické chemie po směru hodinových ručiček Lavoisier (vlevo nahoře), Wilhelm Ostwald a Gustav Robert Kirchhoff) Analytická chemie je jedním z oborů chemie, který se zabývá zkoumáním chemického složení vzorků látek a směsí.

Nový!!: Koncentrace (chemie) a Analytická chemie · Vidět víc »

Bezrozměrná veličina

Bezrozměrová veličina (často též bezrozměrná veličina, viz Jazyková poznámka) je taková veličina, která má v dané soustavě jednotek rozměr "jedna" (v algebře rozměrů jde o neutrální prvek); tuto vlastnost vystihuje přednostní název veličina s rozměrem jedna.

Nový!!: Koncentrace (chemie) a Bezrozměrná veličina · Vidět víc »

Fyzikální jednotka

Fyzikální jednotka je míra veličiny, definovaná a přijatá konvencí, jíž přisoudíme hodnotu 1, se kterou může být porovnávána jakákoliv jiná hodnota stejné veličiny vyjádřením podílu dvou hodnot jako čísla.

Nový!!: Koncentrace (chemie) a Fyzikální jednotka · Vidět víc »

Hmotnost

Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty.

Nový!!: Koncentrace (chemie) a Hmotnost · Vidět víc »

Látkové množství

Látkové množství je fyzikální veličina vyjadřující počet entit (elementárních jedinců), kterými jsou zpravidla částice nějaké látky (atomy, ionty, molekuly), fotony záření, ale mohou jimi být např.

Nový!!: Koncentrace (chemie) a Látkové množství · Vidět víc »

Molární hmotnost

Molární hmotnost je fyzikální veličina, která udává hmotnost jednotkového látkového množství dané látky (tedy hmotnost 1 molu).

Nový!!: Koncentrace (chemie) a Molární hmotnost · Vidět víc »

Molární koncentrace

Molární koncentrace (molarita nebo látková koncentrace) je vyjádření množství molů určité látky v celkovém objemu směsi.

Nový!!: Koncentrace (chemie) a Molární koncentrace · Vidět víc »

Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Nový!!: Koncentrace (chemie) a Objem · Vidět víc »

Objemová koncentrace

Objemová koncentrace je vyjádření objemového poměru množství určité látky v celkovém množství.

Nový!!: Koncentrace (chemie) a Objemová koncentrace · Vidět víc »

Rozpouštědlo

Rozpouštědlo (solvent) je označení pro látku se schopností rozpouštět (rovnoměrně v sobě rozptýlit či dokonce disociovat částice jiných látek) látky, přičemž vznikají homogenní směsi - roztoky.

Nový!!: Koncentrace (chemie) a Rozpouštědlo · Vidět víc »

Roztok

Roztok je homogenní nebo zdánlivě homogenní, většinou kapalná, může být však i pevná (slitiny) i plynná (vzduch...), směs nejméně dvou látek, rozpouštědla a rozpuštěné látky.

Nový!!: Koncentrace (chemie) a Roztok · Vidět víc »

Sčítání

Sčítání je jednou ze základních operací v aritmetice.

Nový!!: Koncentrace (chemie) a Sčítání · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Hmotnostní molalita, Hmotnostní zlomek, Molalita, Molální koncentrace, Molární zlomek, Objemová molalita.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »