Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Konvent (církev)

Index Konvent (církev)

bekyní (bekináž) v Amsterdamu Konvent (conventus, tj. schůze, shromáždění, sněm, soud) je v náboženském smyslu označení církevní komunity kněží, řeholníků nebo řeholních sester určitého kláštera.

13 vztahy: Anglikánská církev, Architektura, Bekináž, Cisterciácký řád, Dormitář, Kapitulní síň, Klášter, Kněz, Kostel, Refektář, Sakristie, Typologie (architektura), Zlatá Koruna.

Anglikánská církev

Canterburská katedrála – sídlo prvního mezi anglikánskými biskupy Anglikánská církev (anglicky Church of England, mimo Anglii většinou The Anglican Church) je mateřská církev anglikánského společenství církví, která je v Anglii podřízena panovníkově moci.

Nový!!: Konvent (církev) a Anglikánská církev · Vidět víc »

Architektura

Opera v Sydney Empire State Building v noci Architektura je v nejobecnějším pojetí synonymem pro stavitelství a zabývá se tak jak globálním pohledem na urbanismus či krajinu přes klasické stavitelství budov až po design jednotlivých detailů jako je zahradní či bytová architektura.

Nový!!: Konvent (církev) a Architektura · Vidět víc »

Bekináž

Bekináže (francouzsky: béguinage, vlámsky: begijnhof) jsou specifické architektonické objekty, skupiny menších domů obehnaných zdí, které byly ve středověku obývány bekyněmi.

Nový!!: Konvent (církev) a Bekináž · Vidět víc »

Cisterciácký řád

Cisterciácký řád (latinsky Ordo Cisterciensis, OCist.) je mnišský řád založený roku 1098, ve kterém žijí mniši podle přísných zásad klášterního života hlásaných Benediktem z Nursie, navazující na benediktinskou tradici (vznikl jako reformace benediktinského řádu).

Nový!!: Konvent (církev) a Cisterciácký řád · Vidět víc »

Dormitář

kláštera v německém Eberbachu Dormitářem (latinsky dormitorium) nazýváme společnou ložnici mnichů nebo jeptišek v klášteře.

Nový!!: Konvent (církev) a Dormitář · Vidět víc »

Kapitulní síň

Kapitulní síň v klášteře Pontaut (Francie) Kapitulní síň (od lat. capitulum, shromáždění) je prostor, kde se schází kapitula, tedy slavnostní shromáždění komunity (konventu) kláštera nebo diecézní kapituly (sbor kanovníků).

Nový!!: Konvent (církev) a Kapitulní síň · Vidět víc »

Klášter

Klášter v Astinu, Itálie Klášter San Lazzaro degli Armeni v Benátkách, Itálie Klášter v Assisi, Itálie Klášter Stams, Rakousko Klášter de San Zoilo, Španělsko Refektář v klášteře Santa Maria Huerta, Španělsko Kapitulní síň v klášteře v Pontaut Klášter (z německého Kloster z latinského claustrum, uzavřené místo, latinsky monasterium) je instituce a budova nebo komplex budov, které slouží jako dlouhodobý příbytek pro duchovní a pracovní činnosti mnichů (monachů), mnišek (jeptišek) či laiků, kde žijí společně jako komunita na rozdíl od osaměle žijících poustevníků (eremitů).

Nový!!: Konvent (církev) a Klášter · Vidět víc »

Kněz

(Karnak) Kněz dnes znamená osobu, muže nebo ženu (kněžka), která je v daném náboženském společenství oprávněna a povolána konat náboženské obřady, zejména přinášet oběti, v některých křesťanských církvích sloužit svátostmi.

Nový!!: Konvent (církev) a Kněz · Vidět víc »

Kostel

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze – nejvýznamnější kostel v České republice. Kostel (z latinského castellum s významem hrad z důvodu užívaného opevnění, též chrám či chrám Páně) je sakrální stavba, která slouží křesťanům k modlitbám a bohoslužbě.

Nový!!: Konvent (církev) a Kostel · Vidět víc »

Refektář

kláštera Řádu Kristova v portugalském Tomaru Refektář (refectorium, pocházející z reficere, tzn. „obnovit“) je společná jídelna mnichů v křesťanských klášterech nebo řeholních domech, ale i v jiných sakrálních stavbách.

Nový!!: Konvent (církev) a Refektář · Vidět víc »

Sakristie

Sakristie v polské dolnoslezské vsi Henryków Sakristie Dom Köln Sakristie (z latinského sacristia, odvozeno od sacer, svatý) je místnost v kostele, umístěná zpravidla bočně od kněžiště (původně severně či jižně od něj) nebo za hlavním oltářem, v níž jsou uchovávána bohoslužebná roucha kněží i ministrantů a předměty užívané při bohoslužbě.

Nový!!: Konvent (církev) a Sakristie · Vidět víc »

Typologie (architektura)

Typologie v architektuře třídí stavby podle jejich účelu, a to zejména kvůli rozboru jejich dispozičního uspořádání.

Nový!!: Konvent (církev) a Typologie (architektura) · Vidět víc »

Zlatá Koruna

Zlatá Koruna (původně Svatá koruna, německy Goldenkron, lat. Sancta Corona) je obec ležící na řece Vltavě severně od Českého Krumlova.

Nový!!: Konvent (církev) a Zlatá Koruna · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »