Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Konvoluční kód

Index Konvoluční kód

Konvoluční kód je samoopravný kód používaný v telekomunikacích, u kterého.

33 vztahy: Algoritmus, Asymptotická složitost, Bit, Bit Error Rate, Booleova algebra, Cassini (sonda), Cyklický kód, Digitální televizní vysílání, Exponenciální funkce, Hammingova vzdálenost, Hradlo XOR, Informace, Intelsat, Konečný automat, Konvoluce, Mars Exploration Rover, Mars Pathfinder, Metoda maximální věrohodnosti, Mobilní telefon, Paralelismus, Pioneer 10, Polynom, Racionální funkce, Reedovy–Solomonovy kódy, Samoopravný kód, Shannonův teorém, SIMD, Telekomunikační družice, Telekomunikace, Very-large-scale integration, Viterbiho algoritmus, Voyager, Z-transformace.

Algoritmus

Algoritmus je přesný návod či postup, kterým lze vyřešit daný typ úlohy.

Nový!!: Konvoluční kód a Algoritmus · Vidět víc »

Asymptotická složitost

Při řešení úloh pomocí výpočetní techniky musíme mít nástroj, kterým dokážeme porovnat efektivitu a rychlost vykonávání jednotlivých algoritmů.

Nový!!: Konvoluční kód a Asymptotická složitost · Vidět víc »

Bit

Bit (z anglického binary digit - dvojková číslice; angl. bit.

Nový!!: Konvoluční kód a Bit · Vidět víc »

Bit Error Rate

Chybovost - vyjádřujeme četností chyb - dána poměrem chybně přenesených elementů digitálního signálu k celkovému počtu přenesených elementů Obecně se v praxi zjišťuje - chybovost bitová (symbolová) - chybovost znaková - chybovost bloková.

Nový!!: Konvoluční kód a Bit Error Rate · Vidět víc »

Booleova algebra

Booleova algebra je algebraická struktura, která zobecňuje vlastnosti množinových a logických operací.

Nový!!: Konvoluční kód a Booleova algebra · Vidět víc »

Cassini (sonda)

Cassini byla americká planetární sonda, která byla jako první navedena na orbitu Saturnu pro jeho průzkum, jeho prstenců a systému jeho měsíců.

Nový!!: Konvoluční kód a Cassini (sonda) · Vidět víc »

Cyklický kód

Cyklický kód je v teorii kódování lineární kód, který je uzavřený vzhledem k cyklickému posunu.

Nový!!: Konvoluční kód a Cyklický kód · Vidět víc »

Digitální televizní vysílání

Digitální televizní vysílání (zkratka DVB, anglicky Digital Video Broadcasting) je nový způsob přenosu digitálního signálu pro digitální televizi.

Nový!!: Konvoluční kód a Digitální televizní vysílání · Vidět víc »

Exponenciální funkce

Graf exponenciální funkce o základu e na intervalu (-5;5) Exponenciální funkce čili exponenciála je matematická funkce ve tvaru kde a je kladné číslo různé od 1, které se nazývá základ.

Nový!!: Konvoluční kód a Exponenciální funkce · Vidět víc »

Hammingova vzdálenost

Hammingova vzdálenost je nejmenší počet pozic, na kterých se řetězce stejné délky daného kódu liší, neboli počet záměn, které je potřeba provést pro změnu jednoho z řetězců na druhý.

Nový!!: Konvoluční kód a Hammingova vzdálenost · Vidět víc »

Hradlo XOR

"Americká" schematická značka "Hranatá" IEC schematická značka Hradlo XOR (zkratka z) je druh logického digitálního elektronického obvodu ze skupiny kombinačních obvodů (hradel).

Nový!!: Konvoluční kód a Hradlo XOR · Vidět víc »

Informace

Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech.

Nový!!: Konvoluční kód a Informace · Vidět víc »

Intelsat

První satelit INTELSATu Early Bird Intelsat Ltd. je největší komerční satelitní operátor na světě.

Nový!!: Konvoluční kód a Intelsat · Vidět víc »

Konečný automat

Konečný automat (KA, též FSM z anglického finite state machine, či DFA z anglického deterministic finite automaton) je teoretický výpočetní model používaný v informatice pro studium formálních jazyků.

Nový!!: Konvoluční kód a Konečný automat · Vidět víc »

Konvoluce

RC článku. Výsledkem konvoluce je odezva RC článku na obdélníkový puls. Konvoluce je matematický operátor zpracovávající dvě funkce.

Nový!!: Konvoluční kód a Konvoluce · Vidět víc »

Mars Exploration Rover

Umělecká představa robotického vozítka programu MER na Marsu Ochranný přistávací airbag Mars Exploration Rover (zkr. MER) je název kosmické mise dvou identických sond (MER-A a MER-B) americké agentury NASA nesoucí mobilní robotická vozítka pro průzkum planety Mars.

Nový!!: Konvoluční kód a Mars Exploration Rover · Vidět víc »

Mars Pathfinder

Mars Pathfinder byla planetární sonda v rámci programu Discovery vypuštěná 4. prosince 1996 agenturou NASA raketou Delta II, jen měsíc poté co odstartoval Mars Global Surveyor.

Nový!!: Konvoluční kód a Mars Pathfinder · Vidět víc »

Metoda maximální věrohodnosti

Metoda maximální věrohodnosti označuje jednu z centrálních metod matematické statistiky.

Nový!!: Konvoluční kód a Metoda maximální věrohodnosti · Vidět víc »

Mobilní telefon

Mobilní telefon Samsung Galaxy Ace Počet uživatelů mobilních telefonů na 100 obyvatel mezi 1997 a 2007 Mobilní telefon (hovorově mobil) je elektronické mobilní zařízení, zařízení které umožňuje uskutečňovat telefonní hovory jako normální telefon, jehož uživatel však není díky použití rádiových vln vázán na místo, kde končí telefonní přípojka.

Nový!!: Konvoluční kód a Mobilní telefon · Vidět víc »

Paralelismus

Paralelismus (z řec. par-allélos, souběžný, rovnoběžný) může znamenat.

Nový!!: Konvoluční kód a Paralelismus · Vidět víc »

Pioneer 10

Přístroje na palubě sondy. Pioneer 10 (alternativní názvy Pioneer F) je americká planetární sonda, určená k průzkumu Jupiteru a vnějších oblastí sluneční soustavy.

Nový!!: Konvoluční kód a Pioneer 10 · Vidět víc »

Polynom

Polynom (též mnohočlen) je výraz ve tvaru kde a_n \neq 0.

Nový!!: Konvoluční kód a Polynom · Vidět víc »

Racionální funkce

Racionální funkce je funkce ve tvaru podílu dvou mnohočlenů: f(x).

Nový!!: Konvoluční kód a Racionální funkce · Vidět víc »

Reedovy–Solomonovy kódy

Reedovy–Solomonovy (RS) kódy jsou v teorii kódování nebinárníCodes for which each input symbol is from a set of size greater than 2.

Nový!!: Konvoluční kód a Reedovy–Solomonovy kódy · Vidět víc »

Samoopravný kód

Samoopravné kódy dovolují při dostatečně malém poškození zrekonstruovat původní data.

Nový!!: Konvoluční kód a Samoopravný kód · Vidět víc »

Shannonův teorém

Shannonův teorém (Nyquistův teorém, Kotělnikovův teorém, Nyquistův-Shannonův teorém, Shannonův-Nyquistův-Kotělnikovův teorém, apod.) „Přesná rekonstrukce spojitého, frekvenčně omezeného signálu z jeho vzorků je možná tehdy, pokud byla vzorkovací frekvence vyšší než dvojnásobek nejvyšší harmonické složky vzorkovaného signálu.“.

Nový!!: Konvoluční kód a Shannonův teorém · Vidět víc »

SIMD

SIMD (Single Instruction, Multiple Data) - jeden z typů počítačových architektur.

Nový!!: Konvoluční kód a SIMD · Vidět víc »

Telekomunikační družice

Telekomuniační satelit Advanced Extremely High Frequency (AEHF1) Telekomunikační družice jsou umělé družice (satelity) Země určené pro telekomunikace.

Nový!!: Konvoluční kód a Telekomunikační družice · Vidět víc »

Telekomunikace

Telekomunikace neboli sdělovací technika se zabývá předáváním informací na dálku (z řeckého tele – vzdálený).

Nový!!: Konvoluční kód a Telekomunikace · Vidět víc »

Very-large-scale integration

Very-large-scale integration (VLSI) je v elektronice název jedné z generací technologie výroby polovodičových integrovaných obvodů s velmi vysokou mírou integrace.

Nový!!: Konvoluční kód a Very-large-scale integration · Vidět víc »

Viterbiho algoritmus

Viterbiho algoritmus je algoritmus dynamického programování pro hledání/nalezení nejpravděpodobnější posloupnosti skrytých stavů – nazývané Viterbiho cesta – jehož výsledkem je posloupnost pozorovaných událostí, především v kontextu Markovových informačních zdrojů a skrytých Markovových modelů.

Nový!!: Konvoluční kód a Viterbiho algoritmus · Vidět víc »

Voyager

Voyager může být:;Skutečné objekty.

Nový!!: Konvoluční kód a Voyager · Vidět víc »

Z-transformace

Z-transformace je název několika matematických transformací.

Nový!!: Konvoluční kód a Z-transformace · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Trellis diagram.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »