Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Koule

Index Koule

euklidovském zobrazení Koule je prostorové těleso tvořené množinou všech bodů (trojrozměrného euklidovského) prostoru, jejichž vzdálenost od zadaného bodu (středu) je nejvýše rovna zadanému poloměru.

41 vztahy: Analytická geometrie, Bod, Bublina, Dimenze vektorového prostoru, Elipsa, Elipsoid, Funkce (matematika), Geometrický útvar, Homeomorfismus, Hyperkoule, Kapka, Kružnice, Kruh, Matematika, Metrický prostor, Množina, Nula, Objem, Obsah, Osová souměrnost, Otevřená množina, Přímka, Plocha, Poloměr, Povrchové napětí, Průmět, Prostor (geometrie), Rotační těleso, Rovina, Rovinová souměrnost, Rovnice, Sféra (matematika), Sférická geometrie, Středová souměrnost, Symetrie, Těleso, Topologie, Umocňování, Uzavřená množina, Válec, Vzdálenost.

Analytická geometrie

Analytická geometrie (také souřadnicová geometrie nebo kartézská geometrie) je část geometrie, která zkoumá geometrické útvary v euklidovské geometrii pomocí algebraických a analytických metod.

Nový!!: Koule a Analytická geometrie · Vidět víc »

Bod

Bod je bezrozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Koule a Bod · Vidět víc »

Bublina

Bublina je plynové těleso obklopené kapalinou nebo pevnou látkou.

Nový!!: Koule a Bublina · Vidět víc »

Dimenze vektorového prostoru

Vektorový prostor je poněkud abstraktní pojem, který může být realizován prostřednictvím nejrůznějších matematických objektů.

Nový!!: Koule a Dimenze vektorového prostoru · Vidět víc »

Elipsa

Elipsa Elipsa je uzavřená křivka v rovině.

Nový!!: Koule a Elipsa · Vidět víc »

Elipsoid

Elipsoid Elipsoid je prostorové těleso tvořené množinou všech bodů, jejichž poloha vůči zadanému bodu (středu) splňuje podmínky dané následující nerovnicí.

Nový!!: Koule a Elipsoid · Vidět víc »

Funkce (matematika)

Funkce je v matematice název pro zobrazení z nějaké množiny M do množiny čísel (většinou reálných nebo komplexních), nebo do vektorového prostoru (pak se mluví o vektorové funkci).

Nový!!: Koule a Funkce (matematika) · Vidět víc »

Geometrický útvar

Jehlan, koule a krychle v prostoru Geometrický útvar je souhrn geometrických objektů, nejčastěji bodů, přímek či rovin.

Nový!!: Koule a Geometrický útvar · Vidět víc »

Homeomorfismus

Homeomorfismus (z řeckého homeos.

Nový!!: Koule a Homeomorfismus · Vidět víc »

Hyperkoule

Hyperkoule je v geometrii zobecnění kruhu a koule do vícerozměrného (n>3) prostoru.

Nový!!: Koule a Hyperkoule · Vidět víc »

Kapka

Odkapávání vody z kohoutku Měření povrchového napětí Výtrysk po dopadu kapky Kapka je kapalné tělísko, držené pohromadě povrchovým napětím kapaliny.

Nový!!: Koule a Kapka · Vidět víc »

Kružnice

Základní atributy kružnice V euklidovské geometrii je kružnice množina všech bodů v rovině, které leží ve stejné vzdálenosti, označované jako poloměr, od pevně daného bodu, zvaného střed.

Nový!!: Koule a Kružnice · Vidět víc »

Kruh

Kruh Kruh je rovinný geometrický útvar, omezený kružnicí.

Nový!!: Koule a Kruh · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: Koule a Matematika · Vidět víc »

Metrický prostor

Metrický prostor je matematická struktura, pomocí které lze formálním způsobem definovat pojem vzdálenosti.

Nový!!: Koule a Metrický prostor · Vidět víc »

Množina

Množina je soubor objektů, chápaný jako celek.

Nový!!: Koule a Množina · Vidět víc »

Nula

Nula (z latiny nullus – žádný) je číslo 0, jedna z nejzákladnějších matematických konstant.

Nový!!: Koule a Nula · Vidět víc »

Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Nový!!: Koule a Objem · Vidět víc »

Obsah

Obsah je v geometrii veličina, která vyjadřuje velikost plochy.

Nový!!: Koule a Obsah · Vidět víc »

Osová souměrnost

Zobrazení v osové souměrnosti Osová souměrnost je typ geometrického zobrazení.

Nový!!: Koule a Osová souměrnost · Vidět víc »

Otevřená množina

Otevřená množina je matematická vlastnost množin, která je zobecněním otevřeného intervalu reálných čísel.

Nový!!: Koule a Otevřená množina · Vidět víc »

Přímka

Přímka je jednorozměrný základní geometrický útvar.

Nový!!: Koule a Přímka · Vidět víc »

Plocha

Plocha označuje v matematice a fyzice dvojrozměrný geometrický útvar.

Nový!!: Koule a Plocha · Vidět víc »

Poloměr

Atributy kružnice s vyznačeným poloměrem V geometrii je poloměr (rádius) délka úsečky, jejíž jeden koncový bod leží na kružnici (nebo hranici kruhu) a druhý koncový bod ve středu kruhu nebo kružnice.

Nový!!: Koule a Poloměr · Vidět víc »

Povrchové napětí

Voda tvořící kapky Povrchové napětí je efekt, při kterém se povrch kapalin chová jako elastická fólie a snaží se dosáhnout co možná nejhladšího stavu s minimální plochou.

Nový!!: Koule a Povrchové napětí · Vidět víc »

Průmět

Axonometrický průmět Průmět znamená obraz útvaru, kterým může být např.

Nový!!: Koule a Průmět · Vidět víc »

Prostor (geometrie)

Prostorem se v elementární geometrii běžně rozumí třírozměrný Riemannův prostor, zpravidla s euklidovskou geometrií (tzv. „plochý“ prostor).

Nový!!: Koule a Prostor (geometrie) · Vidět víc »

Rotační těleso

Těleso vzniklé rotací kruhu (anuloid). Rotační těleso je geometrické těleso, které vznikne rotací rovinného útvaru kolem přímky, která se označuje jako osa rotace, přičemž tato osa rotace leží ve stejné rovině jako daný geometrický útvar.

Nový!!: Koule a Rotační těleso · Vidět víc »

Rovina

Rovina je v matematice dvourozměrný geometrický útvar, který si lze představit jako neomezenou dokonale rovnou plochu.

Nový!!: Koule a Rovina · Vidět víc »

Rovinová souměrnost

Rovinová souměrnost je typ geometrického zobrazení v prostoru.

Nový!!: Koule a Rovinová souměrnost · Vidět víc »

Rovnice

Uvažujme dvě funkce f(x), g(x), které jsou definovány na nějaké množině D, pak nalezení všech x \in D, která splňují rovnost se nazývá rovnicí o jedné neznámé x. Funkce f(x) se nazývá levá strana rovnice a g(x) se nazývá pravá strana rovnice.

Nový!!: Koule a Rovnice · Vidět víc »

Sféra (matematika)

V matematice se slovem sféra označuje obvykle kulová plocha, tj.

Nový!!: Koule a Sféra (matematika) · Vidět víc »

Sférická geometrie

Sférická geometrie je obor geometrie, který studuje dvourozměrné geometrické útvary na povrchu trojrozměrné koule (na sféře).

Nový!!: Koule a Sférická geometrie · Vidět víc »

Středová souměrnost

Středová souměrnost je typ geometrického zobrazení.

Nový!!: Koule a Středová souměrnost · Vidět víc »

Symetrie

Symetrie je jeden z ústředních pojmů vědy, zejména pak teoretické fyziky, matematiky a geometrie 20.

Nový!!: Koule a Symetrie · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Koule a Těleso · Vidět víc »

Topologie

Möbiova páska, objekt, který má jen jednu hranu a jednu stranu. Takovýmito objekty se topologie zabývá. Topologie (z řeckého topos - místo a logos - studie) je obor matematiky, opírající se o velmi obecný výklad pojmu prostor (topologický prostor).

Nový!!: Koule a Topologie · Vidět víc »

Umocňování

Umocňování je matematická operace, která vyjadřuje opakované násobení.

Nový!!: Koule a Umocňování · Vidět víc »

Uzavřená množina

Uzavřená množina je abstrakce a zobecnění intuitivní představy uzavřeného intervalu na množině reálných čísel \mathbb, kde uzavřený je takový interval, který obsahuje své krajní body.

Nový!!: Koule a Uzavřená množina · Vidět víc »

Válec

Válec je v prostorové geometrii těleso, vymezené dvěma rovnoběžnými podstavami a pláštěm.

Nový!!: Koule a Válec · Vidět víc »

Vzdálenost

Vzdálenost je výraz pro odlehlost dvou bodů nebo útvarů (rovnocenných, bez vzájemného rozlišení, bez orientace směru) a pro vyjádření jejich vzájemné polohy.

Nový!!: Koule a Vzdálenost · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Koncentrické koule, Povrch koule, Sférická plocha.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »