Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Kovy

Index Kovy

Ocelové osičky Kovy tvoří společně s polokovy a nekovy tři hlavní skupiny chemických prvků.

44 vztahy: Aktinoidy, Alkalické kovy, Alpaka (slitina), Amalgámy, Bronz, Chemická vazba, Chemický prvek, Dělovina, Dural, Elektrická vodivost, Elektrický odpor, Elektropozitivita, Ionizace, Jaderný reaktor, Kadmium, Kationt, Kovová vazba, Kovy (youtuber), Kovy alkalických zemin, Kovy skupiny železa, Lanthanoidy, Liteřina, Metalicita, Mosaz, Nekovy, Ocel, Olovo, Přechodné kovy, Platinová skupina, Polokovy, Polovodič, Radioaktivita, Rtuť, Slitina, Spontánní štěpení, Sulfidy, Těžké kovy, Tepelná vodivost, Turecko, Ušlechtilé kovy, Urychlovač částic, Valenční elektron, Youtuber, Zvonovina.

Aktinoidy

Aktinoidy jsou podle současné mezinárodní chemické nomenklatury skupinou patnácti chemických prvků počínajících aktiniem, tedy prvků s protonovým číslem 89 až 103 (dříve se pod tento název řadilo pouze čtrnáct prvků následujících za aktiniem).

Nový!!: Kovy a Aktinoidy · Vidět víc »

Alkalické kovy

Alkalické kovy jsou členy 1. skupiny periodické tabulky.

Nový!!: Kovy a Alkalické kovy · Vidět víc »

Alpaka (slitina)

Mince vyrobené z alpaky Alpaka je slitina mědi a niklu, dále zinku a případně dalších kovů, známá také pro svůj vzhled v Německu jako nové stříbro.

Nový!!: Kovy a Alpaka (slitina) · Vidět víc »

Amalgámy

Rentgenový snímek zubu s amalgámovou plombou Amalgámy jsou kapalné nebo pevné slitiny rtuti (případně gallia) s jedním nebo několika kovy, například se sodíkem, stříbrem, zlatem, zinkem, mědí, cínem, kadmiem či olovem.

Nový!!: Kovy a Amalgámy · Vidět víc »

Bronz

Socha lva z bronzu Hlavně děl z bronzu Bronz je slitina mědi a cínu, případně i v malém množství jiných kovů jako např.

Nový!!: Kovy a Bronz · Vidět víc »

Chemická vazba

Chemická vazba je silová interakce poutající navzájem sloučené atomy, která je energeticky stabilizuje a vede ke vzniku molekuly.

Nový!!: Kovy a Chemická vazba · Vidět víc »

Chemický prvek

Chemický prvek je látka skládající se z atomů jednoho druhu (atomů se stejným protonovým číslem).

Nový!!: Kovy a Chemický prvek · Vidět víc »

Dělovina

Předměty z děloviny Dělovina je stejně jako zvonovina bronzový kov, ovšem o něco měkčí, neboť obsahuje jen asi 10 % cínu a 90 % mědi.

Nový!!: Kovy a Dělovina · Vidět víc »

Dural

Duralová konstrukce Zeppelinu Dural nebo duraluminium (z lat., „tvrdý hliník“) je obchodní označení pro různé slitiny obvykle 90–96 % hliníku a 4–6 % mědi s menšími přísadami hořčíku, manganu aj.

Nový!!: Kovy a Dural · Vidět víc »

Elektrická vodivost

Elektrická vodivost (též konduktance – reálná vodivost el. obvodu) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost dobře vést elektrický proud.

Nový!!: Kovy a Elektrická vodivost · Vidět víc »

Elektrický odpor

Elektrický odpor je fyzikální veličina charakterizující schopnost elektrických vodičů vést elektrický proud.

Nový!!: Kovy a Elektrický odpor · Vidět víc »

Elektropozitivita

Elektropozitivita je schopnost atomu uvolňovat valenční elektrony.

Nový!!: Kovy a Elektropozitivita · Vidět víc »

Ionizace

Ionizační energie neutrálních prvků. Ionizace je proces, při kterém se z elektricky neutrálního atomu nebo molekuly stává iont.

Nový!!: Kovy a Ionizace · Vidět víc »

Jaderný reaktor

Vertikální řez reaktorovou nádobou VVER-1000, kterou jsou vybaveny například oba dva Temelínské reaktory. Pozice: 1) Pohony řídících tyčí 2) Vrchní část reaktoru 3,4) Vstupní a výstupní nátrubky 5) Šachta reaktoru 6,7) Oblast aktivní zóny Jaderný reaktor je zařízení, které umožňuje řízené uvolnění jaderné energie, která je následně využívána pro výrobu elektrické energie, výzkum, vzdělávání atd.

Nový!!: Kovy a Jaderný reaktor · Vidět víc »

Kadmium

Kadmium (chemická značka Cd) je měkký, lehce tavitelný, toxický kovový prvek.

Nový!!: Kovy a Kadmium · Vidět víc »

Kationt

Kationt (též kation) je kladně nabitý iont, obvykle atom nebo molekula, která odevzdala elektron, (nebo pohltila kationty vodíku, volné protony).

Nový!!: Kovy a Kationt · Vidět víc »

Kovová vazba

Kovová vazba je specifický typ chemické vazby, která se ustavuje mezi atomy kovů.

Nový!!: Kovy a Kovová vazba · Vidět víc »

Kovy (youtuber)

Karel Kovář (* 11. září 1996 Pardubice), známý jako Kovy, je český youtuber, vloger a v minulosti také let's player.

Nový!!: Kovy a Kovy (youtuber) · Vidět víc »

Kovy alkalických zemin

Kovy alkalických zemin jsou členy 2. skupiny periodické tabulky.

Nový!!: Kovy a Kovy alkalických zemin · Vidět víc »

Kovy skupiny železa

Kovy skupiny železa, též železné kovy nebo železové kovy, jsou přechodné kovy, jež jsou umístěny v periodické tabulce vedle sebe ve 4.

Nový!!: Kovy a Kovy skupiny železa · Vidět víc »

Lanthanoidy

Lanthanoidy jsou podle současné mezinárodní chemické nomenklatury skupinou patnácti chemických prvků počínajících lanthanem, tedy prvků s protonovým číslem 57 až 71 (dříve se pod tento název řadilo pouze čtrnáct prvků následujících za lanthanem, které doplňují jeho elektronovou konfiguraci do orbitalu 4f).

Nový!!: Kovy a Lanthanoidy · Vidět víc »

Liteřina

Ligatura písmen ''fi'' odlitá z liteřiny Liteřina či písmovina je slitina používaná v písmolijectví.

Nový!!: Kovy a Liteřina · Vidět víc »

Metalicita

Metalicita v astronomii vyjadřuje, jaký je v dané hvězdě nebo jiném systému obsah těžších prvků vzhledem k obsahu vodíku a helia.

Nový!!: Kovy a Metalicita · Vidět víc »

Mosaz

Mosazná kostka, zinkový slitek a kousek mědi Mosaz je slitina mědi a zinku.

Nový!!: Kovy a Mosaz · Vidět víc »

Nekovy

Nekovy tvoří společně s kovy a polokovy tři hlavní skupiny chemických prvků.

Nový!!: Kovy a Nekovy · Vidět víc »

Ocel

Ocelový most Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků, která obsahuje méně než 2,14 % uhlíku.

Nový!!: Kovy a Ocel · Vidět víc »

Olovo

Olovo chemická značka: Pb (lat. Plumbum) je těžký toxický kov, který je znám lidstvu již od starověku.

Nový!!: Kovy a Olovo · Vidět víc »

Přechodné kovy

Jako přechodné kovy (přechodové kovy, tranzitivní kovy, tranzitivní prvky) jsou podle doporučení IUPAC označovány všechny prvky d-bloku periodické tabulky prvků, včetně zinku, kadmia, rtuti a kopernicia, tj.

Nový!!: Kovy a Přechodné kovy · Vidět víc »

Platinová skupina

Platinová skupina je společný název šesti kovových chemických prvků, platinových kovů, jež jsou umístěny společně v periodické tabulce.

Nový!!: Kovy a Platinová skupina · Vidět víc »

Polokovy

Polokovy tvoří společně s kovy a nekovy tři hlavní skupiny chemických prvků.

Nový!!: Kovy a Polokovy · Vidět víc »

Polovodič

Polovodičová součástka – atomové hodiny Polovodič je pevná látka, jejíž elektrická vodivost závisí na vnějších nebo vnitřních podmínkách, a dá se změnou těchto podmínek snadno ovlivnit.

Nový!!: Kovy a Polovodič · Vidět víc »

Radioaktivita

Mezinárodní výstražný symbol, označující radioaktivní materiál. Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Klasický žluto-černý symbol radioaktivity nahrazuje jen v určitých případech. Radioaktivita neboli radioaktivní přeměna (nepřesně radioaktivní rozpad)U radioaktivní přeměny beta prostřednictvím záchytu elektronu nebo u inverzní přeměny beta se nejedná o rozpad, ale jde v podstatě o jadernou reakci, do které vstupuje jádro a další částice.

Nový!!: Kovy a Radioaktivita · Vidět víc »

Rtuť

Rtuť, chemická značka Hg, lat.

Nový!!: Kovy a Rtuť · Vidět víc »

Slitina

Slitina je tavením vzniklá směs kovu s dalšími kovy nebo jinými prvky či sloučeninami, obvykle ve formě pevného roztoku.

Nový!!: Kovy a Slitina · Vidět víc »

Spontánní štěpení

Spontánní štěpení je forma radioaktivní přeměny přítomná pouze u velmi těžkých chemických prvků.

Nový!!: Kovy a Spontánní štěpení · Vidět víc »

Sulfidy

Sulfidy (starším názvem též sirníky) jsou sloučeniny síry s oxidačním číslem S−II.

Nový!!: Kovy a Sulfidy · Vidět víc »

Těžké kovy

Životní prostředí znečištěné těžkými kovy Těžký kov je jakýkoliv kov či polokov, který představuje hrozbu pro životní prostředí.

Nový!!: Kovy a Těžké kovy · Vidět víc »

Tepelná vodivost

Ve fyzice označuje tepelná vodivost schopnost daného kusu látky, konstrukce (např. zdi), vést teplo.

Nový!!: Kovy a Tepelná vodivost · Vidět víc »

Turecko

Turecko (oficiálním názvem Türkiye Cumhuriyeti, česky Turecká republika) je stát ležící v Malé Asii a z menší části v jihovýchodní Evropě.

Nový!!: Kovy a Turecko · Vidět víc »

Ušlechtilé kovy

Kolekce ušlechtilých kovů Ušlechtilé kovy jsou kovy, které odolávají korozi a oxidaci na vzduchu.

Nový!!: Kovy a Ušlechtilé kovy · Vidět víc »

Urychlovač částic

Urychlovač částic, zkráceně jen urychlovač, je technické zařízení, používané pro dodání kinetické energie nabitým částicím.

Nový!!: Kovy a Urychlovač částic · Vidět víc »

Valenční elektron

helia se skládá ze 2 protonů, 2 neutronů a 2 elektronů. Elektrony v jeho valenční (jediné) vrstvě jsou elektrony valenční. Elektrony jsou pro názornost zobrazeny jako částice obíhající kolem jádra po konkrétní dráze – orbitu. Valenční elektron je elektron v elektronovém obalu umístěný v energeticky nejvýše položené (tzv. valenční) vrstvě (příp. několika vrstvách).

Nový!!: Kovy a Valenční elektron · Vidět víc »

Youtuber

Youtuber je osoba, která na internetovém serveru YouTube nahrává videa, ale také dlouhodobě sleduje nahrávky ostatních.

Nový!!: Kovy a Youtuber · Vidět víc »

Zvonovina

Dělo odlité ze zvonoviny (Indie) Zvonovina je pružný, velmi tvrdý bronz pískové až stříbrolesklé barvy.

Nový!!: Kovy a Zvonovina · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Kov, Toxický kov.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »