Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Kriminalita

Index Kriminalita

České republice v roce 2011 podle okresů Kriminalita je veškeré páchání přestupků nebo trestných činů.

17 vztahy: Alkoholismus, Dospělost, Drogová závislost, Gamblerství, Krádež, Kriminologie, Motorové vozidlo, Násilí, Osobnost, Přestupek, Prostituce, Puberta, Soudnictví ve věcech mládeže, Trestný čin, Vandalismus, Výtržnictví, Zločin.

Alkoholismus

Alkoholismus nebo též závislost na alkoholu, opilství je chronické recidivující onemocnění postihující nejen celou osobnost postiženého jedince po stránce psychické a fyzické, ale i jeho blízké, zvláště pak rodinné příslušníky.

Nový!!: Kriminalita a Alkoholismus · Vidět víc »

Dospělost

Dospělost označuje stav jakéhokoli zralého organismu, ale obvykle referuje na člověka, který už není dále dítě nebo nezletilec a stává se ženou nebo mužem.

Nový!!: Kriminalita a Dospělost · Vidět víc »

Drogová závislost

Drogová závislost (též látková závislost, narkomanie (z řečtiny. νάρκη /narkē/ - snížená citlivost, spánek, šílenství, vášeň, touha.) či toxikomanie) je abnormální až patologický stav vyvolaný častým užíváním drog.

Nový!!: Kriminalita a Drogová závislost · Vidět víc »

Gamblerství

Gamblerství neboli gambling či patologické hráčství je chorobná závislost na hraní hazardních her.

Nový!!: Kriminalita a Gamblerství · Vidět víc »

Krádež

Historické vyobrazení krádeže bot Krádež (také odcizení, nezaměňovat se zcizením) je obecně neoprávněné přisvojení si cizí věci či hodnoty.

Nový!!: Kriminalita a Krádež · Vidět víc »

Kriminologie

Kriminologie je multidisciplinární nauka, která se zabývá kriminalitou.

Nový!!: Kriminalita a Kriminologie · Vidět víc »

Motorové vozidlo

Hasičské vozidlo Ziegler Z8 Jako motorové vozidlo je zpravidla označován takový pozemní dopravní prostředek, který ke svému pohonu využívá síly některého druhu motoru a který je využíván k přepravě lidí nebo materiálu po komunikacích nebo v terénu.

Nový!!: Kriminalita a Motorové vozidlo · Vidět víc »

Násilí

227-878 Rvačka na prknech divadla Pouliční bitka Zabíjení prodemokratických demonstrantů armádou v Bahrajnu, únor 2011 Násilí je „záměrné použití nebo hrozba použití fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě nebo skupině či společnosti osob, které působí nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit zranění, smrt, psychické poškození, strádání nebo újmu“ (definice Světové zdravotnické organizace WHO).

Nový!!: Kriminalita a Násilí · Vidět víc »

Osobnost

Osobnost se v psychologii vymezuje z hlediska tří aspektů, statického (integrace), dynamického (interakce) a společenského (směřování k cíli): je to „individuum, chápané jako integrace k seberealizaci v interakci se svým prostředím.“ Podle G. Allporta je to „dynamické uspořádání těch psychofyzických systémů jednotlivce, které určují jeho jedinečné přizpůsobování se prostředí.“ Osobnost je soustava vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých možností ve společnosti.

Nový!!: Kriminalita a Osobnost · Vidět víc »

Přestupek

Přestupek je deliktní jednání nižšího stupně závažnosti než trestný čin, které je společensky škodlivé a které je výslovně za přestupek označeno zákonem.

Nový!!: Kriminalita a Přestupek · Vidět víc »

Prostituce

Prostituce je legální v Amsterdamu Prostituce (z lat. prostituere) je poskytování sexuálních služeb (obvykle manuální stimulace, orální sex, pohlavní styk nebo anální sex) za úplatu nebo jakoukoli jinou protihodnotu.

Nový!!: Kriminalita a Prostituce · Vidět víc »

Puberta

Častým projevem puberty je objevující se akné Puberta (česky také dospívání) je období a proces tělesných změn, při kterých se tělo dítěte mění na tělo fyzicky dospělého člověka schopného se rozmnožovat.

Nový!!: Kriminalita a Puberta · Vidět víc »

Soudnictví ve věcech mládeže

Soudnictví ve věcech mládeže představuje výkon spravedlnosti vůči neplnoleté mládeži.

Nový!!: Kriminalita a Soudnictví ve věcech mládeže · Vidět víc »

Trestný čin

Trestný čin je označení pro jednání, kterým pachatel zásadním způsobem poškozuje nebo ohrožuje státní mocí chráněné zájmy a které proto stát trestá.

Nový!!: Kriminalita a Trestný čin · Vidět víc »

Vandalismus

brtnickém hřbitově poničený vandaly Jako vandalismus se označuje svévolné poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku či podobných statků, které nepřinášejí pachateli žádné materiální obohacení a pro které pachatel zpravidla nemá žádný motiv - většinou tak koná jen pro vlastní potěšení či pro potřebu odreagovat se.

Nový!!: Kriminalita a Vandalismus · Vidět víc »

Výtržnictví

Výtržnictví je trestný čin podle § 358 českého trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., jehož prostřednictvím je chráněno zejména klidné občanské soužití a veřejný pořádek.

Nový!!: Kriminalita a Výtržnictví · Vidět víc »

Zločin

Zločin je označení pro zásadním způsobem zlý čin, který pachatele v případě odhalení zpravidla vyděluje ze společnosti a staví do pozice zločince, jenž má být potrestán.

Nový!!: Kriminalita a Zločin · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Delikvence, Dětská delikvence, Juvenilní delikvence, Kriminalista, Kriminalita dospělých, Kriminalita mladistvých, Predelikvence, Trestná činnost, Zločinnost.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »