Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Kruh

Index Kruh

Kruh Kruh je rovinný geometrický útvar, omezený kružnicí.

16 vztahy: Axiom výběru, Eukleidovská konstrukce, Koule, Kružnice, Kruhová úseč, Kruhová výseč, Kužel, Kvadratura kruhu, Malfattiho kruhy, Mezikruží, Poloměr, Průměr (geometrie), Rovina, Sečna, Sféroid, Válec.

Axiom výběru

Axiom výběru (ozn. (AC)) je axiom často přidávaný k obvyklým axiomům Zermelovy-Fraenkelovy teorie množin (ZF).

Nový!!: Kruh a Axiom výběru · Vidět víc »

Eukleidovská konstrukce

Postup nakreslení pravidelného šestiúhelníku Eukleidovskou konstrukcí Eukleidovská konstrukce neboli konstrukce pomocí kružítka a pravítka označuje konstrukci geometrických objektů (například úhlů) pouze pomocí idealizovaného pravítka a kružítka.

Nový!!: Kruh a Eukleidovská konstrukce · Vidět víc »

Koule

euklidovském zobrazení Koule je prostorové těleso tvořené množinou všech bodů (trojrozměrného euklidovského) prostoru, jejichž vzdálenost od zadaného bodu (středu) je nejvýše rovna zadanému poloměru.

Nový!!: Kruh a Koule · Vidět víc »

Kružnice

Základní atributy kružnice V euklidovské geometrii je kružnice množina všech bodů v rovině, které leží ve stejné vzdálenosti, označované jako poloměr, od pevně daného bodu, zvaného střed.

Nový!!: Kruh a Kružnice · Vidět víc »

Kruhová úseč

výseč Kruhová úseč. Značení:M – střed kružnice,r – poloměr kružnice,AB – tětiva,s – délka tětivy,h – výška úseče,α – středový úhel,b – délka oblouku,A – obsah úseče Kruhová úseč je část kruhu vymezená tětivou a kruhovým obloukem vzniklá rozdělením kruhu sečnou.

Nový!!: Kruh a Kruhová úseč · Vidět víc »

Kruhová výseč

Kruhová výseč - zelená plocha Kruhová výseč je část kruhu příslušná určitému středovému úhlu θ. Výseč příslušná přímému úhlu se nazývá půlkruh Výseč příslušná pravému úhlu se nazývá čtvrtkruh.

Nový!!: Kruh a Kruhová výseč · Vidět víc »

Kužel

Obecný kužel. Rotační kužel (vlevo) a kosý kužel (vpravo). Kužel je oblé těleso, které získáme jako průnik kuželového prostoru a rovinné vrstvy.

Nový!!: Kruh a Kužel · Vidět víc »

Kvadratura kruhu

Kruh a čtverec o stejném obsahu. Kruhu o poloměru 1 odpovídá čtverec se stranou \sqrt\pi Kvadratura kruhu je úloha sestrojit k danému kruhu čtverec o stejném obsahu, a to pouze pomocí pravítka a kružítka.

Nový!!: Kruh a Kvadratura kruhu · Vidět víc »

Malfattiho kruhy

Malfattiho kruhy Malfattiho kruhy (anglicky Malfatti's circles), někdy též nazýváno jako Malfattiho problém je úloha kterou r. 1803 formuloval italský matematik Gian Francesco Malffati.

Nový!!: Kruh a Malfattiho kruhy · Vidět víc »

Mezikruží

Mezikruží. Jako mezikruží označujeme geometrický útvar rozlišený v dvourozměrném prostoru (v rovině) dvěma soustřednými kružnicemi.

Nový!!: Kruh a Mezikruží · Vidět víc »

Poloměr

Atributy kružnice s vyznačeným poloměrem V geometrii je poloměr (rádius) délka úsečky, jejíž jeden koncový bod leží na kružnici (nebo hranici kruhu) a druhý koncový bod ve středu kruhu nebo kružnice.

Nový!!: Kruh a Poloměr · Vidět víc »

Průměr (geometrie)

Atributy kružnice s vyznačeným průměrem Průměr kružnice je úsečka, která prochází středem kružnice a jejíž oba krajní body leží na této kružnici.

Nový!!: Kruh a Průměr (geometrie) · Vidět víc »

Rovina

Rovina je v matematice dvourozměrný geometrický útvar, který si lze představit jako neomezenou dokonale rovnou plochu.

Nový!!: Kruh a Rovina · Vidět víc »

Sečna

Sečna kružnice (zeleně) Sečna znamená řez.

Nový!!: Kruh a Sečna · Vidět víc »

Sféroid

Sféroid (z řečtiny) je rotační elipsoid neboli elipsoid, jehož dvě poloosy jsou shodné.

Nový!!: Kruh a Sféroid · Vidět víc »

Válec

Válec je v prostorové geometrii těleso, vymezené dvěma rovnoběžnými podstavami a pláštěm.

Nový!!: Kruh a Válec · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Kruh (geometrie), Obvod kruhu.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »