Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Krystal

Index Krystal

Krystaly křemene Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru, který se zachovává na velké vzdálenosti (oproti atomárním měřítkům).

43 vztahy: Amorfní látka, Anizotropie, Atom, Austrálie, Chemická sloučenina, Chemický prvek, Definice, Diamant, Elektronegativita, Elektropozitivita, Elementární buňka, Halit, Ion, Iontová vazba, Izotropie, Jack Hills, Kapalný krystal, Křemen, Kovalentní vazba, Kovová vazba, Kovy, Krystalická struktura, Krystalografie, Krystalová mřížka, Krystalová porucha, Kvazikrystal, Látka, Molekula, Monokrystal, Objem, Organická sloučenina, Periodická tabulka, Pevná látka, Polykrystal, Pravý úhel, Termodynamika, Valenční elektron, Van der Waalsovy síly, Vzdálenost, Zirkon, Zrno, 1992, 3D.

Amorfní látka

Amorfní látky jsou látky v pevném skupenství, které nemají pravidelnou (krystalickou) strukturu.

Nový!!: Krystal a Amorfní látka · Vidět víc »

Anizotropie

Anizotropie je vlastnost, kterou se označuje závislost určité veličiny na volbě směru.

Nový!!: Krystal a Anizotropie · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Krystal a Atom · Vidět víc »

Austrálie

Austrálie, oficiálně Australské společenství – v českém prostředí též Australský svaz – je federativní stát na jižní polokouli nacházející se na stejnojmenném kontinentu.

Nový!!: Krystal a Austrálie · Vidět víc »

Chemická sloučenina

Chemická sloučenina, nebo zkráceně sloučenina, je taková chemicky čistá látka, která je tvořena jedním druhem molekul, nebo molekulárních komplexů, které obsahují více než jeden druh atomů.

Nový!!: Krystal a Chemická sloučenina · Vidět víc »

Chemický prvek

Chemický prvek je látka skládající se z atomů jednoho druhu (atomů se stejným protonovým číslem).

Nový!!: Krystal a Chemický prvek · Vidět víc »

Definice

Definice (z latinského de.

Nový!!: Krystal a Definice · Vidět víc »

Diamant

Diamant je téměř nejtvrdší známý přírodní minerál (nerost) a jedna z nejtvrdších látek vůbec (tvrdší jsou např. fullerit, romboedrická modifikace diamantu či nanokrystalická forma diamantu – ADNR).

Nový!!: Krystal a Diamant · Vidět víc »

Elektronegativita

Elektronegativita je v chemii vlastnost atomu, vyjadřující jeho schopnost přitahovat vazebné elektrony.

Nový!!: Krystal a Elektronegativita · Vidět víc »

Elektropozitivita

Elektropozitivita je schopnost atomu uvolňovat valenční elektrony.

Nový!!: Krystal a Elektropozitivita · Vidět víc »

Elementární buňka

Elementární (základní) buňka je nejmenší část krystalické struktury.

Nový!!: Krystal a Elementární buňka · Vidět víc »

Halit

Halit (Glocker, 1847), chemický vzorec NaCl, je minerál krystalizující v krychlové (kubické) soustavě.

Nový!!: Krystal a Halit · Vidět víc »

Ion

Ion nebo iont je elektricky nabitá částice atomární velikosti (atom, molekula, někdy také skupina atomů či molekul).

Nový!!: Krystal a Ion · Vidět víc »

Iontová vazba

Vytváření iontové vazby mezi atomy lithia a fluoru Iontová vazba (heteropolární) je druh vnitromolekulární chemické vazby, která vzniká v případě, že rozdíl elektronegativit atomů účastnících se vazby, přesahuje 1,67.

Nový!!: Krystal a Iontová vazba · Vidět víc »

Izotropie

Izotropie je vlastnost, kterou se označuje nezávislost na směru.

Nový!!: Krystal a Izotropie · Vidět víc »

Jack Hills

thumb Jack Hills je pohoří v západní Austrálii.

Nový!!: Krystal a Jack Hills · Vidět víc »

Kapalný krystal

Textura v kapalném krystalu Kapalný krystal je stav hmoty, jehož vlastnosti jsou přechodem mezi kapalným a pevným skupenstvím.

Nový!!: Krystal a Kapalný krystal · Vidět víc »

Křemen

Křemen je minerál s chemickým vzorcem SiO2 (oxid křemičitý), hojně se vyskytující v litosféře, kde tvoří jeden z nejdůležitějších minerálů.

Nový!!: Krystal a Křemen · Vidět víc »

Kovalentní vazba

Kovalentní vazba (homopolární) je vnitromolekulární forma chemické vazby, kterou lze charakterizovat sdílením jednoho nebo více párů elektronů mezi dvěma prvky.

Nový!!: Krystal a Kovalentní vazba · Vidět víc »

Kovová vazba

Kovová vazba je specifický typ chemické vazby, která se ustavuje mezi atomy kovů.

Nový!!: Krystal a Kovová vazba · Vidět víc »

Kovy

Ocelové osičky Kovy tvoří společně s polokovy a nekovy tři hlavní skupiny chemických prvků.

Nový!!: Krystal a Kovy · Vidět víc »

Krystalická struktura

NaCl (kuchyňská sůl) Krystalickou strukturou neboli strukturou krystalu rozumíme konkrétní způsob rozmístění základních stavebních částic v krystalu (atomů, iontů nebo molekul).

Nový!!: Krystal a Krystalická struktura · Vidět víc »

Krystalografie

Krystalografie je nauka, která se zabývá především studiem struktury krystalů, vývojem a poruchami jejich ideální struktury.

Nový!!: Krystal a Krystalografie · Vidět víc »

Krystalová mřížka

Krystalová mřížka chloridu sodného Krystalová mřížka je množina určitých myšlených abstraktních bodů, pomocí nichž se popisuje struktury krystalu, neboli vzájemná poloha částic v krystalu.

Nový!!: Krystal a Krystalová mřížka · Vidět víc »

Krystalová porucha

Krystalové poruchy (neboli poruchy krystalové mřížky) jsou odchylky od tzv.

Nový!!: Krystal a Krystalová porucha · Vidět víc »

Kvazikrystal

Atomický model kvazikrystalu Ag-Al Kvazikrystal je pevná látka, jejíž strukturní jednotky (atomy, molekuly) jsou uspořádané, ale nikoli periodicky jako u tradičních krystalů.

Nový!!: Krystal a Kvazikrystal · Vidět víc »

Látka

Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).

Nový!!: Krystal a Látka · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Krystal a Molekula · Vidět víc »

Monokrystal

křemíkový monokrystal Někdy myšleno též objemový monokrystal.

Nový!!: Krystal a Monokrystal · Vidět víc »

Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Nový!!: Krystal a Objem · Vidět víc »

Organická sloučenina

aren), patří do skupiny organických sloučenin Organická sloučenina je chemicky čistá látka, jejíž molekuly obsahují vždy jeden nebo více atomů uhlíku.

Nový!!: Krystal a Organická sloučenina · Vidět víc »

Periodická tabulka

Periodická tabulka prvků, nebo též periodická soustava prvků, je uspořádání všech chemických prvků v podobě tabulky podle jejich rostoucích protonových čísel, seskupených podle jejich cyklicky se opakujících podobných vlastností.

Nový!!: Krystal a Periodická tabulka · Vidět víc »

Pevná látka

Led je voda v pevném stavu Pevná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky vázány ve svých „pevných“ polohách, kolem kterých kmitají.

Nový!!: Krystal a Pevná látka · Vidět víc »

Polykrystal

Polykrystalické látky (též „částečně krystalické látky“) se vyskytují především v pevných polymerních materiálech.

Nový!!: Krystal a Polykrystal · Vidět víc »

Pravý úhel

Pravý úhel Pravý úhel je úhel, který tvoří polovinu přímého úhlu či čtvrtinu plného úhlu.

Nový!!: Krystal a Pravý úhel · Vidět víc »

Termodynamika

Sadiho Carnota o termodynamice s titulem: ''Réflexions sur la puissance motrice du feu, et sur les machines propres à developper cette puissance'' Termodynamika je obor fyziky, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek a polí spojených s teplem a tepelnými jevy; je součástí termiky.

Nový!!: Krystal a Termodynamika · Vidět víc »

Valenční elektron

helia se skládá ze 2 protonů, 2 neutronů a 2 elektronů. Elektrony v jeho valenční (jediné) vrstvě jsou elektrony valenční. Elektrony jsou pro názornost zobrazeny jako částice obíhající kolem jádra po konkrétní dráze – orbitu. Valenční elektron je elektron v elektronovém obalu umístěný v energeticky nejvýše položené (tzv. valenční) vrstvě (příp. několika vrstvách).

Nový!!: Krystal a Valenční elektron · Vidět víc »

Van der Waalsovy síly

Van der Waalsovy síly pojmenované po nizozemském fyzikovi Johannesi Dideriku van der Waalsovi jsou přitažlivé nebo odpudivé interakce (síly) mezi molekulami.

Nový!!: Krystal a Van der Waalsovy síly · Vidět víc »

Vzdálenost

Vzdálenost je výraz pro odlehlost dvou bodů nebo útvarů (rovnocenných, bez vzájemného rozlišení, bez orientace směru) a pro vyjádření jejich vzájemné polohy.

Nový!!: Krystal a Vzdálenost · Vidět víc »

Zirkon

Zirkon (Werner, 1783), chemický vzorec ZrSiO4 (křemičitan zirkoničitý), je čtverečný minerál.

Nový!!: Krystal a Zirkon · Vidět víc »

Zrno

Zrno může být.

Nový!!: Krystal a Zrno · Vidět víc »

1992

1992 (MCMXCII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Krystal a 1992 · Vidět víc »

3D

3D či 3-D je zkratka výrazu „trojdimenzionální“, „trojrozměrný“ a označuje svět, který je možné popsat třemi rozměry (viz kartézská soustava souřadnic); předměty ve trojrozměrném světě mají objem.

Nový!!: Krystal a 3D · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Dvojčatná rovina, Ideální krystal, Krystalická látka, Krystaly.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »