Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Kyselina chlorovodíková

Index Kyselina chlorovodíková

Kyselina chlorovodíková (též kyselina solná, latinsky acidum hydrogenchloridum) je velmi silná kyselina, jedna z lidstvu nejdéle známých a nejvíce využívaných.

37 vztahy: Bílkovina, Chlorid sodný, Chloridy, Chlorovodík, Den, Denaturace, Dvanáctník, Enzym, Geologie, Hliník, Hydrogenuhličitan sodný, Hydroxid sodný, Ion, Jícen, Koroze, Kyselina dusičná, Kyselina sírová, Kyseliny, Latina, Látkové množství, Lučavka královská, Neutralizace, Oxid uhličitý, Paleontologie, Pepsin, PH, Platina, Plyn, Průmysl, Roztok, Savci, Sodík, Vápenec, Voda, Vodní kámen, Zinek, Zlato.

Bílkovina

aminokyselin v řetězci. Různé aminokyseliny mají různé biochemické vlastnosti a tak jejich kombinace a kombinace jejich vlastností udává jak prostorové záhyby aminokyselinového řetězce, z nichž je „stvořena“ konečná podoba proteinu, tak i konečné vlastnosti proteinů Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Bílkovina · Vidět víc »

Chlorid sodný

Chlorid sodný (NaCl), známý v běžném životě pod označením kuchyňská sůl a nejčastěji prostě sůl, je chemická sloučenina, vyskytující se v přírodě v podobě nerostu halitu, známého též pod označením sůl kamenná.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Chlorid sodný · Vidět víc »

Chloridy

Chloridy jsou soli kyseliny chlorovodíkové (HCl).

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Chloridy · Vidět víc »

Chlorovodík

Chlorovodík (HCl, systematický název chloran) je sloučenina chloru a vodíku.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Chlorovodík · Vidět víc »

Den

Den je jednotka času trvající 24 hodin a také denní doba, čas mezi východem a západem slunce, tedy opak noci.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Den · Vidět víc »

Denaturace

bílku se „srazily“ do bílé tuhé hmoty Denaturace je v biochemii vratný nebo nevratný proces, při němž účinkem jistých fyzikálních či chemických změn dochází k změnám prostorové struktury některých biomolekul z původního přirozeného (nativního) stavu.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Denaturace · Vidět víc »

Dvanáctník

Dvanáctník (duodenum, zastarale a hovorově: dvanácterník) je podkovovitě stočená počáteční část tenkého střeva (intestinum tenue) navazující na žaludek.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Dvanáctník · Vidět víc »

Enzym

''S''-hexylglutathion Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Enzym · Vidět víc »

Geologie

Podrobná geologická 3D modelace oblasti okolo pohoří Zagros v Íránu Geologie je věda o Zemi, která zkoumá její složení, stavbu a historický vývoj.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Geologie · Vidět víc »

Hliník

Hliník (chemická značka Al) je velmi lehký kov bělavě šedé barvy, velmi dobrý vodič elektrického proudu, široce používaný v elektrotechnice a ve formě slitin v leteckém průmyslu a mnoha dalších aplikacích.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Hliník · Vidět víc »

Hydrogenuhličitan sodný

Sodium bicarbonate CN Hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) neboli jedlá soda (soda bicarbona) je bílý prášek rozpustný ve vodě za vzniku roztoku se zásaditým pH.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Hydrogenuhličitan sodný · Vidět víc »

Hydroxid sodný

Hydroxid sodný (NaOH) je silně zásaditá anorganická sloučenina.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Hydroxid sodný · Vidět víc »

Ion

Ion nebo iont je elektricky nabitá částice atomární velikosti (atom, molekula, někdy také skupina atomů či molekul).

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Ion · Vidět víc »

Jícen

náhled Jícen (esophagus, oesophagus) je trubicovitý úsek trávicí trubice, spojující hltan a žaludek, případně předžaludek u přežvýkavců.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Jícen · Vidět víc »

Koroze

Rez, pravděpodobně nejznámější forma '''koroze'''. Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických i anorganických materiálů (např. hornin či plastů) vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Koroze · Vidět víc »

Kyselina dusičná

Kyselina dusičná je významná silná minerální kyselina.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Kyselina dusičná · Vidět víc »

Kyselina sírová

Kyselina sírová (zastarale též vitriol) je silná dvojsytná kyselina.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Kyselina sírová · Vidět víc »

Kyseliny

pH indikátorový papír Kyseliny jsou chemické látky, jejichž molekuly se ve vodě disociují na vodíkové kationty a anionty kyseliny.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Kyseliny · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Latina · Vidět víc »

Látkové množství

Látkové množství je fyzikální veličina vyjadřující počet entit (elementárních jedinců), kterými jsou zpravidla částice nějaké látky (atomy, ionty, molekuly), fotony záření, ale mohou jimi být např.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Látkové množství · Vidět víc »

Lučavka královská

Čerstvě připravená lučavka k odstranění nánosů soli. Lučavka královská (latinsky aqua regia neboli královská voda) je dýmavá žlutohnědá kapalina používaná pro rozpouštění obtížně rozpustných prvků, vzácných (královských) kovů.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Lučavka královská · Vidět víc »

Neutralizace

Neutralizace je chemická reakce kyseliny s hydroxidem.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Neutralizace · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Paleontologie

Lebka dravého dinosaura druhu ''Tyrannosaurus rex'' Paleontologie (řecky: παλαιός palaios stáří) je věda o životě v minulých geologických obdobích.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Paleontologie · Vidět víc »

Pepsin

Pepsin Pepsin je trávicí enzym, který vzniká v žaludku většiny obratlovců.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Pepsin · Vidět víc »

PH

Odstíny šťávy z červeného zelí v závislosti na pH pH (tj. „potenciál vodíku“), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě (alkalicky).

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a PH · Vidět víc »

Platina

Platina, chemická značka Pt, lat.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Platina · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Plyn · Vidět víc »

Průmysl

HDP podle odvětví a pracovních sil podle povolání. Zelená, červená a modrá barva země představují procenta v zemědělství, průmyslu a službách. Průmysl (přejatým slovem někdy industrie) je významným výrobním odvětvím světového hospodářství.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Průmysl · Vidět víc »

Roztok

Roztok je homogenní nebo zdánlivě homogenní, většinou kapalná, může být však i pevná (slitiny) i plynná (vzduch...), směs nejméně dvou látek, rozpouštědla a rozpuštěné látky.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Roztok · Vidět víc »

Savci

Savci (Mammalia) jsou třída obratlovců, která se v současné době vyskytuje téměř po celém světě.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Savci · Vidět víc »

Sodík

Sodík (chemická značka Na Natrium) je nejběžnějším prvkem z řady alkalických kovů, hojně zastoupený v zemské kůře, mořské vodě i živých organismech.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Sodík · Vidět víc »

Vápenec

tureckém Pamukkale '''Vápenec''' ''(Malá Amerika v Českém Krasu)'' Vápenec je jemnozrnná až celistvá sedimentární hornina.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Vápenec · Vidět víc »

Voda

Voda, sumárním vzorcem (zároveň však racionálním) H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Voda · Vidět víc »

Vodní kámen

uhličitanu vápenatého. Vodní kámen je pevný povlak, který se usazuje na stěnách nádob, v nichž je přechovávána, vedena nebo především zahřívána a poté ochlazována tvrdá voda, jejíž teplota nedosahuje 100°C.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Vodní kámen · Vidět víc »

Zinek

Zinek (chemický symbol Zn) je měkký lehce tavitelný kov, používaný člověkem již od starověku.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Zinek · Vidět víc »

Zlato

Zlato (latinsky Aurum, chemická značka prvku Au) je chemicky odolný, velmi dobře tepelně i elektricky vodivý, ale poměrně měkký drahý kov žluté barvy.

Nový!!: Kyselina chlorovodíková a Zlato · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Chloran, E 507, HCl, Hcl, Kyselina solná.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »