Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Látka

Index Látka

Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).

92 vztahy: Aerosol, Amedeo Avogadro, Amorfní látka, Anizotropní látka, Antičástice, Antihmota, Atom, Barva, Beton, Boseho–Einsteinův kondenzát, Boson, Chemická sloučenina, Chemické složení, Chemický prvek, Chemicky čistá látka, Cooperův pár, Destilace, Digital object identifier, Elektrická vodivost, Elektrický náboj, Elektron, Emulze, Fáze (termodynamika), Fermion, Fermionový kondenzát, Fyzika, Fyzikální pole, Fyzikální veličina, Heterogenní směs, Hmota, Homogenní směs, Hustota, Index lomu, Ion, Iontová vazba, John Dalton, Kamenivo, Kapalina, Klidová hmotnost, Koordinační vazba, Kouř, Kovalentní vazba, Kovová vazba, Krystal, Krystalizace, Kvark, Kvark-gluonové plazma, Kvarková hvězda, Kvazikrystal, Lepton, ..., Malta (materiál), Mion, Mlha, Modul pružnosti, Molekula, Molekulové interakce, Neutron, Neutronová hvězda, Objem, Písek (materiál), Půvab, Pěna, Permeabilita, Permitivita, Pevná látka, Pevnost (fyzika), Plazma, Plyn, Podivnost, Povrch Země, Proton, Pružnost, Reologie, Roztok, Skupenství, Složka, Spin, Stratosféra, Sublimace, Supratekutost, Supravodivost, Suspenze (chemie), Tauon, Těleso, Tepelná vodivost, Teplota, Valenční elektron, Van der Waalsovy síly, Viskozita, Vodíková vazba, Vzduch, Země. Rozbalte index (42 více) »

Aerosol

Aerosolové znečištění severovýchodní Indie a Bangladéše Aerosol je heterogenní směs malých pevných nebo kapalných částic v plynu.

Nový!!: Látka a Aerosol · Vidět víc »

Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro, celým jménem Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro di Quaregna e Cerreto (9. srpna 1776, Turín – 9. července 1856, Turín) byl italský fyzik, který se stal jedním ze zakladatelů fyziky plynů.

Nový!!: Látka a Amedeo Avogadro · Vidět víc »

Amorfní látka

Amorfní látky jsou látky v pevném skupenství, které nemají pravidelnou (krystalickou) strukturu.

Nový!!: Látka a Amorfní látka · Vidět víc »

Anizotropní látka

Anizotropní materiál je takový, jehož stavební prvky jsou orientovány určitým směrem.

Nový!!: Látka a Anizotropní látka · Vidět víc »

Antičástice

V částicové fyzice pro každou částici existuje antičástice, což je částice, která má stejnou hmotnost jako částice, ale hodnoty jiných charakteristik mají opačné znaménko, např.

Nový!!: Látka a Antičástice · Vidět víc »

Antihmota

Antihmota je druh látky, která je složena z antičástic k běžným částicím, tzn.

Nový!!: Látka a Antihmota · Vidět víc »

Atom

Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Nový!!: Látka a Atom · Vidět víc »

Barva

Barva je vlastnost světla resp.

Nový!!: Látka a Barva · Vidět víc »

Beton

Řez blokem betonu Ukládání betonu Beton je kompozitní stavební materiál sestávající z pojiva, plniva, vody, přísad a příměsí.

Nový!!: Látka a Beton · Vidět víc »

Boseho–Einsteinův kondenzát

Boseho-Einsteinův kondenzát Boseho-Einsteinův kondenzát je látka tvořená bosony při teplotě blížící se absolutní nule (0 kelvinů neboli −273,15 °C).

Nový!!: Látka a Boseho–Einsteinův kondenzát · Vidět víc »

Boson

Bosony (čteno bozony) jsou částice, které mají symetrickou vlnovou funkci a celočíselný spin.

Nový!!: Látka a Boson · Vidět víc »

Chemická sloučenina

Chemická sloučenina, nebo zkráceně sloučenina, je taková chemicky čistá látka, která je tvořena jedním druhem molekul, nebo molekulárních komplexů, které obsahují více než jeden druh atomů.

Nový!!: Látka a Chemická sloučenina · Vidět víc »

Chemické složení

Chemické složení vyjadřuje druh a zastoupení atomů v dané látce.

Nový!!: Látka a Chemické složení · Vidět víc »

Chemický prvek

Chemický prvek je látka skládající se z atomů jednoho druhu (atomů se stejným protonovým číslem).

Nový!!: Látka a Chemický prvek · Vidět víc »

Chemicky čistá látka

Chemicky čistá látka, případně čistá látka, je taková látka, jejíž chemické složení je v celém jejím objemu stejné a je tvořena jedním druhem chemických individuí, tedy buď jen jedním druhem atomů, nebo molekul, nebo molekulárních komplexů.

Nový!!: Látka a Chemicky čistá látka · Vidět víc »

Cooperův pár

Cooperův pár je dvojice elektronů nebo jiných fermionů, které jsou v kovech při nízkých teplotách slabě vzájemně vázány elektron-fononovou interakcí, tedy prostřednictvím kmitů krystalové mřížky.

Nový!!: Látka a Cooperův pár · Vidět víc »

Destilace

Destilace je metoda oddělování kapalných látek založená na různé těkavosti složek ve vroucí kapalné směsi.

Nový!!: Látka a Destilace · Vidět víc »

Digital object identifier

DOI (zkratka anglického, česky „identifikátor digitálního objektu“) je centralizovaný komerční systém identifikátorů děl přístupných v digitální podobě, jako jsou např.

Nový!!: Látka a Digital object identifier · Vidět víc »

Elektrická vodivost

Elektrická vodivost (též konduktance – reálná vodivost el. obvodu) je fyzikální veličina, která popisuje schopnost dobře vést elektrický proud.

Nový!!: Látka a Elektrická vodivost · Vidět víc »

Elektrický náboj

Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Nový!!: Látka a Elektrický náboj · Vidět víc »

Elektron

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem.

Nový!!: Látka a Elektron · Vidět víc »

Emulze

Emulze je heterogenní směs dvou kapalin, které se vzájemně samovolně nesměšují.

Nový!!: Látka a Emulze · Vidět víc »

Fáze (termodynamika)

V termodynamice označuje pojem fáze látku s určitými mikroskopickými vlastnostmi.

Nový!!: Látka a Fáze (termodynamika) · Vidět víc »

Fermion

Fermiony jsou částice pojmenované podle italského fyzika Enrica Fermiho (proto bývají někdy také označovány jako Fermiho částice), které mají poločíselný spin (1/2, 3/2, 5/2, …, v jednotkách Planckovy konstanty vydělené 2π).

Nový!!: Látka a Fermion · Vidět víc »

Fermionový kondenzát

Fermionový kondenzát je supratekutá fáze tvořená fermiony při nízkých teplotách.

Nový!!: Látka a Fermionový kondenzát · Vidět víc »

Fyzika

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

Nový!!: Látka a Fyzika · Vidět víc »

Fyzikální pole

Pole je ve fyzice forma hmoty, odlišná od látky, zprostředkující silové působení mezi látkovými částicemi nebo jimi tvořenými vázanými soustavami (např. gravitační pole, elektrické pole, magnetické pole, pole jaderných sil, atp.). Vlastnosti fyzikálních polí v tomto smyslu popisujeme makroskopicky pomocí fyzikálních veličin charakterizujících toto silové působení, či kvantově jako výměnu zprostředkujících (intermediálních) polních částic.

Nový!!: Látka a Fyzikální pole · Vidět víc »

Fyzikální veličina

Fyzikální veličina je objektivní vlastnost jevu, tělesa nebo látky, která má velikost, jež může být vyjádřena jako číslo a reference.

Nový!!: Látka a Fyzikální veličina · Vidět víc »

Heterogenní směs

žuly. Heterogenní směs (také různorodá směs) je systém složený z několika fází.

Nový!!: Látka a Heterogenní směs · Vidět víc »

Hmota

Hmota je důležitý pojem fyziky, jeho význam se však zejména ve 20.

Nový!!: Látka a Hmota · Vidět víc »

Homogenní směs

Homogenní směs (roztok) je systém dvou nebo více složek, v němž neexistuje rozhraní mezi jednotlivými složkami a jejich fázemi, vlastnosti v celém objemu jsou tedy stejné nebo se mění plynule, bez skokových změn.

Nový!!: Látka a Homogenní směs · Vidět víc »

Hustota

Hustota představuje hodnotu dané veličiny vztažené k jednotkovému objemu (bývá také označována jako objemová hustota), jednotkovému obsahu plochy (pak se hovoří o plošné hustotě) nebo jednotkové délce (pak se hovoří o lineární hustotě).

Nový!!: Látka a Hustota · Vidět víc »

Index lomu

Index lomu (značí se n nebo N) je bezrozměrná fyzikální veličina popisující šíření světla a všeobecně elektromagnetického záření v látkách.

Nový!!: Látka a Index lomu · Vidět víc »

Ion

Ion nebo iont je elektricky nabitá částice atomární velikosti (atom, molekula, někdy také skupina atomů či molekul).

Nový!!: Látka a Ion · Vidět víc »

Iontová vazba

Vytváření iontové vazby mezi atomy lithia a fluoru Iontová vazba (heteropolární) je druh vnitromolekulární chemické vazby, která vzniká v případě, že rozdíl elektronegativit atomů účastnících se vazby, přesahuje 1,67.

Nový!!: Látka a Iontová vazba · Vidět víc »

John Dalton

John Dalton (6. září 1766 Eaglesfield, Cumberland – 27. července 1844 Manchester) byl britský chemik a fyzik, známý především svou obhajobou atomové teorie.

Nový!!: Látka a John Dalton · Vidět víc »

Kamenivo

Kamenivo je zrnitý materiál přírodního nebo umělého původu, určený pro stavební účely.

Nový!!: Látka a Kamenivo · Vidět víc »

Kapalina

Vznik kapky vody Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.

Nový!!: Látka a Kapalina · Vidět víc »

Klidová hmotnost

Klidová hmotnost tělesa je velikost hmotnosti tohoto tělesa, kterou naměří pozorovatel, vůči němuž je těleso v klidu.

Nový!!: Látka a Klidová hmotnost · Vidět víc »

Koordinační vazba

Koordinační vazba, koordinačně kovalentní vazba, někdy označována též jako dativní nebo donor-akceptorová, je druh chemické vazby zprostředkované elektronovým párem.

Nový!!: Látka a Koordinační vazba · Vidět víc »

Kouř

Kouř z požáru Kouř nebo též dým, lidově též čoud či čmoud, je produkt nedokonalého spalování.

Nový!!: Látka a Kouř · Vidět víc »

Kovalentní vazba

Kovalentní vazba (homopolární) je vnitromolekulární forma chemické vazby, kterou lze charakterizovat sdílením jednoho nebo více párů elektronů mezi dvěma prvky.

Nový!!: Látka a Kovalentní vazba · Vidět víc »

Kovová vazba

Kovová vazba je specifický typ chemické vazby, která se ustavuje mezi atomy kovů.

Nový!!: Látka a Kovová vazba · Vidět víc »

Krystal

Krystaly křemene Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru, který se zachovává na velké vzdálenosti (oproti atomárním měřítkům).

Nový!!: Látka a Krystal · Vidět víc »

Krystalizace

Krystalizace či růst krystalů, obecně vytváření pravidelné struktury je druh fázové přeměny, při které dochází k pravidelnému uspořádání částic do krystalové mřížky.

Nový!!: Látka a Krystalizace · Vidět víc »

Kvark

Proton složený ze dvou „u“ kvarků a jednoho „d“ kvarku Kvarky jsou podle standardního modelu částicové fyziky elementární částice, ze kterých se skládají hadrony (tedy například protony a neutrony).

Nový!!: Látka a Kvark · Vidět víc »

Kvark-gluonové plazma

Kvark-gluonové plazma (zřídka též quagma, angl. zkratka QGP) je skupenství hmoty, která existuje při extrémně vysokých teplotách a tlacích.

Nový!!: Látka a Kvark-gluonové plazma · Vidět víc »

Kvarková hvězda

Kvarková hvězda je hypotetický typ hvězdy, která je složená z kvarků, které odolávají tlaku gravitace.

Nový!!: Látka a Kvarková hvězda · Vidět víc »

Kvazikrystal

Atomický model kvazikrystalu Ag-Al Kvazikrystal je pevná látka, jejíž strukturní jednotky (atomy, molekuly) jsou uspořádané, ale nikoli periodicky jako u tradičních krystalů.

Nový!!: Látka a Kvazikrystal · Vidět víc »

Lepton

Ve fyzice je lepton částice, na kterou nepůsobí silná jaderná síla (silná interakce).

Nový!!: Látka a Lepton · Vidět víc »

Malta (materiál)

Malta je kašovitá směs několika látek, které po čase ztuhnou.

Nový!!: Látka a Malta (materiál) · Vidět víc »

Mion

Rozpad mionu Podle standardního modelu částicové fyziky je mion (řecky μείον.

Nový!!: Látka a Mion · Vidět víc »

Mlha

Ranní mlha pokrývá hladinu jezera, obloha zůstává čistá Mlha je oblak, který leží bezprostředně nad zemí a výrazně omezuje viditelnost na vzdálenost nižší než 1 km.

Nový!!: Látka a Mlha · Vidět víc »

Modul pružnosti

Modul pružnosti je charakteristikou materiálu používanou při studiu pružnosti.

Nový!!: Látka a Modul pružnosti · Vidět víc »

Molekula

Různá vyobrazení molekul Molekula je částice složená z atomů nebo iontů.

Nový!!: Látka a Molekula · Vidět víc »

Molekulové interakce

Gekon šplhá po skle velice dobře kvůli van der Waalsovým silám Molekulové interakce jsou slabé síly umožňující sdružování atomů či molekul nízkomolekulárních látek do kapalného a tuhého skupenství.

Nový!!: Látka a Molekulové interakce · Vidět víc »

Neutron

Neutron je subatomární částice bez elektrického náboje (neutrální částice), jedna ze základních stavebních částic atomového jádra (nukleon) a tím téměř veškeré známé hmoty.

Nový!!: Látka a Neutron · Vidět víc »

Neutronová hvězda

Neutronová hvězda Neutronová hvězda je astronomické těleso tvořené převážně neutrony udržovanými pohromadě gravitační silou.

Nový!!: Látka a Neutronová hvězda · Vidět víc »

Objem

Objem je veličina, která vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.

Nový!!: Látka a Objem · Vidět víc »

Písek (materiál)

Kalábrii Bělského potoka poblíž Děčína Písek pod elektronovým mikroskopem Písek je směs drobných kamínků různého původu.

Nový!!: Látka a Písek (materiál) · Vidět víc »

Půvab

Půvab je obecné subjektivní označení pro vlastnost, která je někým vnímána jako mimořádně či výjimečně pěkného, oku lahodícího, lidské mysli mimořádně příjemného.

Nový!!: Látka a Půvab · Vidět víc »

Pěna

Mořská pěna na pláži Pěna je látka, která je tvořena bublinami plynu v kapalině, nebo v pevné látce.

Nový!!: Látka a Pěna · Vidět víc »

Permeabilita

Permeabilita je v elektrotechnice fyzikální veličina, která vyjadřuje vliv určitého materiálu nebo prostředí na výsledné účinky působícího magnetického pole.

Nový!!: Látka a Permeabilita · Vidět víc »

Permitivita

Permitivita (absolutní permitivita) je v elektrotechnice fyzikální veličina označovaná obvykle řeckým písmenem ε (epsilon), která vyjadřuje míru odporu při vytváření elektrického pole v určitém přenosovém médiu.

Nový!!: Látka a Permitivita · Vidět víc »

Pevná látka

Led je voda v pevném stavu Pevná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky vázány ve svých „pevných“ polohách, kolem kterých kmitají.

Nový!!: Látka a Pevná látka · Vidět víc »

Pevnost (fyzika)

Pevnost je fyzikální vlastnost pevných látek, vyjadřující jejich odolnost vůči vnějším silám.

Nový!!: Látka a Pevnost (fyzika) · Vidět víc »

Plazma

Slunci Plazmastřední rod; 2.

Nový!!: Látka a Plazma · Vidět víc »

Plyn

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.

Nový!!: Látka a Plyn · Vidět víc »

Podivnost

Podivnost je kvantové číslo spojené s elementárními částicemi (zvláště hadrony).

Nový!!: Látka a Podivnost · Vidět víc »

Povrch Země

Zemský povrch je označení, které se používá pro svrchní vrstvu litosféry, která je v kontaktu s ostatními sférami (atmosférou, biosférou, či hydrosférou).

Nový!!: Látka a Povrch Země · Vidět víc »

Proton

Ve fyzice je proton subatomární částice s kladným elementárním elektrickým nábojem tj.

Nový!!: Látka a Proton · Vidět víc »

Pružnost

Pružnost (též elasticita či tuhost) je část mechaniky, která studuje vztahy mezi deformacemi těles a vnějšími silami, které na toto těleso působí.

Nový!!: Látka a Pružnost · Vidět víc »

Reologie

Euklidova hmota Pascalova Hmota Hookova hmota Reologie je vědní obor mechaniky spojitých prostředí (mechaniky kontinua), který se věnuje zkoumání a modelování deformačních vlastností látek, zejména závislosti deformace a napětí.

Nový!!: Látka a Reologie · Vidět víc »

Roztok

Roztok je homogenní nebo zdánlivě homogenní, většinou kapalná, může být však i pevná (slitiny) i plynná (vzduch...), směs nejméně dvou látek, rozpouštědla a rozpuštěné látky.

Nový!!: Látka a Roztok · Vidět víc »

Skupenství

Skupenství neboli stav je konkrétní forma látky, charakterizovaná především uspořádáním částic v látce a projevující se typickými vlastnostmi.

Nový!!: Látka a Skupenství · Vidět víc »

Složka

Složka může mít různé významy: V algebře.

Nový!!: Látka a Složka · Vidět víc »

Spin

Spin je kvantová vlastnost elementárních částic, jejíž ekvivalent klasická fyzika nezná.

Nový!!: Látka a Spin · Vidět víc »

Stratosféra

Vrstvy zemské atmosféry Stratosféra je vrstva atmosféry nacházející se ve výškách 11 až 50 km nad hladinou moře.

Nový!!: Látka a Stratosféra · Vidět víc »

Sublimace

Jednoduchý sublimační přístroj Sublimace je skupenská přeměna, při které se pevná látka mění na plyn, aniž by došlo k tání pevné látky (tedy bez průchodu kapalnou fází).

Nový!!: Látka a Sublimace · Vidět víc »

Supratekutost

Hélium II se „vyplazí“ po povrchu nádoby, aby našlo svoji vlastní hladinu – po krátké chvíli se hladiny v obou nádobách vyrovnají. Rollinova vrstva též pokryje vnitřek větší nádoby; kdyby nebyla zavřená, hélium II by se vyplazilo ven a uniklo. Fázový diagram helia Supratekutá látka nebo též supratekutina (z lat. supra.

Nový!!: Látka a Supratekutost · Vidět víc »

Supravodivost

LHC. levitující nad magnety Supravodivý magnet Supravodivost je jev kvantové mechaniky, při němž materiál ochlazený pod svou kritickou teplotu (TC) vede elektrický proud bez odporu, takže se žádná energie neztrácí přeměnou na Jouleovo teplo.

Nový!!: Látka a Supravodivost · Vidět víc »

Suspenze (chemie)

Suspenze je heterogenní směs, např.

Nový!!: Látka a Suspenze (chemie) · Vidět víc »

Tauon

Tauon (neboli tau lepton) je záporně nabitá elementární částice s poločasem rozpadu 3×10−13 s (jde tedy o nestabilní částici) a klidovou hmotností 1777 MeV (srovnej s 939 MeV protonu a 0,511 MeV elektronu).

Nový!!: Látka a Tauon · Vidět víc »

Těleso

Těleso je ve fyzice jakýkoli hmotný předmět (věc), který je objektem zkoumání fyziky.

Nový!!: Látka a Těleso · Vidět víc »

Tepelná vodivost

Ve fyzice označuje tepelná vodivost schopnost daného kusu látky, konstrukce (např. zdi), vést teplo.

Nový!!: Látka a Tepelná vodivost · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: Látka a Teplota · Vidět víc »

Valenční elektron

helia se skládá ze 2 protonů, 2 neutronů a 2 elektronů. Elektrony v jeho valenční (jediné) vrstvě jsou elektrony valenční. Elektrony jsou pro názornost zobrazeny jako částice obíhající kolem jádra po konkrétní dráze – orbitu. Valenční elektron je elektron v elektronovém obalu umístěný v energeticky nejvýše položené (tzv. valenční) vrstvě (příp. několika vrstvách).

Nový!!: Látka a Valenční elektron · Vidět víc »

Van der Waalsovy síly

Van der Waalsovy síly pojmenované po nizozemském fyzikovi Johannesi Dideriku van der Waalsovi jsou přitažlivé nebo odpudivé interakce (síly) mezi molekulami.

Nový!!: Látka a Van der Waalsovy síly · Vidět víc »

Viskozita

Simulace dvou látek s rozdílnou viskozitou. Horní kapalina má nižší viskozitu, dolní kapalina má vyšší viskozitu Viskozita (také vazkost) je fyzikální veličina udávající poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny.

Nový!!: Látka a Viskozita · Vidět víc »

Vodíková vazba

Vodíková vazba ve vodě (černé přerušované čáry). Béžové čáry: kovalentní vazby mezi atomy kyslíku (červeně) a vodíku (bíle).Vodíková vazba (často také vodíkový můstek) je nejsilnější z nevazebných interakcí.

Nový!!: Látka a Vodíková vazba · Vidět víc »

Vzduch

mlze Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km.

Nový!!: Látka a Vzduch · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Látka a Země · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Chemická látka, Chemikálie, Heterogenní látka, Homogenní látka, Homogenní těleso, Izotropní látka, Materiál.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »