Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Léčivo

Index Léčivo

tablet náhled Léčivo je léčivá látka, směs léčivých látek nebo léčivý přípravek.

47 vztahy: Anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv, Angličtina, Česko, Chemické názvosloví, Chemie, Datum použitelnosti, Dezinfekce, Dezinsekce, Diagnóza, Droga (léčivo), Farmacie, Farmakologie, Fyziologie, Generikum, Imunologie, Injekce (medicína), Kosmetika, Krev, Krmivo, Laboratoř, Latina, Lék, Lékařský předpis, Lékařství, Lékárna, Léková forma, Lingvistika, Lyofilizace, Metabolismus, Mezinárodní nechráněný název, Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii, Nemoc, Pacient, Překlad, Potravina, Pravidla českého pravopisu, Prevence, Rostliny, Systematický název, Tableta, Triviální název, Václav Rusek, Vedlejší účinky, Vitrifikace, Vlastní jméno, Zentiva, Zvíře.

Anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv

Anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv (zkráceně ATC-klasifikace) je mezinárodní systém třídění léčiv, který spravuje Spolupracující centrum Světové zdravotnické organizace pro metodologii statistiky léčiv (World Health Organization Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology), které sídlí v norském Oslo.

Nový!!: Léčivo a Anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv · Vidět víc »

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: Léčivo a Angličtina · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Léčivo a Česko · Vidět víc »

Chemické názvosloví

Chemické názvosloví (chemická nomenklatura) je systém pro pojmenování chemických sloučenin.

Nový!!: Léčivo a Chemické názvosloví · Vidět víc »

Chemie

Piktogram chemie Chemie (řecky χημεία, česky lučba) je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi.

Nový!!: Léčivo a Chemie · Vidět víc »

Datum použitelnosti

Datum použitelnosti (někdy též datum spotřeby) vymezuje maximální dobu, po kterou si potravina (při dodržování skladovacích podmínek) zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost.

Nový!!: Léčivo a Datum použitelnosti · Vidět víc »

Dezinfekce

WC blok s dezinfekčními účinky Dezinfekce je ničení mikroorganismů – ne však nutně jejich spor – pomocí chemických a fyzikálních (např. UV záření, vysoká teplota) metod.

Nový!!: Léčivo a Dezinfekce · Vidět víc »

Dezinsekce

Dezinsekce je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců.

Nový!!: Léčivo a Dezinsekce · Vidět víc »

Diagnóza

Diagnóza (z řec. διαγνώσις dia-gnósis, roz-poznání, rozlišení, vyšetření) znamená soustavné určování a klasifikaci nějakého obvykle nežádoucího stavu, zejména nemoci, případně i poruchy nebo poškození.

Nový!!: Léčivo a Diagnóza · Vidět víc »

Droga (léčivo)

Drogy jsou usušené nebo jinak konzervované rostliny, živočichové, jejich části nebo produkty jejich metabolismu.

Nový!!: Léčivo a Droga (léčivo) · Vidět víc »

Farmacie

náhled Farmacie (též lékárnictví; řec. „farmakon“.

Nový!!: Léčivo a Farmacie · Vidět víc »

Farmakologie

Symbolická reprezentace farmakokinetického modelu Farmakologie (z řečtiny: pharmakon (φάρμακον) znamená „léčivo“, logos (λόγος) znamená „věda“) je odvětví medicíny a biologie zabývající se studiem účinku léčiv.

Nový!!: Léčivo a Farmakologie · Vidět víc »

Fyziologie

Fyziologie (z řeckého φύσις fýsis ‚živá příroda‘ a λόγος lógos ‚nauka‘, ‚věda‘) je biologický a lékařský vědní obor, který studuje fungování živých organismů a procesy, jež v nich probíhají na úrovni buněk, tkání resp.

Nový!!: Léčivo a Fyziologie · Vidět víc »

Generikum

Generika (generické léky, generické lékové ekvivalenty) jsou ekvivalenty originálních léčivých přípravků, které mohou přijít na trh po vypršení jejich patentové ochrany.

Nový!!: Léčivo a Generikum · Vidět víc »

Imunologie

Imunologie je, zjednodušeně řečeno, věda zabývající se zkoumáním imunitního systému.

Nový!!: Léčivo a Imunologie · Vidět víc »

Injekce (medicína)

Injekční stříkačka. Injekční přípravky jsou sterilní tekuté přípravky určené k parenterálnímu podání injekční jehlou na stříkačce nebo jiným vhodným způsobem (např. očkovací pistolí), nebo sterilní tuhé látky nebo výlisky (tablety), z nichž se injekční roztok připraví přidáním předepsané tekutiny v čas potřeby, rozředěním.

Nový!!: Léčivo a Injekce (medicína) · Vidět víc »

Kosmetika

Rty po použití rtěnky Kosmetika je lidská činnost pečující o tělesnou krásu – krásu lidského těla.

Nový!!: Léčivo a Kosmetika · Vidět víc »

Krev

Červené krvinky Červená krvinka (vlevo), krevní destička (uprostřed) a bílá krvinka (vpravo) Krev je kapalná, vazká a viskózní cirkulující tkáň složená z tekuté plazmy a buněk (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky).

Nový!!: Léčivo a Krev · Vidět víc »

Krmivo

Krmivo je produkt rostlinného nebo živočišného původu a produkty jejich průmyslového zpracování, jakož i organické nebo anorganické látky jednotlivě nebo ve směsích, které jsou určeny pro výživu zvířat.

Nový!!: Léčivo a Krmivo · Vidět víc »

Laboratoř

Laboratoř Laboratoř, zastarale laboratórium, slangově laborka či labina, je specializované pracoviště či pracovna (sál, hala, místnost či jejich soustava) určené pro odborné pokusy, vědecký výzkum, technický vývoj, expertní rozbory a posudky, specializovanou diagnostiku, zkušební testy, školní výuku v dlouhé řadě oborů lidské činnosti, zvláště pak v oborech technických a přírodovědných.

Nový!!: Léčivo a Laboratoř · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Léčivo a Latina · Vidět víc »

Lék

Jeden ze způsobu podávání léků - injekce Lék je léčivo upravené do definitivní podoby, v jaké se používá a podává pacientovi (člověku nebo zvířeti).

Nový!!: Léčivo a Lék · Vidět víc »

Lékařský předpis

ČR Lékařský předpis (běžně též recept, zastarale také recepis) je dokument, kterým lékař žádá lékárníka o vydání (případně též přípravu) léčivého přípravku pacientovi.

Nový!!: Léčivo a Lékařský předpis · Vidět víc »

Lékařství

Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, umění léčit) je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem.

Nový!!: Léčivo a Lékařství · Vidět víc »

Lékárna

Lékárna v Praze Znak České lékárnické komory Lékárna (archaicky též apotéka, lidově apatyka) je veřejné zdravotnické zařízení, které slouží k zabezpečení léčiv a některých druhů prostředků zdravotní techniky pro pacienty.

Nový!!: Léčivo a Lékárna · Vidět víc »

Léková forma

Tablety Léková forma (DF), z angl.

Nový!!: Léčivo a Léková forma · Vidět víc »

Lingvistika

Lingvistika (dříve psáno linguistika) neboli jazykověda je věda zkoumající přirozený jazyk.

Nový!!: Léčivo a Lingvistika · Vidět víc »

Lyofilizace

292x292pixelů Lyofilizace, též sušení mrazem nebo desikace je metoda sušení vlhkých materiálů.

Nový!!: Léčivo a Lyofilizace · Vidět víc »

Metabolismus

Metabolismus (z řec. meta – přes, balló – házím) neboli látková přeměna je soubor všech enzymových reakcí (tzv. metabolických drah), při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách a v živých organismech.

Nový!!: Léčivo a Metabolismus · Vidět víc »

Mezinárodní nechráněný název

Mezinárodní nechráněný název (angl. International Nonproprietary Name, INN) je oficiální název přidělovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO) farmaceutickým látkám, zejména léčivým látkám.

Nový!!: Léčivo a Mezinárodní nechráněný název · Vidět víc »

Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii

Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (anglicky International Union of Pure and Applied Chemistry, zkráceně IUPAC), je organizace zabývající se chemickou nomenklaturou (názvy chemických prvků, názvy anorganických, organických sloučenin a polymerů) a chemickou terminologií (názvy chemických metod, pojmů a jevů).

Nový!!: Léčivo a Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii · Vidět víc »

Nemoc

Nemoc neboli choroba či onemocnění je patologický stav těla nebo mysli, který je projevem změny funkcí buněk a v důsledku i morfologickým poškozením těchto buněk, tkání a orgánů.

Nový!!: Léčivo a Nemoc · Vidět víc »

Pacient

Dětský pacient Pacient je osoba, která je nemocná nebo zraněná a je lékařsky ošetřovaná nebo toto lékařské ošetření potřebuje.

Nový!!: Léčivo a Pacient · Vidět víc »

Překlad

egyptských hieroglyfů Překlad je písemný převod (zpravidla také psaného) originálního textu z jednoho jazyka do druhého, provedeného překladatelem.

Nový!!: Léčivo a Překlad · Vidět víc »

Potravina

Potraviny Potravina je výrobek nebo látka určená pro výživu lidí a konzumovaná ústy v nezměněném, syrovém, anebo upraveném stavu.

Nový!!: Léčivo a Potravina · Vidět víc »

Pravidla českého pravopisu

Pravidla českého pravopisu (PČP) je tradiční název příruček popisujících či kodifikujících jak sám český pravopis, tedy způsob zápisu řeči, ale i ostatní jevy (např. lexikum, gramatiku, zejména tvarosloví) spisovné formy češtiny.

Nový!!: Léčivo a Pravidla českého pravopisu · Vidět víc »

Prevence

Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům, násilí, ekologickým katastrofám a podobně.

Nový!!: Léčivo a Prevence · Vidět víc »

Rostliny

Rostliny (Plantae, též nově Archaeplastida či Primoplantae) je říše eukaryotických a převážně fotosyntetických organismů.

Nový!!: Léčivo a Rostliny · Vidět víc »

Systematický název

Systematický název na rozdíl od triviálního názvu vyjadřuje systematické zařazení popisovaného jevu.

Nový!!: Léčivo a Systematický název · Vidět víc »

Tableta

Tablety Tableta (z franc. tablette, destička z latinského tabula pro svůj tvar), lidově také pilulka (z latinského pilula, míček), prášek, pastilka (z pastille, pasta), dražé (z dragée, sušený), pokroutka je mechanicky pevný, tvarově určitý pórovitý výlisek z práškových směsí léčivých a pomocných látek.

Nový!!: Léčivo a Tableta · Vidět víc »

Triviální název

Triviální název je název užívaný v běžném životě, v obchodě (jako obchodní název) a v literatuře mimo odborné publikace.

Nový!!: Léčivo a Triviální název · Vidět víc »

Václav Rusek

Hospitál Kuks je sídlem Českého farmaceutického muzea, vybudovaného V. Ruskem. Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc. (25. února 1928 Komárov u Opavy – 30. ledna 2016 Brno), byl český vysokoškolský pedagog a odborník na historii farmacie.

Nový!!: Léčivo a Václav Rusek · Vidět víc »

Vedlejší účinky

Vedlejší účinky znamenají v lékařství efekty, ať už léčebné, či nežádoucí, které doprovázejí zamýšlené hlavní účinky léčby.

Nový!!: Léčivo a Vedlejší účinky · Vidět víc »

Vitrifikace

Vitrifikace (z lat. vitrum sklo a franc. vitrifier) je proces přeměny substance nějakého materiálu ve sklo, tj.

Nový!!: Léčivo a Vitrifikace · Vidět víc »

Vlastní jméno

Vlastní jméno (proprium) je jazykový prostředek, obvykle charakteru podstatného jména samotného nebo s přívlastky, který označuje určitou konkrétní skutečnost (osobu, zvíře, věc, příslušnost k národu atd., tj. jednotlivinu), odlišuje ji od ostatních skutečností téhož druhu a určuje ji tím jako jedinečnou v rámci dané třídy.

Nový!!: Léčivo a Vlastní jméno · Vidět víc »

Zentiva

Zentiva N.V. je mezinárodní farmaceutická společnost registrovaná v Nizozemsku, která vyvíjí, vyrábí a prodává generické produkty.

Nový!!: Léčivo a Zentiva · Vidět víc »

Zvíře

Česká dopravní značka Zvířata s upřesňující dodatkovou tabulkou Zvíře je obvykle označení buď pro jakéhokoliv živočicha, nebo pro živočichy na vyšším stupni vývoje (například jen obratlovce), vyjma člověka.

Nový!!: Léčivo a Zvíře · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Aktivní farmaceutická substance, Farmaka, Léky, Léčiva.

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »