Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Nainstalovat
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Laplaceova transformace

Index Laplaceova transformace

Laplaceova transformace v matematice označuje jednu ze základních integrálních transformací.

27 vztahy: Derivace, Elektrický obvod, Fourierova transformace, Francie, Funkce (matematika), Heavisideova funkce, Integrál, Integrální transformace, Interval (matematika), Komplexní rovina, Konvoluce, Leonhard Euler, Lineární, Lineární harmonický oscilátor, Lineární kombinace, Matematika, Obyčejná diferenciální rovnice, Per partes, Pierre-Simon Laplace, Proměnná, Reálné číslo, Spojitá funkce, Systém, Věta o translaci, Z-transformace, 1737, 1812.

Derivace

Graf funkce (černě) a její tečna (červeně). Sklon tečny odpovídá derivaci funkce ve vyznačeném bodě Derivace je důležitý pojem matematické analýzy a základ diferenciálního počtu.

Nový!!: Laplaceova transformace a Derivace · Vidět víc »

Elektrický obvod

Příklad schématu elektrického obvodu Elektrický obvod Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků, např.

Nový!!: Laplaceova transformace a Elektrický obvod · Vidět víc »

Fourierova transformace

Fourierova transformace je integrální transformace převádějící signál mezi časově a frekvenčně závislým vyjádřením pomocí harmonických signálů, tj.

Nový!!: Laplaceova transformace a Fourierova transformace · Vidět víc »

Francie

Francie (francouzsky La France, výslovnost /fʀɑ̃s/), oficiální název Francouzská republika (francouzsky République française, výslovnost /ʀepyblik fʀɑ̃sɛz/) je demokratický stát, jehož většina území (někdy označovaná jako Metropolitní Francie) se nachází v západní Evropě.

Nový!!: Laplaceova transformace a Francie · Vidět víc »

Funkce (matematika)

Funkce je v matematice název pro zobrazení z nějaké množiny M do množiny čísel (většinou reálných nebo komplexních), nebo do vektorového prostoru (pak se mluví o vektorové funkci).

Nový!!: Laplaceova transformace a Funkce (matematika) · Vidět víc »

Heavisideova funkce

H0(x) H1/2(x) H1(x) --> H1(x) H1/2(x) Heavisideova funkce (také jednotkový skok) je nespojitá funkce, jejíž hodnota je nulová pro zápornou hodnotu argumentu a rovna jedné pro kladnou hodnotu argumentu.

Nový!!: Laplaceova transformace a Heavisideova funkce · Vidět víc »

Integrál

Integrál jako plocha pod křivkou Integrál je jeden ze základních pojmů matematiky.

Nový!!: Laplaceova transformace a Integrál · Vidět víc »

Integrální transformace

Jako integrální transformace se v matematice označují některé speciální případy lineárních integrálních operátorů, což jsou lineární zobrazení T \colon A \to B mezi dvěma prostory funkcí A,\, B, jež se dají zapsat v podobě integrálu kde \Omega \subset \R^n a D \subset \R^n jsou otevřené podmnožiny, K \colon \Omega \times D \to \C je měřitelná funkce označovaná v tomto kontextu jako jádro transformace, f(t) je libovolná funkce z prostoru A a (Tf)(x) je její obraz, tedy funkce z prostoru B. Příklady integrálních transformací jsou Fourierova, Laplaceova nebo vlnková transformace.

Nový!!: Laplaceova transformace a Integrální transformace · Vidět víc »

Interval (matematika)

V matematice se jako interval označuje množina reálných čísel, které leží mezi dvěma určenými čísly, která se označují jako meze intervalu.

Nový!!: Laplaceova transformace a Interval (matematika) · Vidět víc »

Komplexní rovina

Komplexní rovina (často též Gaussova rovina) je v matematice způsob zobrazení komplexních čísel.

Nový!!: Laplaceova transformace a Komplexní rovina · Vidět víc »

Konvoluce

RC článku. Výsledkem konvoluce je odezva RC článku na obdélníkový puls. Konvoluce je matematický operátor zpracovávající dvě funkce.

Nový!!: Laplaceova transformace a Konvoluce · Vidět víc »

Leonhard Euler

Leonhard Paul Euler (15. dubna 1707 Basilej, Švýcarsko – 18. září 1783 Petrohrad, Rusko) byl průkopnický švýcarský matematik a fyzik.

Nový!!: Laplaceova transformace a Leonhard Euler · Vidět víc »

Lineární

Slovo lineární pochází z latinského linearis, co znamená tvořeno přímkami.

Nový!!: Laplaceova transformace a Lineární · Vidět víc »

Lineární harmonický oscilátor

Lineární harmonický oscilátor Modelem kvantového lineárního harmonického oscilátoru je každý oscilující objekt kolem své rovnovážné polohy např.

Nový!!: Laplaceova transformace a Lineární harmonický oscilátor · Vidět víc »

Lineární kombinace

V matematice se pojmem lineární kombinace označuje jeden z nejzákladnějších konceptů studovaných lineární algebrou.

Nový!!: Laplaceova transformace a Lineární kombinace · Vidět víc »

Matematika

Ilustrace šíře matematických disciplín Matematika (z řeckého (mathematikós).

Nový!!: Laplaceova transformace a Matematika · Vidět víc »

Obyčejná diferenciální rovnice

Obyčejné diferenciální rovnice jsou matematické rovnice, které obsahují neznámou funkci jedné nezávislé proměnné a její derivace.

Nový!!: Laplaceova transformace a Obyčejná diferenciální rovnice · Vidět víc »

Per partes

Integrace per partes (integrace po částech) se používá pro integrování součinu funkcí.

Nový!!: Laplaceova transformace a Per partes · Vidět víc »

Pierre-Simon Laplace

Pierre Simon de Laplace (23. března 1749 – 5. března 1827) byl francouzský matematik, fyzik, astronom a politik; člen Francouzské akademie věd, Královské společnosti v Londýně a Komise pro míry a váhy.

Nový!!: Laplaceova transformace a Pierre-Simon Laplace · Vidět víc »

Proměnná

Proměnná je v logice, matematice a programování způsob symbolické reprezentace objektů, který umožňuje zcela abstraktní manipulaci s nimi.

Nový!!: Laplaceova transformace a Proměnná · Vidět víc »

Reálné číslo

Reálná čísla jsou taková čísla, kterým můžeme jednoznačně přiřadit body nekonečné přímky (číselné osy) tak, aby tato čísla popisovala „vzdálenost“ od nějakého vybraného bodu (nuly) na takové přímce.

Nový!!: Laplaceova transformace a Reálné číslo · Vidět víc »

Spojitá funkce

Spojitá (červeně) a nespojitá funkce (modře) Spojitá funkce je taková matematická funkce, jejíž hodnoty se mění plynule, tedy při dostatečně malé změně hodnoty x se hodnota f(x) změní libovolně málo.

Nový!!: Laplaceova transformace a Spojitá funkce · Vidět víc »

Systém

Systém (či soustava) je celek složený z částí, které na sebe vzájemně působí.

Nový!!: Laplaceova transformace a Systém · Vidět víc »

Věta o translaci

Věta o translaci je matematická věta o polynomiálních diferenciálních operátorech (D-operátorech) a exponenciálních funkcích.

Nový!!: Laplaceova transformace a Věta o translaci · Vidět víc »

Z-transformace

Z-transformace je název několika matematických transformací.

Nový!!: Laplaceova transformace a Z-transformace · Vidět víc »

1737

1737 (MDCCXXXVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Laplaceova transformace a 1737 · Vidět víc »

1812

1812 (MDCCCXII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal středou.

Nový!!: Laplaceova transformace a 1812 · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »