Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Stažení
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Latina

Index Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

79 vztahy: Ablativ, Akuzativ, Angličtina, Španělština, Časování, Činný rod, Řím, Římská říše, Římskokatolická církev, Řečtina, Biologie, Caesar, Chronogram, Dativ, Dánština, Dějiny lidstva, Deponentní sloveso, Filologie, Filosofie, Francesco Petrarca, Francouzština, Genitiv, Humanismus, Idiom, Indoevropské jazyky, Infinitiv, Italština, Italické jazyky, Itálie, Jednotné číslo, Karel Veliký, Křesťanství, Latina, Latinka, Latinská rčení, Latinské časování, Lékařství, Lingvistika, Livius, Maltézský řád, Marcus Tullius Cicero, Mrtvý jazyk, Nářečí, Němčina, Nominativ, Nová latina, Okcitánština, Ostravská univerzita, Papežská latinská akademie, Přízvuk, ..., Podstatné jméno, Portugalština, Právo, Provincie, Publius Ovidius Naso, Publius Vergilius Maro, Quintus Horatius Flaccus, Renesance (historická epocha), Románské jazyky, Rumunština, Seznam jazyků, Slabika, Slovanské jazyky, Sloveso, Starověk, Starověký Řím, Svatý Augustin, Syntax, Teologie, Vatikán, Větná perioda, Vokativ, Vulgární latina, Západořímská říše, Zpěvník, 1. století př. n. l., 19. století, 7. století př. n. l., 800. Rozbalte index (29 více) »

Ablativ

Ablativ (česky též odlučník) je označení pro mluvnický pád, který se objevuje v některých jazycích, např.

Nový!!: Latina a Ablativ · Vidět víc »

Akuzativ

Akuzativ (zkratka ACC nebo AKUZ, česky též přechodník, vinitel či předmětník) je jedním z mluvnických pádů, který se vyskytuje v mnoha jazycích.

Nový!!: Latina a Akuzativ · Vidět víc »

Angličtina

Angličtina je západogermánský jazyk, který se vyvinul na území Anglie.

Nový!!: Latina a Angličtina · Vidět víc »

Španělština

Španělština (neboli kastilština) je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků.

Nový!!: Latina a Španělština · Vidět víc »

Časování

Časování (konjugace) je způsob ohýbání sloves.

Nový!!: Latina a Časování · Vidět víc »

Činný rod

Činný rod (aktivum) je mluvnická kategorie sloves, kterou vyjadřujeme, že podmět je původcem děje (agentem).

Nový!!: Latina a Činný rod · Vidět víc »

Řím

Císařský Řím. Tmavší oblast je území uvnitř hradeb ze 4. stol. př. n. l., světlejší uvnitř hradby z roku 275 Pantheon Koloseum Bazilika svatého Petra Řím (italsky a latinsky Roma, přezdívaný též Věčné město) je hlavní město Itálie, oblasti Lazio a provincie Roma.

Nový!!: Latina a Řím · Vidět víc »

Římská říše

Římská říše (latinsky Imperium Romanum) byl státní útvar starověkého Říma existující v letech 27 př. n. l.–395; jedná se o jednu z územně nejrozsáhlejších říší v dějinách Evropy.

Nový!!: Latina a Římská říše · Vidět víc »

Římskokatolická církev

Římskokatolická církev (nazývána též Latinská církev), v běžné mluvě často označovaná nepřesně jako katolická církev, je největší z třiadvaceti autonomních katolických církví a jedinou západní katolickou církví.

Nový!!: Latina a Římskokatolická církev · Vidět víc »

Řečtina

Řecká dopravní směrovací značka Řečtina (– ellinikí (glóssa), tj. řecký (jazyk), nebo ελληνικά – elliniká, tj. řečtina) je indoevropský jazyk používaný autochtonním obyvatelstvem především v Řecku, na Kypru a v částech Turecka, a dále v některých emigračních zemích, jako je Austrálie, Spojené státy, Kanada aj.

Nový!!: Latina a Řečtina · Vidět víc »

Biologie

Biologie (z řeckého jako život a jako věda – tedy životověda – věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

Nový!!: Latina a Biologie · Vidět víc »

Caesar

Caesar je římské cognomen a v římském císařství titul panovníka („císaře“), který byl odvozen ze jména Gaia Iulia Caesara.

Nový!!: Latina a Caesar · Vidět víc »

Chronogram

Latinský nápis s chronogramem CDIVMIVIIICI.

Nový!!: Latina a Chronogram · Vidět víc »

Dativ

Dativ (zkratka DAT, česky též bližník, davatel, darovník nebo darník) je mluvnický pád, v češtině 3.

Nový!!: Latina a Dativ · Vidět víc »

Dánština

Dánština, (dánsky dansk) je severogermánský jazyk, kterým hovoří okolo 5,5 milionu lidí, a to především v Dánsku.

Nový!!: Latina a Dánština · Vidět víc »

Dějiny lidstva

Dějiny představují „paměť lidstva“.

Nový!!: Latina a Dějiny lidstva · Vidět víc »

Deponentní sloveso

Deponentní slovesa jsou v lingvistice taková slovesa, která mají pouze tvary trpného rodu, ačkoliv jejich význam je činný.

Nový!!: Latina a Deponentní sloveso · Vidět víc »

Filologie

Slovo filologie je řeckého původu (φίλος „přítel“, λόγος „slovo“) a znamená doslova „přátelství se slovem“, s naukou aj.

Nový!!: Latina a Filologie · Vidět víc »

Filosofie

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika).

Nový!!: Latina a Filosofie · Vidět víc »

Francesco Petrarca

Francesco Petrarca (20. července 1304 – 18. července 1374) byl italský spisovatel a básník, který svým dílem navazoval na Danta a spolu s ním bývá někdy považován za předchůdce a jakéhosi duchovního otce humanismu renesance.

Nový!!: Latina a Francesco Petrarca · Vidět víc »

Francouzština

Francouzština (dříve též nazývaná franština) je románský jazyk, kterým se hovoří především ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích v Africe.

Nový!!: Latina a Francouzština · Vidět víc »

Genitiv

Genitiv (zkratka GEN, česky též původník, roditel či přisvojník) je mluvnický pád, v češtině 2.

Nový!!: Latina a Genitiv · Vidět víc »

Humanismus

Humanismus nebo také humanizmus (z latinského humanus, lidský) označuje různé myšlenkové směry a postoje, zaměřené na člověka a lidstvo.

Nový!!: Latina a Humanismus · Vidět víc »

Idiom

Idiom (z řec. idióma, jazyková zvláštnost) je ustálený víceslovný výraz či frazém, jehož význam nelze odvodit z běžných významů slov, z nichž se skládá.

Nový!!: Latina a Idiom · Vidět víc »

Indoevropské jazyky

Indoevropská jazyková rodina (tento pojem zavedl poprvé roku 1813 Thomas Young) je skupina jazyků, které se společně vyvíjely v rozsáhlých oblastech Eurasie z předpokládaného indoevropského prajazyka.

Nový!!: Latina a Indoevropské jazyky · Vidět víc »

Infinitiv

'''Infinitiv''' (také neurčitek) je neurčitý tvar slovesa, který nevyjadřuje osobu, číslo, způsob ani čas.

Nový!!: Latina a Infinitiv · Vidět víc »

Italština

Mapa italských dialektů Mapa italských dialektů Italština (archaicky vlaština, tak se ale někdy označuje také arumunština) je románský jazyk, kterým mluví asi 76 - 100 milionů mluvčích.

Nový!!: Latina a Italština · Vidět víc »

Italické jazyky

Italické jazyky je skupina mrtvých kentumových indoevropských jazyků, kterými se ve starověku mluvilo na Apeninském poloostrově.

Nový!!: Latina a Italické jazyky · Vidět víc »

Itálie

Itálie (italsky Italia) je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově.

Nový!!: Latina a Itálie · Vidět víc »

Jednotné číslo

Jednotné číslo (singulár, lat. singularis, zkráceně sg.) je gramatická kategorie, která označuje skutečnost, že se jedná o jeden kus.

Nový!!: Latina a Jednotné číslo · Vidět víc »

Karel Veliký

Raffaelova korunovace Karla Velikého Monogram Karla Velikého Korunovace Karla Velikého na císaře papežem Lvem III. Karel I. Veliký, francouzsky Charlemagne (2. dubna 747 nebo 748 – 28. ledna 814 Cáchy), byl franský král a první středověký římský císař.

Nový!!: Latina a Karel Veliký · Vidět víc »

Křesťanství

Krista (Remeš, 13. stol.) Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna.

Nový!!: Latina a Křesťanství · Vidět víc »

Latina

Latina (lingua latina) je mrtvý indoevropský jazyk.

Nový!!: Latina a Latina · Vidět víc »

Latinka

Latinka (popř. latinské písmo) je nejpoužívanější písmo na světě.

Nový!!: Latina a Latinka · Vidět víc »

Latinská rčení

Latina měla na evropskou kulturu hluboký a dlouho trvající vliv.

Nový!!: Latina a Latinská rčení · Vidět víc »

Latinské časování

Konjugace označuje ohýbání sloves.

Nový!!: Latina a Latinské časování · Vidět víc »

Lékařství

Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, umění léčit) je věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem.

Nový!!: Latina a Lékařství · Vidět víc »

Lingvistika

Lingvistika (dříve psáno linguistika) neboli jazykověda je věda zkoumající přirozený jazyk.

Nový!!: Latina a Lingvistika · Vidět víc »

Livius

Titus Livius (Schedelova kronika, 1493) Titus Livius, podle svého rodiště také Patavinus (59 př. n. l., Patavie, nyní Padova – 17 tamt.) byl římský spisovatel a historik, autor monumentálních dějin Říma Ab urbe condita.

Nový!!: Latina a Livius · Vidět víc »

Maltézský řád

Řád maltézských rytířů (neboli běžně Maltézský řád) je jedním z velkých mezinárodních rytířských duchovních řádů, který vznikl v 11. století na území křesťanského Jeruzalémského království ve Svaté zemi jako Řád rytířů svatého Jana v Jeruzalémě (latinsky Ordo Fratrum Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani) neboli Řád johanitů či hospitalitů (Fraternitas Hospitalaria).

Nový!!: Latina a Maltézský řád · Vidět víc »

Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero (3. ledna 106 př. n. l. Arpinum – 7. prosince 43 př. n. l. Řím) byl římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel.

Nový!!: Latina a Marcus Tullius Cicero · Vidět víc »

Mrtvý jazyk

eteokyperštině, město Amathus, Kypr, 500 až 300 let před naším letopočtem. Nyní v Ashmolean Museum Mrtvý jazyk je jazyk, který již nemá žádné rodilé mluvčí.

Nový!!: Latina a Mrtvý jazyk · Vidět víc »

Nářečí

Nářečí neboli dialekt (adj. nářeční, zř. nářečový a dialektní, dialektový, zast. dialektický) je nespisovný jazykový útvar užívaný pouze mluvčími z určité geografické oblasti.

Nový!!: Latina a Nářečí · Vidět víc »

Němčina

Němčina, německy Deutsch, je západogermánský jazyk, jehož studiem se zaobírá filologický obor zvaný germanistika.

Nový!!: Latina a Němčina · Vidět víc »

Nominativ

Nominativ (zkratka NOM, z lat. nominativus od nominare.

Nový!!: Latina a Nominativ · Vidět víc »

Nová latina

Akihita a princezny Mičiko. Nová latina (Lingua Neolatina) je novověká verze latiny používaná hlavně v kladistice a systematice mezinárodního vědeckého slovníku.

Nový!!: Latina a Nová latina · Vidět víc »

Okcitánština

Mapa okcitánštiny Okcitánština (okcitánsky occitan, lenga d’òc,, také zvaná provensálština) je románský jazyk, používaný v jižní třetině Francie (na jih od Loiry), v Okcitánských údolích na severu Itálie, v Monaku a ve Val d'Aran v Katalánsku (z politických důvodů pod názvem aranésština).

Nový!!: Latina a Okcitánština · Vidět víc »

Ostravská univerzita

Ostravská univerzita je veřejná vysoká škola sídlící v Ostravě, založena byla roku 1991.

Nový!!: Latina a Ostravská univerzita · Vidět víc »

Papežská latinská akademie

Papežská latinská akademie, byla založena papežem Benediktem XVI. 10. listopadu 2012 a je podřízena Papežské radě pro kulturu.

Nový!!: Latina a Papežská latinská akademie · Vidět víc »

Přízvuk

Slovní přízvuk (akcent) je fonetický důraz na určitou slabiku slova, větný přízvuk (stress) je důraz na určitou část věty.

Nový!!: Latina a Přízvuk · Vidět víc »

Podstatné jméno

Podstatné jméno (též substantivum) je ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.

Nový!!: Latina a Podstatné jméno · Vidět víc »

Portugalština

Portugalština (língua portuguesa) spadá mezi západní románské jazyky do iberorománské větve, spolu se španělštinou, katalánštinou a galicijštinou.

Nový!!: Latina a Portugalština · Vidět víc »

Právo

Právo je multidimenzionální fenomén a vícevýznamový výraz, který je nutno definovat ve všech jeho rovinách, neboli aspektech.

Nový!!: Latina a Právo · Vidět víc »

Provincie

Provincie (z latinského provincia.

Nový!!: Latina a Provincie · Vidět víc »

Publius Ovidius Naso

Ovidius - novodobá ilustrace Publius Ovidius Naso (20. března 43 př. n. l. Sulmona – 17 n. l. / 18 n. l. Tomis, dnešní Constanţa (na pobřeží Černého moře v Rumunsku) byl římský básník.

Nový!!: Latina a Publius Ovidius Naso · Vidět víc »

Publius Vergilius Maro

Publius Vergilius Maro (15. října 70 př. n. l. v Andes u Mantovy – 21. září 19 př. n. l. v Brindisi) byl nejslavnější římský básník Augustovy doby, která je označována za zlatý věk římské literatury.

Nový!!: Latina a Publius Vergilius Maro · Vidět víc »

Quintus Horatius Flaccus

Quintus Horatius Flaccus (8. prosince 65 př. n. l. Venusia – 27. listopadu 8 př. n. l. Řím) byl římský básník tzv.

Nový!!: Latina a Quintus Horatius Flaccus · Vidět víc »

Renesance (historická epocha)

Renesance z francouzského la renaissance je období mezi 14. a 16. stoletím (zasahující i do 17. století), které následuje po středověku a předchází období reformace.

Nový!!: Latina a Renesance (historická epocha) · Vidět víc »

Románské jazyky

Rozšíření románských jazyků:'''modrá''' – francouzština; '''zelená''' – španělština; '''oranžová''' – portugalština; '''žlutá''' – italština; '''červená''' – rumunština Románské jazyky je rodina jazyků, které se vyvinuly z latiny.

Nový!!: Latina a Románské jazyky · Vidět víc »

Rumunština

Rumunština, rumunsky limba română, je románský jazyk s asi 25 miliony mluvčími, převážně v Rumunsku, v oblasti Vojvodina v Srbsku a v Moldavsku, kde se z historických a politických důvodů nazývá moldavština.

Nový!!: Latina a Rumunština · Vidět víc »

Seznam jazyků

Seznam jazyků řazený podle abecedy.

Nový!!: Latina a Seznam jazyků · Vidět víc »

Slabika

Slabika je nejmenší organizační jednotka řeči, kterou vyslovujeme, část slova vyslovená jedním nárazem dechového proudu.

Nový!!: Latina a Slabika · Vidět víc »

Slovanské jazyky

Slovanské jazyky představují jednu ze skupin indoevropských jazyků.

Nový!!: Latina a Slovanské jazyky · Vidět víc »

Sloveso

Sloveso (lat. verbum) je ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost (jít), stav (ležet) nebo změnu stavu (zčervenat).

Nový!!: Latina a Sloveso · Vidět víc »

Starověk

Pietera Bruegela staršího Termín starověk označuje v dějepisectví historické období vzniku a rozvoje prvních civilizací na Středním východě, v oblasti Středomoří a v jižní a východní Asii.

Nový!!: Latina a Starověk · Vidět víc »

Starověký Řím

Pohled na Forum Romanum dnes border.

Nový!!: Latina a Starověký Řím · Vidět víc »

Svatý Augustin

Nejstarší Augustinovo vyobrazení (Řím, bazilika sv. Jana v Lateránu, 6. stol.) Sandra Botticelliho (kolem r. 1480) Karlově mostě Svatý Augustin, též Augustin z Hippa nebo Augustin z Hippony, latinsky Aurelius Augustinus (13. listopadu 354, Thagaste, dnes Souk-Ahras v Alžírsku – 28. srpna 430, Hippo Regius, dnes Annaba v Alžírsku), byl biskup a učitel církve v období pozdního římského císařství; je též svatým katolické církve, jehož svátek připadá na 28. srpna.

Nový!!: Latina a Svatý Augustin · Vidět víc »

Syntax

Syntax neboli skladba (zastarale větosloví) je lingvistická disciplína zabývající se vztahy mezi slovy ve větě (mj. větnými členy), správným tvořením větných konstrukcí a slovosledem.

Nový!!: Latina a Syntax · Vidět víc »

Teologie

Teologie (z řeckého θεολογία theologia.

Nový!!: Latina a Teologie · Vidět víc »

Vatikán

Vatikán (oficiálně Městský stát Vatikán) je vnitrozemský suverénní městský stát, enkláva uvnitř města Řím, hlavního města Itálie.

Nový!!: Latina a Vatikán · Vidět víc »

Větná perioda

Perioda (větná perioda, řídce obvětí) je v lingvistice označení archaického složitého souvětí, jež se typicky skládá ze dvou částí, jež jsou sami souvětími: předvětí (protasis, protaze) a závětí (apodosis, apodoze).

Nový!!: Latina a Větná perioda · Vidět víc »

Vokativ

Vokativ (zkratka VOC, česky též volatel) je mluvnický pád, v češtině 5.

Nový!!: Latina a Vokativ · Vidět víc »

Vulgární latina

Nápisy v Pompejích Vulgární latina nebo lidová latina (latinsky sermo vulgaris tedy lidový jazyk) je všeobecné označení pro mluvené nářečí latiny v Římské říši (hlavně v západních provinciích) zhruba až do období 9. století, kdy se z jednotlivých nářečí vyvinuly románské jazyky.

Nový!!: Latina a Vulgární latina · Vidět víc »

Západořímská říše

Západořímská říše (jedná se o moderní označení, ve vnímání současníků existovala jen jedna říše v čele s dvěma císaři) vznikla rozdělením Římské říše v roce 395 poté, co ji císař Theodosius I. odkázal svým dvěma synům: západní část Flaviu Honoriovi a východní Flaviu Arcadiovi.

Nový!!: Latina a Západořímská říše · Vidět víc »

Zpěvník

Zpěvník je kniha obsahující text písní, popřípadě i notový záznam jejich melodií nebo alespoň akordy pro doprovod.

Nový!!: Latina a Zpěvník · Vidět víc »

1. století př. n. l.

1.

Nový!!: Latina a 1. století př. n. l. · Vidět víc »

19. století

průmyslové revoluce a také 19. století Imperiální mocnosti kolem roku 1898 Devatenácté století je podle Gregoriánského kalendáře perioda mezi 1. lednem 1801 a 31. prosincem 1900.

Nový!!: Latina a 19. století · Vidět víc »

7. století př. n. l.

Bez popisu.

Nový!!: Latina a 7. století př. n. l. · Vidět víc »

800

Bez popisu.

Nový!!: Latina a 800 · Vidět víc »

Přesměrování zde:

Klasická latina, Latinsky, Latinský jazyk, Lingua latina, Starověká latina, Středověká latina, Střlat..

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »