Logo
Uniepedie
Sdělení
Nyní na Google Play
Nový! Ke stažení Uniepedie na vašem zařízení se systémem Android™!
Bezplatná
Rychlejší přístup než prohlížeči!
 

Les

Index Les

Les je území hustě porostlé stromy.

153 vztahy: Acidifikace, Acidofilní doubrava, Amazonie, Amerika, Asie, Šumava, Žofínský prales, Čertova stěna-Luč, Červené blato, Česko, Bílé Karpaty, Bříza bělokorá, Bekyně mniška, Bekyně velkohlavá, Biologická diverzita, Biom, Biotop, Bor (les), Borovice, Borovice černá, Borovice kleč, Borovice lesní, Borovice pokroucená, Boubínský prales, Brazílie, Brouci, Bučina, Buk lesní, Cahnov – Soutok, Chlorofyl, Chráněná krajinná oblast Beskydy, Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko, Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví, Chráněná krajinná oblast Pálava, Chráněná krajinná oblast Poodří, Chráněné území, Cypřišek, Dřevina, Dřevo, Dendrologie, Doubrava (les), Douglaska, Druh, Dub, Dubohabřina, Dyje, Ekosystém, Evropa, Extrém funkce, Háj, ..., Hořčík, Hojná voda (národní přírodní památka), Horizont, Hospodářský les, Imise, Indonésie, Intercepce, Jasan, Javor, Jeřáb (strom), Jedle, Jedle bělokorá, Jedlovec, Jehličnatý les, Jehlice, Jeseníky, Jezeří (Horní Jiřetín), Jilm, Jizerské hory, Kalamita, Kanada, Kategorizace lesů, Kácení, Kůrovci, Kohoutov (národní přírodní rezervace), Koruna stromu, Krajinný ráz, Králický Sněžník (pohoří), Krkonoše, Krušné hory, Kryptomerie japonská, Kyselý déšť, Kyslík, Lýkožrout smrkový, Lesnictví, Lužické hory, Lužní les, Mikroklima, Milešický prales, Mionší, Mlžný les, Modřín, Modřín opadavý, Mohelenská hadcová step, Monokultura, Morava (řeka), Nadmořská výška, Národní park Šumava, Národní park Podyjí, Národní přírodní rezervace v Česku, Obalečovití, Obnova lesa, Oceán, Ochrana přírody, Odlesňování, Opadavý listnatý les, Oxid siřičitý, Oxid uhličitý, Přirozený les, Planeta, Podnebí, Pohoří, Povodeň, Prach, Prales, Prales Jizera, Rašeliniště, Rekreace, Rostlinné společenstvo, Rusko, Severní polokoule, Smrčina, Smrk, Smrk pichlavý, Smrk ztepilý, Společenstvo, Srážky, Strom, Sudety, Tajga, Těžba dříví, Teplomilná doubrava, Teplota, Topol, Tracheomykóza, Tropický deštný les, Tropický střídavě vlhký les, Tvrdolistý les, Udržitelný rozvoj, Ukrajina, Vítr, Výběrný les, Významný krajinný prvek, Vegetační stupňovitost, Vrba, Vypařování, Washington (stát), Země, Zeměpisná šířka, Zerav, 1917, 1927, 2008. Rozbalte index (103 více) »

Acidifikace

Jizerské hory - les zasažený kyselým deštěm Smog v Londýně v roce 1952Acidifikace je proces, při kterém dochází k okyselování půdního, nebo vodního prostředí, kvůli zvýšení koncentrace vodíkových iontů, jež se do prostředí dostaly atmosférickou depozicí zejména plynných emisí.

Nový!!: Les a Acidifikace · Vidět víc »

Acidofilní doubrava

Druhově chudá doubrava na podzim Acidofilní doubravy (Quercetea robori-petraeae) jsou světlé listnaté opadavé lesy s rozvolněným až téměř zapojeným stromovým patrem a druhově chudým podrostem, který tvoří zejména světlomilné druhy tolerující nižší pH půdy.

Nový!!: Les a Acidofilní doubrava · Vidět víc »

Amazonie

Povodí řeky Amazonky Amazonský prales v okolí řeky Amazonie je označení pro geografickou oblast v Jižní Americe, zahrnující povodí řeky Amazonky a jejích přítoků.

Nový!!: Les a Amazonie · Vidět víc »

Amerika

Amerika se skládá ze tří patrných částí - Severní Ameriky, Střední Ameriky a Jižní Ameriky.

Nový!!: Les a Amerika · Vidět víc »

Asie

Asie je svou rozlohou 44 603 853 km² největší, s více než 4 miliardami obyvatel nejlidnatější a zhruba od přelomu tisíciletí rovněž nejhustěji osídlený světadíl, který tvoří součást kontinentu zvaného Eurasie, popř.

Nový!!: Les a Asie · Vidět víc »

Šumava

Šumava je rozsáhlé pohoří na hranicích Česka, Rakouska a německého Bavorska.

Nový!!: Les a Šumava · Vidět víc »

Žofínský prales

Žofínský prales je národní přírodní rezervace v Novohradských horách poblíž hranic s Rakouskem.

Nový!!: Les a Žofínský prales · Vidět víc »

Čertova stěna-Luč

Čertova stěna-Luč, úsek Vltavy pod kamenným mořem mezi Lipnem I a II Čertova stěna-Luč je národní přírodní rezervace o rozloze 140 ha nacházející se podél úseku řeky Vltavy mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem.

Nový!!: Les a Čertova stěna-Luč · Vidět víc »

Červené blato

Vstupní můstek Červené blato je národní přírodní rezervace ležící na okraji CHKO Třeboňsko jihovýchodně od Šalmanovic.

Nový!!: Les a Červené blato · Vidět víc »

Česko

Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě.

Nový!!: Les a Česko · Vidět víc »

Bílé Karpaty

Červený kámen Bílé Karpaty (slovensky Biele Karpaty) jsou geomorfologický celek a pohoří nacházející se na česko-slovenské hranici.

Nový!!: Les a Bílé Karpaty · Vidět víc »

Bříza bělokorá

Bříza bělokorá (Betula pendula), také bříza bradavičnatá nebo bříza bílá je listnatá dřevina z čeledi břízovitých.

Nový!!: Les a Bříza bělokorá · Vidět víc »

Bekyně mniška

Bekyně mniška (Lymantria monacha) je škodlivý druh motýlů (noční můra), jehož housenky způsobují v některých letech kalamitní holožíry smrkových a borových monokulturních lesů zpravidla v nadmořské výšce 400 až 700 m, v ČR nejčastěji ve vnitrozemských pohořích.

Nový!!: Les a Bekyně mniška · Vidět víc »

Bekyně velkohlavá

Bekyně velkohlavá (Lymantria dispar) je polyfágní druh motýla, jehož housenky poškozují listy dřevin žírem.

Nový!!: Les a Bekyně velkohlavá · Vidět víc »

Biologická diverzita

Biodiverzita korálového útesu Biologická diverzita (též biodiverzita; angl. Biological diversity) představuje rozrůzněnost života.

Nový!!: Les a Biologická diverzita · Vidět víc »

Biom

Biom představuje dílčí oblast biosféry, charakterizovanou určitým typem biotických a abiotických podmínek (tj. a hydrologickými faktory a půdními a geologickými poměry, které dávají vznik určitým charakteristickým typům rostlinných a živočišných společenstev).

Nový!!: Les a Biom · Vidět víc »

Biotop

Jizera) Biotop, někdy taky habitat neboli stanoviště, je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody – biotou.

Nový!!: Les a Biotop · Vidět víc »

Bor (les)

Suchý borový les Jako bory označujeme jehličnaté nebo smíšené, přirozené či kulturní lesy, v nichž nejvýznamnější roli hraje borovice lesní.

Nový!!: Les a Bor (les) · Vidět víc »

Borovice

Borovice (Pinus) je rod stálezelených jehličnatých stromů, popřípadě keřů, z čeledi borovicovité.

Nový!!: Les a Borovice · Vidět víc »

Borovice černá

Borovice černá (Pinus nigra) je statný jehličnatý strom s původním areálem výskytu v jižní Evropě a Středomoří, v nižších polohách Alp, Malé Asii a severní Africe.

Nový!!: Les a Borovice černá · Vidět víc »

Borovice kleč

Borovice kleč (Pinus mugo), kosodřevina, je jehličnatý strom klečovitého, řidčeji křovitého vzrůstu, bez hlavního kořene.

Nový!!: Les a Borovice kleč · Vidět víc »

Borovice lesní

Vimperska Borovice lesní (Pinus sylvestris), též sosna, je jehličnatý strom z čeledi borovicovitých a významná hospodářská dřevina.

Nový!!: Les a Borovice lesní · Vidět víc »

Borovice pokroucená

Borovice pokroucená (Pinus contorta) je severoamerický druh dvoujehličné borovice.

Nový!!: Les a Borovice pokroucená · Vidět víc »

Boubínský prales

Boubínský prales je národní přírodní rezervace (ev. č. 2424) 3,5 km severovýchodně od obce Zátoň v okrese Prachatice, která byla vyhlášena již v roce 1858.

Nový!!: Les a Boubínský prales · Vidět víc »

Brazílie

Brazilská federativní republika (República Federativa do Brasil) je federativní republika, největší a nejlidnatější stát Jižní Ameriky.

Nový!!: Les a Brazílie · Vidět víc »

Brouci

Brouci (Coleoptera) jsou jeden z nejdiverzifikovanějších řádů hmyzu.

Nový!!: Les a Brouci · Vidět víc »

Bučina

Bučina je biotop, který představuje potenciálně přirozenou vegetaci na většině území Česka a střední Evropy vůbec.

Nový!!: Les a Bučina · Vidět víc »

Buk lesní

Vimperska Buk lesní (Fagus sylvatica) je statný opadavý listnatý strom se štíhlým kmenem a pravidelnou vejčitou korunou, který může dorůstat výšky i přes 45 metrů.

Nový!!: Les a Buk lesní · Vidět víc »

Cahnov – Soutok

Mokřad v oboře Cahnov – Soutok Mokřad v oboře Cahnov – Soutok Národní přírodní rezervace Cahnov – Soutok se nachází 8 km jižně od obce Lanžhot v Dyjsko-moravské nivě Dolnosvrateckého úvalu, k.ú. Lanžhot, okres Břeclav.

Nový!!: Les a Cahnov – Soutok · Vidět víc »

Chlorofyl

Absorpční spektrum chlorofylu a b Chlorofyl je zelený pigment obsažený v zelených rostlinách, sinicích a některých řasách.

Nový!!: Les a Chlorofyl · Vidět víc »

Chráněná krajinná oblast Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy, zkráceně CHKO Beskydy byla vyhlášena 5. března 1973, vládním výnosem MK ČSR č.j. 5373/1973.

Nový!!: Les a Chráněná krajinná oblast Beskydy · Vidět víc »

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko je chráněné území v Česku, které bylo vyhlášeno v roce 1978 na rozloze 628 km² za účelem ochrany původního krajinného vzhledu včetně mimořádně cenných přírodních lokalit.

Nový!!: Les a Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko · Vidět víc »

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví se nachází na severu střední Moravy mezi městy Olomouc a Mohelnice, přičemž přímo prochází městem Litovel.

Nový!!: Les a Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví · Vidět víc »

Chráněná krajinná oblast Pálava

Chráněná krajinná oblast Pálava byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne 19. 3. 1976 na území o rozloze 83 km² zahrnujícím hřebeny Pavlovských vrchů, Milovický les a sníženinu jižně od něj až po státní hranici s Rakouskem.

Nový!!: Les a Chráněná krajinná oblast Pálava · Vidět víc »

Chráněná krajinná oblast Poodří

Chráněná krajinná oblast Poodří, zkráceně CHKO Poodří, byla vyhlášena k 1.

Nový!!: Les a Chráněná krajinná oblast Poodří · Vidět víc »

Chráněné území

Chráněné území je území, které je chráněno pro svou zachovalost z hlediska ochrany přírody, kultury apod.

Nový!!: Les a Chráněné území · Vidět víc »

Cypřišek

Větev cypřišku Lawsonova se samičími šišticemi Cypřišek (Chamaecyparis) je rod stálezelených stromů nebo keřů z čeledě cypřišovitých, ve které je zařazen do podčeledě Cupressoideae.

Nový!!: Les a Cypřišek · Vidět víc »

Dřevina

Příklad stromu. Tento virginský dub je až 1000 let starý. Příklad keře, Janovec metlatý (''Cytisus scoparius'') Dřevina je cévnatá vytrvalá rostlina, se schopností druhotného tloustnutí dřevnatého stonku.

Nový!!: Les a Dřevina · Vidět víc »

Dřevo

Dřevěné klády Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny.

Nový!!: Les a Dřevo · Vidět víc »

Dendrologie

Dendrologie (z řeckého dendron - strom a logie - nauka) je nauka o dřevinách, tj.

Nový!!: Les a Dendrologie · Vidět víc »

Doubrava (les)

NPP Váté písky Doubrava (přezdívaná Moravská Sahara) je rovinaté zalesněné území o rozloze 12 000 ha (120 km², 17 km na délku a 12 km na šířku) v Dolnomoravském úvalu v okrese Hodonín, které se rozprostírá mezi obcemi Bzenec, Strážnice, Ratíškovice, Dubňany, Vacenovice, Vracov a Milotice (tzv. Bzenecká Doubrava) a svým jižním cípem zasahuje až k Rohatci a Hodonínu (Hodonínská Doubrava).

Nový!!: Les a Doubrava (les) · Vidět víc »

Douglaska

Douglaska (Pseudotsuga) je rod rostlin z čeledi borovicovité.

Nový!!: Les a Douglaska · Vidět víc »

Druh

Druh (species, zkratka sp.) je základní kategorie biologické nomenklatury.

Nový!!: Les a Druh · Vidět víc »

Dub

Dub (Quercus L., 1753) je rod rostlin z čeledi bukovitých.

Nový!!: Les a Dub · Vidět víc »

Dubohabřina

Dubohabrový háj na podzim - Břestecká skála Dubohabřina, neboli dubohabrový háj, je biotop spadající mezi lesy, který se vyznačuje převažujícím zastoupením dubů nebo habrů.

Nový!!: Les a Dubohabřina · Vidět víc »

Dyje

Základní kámen programu Ochrana povodí řeky Dyje Začátek Dyje v Raabsu Dyje obtékající městečko Drosendorf Dyje v Břeclavi Soutok Dyje a Moravy Dyje je středoevropská řeka tekoucí na pomezí Rakouska (Dolní Rakousy) a Česka (Jihomoravský kraj), převážně po českém území.

Nový!!: Les a Dyje · Vidět víc »

Ekosystém

Korálový útes Savana Tropický deštný les Ekosystém je obecné označení pro ucelenou část přírody (biosféry).

Nový!!: Les a Ekosystém · Vidět víc »

Evropa

Satelitní snímek Evropy v noci Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.

Nový!!: Les a Evropa · Vidět víc »

Extrém funkce

Extrém funkce je takový bod funkce, který ve svém okolí nabývá největší hodnoty (maximum) nebo nejmenší hodnoty (minimum).

Nový!!: Les a Extrém funkce · Vidět víc »

Háj

Háj v Polsku s kvetoucí květenou. Háj je název pro světlý listnatý les s bohatým podrostem, tvořeným tzv.

Nový!!: Les a Háj · Vidět víc »

Hořčík

Hořčík (chemická značka Mg, Magnesium) je lehký, středně tvrdý stříbrolesklý kov.

Nový!!: Les a Hořčík · Vidět víc »

Hojná voda (národní přírodní památka)

Hojná voda je národní přírodní památka v okrese České Budějovice.

Nový!!: Les a Hojná voda (národní přírodní památka) · Vidět víc »

Horizont

Horizont může znamenat.

Nový!!: Les a Horizont · Vidět víc »

Hospodářský les

Smrkový hospodářský les na Drahanské vrchovině Hospodářský les je z hlediska managementu krajiny určitým protipólem přirozených nebo původních lesů.

Nový!!: Les a Hospodářský les · Vidět víc »

Imise

Imise je emise, která se dostala do styku s životním prostředím.

Nový!!: Les a Imise · Vidět víc »

Indonésie

Indonésie je stát v jihovýchodní Asii a Oceánii tvořený 17 508 ostrovy.

Nový!!: Les a Indonésie · Vidět víc »

Intercepce

Dešťová voda zachycená na listech Intercepce je množství zadržené vody na rostlinách (popř. i na předmětech).

Nový!!: Les a Intercepce · Vidět víc »

Jasan

Jasan (Fraxinus) je rod opadavých listnatých stromů z čeledi olivovníkovité (Oleaceae Hoffmanns. et Link).

Nový!!: Les a Jasan · Vidět víc »

Javor

Javor (Acer) je rod dřevin z čeledi mýdelníkovité, v dřívějších taxonomických systémech řazených do čeledi javorovité.

Nový!!: Les a Javor · Vidět víc »

Jeřáb (strom)

Jeřáb (Sorbus) je rod keřů a stromů z čeledi růžovité (Rosaceae).

Nový!!: Les a Jeřáb (strom) · Vidět víc »

Jedle

Jedle (Abies) je rod stálezelených, jednodomých, zpravidla dlouhověkých jehličnatých stromů z čeledi borovicovitých (Pinaceae), podčeledi jedlové (Abietoideae), zahrnující v různých pojetích 40–50 druhů rozšířených na severní polokouli, převážně v Severní Americe, střední a jihovýchodní Evropě, ve Středomoří a ve východní Asii.

Nový!!: Les a Jedle · Vidět víc »

Jedle bělokorá

''Abies alba'' Vimperska Jedle bělokorá (Abies alba Mill.) je vysoký statný jehličnatý strom s kuželovitou až válcovitou korunou, jediný středoevropský zástupce rodu jedle.

Nový!!: Les a Jedle bělokorá · Vidět víc »

Jedlovec

Jedlovec (Tsuga) je rod rostlin z čeledi borovicovité.

Nový!!: Les a Jedlovec · Vidět víc »

Jehličnatý les

Jehličnatý les Jehličnatý les je druh lesa, ve kterém převládají jehličnany.

Nový!!: Les a Jehličnatý les · Vidět víc »

Jehlice

jedle obrovské Jehlice je úzce čárkovitý, zpravidla tuhý list.

Nový!!: Les a Jehlice · Vidět víc »

Jeseníky

Jeseníky mohou znamenat.

Nový!!: Les a Jeseníky · Vidět víc »

Jezeří (Horní Jiřetín)

Jezeří je název zaniklé osady v okrese Most v Ústeckém kraji.

Nový!!: Les a Jezeří (Horní Jiřetín) · Vidět víc »

Jilm

Jilm (Ulmus), zastarale břest, je rod opadavých anebo částečně opadavých listnatých stromů nebo keřů z čeledi jilmovité (Ulmaceae).

Nový!!: Les a Jilm · Vidět víc »

Jizerské hory

Jizerské hory (slangově též nazývané Jizerky) jsou geomorfologickým celkem a nejsevernějším pohořím Česka.

Nový!!: Les a Jizerské hory · Vidět víc »

Kalamita

Kalamita označujeme nějakou větší nehodu, neštěstí, pohromu, havárii či živelní katastrofu (často i jejich vzájemnou kombinaci) obvykle s velkým dosahem a mimořádnými následky.

Nový!!: Les a Kalamita · Vidět víc »

Kanada

Kanada (Canada, vyslovuj v angličtině a ve francouzštině) je rozlohou druhá největší země světa, rozkládající se v severní části Severní Ameriky.

Nový!!: Les a Kanada · Vidět víc »

Kategorizace lesů

Kategorizace lesů je definována zákonem 289/1995 Sb., o lesích.

Nový!!: Les a Kategorizace lesů · Vidět víc »

Kácení

Pěkně provedený vrchní klínový zářez, Oregon (USA) 1905 Dřevorubec (okolo roku 1840) s klínem a sekyrou Anders Beer Wilse: Douglaska s třímetrovým průměrem, 1900 Tadeusz Sumiński: Těžba dřeva v Beskydech Kácení stromu je jednou z dílčích operací při těžbě dříví.

Nový!!: Les a Kácení · Vidět víc »

Kůrovci

Kůrovci (Scolytinae, Ipinae) je podčeleď brouků z čeledi nosatcovití.

Nový!!: Les a Kůrovci · Vidět víc »

Kohoutov (národní přírodní rezervace)

Národní přírodní rezervace Kohoutov byla vyhlášena roku 1966 na rozloze 30,4 ha za účelem ochrany přirozeného lesního porostu s odpovídající bylinnou skladbou.

Nový!!: Les a Kohoutov (národní přírodní rezervace) · Vidět víc »

Koruna stromu

Koruna Tatobitské lípy, stromu roku 2015 Koruna je rozvětvená část dřevin – stromů a keřů.

Nový!!: Les a Koruna stromu · Vidět víc »

Krajinný ráz

Krajinný ráz je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti.

Nový!!: Les a Krajinný ráz · Vidět víc »

Králický Sněžník (pohoří)

Králický Sněžník, nebo také masiv Králického Sněžníku, je geomorfologický celek a vysoká, členitá hornatina na rozhraní Čech, Moravy a Kladska.

Nový!!: Les a Králický Sněžník (pohoří) · Vidět víc »

Krkonoše

Krkonoše jsou geomorfologickým celkem a nejvyšším pohořím Česka a České vysočiny.

Nový!!: Les a Krkonoše · Vidět víc »

Krušné hory

Krušné hory, dříve též Rudohoří (německy Erzgebirge, ve středověku staroněmecky Fergunna či Mirihwidu), jsou geomorfologický celek a pohoří podél česko-německé hranice na severozápadě Čech a jihu Saska.

Nový!!: Les a Krušné hory · Vidět víc »

Kryptomerie japonská

Šištice a semena kryptomérie Kryptomerie japonská (Cryptomeria japonica, (L.f.) D.Don) je jediný zástupce monotypického rodu kryptomerie (Cryptomeria).

Nový!!: Les a Kryptomerie japonská · Vidět víc »

Kyselý déšť

Jizerské hory - les zasažený kyselým deštěm Vliv kyselého deště na sochy Kyselý déšť je definován jako typ srážek s pH nižším než 5,6.

Nový!!: Les a Kyselý déšť · Vidět víc »

Kyslík

Kyslík (chemická značka O, Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.

Nový!!: Les a Kyslík · Vidět víc »

Lýkožrout smrkový

Lýkožrout smrkový (Ips typographus) je druh hmyzu z podčeledi kůrovci (Scolytinae) z řádu brouci (Coleoptera).

Nový!!: Les a Lýkožrout smrkový · Vidět víc »

Lesnictví

Lesní cesta umožňuje zpřístupnění lesa Lesnictví je obor lidské činnosti, který se zabývá udržením a zvelebením lesů a plným využitím jejich užitků ve prospěch vlastníků i společnosti). Dalším cílem lesnictví je pak produkce dříví, jako důležité obnovitelné suroviny, prostřednictvím trvale udržitelného hospodaření v lese. Při tomto hospodaření les zároveň poskytuje významné kladné externatity http://lesnickeforum.silvarium.cz/index.php/component/content/article/47-pispvky/60-co-to-je-lesnictvi-a-co-se-od-nj-oekava-v-tomto-stoleti-. Nejčastěji uváděné mimoprodukční funkce (kladné externality) poskytované hospodářskými lesy jsou.

Nový!!: Les a Lesnictví · Vidět víc »

Lužické hory

Lužické hory jsou geomorfologický celek a nevelké pohoří na severu Česka a východě Německa, které jsou vymezené přibližně městy Nový Bor, Česká Kamenice, Krásná Lípa, Varnsdorf, Žitava, Hrádek nad Nisou, Jablonné v Podještědí a Cvikov.

Nový!!: Les a Lužické hory · Vidět víc »

Lužní les

Lužní les - Chrbovský les u Chropyně - jaro 2014 USA. Detail na lužní les v PP Skalský Lužní les (luh) je podmáčený les s vysokou hladinou podzemní vody a záplavovým cyklem.

Nový!!: Les a Lužní les · Vidět víc »

Mikroklima

Mikroklima je označení pro klima (relativně) malé oblasti, které se vlivem různých místních specifik a specifik okolí liší od klimatu okolí, resp.

Nový!!: Les a Mikroklima · Vidět víc »

Milešický prales

Milešický prales je přírodní rezervace (ev. č. 24) na severovýchodním svahu hřebene mezi Boubínem a Bobíkem v okrese Prachatice, 2,5 km od Boubínského pralesa.

Nový!!: Les a Milešický prales · Vidět víc »

Mionší

Mionší je národní přírodní rezervace v okrese Frýdek-Místek, chránící rozsáhlý prales jehličnatých i listnatých stromů.

Nový!!: Les a Mionší · Vidět víc »

Mlžný les

Stromové kapradiny řádu ''Cyatheales'' v mlžném lese na Mount Kinabalu na Borneu Mlžný les (Cloud forest či Fog forest) je obvykle tropický či subtropický stálezelený horský les charakteristický téměř neustálým závojem mlhy či pokryvem nízké oblačnosti, jejíž mraky se vytrvale, často anebo sezónně téměř dotýkají korun stromů.

Nový!!: Les a Mlžný les · Vidět víc »

Modřín

Modřín (Larix) je rod dřevin z čeledi borovicovité.

Nový!!: Les a Modřín · Vidět víc »

Modřín opadavý

Samičí šištice Zimní habitus modřínů Modřín opadavý (Larix decidua), též uváděný jako modřín evropský, je statný jehličnatý strom z čeledi borovicovitých.

Nový!!: Les a Modřín opadavý · Vidět víc »

Mohelenská hadcová step

Mohelenská hadcová step je národní přírodní rezervace tyčící se nad meandrem řeky Jihlavy nazývaným „Čertův ocas“.

Nový!!: Les a Mohelenská hadcová step · Vidět víc »

Monokultura

Borku u Mochova. Monokultura je porost tvořený jedním druhem rostliny.

Nový!!: Les a Monokultura · Vidět víc »

Morava (řeka)

Morava je řeka ve střední Evropě, významný levý přítok Dunaje.

Nový!!: Les a Morava (řeka) · Vidět víc »

Nadmořská výška

HA, HB, HC, HD... nadmořské výšky bodů A,B,C,D Badwater v kalifornském Údolí smrti je s 85,5 m pod mořem nejhlubší bod USA Nadmořská výška je svislá vzdálenost (výškový rozdíl) určitého místa na zemi k hladině některého moře (obvykle nejbližšího).

Nový!!: Les a Nadmořská výška · Vidět víc »

Národní park Šumava

Národní park Šumava je lesnaté území v České republice, na kterém je ustanoven zvláštní režim ochrany životního prostředí.

Nový!!: Les a Národní park Šumava · Vidět víc »

Národní park Podyjí

Národní park Podyjí je dosud jediným moravským národním parkem.

Nový!!: Les a Národní park Podyjí · Vidět víc »

Národní přírodní rezervace v Česku

Národní přírodní rezervace (zkracováno NPR) je v Česku nejvýznačnější kategorie ochrany maloplošných území.

Nový!!: Les a Národní přírodní rezervace v Česku · Vidět víc »

Obalečovití

Obalečovití (Tortricidae) je čeleď malých motýlů.

Nový!!: Les a Obalečovití · Vidět víc »

Obnova lesa

Semenáčky buku Obnova lesa je proces složený z jednotlivých pěstebních opatření jejichž prostřednictvím dochází k nahrazení stávajícího, zpravidla dospělého (mýtného) lesa novým pokolením lesních dřevin.

Nový!!: Les a Obnova lesa · Vidět víc »

Oceán

Oceán je velká masa vody (či jiné kapaliny) nalézající se na povrchu vesmírného tělesa, či pod některou z jeho vrstev (například ledem).

Nový!!: Les a Oceán · Vidět víc »

Ochrana přírody

Ochrana přírody je multidisciplinární, poměrně mladý obor, který využívá základních poznatků z biologie a aplikuje je na možnosti a potřeby lidské společnosti.

Nový!!: Les a Ochrana přírody · Vidět víc »

Odlesňování

Orbitální fotografie NASA z východní Bolívie, projekt Tierras Bajas amazonského pralesa v Brazílii Odlesněná oblast centrální vysočiny na Madagaskaru Odlesňování je systematické kácení lesních porostů lidmi s cílem snížit lesní plochy v daném území.

Nový!!: Les a Odlesňování · Vidět víc »

Opadavý listnatý les

Listnatý les v Litvě Smíšený les v zimě Opadavý listnatý les je biom rozkládající se v mírném podnebném pásu především severní polokoule.

Nový!!: Les a Opadavý listnatý les · Vidět víc »

Oxid siřičitý

Oxid siřičitý (chemický vzorec SO2) je jedním ze dvou hlavních oxidů síry.

Nový!!: Les a Oxid siřičitý · Vidět víc »

Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť.

Nový!!: Les a Oxid uhličitý · Vidět víc »

Přirozený les

Indii Přirozený les je přirozeně a relativně nerušeně rostoucí les, a to i v případě, že v minulosti byl nebo stále je částečně ovlivňován přímo nebo nepřímo člověkem (například v něm před 160 lety byly toulavou sečí těženy javory kleny a po dobu několika desetiletí probíhala extenzivní pastva dobytka a poté byl les ponechán svému vývoji).

Nový!!: Les a Přirozený les · Vidět víc »

Planeta

Planeta (z řeckého πλανήτης, planétés – „tulák“) nebo oběžnice ve sluneční soustavě je (dle definice IAU) takové těleso, které obíhá kolem Slunce, má dostatečnou hmotnost, aby ji její gravitační síly zformovaly do přibližně kulového tvaru (tj. nachází se v hydrostatické rovnováze), je dominantní v zóně své oběžné dráhy (tj. vyčistila svou gravitací okolí vlastní oběžné dráhy od jiných těles) a není družicí (měsícem) jiného tělesa.

Nový!!: Les a Planeta · Vidět víc »

Podnebí

Podnebí neboli klima je dlouhodobý stav počasí, podmíněný energetickou bilancí, cirkulací atmosféry, charakterem aktivního povrchu a dnes i člověkem.

Nový!!: Les a Podnebí · Vidět víc »

Pohoří

Pohoří Himálaj z vesmíru Pohoří nebo také hory, jsou podle nejjednodušší definice skupiny hor obklopených nížinou.

Nový!!: Les a Pohoří · Vidět víc »

Povodeň

Rozvodněná Berounka v obci Hlásná Třebaň v srpnu 2002 Novém Městě nad Metují v roce 1997 dešťů Povodeň je přírodní jev způsobený rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta vodních toků.

Nový!!: Les a Povodeň · Vidět víc »

Prach

Pražských služeb víří uliční prach Prach na klávesnici Chuchvalce prachu a smetí Prach je obecné jméno pro tuhé částice s průměrem menším než 500 mikrometrů a obecněji pro jemně oddělenou hmotu.

Nový!!: Les a Prach · Vidět víc »

Prales

Prales Prales (synonymum pro původní les) ve volnějším (a dnes častěji užívaném) pojetí je člověkem v podstatě neovlivněný les, kde druhová skladba a prostorová struktura odpovídají poměrům stanoviště, tzn.

Nový!!: Les a Prales · Vidět víc »

Prales Jizera

Přírodní rezervace Prales Jizera je chráněné území nacházející se v katastrálním území obce Hejnice v kraji Liberec, které je nejstarší přírodní rezervací na území Jizerských hor.

Nový!!: Les a Prales Jizera · Vidět víc »

Rašeliniště

Německu Rašeliniště (také blata nebo slatě) jsou místa vzniku, výskytu či těžby rašeliny.

Nový!!: Les a Rašeliniště · Vidět víc »

Rekreace

Chodit u moře, Svinoústí, Polsko Rekreace označuje čas nebo aktivitu, kterou lidé věnují aktivnímu nebo pasivnímu odpočinku při němž regenerují svoje tělo nebo mysl.

Nový!!: Les a Rekreace · Vidět víc »

Rostlinné společenstvo

Tato louka je bezpochyby rostlinným společenstvem Rostlinné společenstvo (též fytocenóza - z řeckého fytos – rostlina, cenos – společenstvo) je abstraktní pojem pro soubor rostlinných druhů společně rostoucích ve stejných typech abiotického prostředí (stanoviště).

Nový!!: Les a Rostlinné společenstvo · Vidět víc »

Rusko

Rusko, oficiálním názvem Ruská federace (Rossijskaja federacija), je s rozlohou 17 125 191 km² největší stát světa.

Nový!!: Les a Rusko · Vidět víc »

Severní polokoule

Severní polokoule zvýrazněná žlutou barvou. Severní polokoule Severní polokoule nebo severní hemisféra se nazývá část planety Země která se rozkládá severně od rovníku (0° s/j. z. š.) po severní pól (+90° s. z. š.). Astronomické léto je na severní polokouli od 21. června do 22. září a astronomická zima je zde od 22. prosince do 22. března.

Nový!!: Les a Severní polokoule · Vidět víc »

Smrčina

Horská smrčina v PR Prales - Jizera Smrčina je rostlinné společenstvo s dominancí smrku (Picea).

Nový!!: Les a Smrčina · Vidět víc »

Smrk

Smrk (Picea) je bohatě zastoupený rod stromů, výjimečně keřů z čeledi borovicovité.

Nový!!: Les a Smrk · Vidět víc »

Smrk pichlavý

Smrk pichlavý (Picea pungens) je jehličnatý strom z čeledi borovicovité.

Nový!!: Les a Smrk pichlavý · Vidět víc »

Smrk ztepilý

smrk ztepilý ''Picea abies'' Vimperska Smrk ztepilý (Picea abies) je statný stálezelený jehličnatý strom, který byl původně rozšířen ve střední a jihovýchodní Evropě (od Alp po Balkán), kde tvořil spolu s dalšími dřevinami horské a podhorské lesy.

Nový!!: Les a Smrk ztepilý · Vidět víc »

Společenstvo

Společenstvo neboli biocenóza (z řeckého bios.

Nový!!: Les a Společenstvo · Vidět víc »

Srážky

Dlouhodobý denní průměr srážek Atmosférické srážky (či jen srážky) jsou pojem zahrnující velkou část hydrometeorů.

Nový!!: Les a Srážky · Vidět víc »

Strom

Nejvyšší strom světa - sekvoj vždyzelená krytosemenná rostlina Borovice pinie Ovocné stromy se pěstují pro plody (např. hruška) Tříděné a omítané řezivo (Dřevo je velmi důležitou surovinou) Strom je růstová forma vyšších rostlin.

Nový!!: Les a Strom · Vidět víc »

Sudety

německojazyčným obyvatelstvem (národnost se určovala dle tzv. obcovací řeči) Slezsko). sudetoněmeckým obyvatelstvem (národnost se určovala podle národnostní příslušnosti a mateřské řeči) Sudety (též Sudetsko,, nebo Kraj Sudecki) je v češtině označení pro ty pohraniční oblasti dnešního Česka, ve kterých od středověku až do roku 1945/47 převažovalo německé osídlení.

Nový!!: Les a Sudety · Vidět víc »

Tajga

Aljašce (v pozadí jsou viditelné Aljašské hory) Severský jehličnatý les – tajga (zeleně). Severský jehličnatý les neboli tajga je název biomu, který se vyskytuje především v severních zeměpisných šířkách.

Nový!!: Les a Tajga · Vidět víc »

Těžba dříví

Lesní dělník Těžba dříví je jedna část lesní těžby.

Nový!!: Les a Těžba dříví · Vidět víc »

Teplomilná doubrava

264x264pixelů Teplomilné doubravy (Quercetea pubescentis) jsou světlé opadavé listnaté lesy s rozvolněným stromovým patrem a významnou účastí světlomilných a teplomilných druhů, často s kombinací submediteránní a panonské provenience.

Nový!!: Les a Teplomilná doubrava · Vidět víc »

Teplota

Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.

Nový!!: Les a Teplota · Vidět víc »

Topol

Topol (Populus L.) je rod rostlin z čeledi vrbovitých.

Nový!!: Les a Topol · Vidět víc »

Tracheomykóza

Tracheomykóza je vaskulární onemocnění dřevin.

Nový!!: Les a Tracheomykóza · Vidět víc »

Tropický deštný les

Amazonka Deštný prales na ostrově Fatu Hiva Výskyt tropických lesů na Zemi Tropický deštný les, též tropický deštný prales, je zalesněný biom s trvale teplým a vlhkým podnebím.

Nový!!: Les a Tropický deštný les · Vidět víc »

Tropický střídavě vlhký les

náhled náhled Výskyt tropických lesů - tropické střídavě vlhké lesy tmavě zelenou barvou Tropické střídavě vlhké lesy (též tropické sezónní lesy nebo světlé tropické lesy) se rozkládají se přibližně mezi 15° až 18° zeměpisné šířky na severní i jižní polokouli.

Nový!!: Les a Tropický střídavě vlhký les · Vidět víc »

Tvrdolistý les

Eukalyptový les Středomořský les Středomořské lesy Tvrdolistý les je les typický pro subtropický pás.

Nový!!: Les a Tvrdolistý les · Vidět víc »

Udržitelný rozvoj

Pilíře udržitelného rozvoje Udržitelný rozvoj (anglicky: Sustainable development) je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.

Nový!!: Les a Udržitelný rozvoj · Vidět víc »

Ukrajina

Ukrajina je země ležící ve východní Evropě; na východě hraničí s Ruskem, na jihozápadě s Moldavskem (včetně neuznaného Podněstří), Rumunskem, na západě s Maďarskem, Slovenskem a Polskem, na severu s Běloruskem.

Nový!!: Les a Ukrajina · Vidět víc »

Vítr

Šipka větru: západní vítr o rychlosti 63–67 uzlů Vítr je vektor popisující pohyb zvolené částice vzduchu v určitém místě atmosféry v daném časovém okamžiku.

Nový!!: Les a Vítr · Vidět víc »

Výběrný les

Tloušťková diferenciace kmenů Výběrný les vzniká v důsledku uplatňování tzv.

Nový!!: Les a Výběrný les · Vidět víc »

Významný krajinný prvek

Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.

Nový!!: Les a Významný krajinný prvek · Vidět víc »

Vegetační stupňovitost

Skalnatých horách Vegetační (nebo také výšková) stupňovitost je vertikální rozvrstvení ekosystémů v horských oblastech.

Nový!!: Les a Vegetační stupňovitost · Vidět víc »

Vrba

Vrba (Salix) je obsáhlý rod dřevin z čeledi vrbovitých.

Nový!!: Les a Vrba · Vidět víc »

Vypařování

Vypařování je skupenská přeměna, při které se kapalina mění na plyn pouze z povrchu (ne z celého objemu, jako při varu).

Nový!!: Les a Vypařování · Vidět víc »

Washington (stát)

Washington (anglická výslovnost, oficiálně) je stát nacházející se na západním pobřeží Spojených států amerických, v oblasti pacifických států v západním regionu USA.

Nový!!: Les a Washington (stát) · Vidět víc »

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.

Nový!!: Les a Země · Vidět víc »

Zeměpisná šířka

rovnoběžky přerušovaně. Zeměpisná šířka je jedna ze zeměpisných souřadnic, určuje polohu na povrchu Země směrem k severu nebo jihu od rovníku.

Nový!!: Les a Zeměpisná šířka · Vidět víc »

Zerav

Zerav je rod rostlin z čeledi cypřišovité.

Nový!!: Les a Zerav · Vidět víc »

1917

1917 (MCMXVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal pondělím.

Nový!!: Les a 1917 · Vidět víc »

1927

1927 (MCMXXVII) byl rok, který dle gregoriánského kalendáře započal sobotou.

Nový!!: Les a 1927 · Vidět víc »

2008

2008 (MMVIII) byl přestupný rok, který dle gregoriánského kalendáře započal úterým.

Nový!!: Les a 2008 · Vidět víc »

OdchozíPřicházející
Ahoj! Jsme na Facebooku teď! »